A bylo o bugodrzańskiej sędzi?

http://wpolityce.pl/wydarzenia/60831-kuriozalny-wyrok-sadu-palikot-mogl-bezkarnie-obrazac-kaczynskiego-bo-jego-pomowienia-byly-usprawiedliwione-interesem-spolecznym
W toku całego procesu powód nie przedstawił dowodów na okoliczność, że wypowiedź pozwanego w opinii publicznej została odebrana, jako oburzająca oraz że wpłynęła negatywnie na odbiór powoda,jako osoby publicznej, prowadzącej działalność publiczną
Działania pozwanego nie naraziły powoda Jarosława Kaczyńskiego na utratę zaufania społecznego, gdyż nawet po tej wypowiedzi powód funkcjonuje z powodzeniem w polityce, jako lider największej partii opozycyjnej
Przedmiotowa wypowiedź (Palikota), a poprawnie pytanie, mając za podstawę wyżej przytoczone okoliczności, jest usprawiedliwiona interesem społecznym, rozumianym jako prawo obywatela do rzetelnej informacji
http://vox.salon24.pl/528680,w-po-lsce-sad-pozwolil-pomawiac-bezkarnie
" Sędzia zwróciła uwagę na coś jeszcze: na to, że przy ocenie, czy doszło do naruszenia dóbr osobistych, decydującego znaczenia nie ma odczucie danej osoby, ale to, jaką reakcję takie naruszenie czyjegoś dobra wywołało w społeczeństwie. - Pierwszą osobą, która usłyszała wypowiedź pozwanego i mogła bezpośrednio zareagować, był dziennikarz Jarosław Kuźniar. Reakcji, którą można by uznać za oburzenie, nie było - uzasadniała sędzia. I dowodziła, że w ciągu całego procesu Jarosław Kaczyński i jego pełnomocnik nie przedstawili dowodów na to, że wypowiedź o "spreparowaniu afery hazardowej" została w społeczeństwie odebrana jako oburzająca czy wpłynęła negatywnie na odbiór Kaczyńskiego w oczach opinii publicznej."
No powiem wam, że nie znam słów dostatecznie wulgarnych by tę osobę uhonorować
Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.