Skip to content

ŻRdFF zmiana tajemnic

edytowano March 2015 w ŻRFF - modlitewnik
Drodzy w Panu,
Jutro pierwsza niedziela kwietnia. Będziemy rozważać następujące tajemnice:

Róża pierwsza; Patron - św. o. Pio; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelatorka - Anna < na FForum AnnaE >kwi-23
Część
Tajemnica
Płatek
I - TAJEMNICE RADOSNE
* Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
Ethanol
* Nawiedzenie świętej Elżbiety
Gapheu
* Narodzenie Pana Jezusa
eliasz
* Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
Davenia
* Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
Christoforos
II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
* Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Jerzy Andrzej
* Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
Rosariox
* Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
Marianx/AnnaE
* Przemienienie Pańskie na górze Tabor
Anika
* Ustanowienie Eucharystii
Jacownik
III - TAJEMNICE BOLESNE
* Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
Agent
* Biczowanie Pana Jezusa
Tabula rasa
* Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
fatuswombatus
* Dźwiganie krzyża na Kalwarię
Drogosław
* Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
Marple
IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
* Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Moherowy Beret
* Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Jagna 13
* Zesłanie Ducha Świętego
Sagitarius
* Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Mania
* Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
AdultaRóża druga; Patron - św. Józef ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelatorka - Ania, na FForum KAniakwi-23
Część
Tajemnica
Płatek
I - TAJEMNICE RADOSNE
* Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
KAnia - zelatorka
* Nawiedzenie świętej Elżbiety
Luta
* Narodzenie Pana Jezusa
Żona Murdelio
* Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
Skrzypek
* Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
Jasiek
II - TAJEMNICE BOLESNE
* Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
miś Korbiniana
* Biczowanie Pana Jezusa
Salcia
* Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
Razar
* Dźwiganie krzyża na Kalwarię
Silvarerum
* Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
Zazula
III - TAJEMNICE CHWALEBNE
* Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Cathelineau
* Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Gromit
* Zesłanie Ducha Świętego
Wachmistrz
* Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Faustyna
* Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
MurdelioRóża trzecia; Patron - św. Maksymilian Maria Kolbe ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Jesiennakwi-23
Część
Tajemnica
Płatek
I - TAJEMNICE RADOSNE
* Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
Chłodny Żółw
* Nawiedzenie świętej Elżbiety
Anya
* Narodzenie Pana Jezusa
JuliaMariaProksa
* Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
Mała Mi
* Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
Mi
II - TAJEMNICE BOLESNE
* Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
Szylkrecik
* Biczowanie Pana Jezusa
Były Elektryk
* Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
Krycha
* Dźwiganie krzyża na Kalwarię
Papuga
* Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
Jesienna
III - TAJEMNICE CHWALEBNE
* Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Isia
* Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Wesołyjanek
* Zesłanie Ducha Świętego
Jon
* Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Danna
* Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
Krzychol66
Róża czwarta; Patron - św. Rafał Kalinowski; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator – Darman, Dariusz DBonhoefferkwi-23
Część
Tajemnica
Płatek
I - TAJEMNICE RADOSNE
* Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
Ireneusz
* Nawiedzenie świętej Elżbiety
Jahos
* Narodzenie Pana Jezusa
Antoni
* Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
Cyrylica
* Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
Ziapart
II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
* Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Kuba_
* Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
lukrecja
* Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
Thom
* Przemienienie Pańskie na górze Tabor
iMarysia
* Ustanowienie Eucharystii
Darman - zelator
III - TAJEMNICE BOLESNE
* Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
Alhibiades
* Biczowanie Pana Jezusa
Ksantypa
* Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
Jesienna
* Dźwiganie krzyża na Kalwarię
Plen
* Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
Kazimiera
IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
* Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Pawel
* Wniebowstąpienie Pana Jezusa
DarkH
* Zesłanie Ducha Świętego
Andrzej_1580
* Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Alien Life Form
* Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
RwitekRóża piąta; Patron - św. Ludwik Maria Grignion de Montfort ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Andrzejkwi-23
Część
Tajemnica
Płatek
I - TAJEMNICE RADOSNE
* Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
Zakamar
* Nawiedzenie świętej Elżbiety
Notoryczna
* Narodzenie Pana Jezusa
Sagatus
* Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
Pablo
* Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
Mj
II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
* Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Bolka
* Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
Zalas
* Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
Kachna Grubachna
* Przemienienie Pańskie na górze Tabor
Trep
* Ustanowienie Eucharystii
Maltizzy
III - TAJEMNICE BOLESNE
* Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
Niebieska
* Biczowanie Pana Jezusa
Esperance
* Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
celnik.mateusz
* Dźwiganie krzyża na Kalwarię
Dario68
* Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
Anett190
IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
* Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Kamykowa
* Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Rucit
* Zesłanie Ducha Świętego
Bluszczyk Kurdybanek
* Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Yusek
* Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
Maryl(k)aRóża szósta; Patron - bł. ks. kmdr. ppor. Władysław Miegoń ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Misiek z Sokołówkikwi-23
Część
Tajemnica
Płatek
I - TAJEMNICE RADOSNE
* Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
Ichtigo
* Nawiedzenie świętej Elżbiety
seventh son
* Narodzenie Jezusa
Kazia
* Ofiarowanie Jezusa w świątyni
AHAWA
* Odnalezienie Jezusa w świątyni
Mamucha
II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
* Chrzest Jezusa w Jordanie
(bardzo) cichy wielbiciel
* Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej
Osioł
* Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
Nemka
* Przemienienie Pańskie na górze Tabor
Dama Helena
* Ustanowienie Eucharystii
Trudnoonik
III - TAJEMNICE BOLESNE
* Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
Gloomy
* Biczowanie Jezusa
Pink Lady
* Cierniem ukoronowanie Jezusa
Anastazja
* Dźwiganie krzyża na Kalwarię
JulaK
* Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa
Beata
IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
* Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
Krystek
* Wniebowstąpienie Chrystusa
Marcin
* Zesłanie Ducha Świętego
Fiona
* Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Misiek z Sokołówki
* Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
CyrylicaRóża siódma; Patron - św. Antoni z Padwy; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Bender Bending Rodriguezkwi-23
Część
Tajemnica
Płatek
I - TAJEMNICE RADOSNE
* Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
Kitchener
* Nawiedzenie świętej Elżbiety
Ombretta
* Narodzenie Pana Jezusa
Julka13
* Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
Lucius
* Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
Katy
II - TAJEMNICE BOLESNE
* Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
Bender Bending Rodriguez - zelator
* Biczowanie Pana Jezusa
racingggirl
* Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
Vanitas
* Dźwiganie krzyża na Kalwarię
Gambit
* Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
Hyacinthus Stanislaus
III - TAJEMNICE CHWALEBNE
* Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Voynar
* Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Erjot
* Zesłanie Ducha Świętego
mi
* Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Romeus
* Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
Owocek LeśnyOtagowano:

