Skip to content

Nowenna w intencji Polski

edytowano 15 January w ŻRFF - modlitewnik

Za RM:

W poniedziałek 15 stycznia rozpoczynamy nowennę w intencji naszej Ojczyzny oraz o uwolnienie niesłusznie osadzonych posłów. Przez kolejnych 9 dni (od 15 do 23 stycznia) zapraszamy na wieczorną Mszę św. na godz. 18.00. Po Mszy św. będzie odmawiana litania Narodu Polskiego.

Nowennę tę podejmujemy z inicjatywy Rodziny Radia Maryja z Torunia i okolic.

Cenna i potrzebna inicjatywa. Przyłączmy się.
https://www.radiomaryja.pl/sanktuarium/ogloszenia/

*
"Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

Otagowano:

Komentarz

 • edytowano 15 January

  Litania Narodu Polskiego

  Litanię, którą bardzo cenił i codziennie się nią modlił św. Jan Paweł II, wpisując do niej własnoręcznie imiona wyniesionych przez siebie na ołtarze Polaków, ułożył w 1915 r. bp Władysław Bandurski, a odnowił w 1981 r. prof. Gabriel Turowski. W 2014 r., ze względu na liczne kanonizacje i beatyfikacje naszych Rodaków, podjęliśmy się jej uwspółcześnienia z inicjatywy Redakcji „Naszego Dziennika”, i opatrzona „imprimatur” przez ks. kard. Stanisława Dziwisza, ówczesnego arcybiskupa, metropolitę krakowskiego (nr 2264/2014), była ona przez tenże „Nasz Dziennik” udostępniana wiernym, ciągle ubogacana imionami kolejnych naszych Rodaków dostępujących chwały ołtarzy.

  Poniższy tekst Litanii zwiera wezwanie do beatyfikowanych 11 czerwca 2022 r. we Wrocławiu dziesięciu Sióstr Elżbietanek, męczennic z rąk żołnierzy sowieckich w 1945 r. oraz do błogosławionego Grzegorza Chomyszyna, biskupa stanisławowskiego. Nadto do Litanii zostali włączeni błogosławieni małżonkowie Józef i Wiktoria Ulmowie z siedmiorgiem dzieci – męczennicy nazizmu za pomoc świadczoną Żydom, beatyfikowani w Markowej w 10 września br.

  Tekst Litanii w formie wkładki został dołączony do „Naszego Dziennika” 9 listopada 2023 r. Wcześniej, w wydaniu z 4-5 listopada ukazał się w gazecie tekst Małgorzaty Bochenek zachęcający do posługiwania się tą formą modlitwy w intencji Ojczyzny.

  o. dr hab. Szczepan T. Praśkiewicz OCD
  Relator Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

 • LITANIA NARODU POLSKIEGO
  do prywatnego odmawiania

  odnowiona 1 listopada 2023

  Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
  Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
  Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

  Nad Polską, Ojczyzną naszą, zmiłuj się, Panie.
  Nad narodem męczenników, zmiłuj się, Panie.
  Nad ludem zawsze wiernym Tobie, zmiłuj się, Panie.

  Jezu nieskończenie miłosierny, zmiłuj się nad nami.
  Jezu nieskończenie mocny, zmiłuj się nad nami.
  Jezu, Nadziejo nasza, zmiłuj się nad nami.

  Maryjo Bogarodzico, Królowo Polski, módl się za nami.

  Święty Stanisławie, ojcze Ojczyzny, módl się za nami.

  Święty Wojciechu, patronie Polski, módl się za nami.

  Święty Andrzeju Bobolo, patronie Polski, wybitny jezuito, apostole jedności i wielki męczenniku, módl się za nami.

  Święci pierwsi męczennicy Polski: Benedykcie, Janie, Mateuszu, Izaaku i Krystynie, módlcie się za nami.

  Święty Władysławie, uformowany w Krakowie królu węgierski, patronie Władysława Jagiełły, módl się za nami.

  Święty Brunonie, apostole ziem polskich, módl się za nami.

  Święci Andrzeju Świeradzie i Benedykcie, polscy pustelnicy uświecający Słowację i Węgry, módlcie się za nami.

  Święty Ottonie, apostole Pomorza, módl się za nami.

