Skip to content

15:00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego

edytowano April 2021 w ŻRFF - modlitewnik
image+
„Ojcze nasz,
któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Amen.
Zdrowaś Maryjo,
łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Wierzę w Boga,
Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekieł; trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa; siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego; święty Kościół powszechny; świętych obcowanie; grzechów odpuszczenie; ciała zmartwychwstanie; żywot wieczny.
Amen
Na dużych paciorkach (1x):
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
Na małych paciorkach (10x):
Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Na zakończenie (3x):
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny,
zmiłuj się nad nami i nad całym światem

(Dz. 476).
_____________________________
„Jezu ufam Tobie” (x3)

*
"Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

*
"Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

«13456718

Komentarz

 • +++
  Dzienniczek Siostry Faustyny - zeszyt pierwszy (1-100)
  1.
  Z OTWARTEGO SERCA PANA JEZUSA PŁYNIE POCIECHA DLA DUSZ
  O Miłości Wiekuista, każesz malować obraz Swój Święty
  I odsłaniasz nam zdrój miłosierdzia niepojęty,
  Błogosławisz kto się zbliży do Twych promieni.
  A dusza czarna w śnieg się zamieni.
  O słodki Jezu, tu założyłeś tron Miłosierdzia Swego
  By cieszyć i wspomagać człowieka grzesznego,
  Z otwartego Serca, jak ze zdroju czystego,
  Płynie pociecha dla duszy i serca skruszonego.
  Niech dla obrazu tego cześć i sława
  Płynąć z duszy człowieka nigdy nie ustawa,
  Niech z serca każdego cześć Miłosierdziu Bożemu płynie
  Teraz i na wieki wieków i w każdej godzinie. (Dz 1)
  +++
  2.
  NALEŻY Z UFNOŚCIĄ PATRZEĆ W PRZYSZŁOŚĆ
  O Boże mój
  Gdy patrzę w przyszłość ogarnia mnie trwoga,
  Ale po cóż zagłębiać się w przyszłości?
  Dla mnie jest tylko chwila obecna droga,
  Bo przyszłość może w duszy mojej nie zagości.
  Czas, który przeszedł, nie jest w mojej mocy,
  By coś zmienić, poprawić lub dodać,
  Bo tego nie dokazał ani mędrzec, ani prorocy,
  A więc co przeszłość w sobie zawarła, na Boga zdać.
  O chwilo obecna, ty do mnie należysz cała,
  Ciebie wykorzystać pragnę, co tylko jest w mej mocy,
  A chociaż jestem słaba i mała
  Dajesz mi łaskę swej wszechmocy.
  A więc z ufnością w Miłosierdzie Twoje
  Idę przez życie jak dziecko małe,
  I składam Ci codziennie w ofierze serce moje
  Rozpalone miłością o Twoją większa chwałę. (Dz 2)
  +
  J.M.J.
  Bóg i dusze
  Królu Miłosierdzia, kieruj duszą moją.
  Siostra M. Faustyna
  od Najświętszego Sakramentu (Dz 3)
  Wilno, 28.7.1934 rok
  +++
  3.
  MODLITWA ŚW. FAUSTYNY DO PANA JEZUSA UKRYTEGO W NAJWIĘTSZYM
  SAKRAMENCIE
  O Jezu mój, z ufności ku Tobie
  Wiję wieńcy tysiące i wiem,
  Że rozkwitną wszystkie,
  kiedy je oświeci Boskie Słońce.
  + O wielki, Boski Sakramencie,
  Który kryjesz mego Boga,
  Jezu, bądź ze mną w każdym momencie,
  a serca mego nie obejmie trwoga. (Dz 4)
  +
  J.M.J.
  Wilno, 28.7.1934 rok
  +Pierwszy brulion
  Bóg i dusze
  4.
  ŚW. FAUSTYNA UWIELBIA TRÓJCĘ PRZENAJŚWIĘTSZĄ
  Bądź uwielbiona, o Przenajświętsza Trójco, teraz i czasu wszelkiego. Bądź uwielbiona
  we wszystkich dziełach i tworach Swoich. Niech będzie podziwiana i wysławiana wielkość
  Miłosierdzia Twego, o Boże. (Dz 5)
  The author has edited this post (w 03.09.2013)