Komentarz

 • Bóg zapłać!

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

 • Najmilsi, na dziś przypada pierwsza niedziela maja. Będziemy rozważać następujące tajemnice:

  Róża pierwsza; Patron - św. o. Pio; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelatorka - Anna < na FForum AnnaE >

  maj-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Adulta
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Ethanol
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Gapheu
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  eliasz
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Davenia
  II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
  * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  Christoforos
  * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
  Jerzy Andrzej
  * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  Rosariox
  * Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  Marianx/AnnaE
  * Ustanowienie Eucharystii
  Anika
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Jacownik
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Agent
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Tabula rasa
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  fatuswombatus
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Drogosław
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Marple
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Moherowy Beret
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Jagna 13
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Sagitarius
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Mania

  Róża druga; Patron - św. Józef ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelatorka - Ania, na FForum KAnia anusiakosz@wp.pl

  maj-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Murdelio
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  KAnia - zelatorka
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Luta
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Żona Murdelio
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Skrzypek
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Jasiek
  * Biczowanie Pana Jezusa
  miś Korbiniana
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Salcia
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Razar
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Silvarerum
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Zazula
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Cathelineau
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Gromit
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Wachmistrz
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Faustyna

  Róża trzecia; Patron - św. Maksymilian Maria Kolbe ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Jesienna

  maj-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Krzychol66
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Chłodny Żółw
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Anya
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  JuliaMariaProksa
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Mała Mi
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Mi
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Szylkrecik
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Były Elektryk
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Krycha
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Papuga
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Jesienna
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Isia
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Wesołyjanek
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Jon
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Danna

  Róża czwarta; Patron - św. Rafał Kalinowski; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator – Darman, Dariusz DBonhoeffer

  maj-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Rwitek
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Ireneusz
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Jahos
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Antoni
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Cyrylica
  II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
  * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  Ziapart
  * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
  Kuba_
  * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  lukrecja
  * Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  Thom
  * Ustanowienie Eucharystii
  iMarysia
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Darman - zelator
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Alhibiades
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Ksantypa
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Jesienna
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Plen
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Kazimiera
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Pawel
  * Zesłanie Ducha Świętego
  DarkH
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Andrzej_1580
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Alien Life Form

