Skip to content

Odpust zupełny za zmarłych

edytowano November 2020 w ŻRFF - modlitewnik
image

DEKRET

W bieżącym roku, w aktualnych okolicznościach spowodowanych pandemią COVID-19,
odpusty zupełne dla wiernych zmarłych będzie można uzyskać przez cały listopad,
przy zmienionych warunkach i dostosowanych do sytuacji dziełach pobożnych, aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych.

Do niniejszej Penitencjarii Apostolskiej dotarło wiele próśb Świętych Pasterzy, aby w tym roku, z powodu epidemii COVID-19, zmieniono pobożne dzieła w celu uzyskania odpustów zupełnych dla dusz czyśćcowych, które można uzyskiwać zgodnie z normą „Wykazu odpustów” (nad. 29, § 1). Dlatego Penitencjaria Apostolska, na mocy specjalnego polecenia Jego Świątobliwości Papieża Franciszka, chętnie ustanawia i określa, że w tym roku, aby uniknąć zgromadzeń, tam, gdzie są one zakazane:

a.- Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się, choćby tylko w myśli, za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, dla pożytku wiernych może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone.

b- Odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, ustanowiony na Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na niedzielę poprzedzającą lub następującą, albo na sam dzień Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte, oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję kiedy to tylko będzie możliwe spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu), albo jeśli podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub też jeśli wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.

Aby ten dostęp do łaski Bożej, udzielanej władzą kluczy Kościoła, stawał się łatwiejszy ze względu na miłosierdzie duszpasterskie, niniejsza Penitencjaria gorąco prosi, aby wszyscy kapłani posiadający odpowiednie uprawnienia, oddali się z gorliwością i wielkodusznością celebracji Sakramentu Pokuty i udzielali Komunii Świętej chorym.

Niemniej, jeśli chodzi o warunki duchowe dla uzyskania odpustu zupełnego, nadal obowiązują wcześniej wydane wskazania zawarte w „Nocie odnośnie sakramentu pojednania w obecnej sytuacji pandemii”.

Wreszcie, ponieważ dusze czyśćcowe wspierane są wstawiennictwem wiernych, szczególnie zaś miłą Bogu ofiarą ołtarza (por. Sob. Tryd. Sesja XXV, Dekret o czyśćcu), gorąco zaleca się wszystkim kapłanom trzykrotne odprawianie Mszy św. w dniu Wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych, zgodnie z Konstytucją Apostolską „Incruentum Altaris”, wydaną przez czcigodnej pamięci papieża Benedykta XV w dn. 10 sierpnia 1915 roku.

Niniejszy dekret jest ważny przez cały listopad. Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.

W Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 22 października 2020 roku, we wspomnienie św. Jana Pawła II.

Mauro Kard. Piacenza
Penitencjarz Większy

Ks. prał. Krzysztof Nykiel
Regens

*
"Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

Otagowano:
«1

Komentarz

 • edytowano November 2020
  Nieoceniony skarb Kościoła

  Uzyskiwanie odpustów przez wiernych w Kościele katolickim ma wielowiekową już tradycję. W historii narosło wiele opinii na temat odpustów. Były czasy, w których poprzez niewłaściwe ich traktowanie, dochodziło do bardzo poważnych nadużyć. Podczas trwania Soboru Watykańskiego II zorientowano się, że odpusty są bardzo ważną sprawą. Z tej racji Paweł VI ogłosił w Konstytucji Apostolskiej „Indulgentiarum doctrina”, z 1 stycznia 1967 r., poprawioną naukę w zakresie praktyki odpustów.
  Podaje ją w sposób skondensowany w kanonach 992-997 Kodeks Prawa Kanonicznego Jana Pawła II z 1983 r.

  Odpust jest cząstkowy lub zupełny, w zależności od tego, czy uwalnia od kary doczesnej w części lub całości. Paweł VI zniósł odpusty określane konkretnym czasem (np. ilością dni lub lat), ponieważ w wieczności nie ma czasu.

  Odpust zupełny zapewnia darowanie człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych należnych za grzechy, odpuszczonych już co do winy w sakramencie pokuty. Uzyskanie odpustu zupełny dla siebie pozwala uniknąć kar czyśćcowych, zaś otrzymanie odpustu zupełny za zmarłych ratuje dusze z czyśćca. Odpust cząstkowy natomiast zapewnia częściowe darowanie człowiekowi przez Boga kar doczesnych.

  Należy pamiętać, że wierny może uzyskiwać odpust cząstkowy lub zupełny tylko za siebie lub ofiarować go za zmarłego, ale za nikogo z żyjących, ponieważ każdy człowiek jest w stanie sam dokonać przemiany swojego życia i wypełnić warunki wymagane do otrzymania odpustu. Odpust zupełny można uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia, poza pozostającymi w obliczu śmierci, natomiast odpusty cząstkowe można uzyskiwać w ciągu jednego dnia wielokrotnie.

  Dusze, które doświadczają już chwały Nieba, wypraszają dla nas na ziemi potrzebne łaski. Wsparcie okazują również ci, którzy żyli wśród nas, i nigdy nie będą kanonizowani przez Kościół.

