Cza się sprężyć do 20 stycznia i brać, a nie dawać

Jeśli tak wyjdzie z rozliczenia.

MF: PIT złożony do 20 stycznia zwalnia z zaliczki za grudzień

Ministerstwo Finansów przypomina, że zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwaną „ustawą PIT", od 2012 r. zaczął obowiązywać nowy przepis.
Podatnicy osiągający dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, z najmu lub dzierżawy oraz z działów specjalnych produkcji rolnej są zobowiązani wpłacać zaliczki miesięczne w terminie do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, a gdy dokonują wpłat zaliczek kwartalnych – w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczka za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego wpłacana jest w terminie do 20. stycznia następnego roku podatkowego.
Podatnik nie ma obowiązku wpłacenia zaliczki za ostatni miesiąc lub kwartał roku podatkowego, jeżeli złoży zeznanie w terminie do 20. stycznia następnego roku podatkowego i w tym terminie dokona zapłaty podatku wynikającego z tego zeznania.
Według stanu na kwiecień 2013 r. rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, za poprzedni okres rozliczeniowy, tj. za 2012 r., dokonało 48 tysięcy podatników, prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, działy specjalne produkcji rolnej oraz uzyskujących przychody z najmu lub dzierżawy. Stanowi to 3 proc. podatników uzyskujących przychody z tych źródeł, opodatkowanych według skali podatkowej oraz według 19 proc. stawki podatku.
źródło:
www.mf.gov.pl

*
"Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

Komentarz

 • Ciekawa informacja, choć za późno ją zobaczyłem. Czy dobrze rozumiem, że niezapłacona zaliczka "przepada" i nie musimy jej wpłacać w kolejnym miesiącu/kwartale/roku?
  The author has edited this post (w 21.01.2014)
 • Nie ma zaliczki. Po prostu do 20 stycznia dokonujesz rozliczenia rocznego na PIT-36 czy PIT-37. Włącznie z grudniem.
  Warto pamiętać o tym w przyszłym roku.
  Informacja nie jest kierowana do tych, którym wyszła z rozliczenia rocznego niedopłata podatku (dział J). Ci mają jeszcze sporo czasu na uregulowanie swoich zobowiązań w/c fiskusa za 2013 r.
  The author has edited this post (w 02.02.2014)

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia
 • Czyli jak w grudniu miałem dochod to doplate ("zaliczke za grudzień") robię do 30 kwietnia?
 • Nie. Za sam grudzień i tak trzeba było zapłacić do 20 stycznia.
  Chodzi o rozliczenie roczne.
  Mogło się okazać, że w rozliczeniu rocznym (włącznie z grudniem) wyszła nadpłata i tej zaliczki za grudzień nie trzeba było odprowadzać.

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia
Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.