  Róża piąta; Patron - św. Ludwik Maria Grignion de Montfort ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Andrzej

  maj-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Maryl(k)a
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Zakamar
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Notoryczna
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Sagatus
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Pablo
  II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
  * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  Mj
  * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
  Bolka
  * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  Zalas
  * Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  Kachna Grubachna
  * Ustanowienie Eucharystii
  Trep
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Maltizzy
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Niebieska
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Esperance
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  celnik.mateusz
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Dario68
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Anett190
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Kamykowa
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Rucit
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Bluszczyk Kurdybanek
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Yusek

  Róża szósta; Patron - bł. ks. kmdr. ppor. Władysław Miegoń ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Misiek z Sokołówki

  maj-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Cyrylica
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Ichtigo
  * Narodzenie Jezusa
  seventh son
  * Ofiarowanie Jezusa w świątyni
  Kazia
  * Odnalezienie Jezusa w świątyni
  AHAWA
  II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
  * Chrzest Jezusa w Jordanie
  Mamucha
  * Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej
  (bardzo) cichy wielbiciel
  * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  Osioł
  * Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  Nemka
  * Ustanowienie Eucharystii
  Dama Helena
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
  Trudnoonik
  * Biczowanie Jezusa
  Gloomy
  * Cierniem ukoronowanie Jezusa
  Pink Lady
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Anastazja
  * Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa
  JulaK
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
  Beata
  * Wniebowstąpienie Chrystusa
  Krystek
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Marcin
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Fiona
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Misiek z Sokołówki

  Róża siódma; Patron - św. Antoni z Padwy; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Bender Bending Rodriguez

  maj-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Owocek Leśny
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Kitchener
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Ombretta
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Julka13
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Lucius
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Katy
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Bender Bending Rodriguez - zelator
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  racingggirl
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Vanitas
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Gambit
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Hyacinthus Stanislaus
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Voynar
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Erjot
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  mi
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Romeus

 • Róża ósma; Patron - Bł. o. Michał Augustyn Pro, TJ ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Jola - na FF - Teresa

  maj-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Piotras
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Natenczas
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Maria
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  MaciejGnyszka
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Paweł
  II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
  * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  Teresa - zelatorka
  * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
  Tatiana
  * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  Janeite
  * Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  KaGieBe
  * Ustanowienie Eucharystii
  Meliaszka
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Tadeusz Zakrzewski
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Maria 116
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Cosubnicus
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  tereska
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  nanek
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Luksja
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  A Glasgow
  * Zesłanie Ducha Świętego
  ks. Marek
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Yanka
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  mi

  Róża dziewiąta; Patron - św. Teresa od Dzieciątka Jezus ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Ola S

  maj-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Bonnie Black
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  faustyna
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Horn
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Ziri
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Rybka27am
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  katarzyna
  * Biczowanie Pana Jezusa
  bimekszwili
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Ola S
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  teresa.55
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Mari
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  AdamM
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Pref de Zoo
  * Zesłanie Ducha Świętego
  polipid
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Iwona
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  ania_s

  Róża dziesiąta; Patron - św. Monika; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Mruk

  maj-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Ewelina
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Mathias von Liechtenstein
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Mruk
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  ElaR
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Aurea
  II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
  * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  Jurek
  * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
  Kajetan Rajski
  * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  Elrond
  * Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  Magdalena
  * Ustanowienie Eucharystii
  Michałowo48
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Smok Zygmunta
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Tata-niki
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Krtek00857
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Minttu
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Justice
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Stanisław
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Mah
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Przepióreczka
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  KatarzynaR
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Hh

  Róża jedenasta; Patron - św. Ignacy Loyola - ks. Marcin Socha; Zelator - Octavarium

  maj-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Octavarium – Zelator
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Sylwia
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Romeck zast.
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Aneta
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Vexilifer
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Tyborek
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Aneta E
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Andriusza
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Trepek
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Babola
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Tiger
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Amersand
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Frania
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  MagdaD
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  AdrianE