  Świeci Cyrylu i Metody, apostołowie Słowian, współpatroni Europy, módlcie się za nami.

  Święty Kazimierzu, patronie Litwy, módl się za nami.

  Święty Jozafacie, patronie Rusi, módl się za nami.

  Święty Wacławie, patronie katedry wawelskiej, módl się za nami.

  Święty Florianie, patronie Krakowa, módl się za nami.

  Święty Jacku Odrowążu, apostole Rusi, módl się za nami.

  Święta Jadwigo Królowo, matko narodów i patronko uniwersytetów, módl się za nami.

  Święta Kingo, starosądecka klarysko, opiekunko górników, módl się za nami.

  Święta Jadwigo Śląska, opiekunko ubogich, módl się za nami.

  Święty Janie z Dukli, patronie rycerstwa polskiego, módl się za nami.

  Święty Janie z Kęt, patronie profesorów i studentów, módl się za nami.

  Święty Melchiorze Grodziecki, męczenniku z Koszyc, módl się za nami.

  Święty Janie Sarkandrze, obrońco tajemnicy spowiedzi, módl się za nami.

  Święty Szymonie z Lipnicy, orędowniku w czasie zarazy, módl się za nami.

  Święty Stanisławie Kaźmierczyku, duszpasterzu krakowski, módl się za nami.

  Święty Stanisławie Kostko, patronie młodzieży, módl się za nami.

  Święty Stanisławie Papczyński, czcicielu Niepokalanej i obrońco życia poczętego, módl się za nami.

  Święty Klemensie Mario Dworzaku, redemptorysto, apostole Warszawy, módl się za nami.

  Święty Rafale Kalinowski, odnowicielu Karmelu, patronie Sybiraków, módl się za nami.

  Święty Bracie Albercie, opiekunie biedoty krakowskiej, módl się za nami.

  Święty Maksymilianie Kolbe, apostole Niepokalanej, męczenniku z Auschwitz, módl się za nami.

  Święta Tereso Benedykto od Krzyża (Edyto Stein), pochodząca z piastowskiej ziemi wrocławianko, męczennico nazizmu i współpatronko Europy, módl się za nami.

  Święta Faustyno Kowalska, apostołko Bożego Miłosierdzia, módl się za nami.

  Święta Urszulo Ledóchowska, oddana bez reszty pracy wychowawczej, módl się za nami.

  Święty Józefie Sebastianie Pelczarze, pasterzu Kościoła przemyskiego, obrońco Kościoła przed masonerią, módl się za nami.

  Święty Józefie Bilczewski, bogaty wiedzą i świętością arcybiskupie lwowski, módl się za nami.

  Święty Zygmuncie Gorazdowski, lwowski apostole Bożego Miłosierdzia, módl się za nami.

  Święty Zygmuncie Szczęsny Feliński, obrońco praw narodu, niecofający się przed więzieniem, módl się za nami.

  Święty Janie Pawle II, Mojżeszu przełomu tysiącleci, wielki Papieżu z rodu Polaków, módl się za nami.

  Wszyscy święci i święte Kościoła, módlcie się za nami.

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

 • Błogosławiony Radzimie Gaudenty, towarzyszu św. Wojciecha i arcybiskupie gnieźnieński, módl się za nami.

  Błogosławiony Bogumile, patronie archidiecezji gnieźnieńskiej, módl się za nami.

  Błogosławiony Wincenty Kadłubku, dziejopisarzu Polski, módl się za nami.

  Błogosławiony Czesławie, patronie Wrocławia, módl się za nami.

  Błogosławiona Benigno, mniszko i męczennico z Trzebnicy, módl się za nami.

  Błogosławiona Bronisławo, norbertanko, patronko Śląska Opolskiego, módl się za nami.

  Błogosławiony Sadoku wraz z czterdziestoma ośmioma dominikańskimi męczennikami sandomierskimi, módlcie się za nami.

  Błogosławiona Juto z Chełmży, pustelnico i mistyczko, módl się za nami.

  Błogosławiony Janie Łobdowczyku, franciszkaninie, patronie żeglarzy, módl się za nami.

  Błogosławiona Salomeo, wdowo i klarysko, księżno halicka, módl się za nami.