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

 • +++
  5.
  ŚW. FAUSTYNA Z ROZKAZU PANA JEZUSA ROZPOCZYNA OPISYWANIE
  SWOICH DUCHOWYCH PRZEŻYĆ
  Mam spisać zetknięcia się duszy mojej z Tobą O Boże, w chwilach szczególnych
  nawiedzeń Twoich. Mam pisać o Tobie, o Niepojęty w Miłosierdziu ku biednej duszy mojej.
  Wola Twoja święta jest życiem duszy mojej. Mam ten nakaz przez tego, który mnie Ciebie
  Boże tu na ziemi zastępuje, który mi tłumaczy wolę Twoją świętą. Jezu, widzisz, jak mi jest
  trudno pisać, jak nie umiem napisać co w duszy przeżywam. O Boże, czyż może napisać
  pióro to, w czym nieraz słów nie ma? Ale każesz pisać, o Boże, to mi wystarczy. (Dz 6)
  Warszawa, dnia 1.8.1925 r.
  Wstąpienie do klasztoru
  6.
  ŚW. FAUSTYNA CZUŁA POWOŁANIE DO ŻYCIA ZAKONNEGO JUŻ OD
  SIÓDMEGO ROKU ŻYCIA.
  Ostatnie wezwanie Boże, łaskę powołania do życia zakonnego czułam od siedmiu lat.
  W siódmym roku życia usłyszałam pierwszy raz głos Boży w duszy, czyli zaproszenie do
  życia doskonalszego, ale nie zawsze byłam posłuszna głosowi łaski. Nie spotkałam się z
  nikim, kto by mi te rzeczy wyjaśnił. (Dz 7)
  7.
  RODZICE ODMAWIAJĄ ZGODY NA WSTĄPIENIE 18
  -
  LETNIEJ CÓRKI DO
  KLASZTORU
  Osiemnasty rok życia, usilna prośba rodziców o pozwolenie wstąpienia do klasztoru;
  stanowcza odmowa rodziców. Po tej odmowie oddałam się próżności życia, nie zwracając
  żadnej uwagi na głos łaski, chociaż w niczym zadowolenia nie znajdowała dusza moja.
  Nieustanne wołanie łaski było dla mnie udręką wielką, jednak starałam się ją zagłuszyć
  rozrywkami. Unikałam wewnętrznie Boga, a całą duszą skłaniałam się do stworzeń. Jednak
  łaska Boża zwyciężyła w duszy. (Dz
  image 8.
  PAN JEZUS CIERPIĄCY UKAZUJE SIĘ ŚW. FAUSTYNIE W CZASIE TAŃCA, NA
  BALU W ŁODZI
  W pewnej chwili byłam z jedną z sióstr na balu. Kiedy się wszyscy najlepiej bawili,
  dusza moja doznawała wewnętrznych udręczeń. W chwili, kiedy zaczęłam tańczyć, nagle
  ujrzałam Jezusa obok, Jezusa umęczonego, obnażonego z szat, okrytego całego ranami, który
  mi powiedział te słowa:
  dokąd cię będę cierpiał i dokąd mnie zwodzić będziesz?
  W tej
  chwili umilkła wdzięczna muzyka, znikło sprzed oczu moich towarzystwo, w którym się
  znajdowałam, pozostał Jezus i ja. Usiadłam obok swojej drogiej siostry, pozorując to co zaszło
  w duszy mojej bólem głowy. (Dz 9)
  9.
  ŚW. FAUSTYNA UDAJE SIĘ DO KOSCIOŁA ŚW. STANISŁAWA KOSTKI, TAM
  PAN JEZUS POLECA JEJ JECHAĆ DO WARSZAWY
  Po chwili opuściłam potajemnie i udałam się do katedry św. Stanisława Kostki (w
  Łodzi)
  . Godzina już zaczęła szarzeć, ludzi było mało w katedrze, nie zwracając na nic co się
  wokoło mnie dzieje, padłam krzyżem przed Najświętszym Sakramentem i prosiłam Pana, aby
  mi raczył dać poznać, co mam czynić dalej, wtem usłyszałam te słowa:
  jedź natychmiast do
  Warszawy, tam wstąpisz do klasztoru.
  Wstałam od modlitwy i przyszłam do domu i
  załatwiłam rzeczy konieczne. Jak mogłam zwierzyłam się siostrze z tego, co zaszło w duszy i
  kazałam pożegnać rodziców i tak w jednej sukni, bez niczego przyjechałam do Warszawy.
  (Dz 10)
  The author has edited this post (w 03.09.2013)