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

 • +

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

 • 2021 r.
  +++

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

 • W tym roku w listopadzie możemy uzyskać aż 30 odpustów za zmarłych. Żal nie skorzystać.
 • jak uzyskać odpust za zmarłych?

  – Żeby otworzyć się na łaskę odpustu, trzeba się trochę wysilić duchowo. Nie wystarczy wypełnienie zewnętrznych czynności. Ta łaska również nie działa automatycznie. W życiu duchowym nic tak nie działa. To bardzo trudno ludziom wytłumaczyć. Nie wystarczy pójść na cmentarz od 1 do 8 listopada i odmówić tam modlitwę za zmarłych. By uzyskać odpust zupełny trzeba przyjąć Komunię św., być w stanie łaski uświęcającej i pomodlić się w intencjach, w których modli się papież. Nie można też być w sercu przywiązanym do żadnego grzechu, nawet powszedniego. To jest najtrudniejszy warunek.

  Na czym to polega?

  – Można nie grzeszyć, ale być przywiązanym do grzechów. Można np. przestać kraść ale w sercu żałować, że inni są bardziej zaradni i nadal to robią. Można – to dotyczy grzechów powszednich – wyspowiadać się z tego, że używamy np. wulgarnego języka, ale z żalem powierzchownym i bez szczerej chęci zmiany swego języka, w przekonaniu, że bez wulgaryzmów moi znajomi nie zrozumieją, co do nich mówię. Tutaj chodzi o szczerość intencji, czyli o szczery żal i autentyczną gotowość zmiany życia, na zawsze, nie tylko na 2 czy 3 dni, w celu uzyskania odpustu. Zmiana może mi się oczywiście nie udać. Większość z nas przecież od lat spowiada się z tych samych grzechów. Ale, jak podkreślam, tu chodzi o intencję. Nie mogę mieć upodobania w żadnym grzechu – nawet najlżejszym. Nie chcę go pod żadną postacią. Podsumowując – krótko po odbyciu naprawdę dobrej spowiedzi, gdy jeszcze trwam w moich dobrych postanowieniach poprawy, mam naprawdę dużą szansę na tę wolność w sercu i na sięgnięcie po łaskę odpustu zupełnego. Jeśli ofiaruję go za duszę czyśćcową oznacza to dla niej wejście do chwały nieba.

 • → oryginał dekretu (2021) przedłużający dekret z 2020 r. podany jako wpis otwierający wątek
 • edytowano November 2021
  trep napisal(a):
  W tym roku w listopadzie możemy uzyskać aż 30 odpustów za zmarłych. Żal nie skorzystać.
  W Katowicach już przedkovidowo:
  Od południa Uroczystości Wszystkich Świętych do 8 listopada włącznie możemy uzyskać odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące. Warunki odpustu to: spowiedź święta i przyjęcie Komunii Św., nawiedzenie kościoła lub cmentarza, modlitwa „Ojcze Nasz", „Wierzę" oraz modlitwa w intencji Ojca Św. a także zachowanie wolności od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.
  https://parafia-bogucice.pl/ogloszenia-duszpasterskie/

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

 • Czyli Katowice wyłączyły się z Kościoła Rzymsko-Katowickiego, gdyż Papież Franciszek wydłużył możliwość uzyskania odpustu na cały listopad.
 • edytowano November 2021
  trep napisal(a):
  Czyli Katowice wyłączyły się z Kościoła Rzymsko-Katowickiego, gdyż Papież Franciszek wydłużył możliwość uzyskania odpustu na cały listopad.
  :-??
  Jedyna nadzieja w Miłosierdziu Bożym.

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

 • edytowano November 2021
  Jednak w powyższym nie ma 100% sprzeczności. Otóż w ciągu miesiąca możemy wybrać oktawę i przez te 8 dni uzyskać odpusty zupełne dla naszych drogich zmarłych.
  A w TVTrwam mowa o możliwości wprowadzenia do nieba przez każdego z nas aż 30 dusz...
  Próbujmy więc.
  :-??

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

 • Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba; daj Twoim zmarłym sługom i służebnicom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
  +++

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

 • Panie, Boże Wszechmogący,
  błagam Cię przez Najdroższą Krew, którą Twój Boski Syn, Jezus Chrystus, wylał za nas w Ogrójcu,
  racz wybawić dusze z czyśćca, a szczególnie tę, która jest najbardziej ze wszystkich opuszczona. Przyjmij ją do Twojej chwały, gdzie będzie mogła wielbić Cię i chwalić na wieki. Amen.
  Ojcze nasz...
  Zdrowaś Maryjo...
  Wieczny odpoczynek...
  +++

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

 • +

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

 • +

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

 • +

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

 • image

  Panie, Boże Wszechmogący, błagam Cię przez Najdroższą Krew, którą Boski Twój Syn, Jezus Chrystus, wylał za nas podczas okrutnego biczowania, racz wybawić dusze z czyśćca, a szczególnie tę, która jest już najbliższa wejścia do Twojej chwały, aby jak najprędzej mogła Cię wielbić i błogosławić na wieki. Amen.
  Ojcze nasz...
  Zdrowaś Maryjo...
  Wieczny odpoczynek...