  Róża dwunasta; Patron - Św. Scholastyka; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Marniok

  maj-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Elo
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Marniok
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Elo
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Marniok
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Elo
  II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
  * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  EwaS
  * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
  KingaS
  * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  Oliwka1
  * Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  Basia
  * Ustanowienie Eucharystii
  Isia
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Dorosegr
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Asienka
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Michał 5
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Tekla
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  KonradS
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Celine
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Akatos
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Mąż Asieńki
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Boksik
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Emman

  Róża trzynasta; Patron - Matka Boża z Fatimy; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelatorka - Beatajz

  maj-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  SzEm
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  szara_mysz
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Odnowiony
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Hilda Srebrna
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Przemko
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Jacob
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Edit
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Teofila_Bepko
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  KaWa7
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Romeck
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Opaves
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  mudek
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Magdzia
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  dziadek_do_orzechów
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Beatajz

  Róża czternasta; Patron - św. Barbara; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - JPL

  maj-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Krzysztof Kałębasiak
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Gościu od snów
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Salvatore
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Jolak
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Yepa
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Jeremiasz
  * Biczowanie Pana Jezusa
  ElkaZet
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Piotr72
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Małgorzata
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  JPL - zelator
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Iarema
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Elfik
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Kicior
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Araghorn
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Gabryela

 • Dziękuję, Trepie.
  + Bóg zapłać.

 • Bóg zapłać!
  +

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

 • Najmilsi, dziś pierwsza niedziela czerwca, miesiąca Najświętszego Serca Jezusowego. Będziemy rozważać następujące tajemnice:

  Róża pierwsza; Patron - św. o. Pio; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelatorka - Anna < na FForum AnnaE >

  cze-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Mania
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Adulta
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Ethanol
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Gapheu
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  eliasz
  II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
  * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  Davenia
  * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
  Christoforos
  * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  Jerzy Andrzej
  * Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  Rosariox
  * Ustanowienie Eucharystii
  Marianx/AnnaE
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Anika
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Jacownik
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Agent
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Tabula rasa
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  fatuswombatus
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Drogosław
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Marple
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Moherowy Beret
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Jagna 13
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Sagitarius

  Róża druga; Patron - św. Józef ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelatorka - Ania, na FForum KAnia anusiakosz@wp.pl

  cze-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Faustyna
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Murdelio
  * Narodzenie Pana Jezusa
  KAnia - zelatorka
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Luta
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Żona Murdelio
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Skrzypek
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Jasiek
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  miś Korbiniana
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Salcia
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Razar
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Silvarerum
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Zazula
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Cathelineau
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Gromit
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Wachmistrz

  Róża trzecia; Patron - św. Maksymilian Maria Kolbe ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Jesienna

  cze-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Danna
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Krzychol66
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Chłodny Żółw
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Anya
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  JuliaMariaProksa
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Mała Mi
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Mi
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Szylkrecik
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Były Elektryk
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Krycha
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Papuga
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Jesienna
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Isia
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Wesołyjanek
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Jon

  Róża czwarta; Patron - św. Rafał Kalinowski; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator – Darman, Dariusz DBonhoeffer

  cze-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Alien Life Form
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Rwitek
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Ireneusz
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Jahos
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Antoni
  II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
  * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  Cyrylica
  * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
  Ziapart
  * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  Kuba_
  * Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  lukrecja
  * Ustanowienie Eucharystii
  Thom
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  iMarysia
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Darman - zelator
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Alhibiades
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Ksantypa
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Jesienna
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Plen
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Kazimiera
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Pawel
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  DarkH
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Andrzej_1580

  Róża piąta; Patron - św. Ludwik Maria Grignion de Montfort ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Andrzej

  cze-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Yusek
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Maryl(k)a
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Zakamar
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Notoryczna
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Sagatus
  II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
  * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  Pablo
  * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
  Mj
  * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  Bolka
  * Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  Zalas
  * Ustanowienie Eucharystii
  Kachna Grubachna
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Trep
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Maltizzy
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Niebieska
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Esperance
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  celnik.mateusz
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Dario68
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Anett190
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Kamykowa
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Rucit
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Bluszczyk Kurdybanek