  Błogosławiona Jolanto, siostro świętej Kingi, patronko Gniezna, módl się za nami.

  Błogosławiona Doroto z Mątowów, patronko Prus, módl się za nami.

  Błogosławiony Jakubie Strzemię, patronie Lwowa, módl się za nami.

  Błogosławiony Stanisławie, karmelito z Bydgoszczy, módl się za nami.

  Błogosławiony Władysławie z Gielniowa, patronie Warszawy, módl się za nami.

  Błogosławiona Regino Protmann, ozdobo ziemi warmińskiej, módl się za nami.

  Błogosławiony Rafale Chyliński, patronie chorych i ubogich, módl się za nami.

  Błogosławiony Edmundzie Bojanowski, świecki apostole ludu, módl się za nami.

  Błogosławiony Wincenty Lewoniuku wraz z dwunastoma męczennikami, unickimi z Pratulina, módlcie się za nami.

  Błogosławiona Angelo Truszkowska, wzorze doskonałego posłuszeństwa Bogu, módl się za nami.

  Błogosławiona Kolumbo Gabriel, apostołko heroicznej posługi miłości, módl się za nami.

  Błogosławiona Franciszko Siedliska, apostołko życia w szkole Najświętszej Rodziny z Nazaretu, módl się za nami.

  Błogosławiona Marcelino Darowska, apostołko Bożej obecności w działaniu, módl się za nami.

  Błogosławiona Karolino Kózkówno, dziewico i męczennico, módl się za nami.

  Błogosławiony Wacławie Honoracie Koźmiński, troskliwy opiekunie powołań zakonnych, módl się za nami.

  Błogosławiona Anielo Salawo, tercjarko franciszkańska, módl się za nami.

  Błogosławiona Tereso Ledóchowska, matko Afrykanów, módl się za nami.

  Błogosławiona Bernardyno Jabłońska, patronko ludzi opuszczonych i nieszczęśliwych, módl się za nami.

  Błogosławiona Mario Karłowska, apostołko zagubionych moralnie, módl się za nami.

  Błogosławiony Jerzy Matulewiczu, niestrudzony sługo Kościoła, módl się za nami.

  Błogosławiony Michale Kozalu, męczenniku obozów koncentracyjnych, módl się za nami.

  Błogosławiona Bolesławo Lament, apostołko wśród prawosławnych, módl się za nami.

  Błogosławiony Stefanie Frelichowski, patronie harcerzy, duszpasterzu więźniów w obozach koncentracyjnych, módl się za nami.

  Błogosławieni Antoni Julianie Nowowiejski, Henryku Kaczorowski, Anicecie Kopliński, Marianno Biernacka i pozostali sto czterej błogosławieni męczennicy, świadkowie wiary z czasów II wojny światowej, módlcie się za nami.

  Błogosławiona Stello Mardosewicz ze swymi współsiostrami, męczennicami z Nowogródka, które ofiarowałyście swe życie za ojców rodzin, módlcie się za nami.

  Błogosławiony Janie Wojciechu Balicki, kapłanie przemyski, opiekunie upadłych niewiast, módl się za nami.

  Błogosławiony Janie Beyzymie, apostole wśród trędowatych na Madagaskarze, módl się za nami.

  Błogosławiona Sancjo Janino Szymkowiak, świadomie dążąca do świętości, módl się za nami.

  Błogosławieni Jozafacie Kocyłowski i Grzegorzu Łakoto, grekokatoliccy biskupi z Przemyśla, męczennicy sowieckiego komunizmu, módlcie się za nami.

  Błogosławiony Grzegorzu Chomyszynie, greckokatolicki biskupie stanisławowski, orędowniku pokoju i pojednania polsko-ukraińskiego, męczenniku z rąk sowieckich, módl się za nami.

  Błogosławiony Auguście Czartoryski, salezjaninie, wychowanku św. Rafała Kalinowskiego, módl się za nami.

  Błogosławiony Ignacy Kłopotowski, apostole słowa drukowanego, módl się za nami.

  Błogosławiony Bronisławie Markiewiczu, apostole trzeźwości, módl się za nami.