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

 • Kolejna szansa
  +++

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

 • Co to znaczy brak przywiązania do grzechu ?

  Warto przy okazji sięgania po łaskę odpustu przypomnieć sobie czym jest przywiązanie do grzechu, bo jeżeli nie pamiętamy lub nie wiemy czym ono jest, to jak zadbamy o to by się go wyzbyć? A brak przywiązania jest wymagany, aby móc zyskiwać odpusty zupełne i wcale nie jest tak łatwo zdobyć się na taką dyspozycję serca.

  Trzeba przede wszystkim być świadomym, że oczyszczenie serca z grzechów w sakramencie pojednania niekoniecznie jest równoznaczne z wyzbyciem się przywiązania do nich. Na przykład osoba, która zgrzeszyła niewiernością wobec małżonka (małżonki), żałując swojego czynu, przystąpi do spowiedzi i uzyska Boże przebaczenie przez posługę kapłana, nie wraca do tego zła i nie chce ponownie go popełnić, ale przyjemność sprawia jej wspominanie czasu spędzonego z tą osobą, z którą zgrzeszyła. To świadczy o przywiązaniu. Nie nastąpiło całkowite odcięcie się od grzechu w sferze emocji i myśli.

  Weźmy inny przykład. Usłyszałam od pewnej znajomej osoby, że przez wiele miesięcy kasowała bilet w komunikacji podmiejskiej tylko na jedną strefę chociaż powinna kupować bilet dwustrefowy, uważając, że to tylko jeden przystanek i byłaby frajerem dopłacając kilka złotych do każdego przejazdu. W końcu sumienie dało o sobie znać – wyspowiadała się i jest konsekwentna w uczciwym opłacaniu przejazdów, ale za każdym razem, gdy jedzie do pracy mówi sobie: „Ależ ze mnie frajer, że im płacę”. Osoba ta zachowuje prawo Boże i cywilne, ale jakby przymuszona i wcale nie ma przekonania, że powinna płacić. Jest więc przywiązana.

  Jeszcze inny przykład: ktoś bywa złośliwy wobec swoich bliskich czy znajomych i uważa to za coś pozytywnego – coś, co świadczy o wysokim poziomie inteligencji, a przecież tym słowem ich rani. Jest to grzech powszedni (gdy są to drobne złośliwości), a upodobanie w nim ewidentnie świadczy o przywiązaniu do niego.

  Tak więc, wszystko, co osłabia naszą wolę trwania w jak najpełniejszej czystości serca, co czyni ją skłonną do lenistwa w duchowym rozwoju z pewnością jest przywiązaniem.

  A tak o przywiązaniu pisze św. Franciszek Salezy w swoim dziele Filotea, czyli droga do życia pobożnego: „Wszyscy Izraelici wyszli z ziemi egipskiej – ale nie wszyscy wyszli ze swojego do niej przywiązania. I dlatego wielu z nich wzdychało na pustyni do cebuli i mięsa egipskiego. Podobnie dzieje się z pokutującymi ludźmi. Są tacy, którzy choć wychodzą z grzechu, nie wychodzą jednak z przywiązania do niego; to jest, choć obiecują nie grzeszyć, to jednak ta ich obietnica nie pochodzi z głębi serca, bo przykro im jest zaniechać ulubionych a nieszczęsnych rozkoszy grzechowych. Serce ich wyrzeka się i odchodzi od grzechu, lecz nie przestaje oglądać się za nim, jak żona Lota, która obejrzała się za Sodomą! (…)

  Ponieważ chcesz, Filoteo, rozpocząć życie pobożne, trzeba, żebyś nie tylko zaniechała grzechu, ale także byś oczyściła serce ze wszystkiego, co ma z grzechem styczność. Bo grzeszne przywiązanie, oprócz narażenia cię na nowe upadki, osłabiałoby nieustannie twojego ducha i uczyniłoby go tak ociężałym, że nie byłby on zdolny pełnić dobrych uczynków (…).

  Najlepszym sposobem dojścia do tego drugiego oczyszczenia (tzn. z przywiązań – przyp. Admin) jest żywe i pilne poczucie ogromu zła, które idzie za grzechem, to bowiem poczucie rodzi w głębi duszy żywy i głęboki żal. A jak żal – choćby niewielki, byle był prawdziwy, a zwłaszcza złączony z mocą sakramentów – dostatecznie oczyszcza nas z grzechów, tak samo też – jeżeli jest żywy i głęboki – oczyszcza nas on ze wszystkich przywiązań grzechowych” (Filotea, I, VII-VIII).

  Stąd, aby móc uzyskać odpust zupełny należy mieć serce wolne od wspomnień, pragnień, emocji i myśli nawiązujących do grzechów nie tylko śmiertelnych, ale i powszednich. Trzeba także unikać wszelkich okazji czy bodźców (np. rzeczy, miejsc, osób), które mogłyby ożywić te wspomnienia lub pragnienia. Ponadto prosić Pana Jezusa o łaskę zachowania tej wolności serca Bożą mocą – mocą Ducha Świętego.
 • +

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

 • +

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.