  Róża szósta; Patron - bł. ks. kmdr. ppor. Władysław Miegoń ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Misiek z Sokołówki

  cze-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Misiek z Sokołówki
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Cyrylica
  * Narodzenie Jezusa
  Ichtigo
  * Ofiarowanie Jezusa w świątyni
  seventh son
  * Odnalezienie Jezusa w świątyni
  Kazia
  II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
  * Chrzest Jezusa w Jordanie
  AHAWA
  * Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej
  Mamucha
  * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  (bardzo) cichy wielbiciel
  * Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  Osioł
  * Ustanowienie Eucharystii
  Nemka
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
  Dama Helena
  * Biczowanie Jezusa
  Trudnoonik
  * Cierniem ukoronowanie Jezusa
  Gloomy
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Pink Lady
  * Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa
  Anastazja
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
  JulaK
  * Wniebowstąpienie Chrystusa
  Beata
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Krystek
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Marcin
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Fiona

  Róża siódma; Patron - św. Antoni z Padwy; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Bender Bending Rodriguez

  cze-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Romeus
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Owocek Leśny
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Kitchener
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Ombretta
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Julka13
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Lucius
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Katy
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Bender Bending Rodriguez - zelator
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  racingggirl
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Vanitas
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Gambit
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Hyacinthus Stanislaus
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Voynar
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Erjot
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  mi

 • Róża ósma; Patron - Bł. o. Michał Augustyn Pro, TJ ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Jola - na FF - Teresa

  cze-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  mi
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Piotras
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Natenczas
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Maria
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  MaciejGnyszka
  II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
  * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  Paweł
  * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
  Teresa - zelatorka
  * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  Tatiana
  * Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  Janeite
  * Ustanowienie Eucharystii
  KaGieBe
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Meliaszka
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Tadeusz Zakrzewski
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Maria 116
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Cosubnicus
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  tereska
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  nanek
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Luksja
  * Zesłanie Ducha Świętego
  A Glasgow
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  ks. Marek
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Yanka

  Róża dziewiąta; Patron - św. Teresa od Dzieciątka Jezus ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Ola S

  cze-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  ania_s
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Bonnie Black
  * Narodzenie Pana Jezusa
  faustyna
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Horn
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Ziri
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Rybka27am
  * Biczowanie Pana Jezusa
  katarzyna
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  bimekszwili
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Ola S
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  teresa.55
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Mari
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  AdamM
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Pref de Zoo
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  polipid
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Iwona

  Róża dziesiąta; Patron - św. Monika; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Mruk

  cze-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Hh
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Ewelina
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Mathias von Liechtenstein
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Mruk
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  ElaR
  II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
  * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  Aurea
  * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
  Jurek
  * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  Kajetan Rajski
  * Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  Elrond
  * Ustanowienie Eucharystii
  Magdalena
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Michałowo48
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Smok Zygmunta
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Tata-niki
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Krtek00857
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Minttu
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Justice
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Stanisław
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Mah
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Przepióreczka
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  KatarzynaR

  Róża jedenasta; Patron - św. Ignacy Loyola - ks. Marcin Socha; Zelator - Octavarium

  cze-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  AdrianE
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Octavarium – Zelator
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Sylwia
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Romeck zast.
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Aneta
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Vexilifer
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Tyborek
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Aneta E
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Andriusza
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Trepek
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Babola
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Tiger
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Amersand
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Frania
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  MagdaD

  Róża dwunasta; Patron - Św. Scholastyka; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Marniok

  cze-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Emman
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Elo
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Marniok
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Elo
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Marniok
  II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
  * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  Elo
  * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
  EwaS
  * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  KingaS
  * Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  Oliwka1
  * Ustanowienie Eucharystii
  Basia
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Isia
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Dorosegr
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Asienka
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Michał 5
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Tekla
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  KonradS
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Celine
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Akatos
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Mąż Asieńki
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Boksik

  Róża trzynasta; Patron - Matka Boża z Fatimy; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelatorka - Beatajz

  cze-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Beatajz
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  SzEm
  * Narodzenie Pana Jezusa
  szara_mysz
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Odnowiony
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Hilda Srebrna
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Przemko
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Jacob
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Edit
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Teofila_Bepko
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  KaWa7
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Romeck
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Opaves
  * Zesłanie Ducha Świętego
  mudek
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Magdzia
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  dziadek_do_orzechów

  Róża czternasta; Patron - św. Barbara; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - JPL

  cze-23
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Gabryela
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Krzysztof Kałębasiak
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Gościu od snów
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Salvatore
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Jolak
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Yepa
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Jeremiasz
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  ElkaZet
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Piotr72
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Małgorzata
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  JPL - zelator
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Iarema
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Elfik
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Kicior
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Araghorn

Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.