  Błogosławiony Władysławie Findyszu, gorliwy duszpasterzu, pierwszy wyniesiony na ołtarze męczenniku komunizmu w Polsce, módl się za nami.

  Błogosławiona Mario Merkert, apostołko miłosierdzia na Śląsku, módl się za nami.

  Błogosławiona Celino Borzęcka, opiekunko ludu wiejskiego i powstańców, módl się za nami.

  Błogosławiona Marto Wiecka, ofiaro heroicznej miłości bliźniego, módl się za nami.

  Błogosławiony Michale Sopoćko, duchowy kierowniku św. Faustyny Kowalskiej, módl się za nami.

  Błogosławiony Jerzy Popiełuszko, opiekunie prześladowanych robotników, apostole „Solidarności”, męczenniku bezbożnego komunizmu, módl się za nami.

  Błogosławiona Zofio Czeska, prekursorko szkolnictwa dla młodzieży żeńskiej, módl się za nami.

  Błogosławiona Małgorzato Łucjo Szewczyk, posługująca chorym i opuszczonym, módl się za nami.

  Błogosławiony Bernardzie Lichtenbergu, urodzony w Oławie obrońco praw Bożych za cenę męczeńskiej śmierci z rąk nazistów, módl się za nami.

  Błogosławiony Gerardzie Hirschfelderze z ziemi kłodzkiej, męczenniku hitlerowskiego totalitaryzmu, módl się za nami.

  Błogosławiona Mario Tereso od św. Józefa (Tauscher van den Bosch), rodem z ziemi Piastów, módl się za nami.

  Błogosławiona Klaro Ludwiko Szczęsna, apostołko Serca Jezusowego, módl się za nami.

  Błogosławieni Zbigniewie Strzałkowski i Michale Tomaszku, misjonarze franciszkańscy, męczennicy za wiarę w Peru, módlcie się za nami.

  Błogosławiony Władysławie Bukowiński, męczenniku łagrów sowieckich i apostole Kazachstanu, módl się za nami.

  Błogosławiona Hanno Chrzanowska, patronko pielęgniarek, módl się za nami.

  Błogosławiony Michale Giedroyciu, patronie zakrystianów, módl się za nami.

  Błogosławiony Stefanie Wyszyński, Prymasie Tysiąclecia, obrońco praw Kościoła i Narodu, módl się za nami.

  Błogosławiona Elżbieto Różo Cacka, niewidoma opiekunko ociemniałych, módl się za nami.

  Błogosławiony Janie Franciszku Macho, śląski kapłanie, heroiczny świadku Chrystusa w dobie nazizmu, módl się za nami.

  Błogosławione siostry elżbietanki, męczennice z rąk żołnierzy sowieckich na Dolnym Śląsku, Mario Paschalis, Melusjo, Edelburgis, Adelo, Acutino, Adelheidis, Felicitas, Sabino, Rosario i Sapientio, módlcie się za nami.

  Błogosławieni Józefie i Wiktorio Ulmowie, wraz z waszymi dziećmi: Stanisławą, Barbarą, Władysławem, Franciszkiem, Antonim, Marią oraz najmłodszym, przychodzącym na świat w chwili męczeńskiej śmierci matki, módlcie się za nami.

  Świątobliwi Izajaszu Bonerze i Świętosławie Milczący, zwani błogosławionymi pokutnicy i apostołowie Krakowa, przyczyńcie się za nami.

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

 • Od długiej, ciężkiej pokuty dziejowej, wybaw nas, Panie.

  Od kajdan niewoli, wybaw nas, Panie.

  Od godziny zwątpienia, wybaw nas, Panie.

  Od podszeptów zdrady, wybaw nas, Panie.

  Od gnuśności naszej, wybaw nas, Panie.

  Od ducha niezgody, wybaw nas, Panie.

  Od nienawiści i złości, wybaw nas, Panie.

  Od wszelkiej złej woli, wybaw nas, Panie.

  Od śmierci wiecznej, wybaw nas, Panie.

  Winy królów naszych, przebacz, o Panie.

  Winy magnatów naszych, przebacz, o Panie.

  Winy szlachty naszej, przebacz, o Panie.

  Winy rządzących krajem, przebacz, o Panie.

  Winy kierujących ludem, przebacz, o Panie.

