Skip to content

Święto Miłosierdzia Bożego

edytowano April 2023 w ŻRFF - modlitewnikŚwięto Miłosierdzia Bożego obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Święto to, choć jest jednym z najmłodszych w kalendarzu liturgicznym, ukazuje jedną z najważniejszych prawd chrześcijaństwa i można powiedzieć, że zostało ustanowione na prośbę samego Jezusa, przekazaną w objawieniach s. Faustynie Kowalskiej.

Wybór pierwszej niedzieli po Wielkanocy nie jest przypadkowy – na ten dzień przypada oktawa Zmartwychwstania Pańskiego, która wieńczy obchody Misterium Paschalnego Chrystusa. Ten okres w liturgii Kościoła ukazuje tajemnicę miłosierdzia Bożego, która najpełniej została objawiona właśnie w męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Inaczej mówiąc – nie byłoby dzieła odkupienia, gdyby nie było miłosierdzia Boga.

Przygotowaniem do obchodów święta jest nowenna, polegająca na odmawianiu Koronki do Miłosierdzia Bożego przez 9 dni, poczynając od Wielkiego Piątku. W tej nowennie – mówił sam Jezus – „udzielę duszom wszelkich łask” (Dz. 796).

Święto Miłosierdzia Bożego wpisał do kalendarza liturgicznego najpierw kard. Franciszek Macharski dla archidiecezji krakowskiej (1985), a potem niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. Po kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił to święto jako obowiązujące w całym Kościele.

Święto odpowiedzią na prośbę samego Jezusa

Inspiracją dla ustanowienia Święta Miłosierdzia Bożego było pragnienie Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski” (Dz. 699).

Więcej:
https://ekai.pl/w-najblizsza-niedziele-swieto-milosierdzia-bozego/

*
"Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

Komentarz

 • +

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

 • Ale fajnie :)
  +
 • ♰♰♰

  👣

  🐾
  🐾

 • edytowano May 2020
  św. Maria Faustyna Kowalska
  dekretem arcybiskupa Roberta kardynała Saraha z 18. maja 2020 (Kongregacja ds Kultu)
  została wpisana do mszału (wspomnień dnia) dla całego Kościoła

  na dzień wspomnienia ustalono 5. października

 • edytowano May 2021
  Jantek Gall (→wątek obok)
  Tak gwoli przypomnienia, Miłosierdzie Boże to nie tylko św Siostra Faustyna ale i cała tradycja Katolicka poczynając od błogosławieństwa "Błogosławieni Miłosierni albowiem oni miłosierdzia dostąpią" przez rozliczne modlitwy i nabożeństwa poświęcone temu tematowi. Ot przykład poniżej :)
  Litania o Miłosierdziu Boskiem

  Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
  Boże miłosierny! usłysz nas.
  Boże miłosierny, wysłuchaj nas.
  Boże miłosierny! w Trójcy św. jedyny, przez nieskończone miłosierdzie Twoje, zmiłuj się nad nami.
  Boże miłosierny, któryś nas z nikczemności wiecznej wyprowadził, zmiłuj się nad nami.
  Boże miłosierny, który dla nas niebo i ziemię słońcem i gwiazdami oświecasz, zmiłuj się nad nami.
  Boże miłosierny, Który dla nas żywność i wygodę z ziemi przedziwnie wyprowadzasz, zmiłuj się nad nami.
  Hoże miłosierny, któryś dla odkupu świata zgubionego Syna swego zesłał, zmiłuj się nad nami.
  Boże miłosierny, któryś nas chrztem św. sobie poświęcił, i za dzieci przyjął, zmiłuj się nad nami.
  Boże miłosierny, któryś nas z milionów niewiernych wyłączył, i do wiary sw. obrał, zmiłuj się nad nami.
  Boże miłosierny, który do naznaczonego życia stanu, dziwnymi sposobami powołujesz, zmiłuj się nad nami.
  Boże miłosierny, który od grzechu i potępienia łaską swoją odwodzisz, zmiłuj się nad nami.
  Boże miłosierny, który opamiętania grzesznika czekasz, zmiłuj się nad nami.
  Boże miłosierny, który upadłym czas do pokuty miłosiernie dajesz, zmiłuj się nad nami.
  Boże miłosierny, który mizernego człowieka w ciemnościach oświecasz, zmiłuj się nad nami.
  Boże miłosierny, który marnotrawnych garnących się do Ciebie, z ojcowską dobrocią przyjmujesz, zmiłuj się nad nami.
  Boże miłosierny, który kochających Ciebie do wiecznej chwały przypuszczasz, zmiłuj się nad nami.
  Boże miłosierny, w którego rękach są wszystkie szczęścia i przypadki nasze, zmiłuj się nad nami.
  Boże miłosierny, jedyna pociecho w utrapieniach, zmiłuj się nad nami.
  Boże miłosierny, jedyna obrono w prześladowaniach, zmiłuj się nad nami.
  Boże miłosierny, jedyne rozweselenie strapionego serca, zmiłuj się nad nami.
  Boże miłosierny, jodyna pomocy w smutkach i wątpliwościach, zmiłuj się nad nami.
  Boże miłosierny, jedyna nadziejo we wszystkich nieszczęściach, zmiłuj się nad nami.
  Boże miłosierny, jedyne najwyższe dobro moje niestworzone i wieczne, zmiłuj się nad nami.
  Boże miłosierny, jedyna miłości i celu naszego serca, zmiłuj się nad nami.
  Boże miłosierny, którego dobroci żadne stworzenie wychwalić nie może, zmiłuj się nad nami.
  Boże miłosierny, którego miłosierdzia pełna jest wszystka ziemia, zmiłuj się nad nami.
  Boże miłosierny, którego chwały niebo ogarnąć może, zmiłuj się nad nami.
  Boże miłosierny, w mizernym życiu naszem, zmiłuj się nad nami.
  Boże miłosierny, w okropną godzinę śmierci, zmiłuj się nad nami.
  Boże miłosierny, na strasznym sądzie Twoim, zmiłuj się nad nami.
  Boże miłosierny, w mizernym życiu naszem, zmiłuj się nad nami.
  Niech się podoba najśw. dobroci i miłosierdziu Twemu przyjąć i wysłuchać pokorne prośby nasze, Prosimy Cię Panie.

  Od ślepoty duszy i serca, Wybaw nas Panie!
  Od zatwardziałości w grzechach, Wybaw nas Panie!
  Od grzechu śmiertelnego, Wybaw nas Panie!
  Od nagłej i niespodziewanej śmierci, Wybaw nas Panie!
  Od potępienia wiecznego, Wybaw nas Panie!
  Przez Krew i mękę Syna Twego, Wybaw nas Panie!
  Przez pokorę i niewinność najśw. Matki Jego, Wybaw nas Panie!
  Przez przyczynę dziewięciu chórów Aniołów, Wybaw nas Panie!
  Przez zasługi wszystkich Świętych Twoich, Wybaw nas Panie!

  Boże miłosierny, bądź nam miłościw,
  Przepuść nam Panie!
  Boże miłosierny, bądź nam miłościw,
  Wysłuchaj nas Panie!
  Boże miłosierny, bądź nam miłościw,
  Zmiłuj się nad nami! Zmiłuj się nad nami!

  Módlmy się.
  Boże! którego wnętrzności miłosierdzia są wszystkim otwarte, który nie chcesz zguby żadnego, ale aby wszyscy zbawieni byli, pragniesz, dla czegoś za wszystkich umarł, i najśw. Sakrament postanowił; Ciebie prosimy, zbaw nas wszystkich, którzy w Tobie ufamy, i nie odrzucaj zgromadzenia Twego, któregoś Ty jest Panem na wieki. Amen.

  za: Officjum albo Powinność codzienna (1872r.)
 • edytowano April 2022
  2022 r.
  +++

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

 • edytowano April 2023

  2023 r.
  +

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

 • +

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

 • 2024 r.
  +++

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.