  Winy pasterzy naszych, przebacz, o Panie.

  Winy ludu naszego, przebacz, o Panie.

  Winy ojców i matek naszych, przebacz, o Panie.

  Winy braci i sióstr naszych, przebacz, o Panie.

  Winy całego Narodu Polskiego, przebacz, o Panie.

  Ofiarę krwi męczenników naszych, przyjmij, o Panie.

  Cierpienia dzieci, którym nie pozwolono się narodzić, popełniając grzech aborcji, przyjmij, o Panie.

  Cierpienia i trudy gnębionego w czasach wojen Narodu, przyjmij, o Panie.

  Łzy przesiedleńców i wygnanych z Ojczyzny, przyjmij, o Panie.

  Łzy rolników pozbawionych swej ziemi, przyjmij, o Panie.

  Głos żołnierzy, którzy przelali krew za Ojczyznę, usłysz, o Panie.

  Brzęk pękających kajdan naszych, usłysz, o Panie.

  Płacz matek i żon, usłysz, o Panie.

  Płacz wdów i sierot, usłysz, o Panie.

  Płacz dzieci katowanych za polski pacierz, usłysz, o Panie.

  Wołanie krzywdzonego roboczego ludu, usłysz, o Panie.

  Jęki z więzień, obozów koncentracyjnych i łagrów, usłysz, o Panie.

  Jęki ofiar Katynia, Ostaszkowa i Miednoje oraz rzezi wołyńskiej, usłysz, o Panie.

  Jęki nękanych w komunistycznych więzieniach „żołnierzy wyklętych”, usłysz, o Panie.

  Jęki konających robotników Poznania, Wybrzeża, Radomia i kopalni „Wujek”, usłysz, o Panie.

  Jęki wszystkich, którzy cierpieli z powodu stanu wojennego, usłysz, o Panie.

  Jęki elity Narodu z katastrofy smoleńskiej, usłysz, o Panie.

  Wiarę w Ciebie i ufność w nas samych, daj nam, o Panie.

  Nadzieję na zwycięstwo dobrej sprawy, daj nam, o Panie.

  Miłość Polski, Ojczyzny naszej, daj nam, o Panie.

  Męstwo, mądrość, łagodność i solidarność, daj nam, o Panie.

  Wolność, chwałę, szczęście i pokój, daj nam, o Panie.

  Służbę w świętej sprawie Twojej na ziemi, daj nam, o Panie.

  Wszystkie dary Ducha Świętego, daj nam, o Panie.

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

 • Przez Narodzenie Twoje, bohatera wielkiego wzbudź nam, o Panie.

  Przez Najświętsze Życie Twoje, żyć dobrze naucz nas, o Panie.

  Przez Krzyż i Mękę Twoją, cierpienia nasze daj mężnie znosić, o Panie.

  Przez Zmartwychwstanie Twoje, z ciemności grzechu wskrześ nas, o Panie.

  Przez Wniebowstąpienie Twoje, Ojczyznę wielką, wolną i szczęśliwą daj nam, o Panie.

  Przez Ducha Świętego Zesłanie, ducha dobrego daj nam, o Panie.

  Przez Miłosierdzie Twoje, ducha i tradycję Narodu daj nam zachować, o Panie.

  Przez Bogurodzicę, Ojca Świętego i naszych pasterzy, na długie lata zachowaj nam, o Panie.

  Przez Anioła – Opiekuna Polski, bezpieczne bytowanie Ojczyzny daj nam, o Panie.

  Przez czystą św. Jadwigi Królowej ofiarę, w jedności i suwerenności naszą Polskę zachowaj, o Panie.

  Przez cnoty wielkich Ojców naszych, na Twe błogosławieństwo daj nam zasłużyć, o Panie.

  Boże Piastów i Jagiellonów, nie opuszczaj nas, o Panie.

  Boże Sobieskiego, Pułaskiego i Kościuszki, nie opuszczaj nas, o Panie.

  Boże Kopernika, Hozjusza, Kordeckiego, Skargi, Hlonda i Sapiehy, nie opuszczaj nas, o Panie.

  Boże Traugutta, Pileckiego, Andersa i Rodziny Ulmów, nie opuszczaj nas, o Panie.

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

  Módlmy się:

  Boże Wszechmogący, Panie zastępów, padamy do stóp Twoich w dziękczynieniu, że przez wieki otaczałeś nas swą przemożną opieką. Dziękujemy Ci, że Ojców naszych wyprowadziłeś z rąk ciemiężców, najeźdźców i nieprzyjaciół. Błogosławimy Cię za to, że po latach niewoli obdarzałeś nas na nowo wolnością i pokojem.

  W obecnych czasach, kiedy tyle sił potrzeba naszemu Narodowi, aby zachować wolność i suwerenność, prosimy Cię, Boże, napełnij nas mocą Twojego Ducha. Uspokój serca, dodaj ufności w Twoją miłość, oświeć zaćmione umysły naszych braci.

  Wzbudź w Narodzie chęć do cierpliwej walki o zachowanie ideałów ewangelicznych i pokoju. Spraw, byśmy stali się zdolni własnymi rękami i wzajemną solidarnością budować naszą przyszłość i zachować Twoje Królestwo w nas samych, w naszych rodzinach, w naszym Narodzie, jak za czasów naszych Praojców.

  Wybaw nas od głodu, nędzy i wojny. Obdarz nas chlebem. Błogosław naszej pracy i wspomagaj na drodze uświęcenia. Panie miłosierny, Panie sprawiedliwy, Panie wszechmocny.

  Boże Ojcze, niech Duch Święty zmienia oblicze naszej ziemi i umacnia Twój lud. Daj nam, o Panie, abyśmy po przyjęciu w pokorze „bierzmowania dziejów”, udzielonego Narodowi przez św. Jana Pawła II, Twego Ducha nigdy nie zasmucali, a przez zawierzenie Maryi, Matce Kościoła i Królowej Polski, pozostali zawsze wierni Chrystusowi, Kościołowi i Ojczyźnie. Amen.

  https://www.karmel.pl/litania-narodu-polskiego-2/

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

 • *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

 • Dzień pierwszy
  Módlmy się
  +++

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

 • *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

 • Dzień trzeci
  +++

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

 • Dzień piąty
  +++

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

 • Dzień szósty
  +++

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

 • Dzień siódmy
  +++

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

 • Dzień ósmy
  +++

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

 • Dzień dziewiąty
  +++

  Módlmy się:

  Boże Wszechmogący, Panie zastępów, padamy do stóp Twoich w dziękczynieniu, że przez wieki otaczałeś nas swą przemożną opieką. Dziękujemy Ci, że Ojców naszych wyprowadziłeś z rąk ciemiężców, najeźdźców i nieprzyjaciół. Błogosławimy Cię za to, że po latach niewoli obdarzałeś nas na nowo wolnością i pokojem.

  W obecnych czasach, kiedy tyle sił potrzeba naszemu Narodowi, aby zachować wolność i suwerenność, prosimy Cię, Boże, napełnij nas mocą Twojego Ducha. Uspokój serca, dodaj ufności w Twoją miłość, oświeć zaćmione umysły naszych braci.

  Wzbudź w Narodzie chęć do cierpliwej walki o zachowanie ideałów ewangelicznych i pokoju. Spraw, byśmy stali się zdolni własnymi rękami i wzajemną solidarnością budować naszą przyszłość i zachować Twoje Królestwo w nas samych, w naszych rodzinach, w naszym Narodzie, jak za czasów naszych Praojców.

  Wybaw nas od głodu, nędzy i wojny. Obdarz nas chlebem. Błogosław naszej pracy i wspomagaj na drodze uświęcenia. Panie miłosierny, Panie sprawiedliwy, Panie wszechmocny.

  Boże Ojcze, niech Duch Święty zmienia oblicze naszej ziemi i umacnia Twój lud. Daj nam, o Panie, abyśmy po przyjęciu w pokorze „bierzmowania dziejów”, udzielonego Narodowi przez św. Jana Pawła II, Twego Ducha nigdy nie zasmucali, a przez zawierzenie Maryi, Matce Kościoła i Królowej Polski, pozostali zawsze wierni Chrystusowi, Kościołowi i Ojczyźnie. Amen.

  https://www.karmel.pl/litania-narodu-polskiego-2/

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.