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

 • 10.
  W WARSZAWIE MATKA BOŻA KAŻE ŚW. FAUSTYNIE UDAĆ SIĘ DO
  PODWARSZAWSKIEJ MIEJSCOWOŚCI NA NOCLEG
  Kiedy wysiadłam z pociągu i spojrzałam, że każdy idzie w swoja stronę, lęk mnie
  ogarnął co z sobą robić? Gdzie się zwrócić, nie mając nikogo znajomego? I rzekłam do Matki
  Bożej: Maryjo, prowadź mnie, kieruj mną. Natychmiast usłyszałam w duszy te słowa: abym
  wyjechała poza miasto, do pewnej wioski, tam znajdę nocleg bezpieczny, co też uczyniłam i
  tak zastałam, jak mi Matka Boża powiedziała. (Dz 11)
  11.
  NASTĘPNEGO DNIA ŚW. FAUSTYNA WRACA DO WARSZAWY, WSTĘPUJE DO
  KOŚCIOŁA (ŚW. JAKUBA NA OCHOCIE) NA MSZĘ ŚW., TAM Z POLECENIA
  PANA JEZUSA PODCHODZI DO KAPŁANA
  Na drugi dzień raniusieńko pojechałam do miasta i weszłam do pierwszego kościoła,
  jaki spotkałam i zaczęłam się modlić o dalsza wolę Bożą. Msze św. wychodziły jedna po
  drugiej. Podczas jednej Mszy św. usłyszałam te słowa:
  Idź do tego kapłana i powiedz mu
  w
  szystko, a on ci powie, co masz dalej czynić
  . Po skończonej Mszy św. poszłam do
  zakrystii i opowiedziałam wszystko, co zaszło w duszy mojej i prosiłam o wskazówkę, gdzie
  wstąpić, do jakiego klasztoru. (Dz 12)
  12.
  KAPŁAN UWIERZYŁ ŚW. FAUSTYNIE I POSYŁA DO
  ZAUFANEJ PARAFIANKI
  Kapłan ten zdziwił się w pierwszej chwili, ale kazał mi bardzo ufać, że Bóg zarządzi
  dalej. Tymczasem ja cię poślę [powiedział] do jednej pobożnej pani, u której się zatrzymasz
  dopokąd nie wstąpisz do klasztoru. Kiedy się zgłosiłam do tej pani, przyjęła mnie bardzo
  życzliwie. (Dz 13)
  13.
  ŚW. FAUSTYNA POSZUKUJE KLASZTORU, DO KTÓREGO MOGŁABY
  WSTAPIĆ
  W tym czasie szukałam klasztoru, jednak wszędzie gdzie zapukałam do furty,
  wszędzie mi odmówiono. Ból ścisnął mi serce i rzekłam do Pana Jezusa: dopomóż mi, nie
  zostawiaj mnie samą. (Dz 13)
  14.
  PAN JEZUS PRZYJMUJE ŚW. FAUSTYNĘ DO ZGROMADZENIA SIÓSTR MATKI
  BOŻEJ MIŁOSIERDZIA
  Aż wreszcie zapukałam do naszej furty.
  (lato 1924 r Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej
  Miłosierdzia w Warszawie, przy ul
  .
  Żytniej).
  Kiedy wyszła do mnie Matka Przełożona, obecna
  matka generalna Michaela, po krótkiej rozmowie każe mi iść do Pana domu i zapytać, czy
  mnie przyjmie. Zrozumiałam zaraz, że mam się zapytać Pana Jezusa. Poszłam do kaplicy z
  wielka radością i zapytałam Jezusa: Panie domu tego, czy mnie przyjmujesz? – Tak mi kazała
  się zapytać jedna z tych Sióstr.
  I zaraz usłyszałam głos taki:
  przyjmuję jesteś w sercu moim.
  Kiedy wróciłam z
  kaplicy Matka Przełożona najpierw zapytała: No, czy Pan przyjął cię? – Odpowiedziałam, że
  tak. – Jeżeli Pan przyjął, to i ja przyjmuję. ( Dz 14)
  15.
  ŚW. FAUSTYNA PRZEZ ROK PRZEBYWAŁA W ŚWIECIE W DOMU POBOŻNEJ
  NIEWIASTY
  Takie to było moje przyjęcie. Jednak dla wielu przyczyn musiałam jeszcze przeszło
  rok pozostać na świecie u tej pobożnej osoby, ale już nie wróciłam do domu. (Dz 7-15)
  16.
  ŚW. FAUSTYNA SKŁADA PRYWATNY ŚLUB CZYSTOŚCI
  W tym czasie musiałam walczyć z wielu trudnościami, ale Bóg łaski Swej mi nie
  szczędził, coraz większa zaczęła ogarniać mnie tęsknota za Bogiem. Osoba ta chociaż była
  bardzo pobożna, jednak nie rozumiała szczęścia życia zakonnego i w swej poczciwości
  zaczęła układać mi inne plany życia, a jednak uczułam, że mam serce tak wielkie, że nic go
  napełnić nie zdoła. Wtem zwróciłam się cała stęsknioną duszą do Boga. Było to w czasie
  oktawie Bożego Ciała. Bóg napełnił duszę moją światłem wewnętrznym głębszego poznania
  Go, jako najwyższego dobra i piękna. Poznałam jak bardzo mnie Bóg miłuje. Przedwieczna
  jest miłość Jego ku mnie. Było to w czasie nieszporów – w prostych słowach, które płynęły z
  serca, złożyłam Bogu ślub wieczystej czystości. Od tej chwili czułam większą zażyłość z
  Bogiem, Oblubieńcem swoim. Od tej chwili uczyniłam celkę w sercu moim, gdzie zawsze
  przestawałam z Jezusem. (Dz 16)
  17.
  ŚW. FAUSTYNA 1.VIII. 1925 WSTĘPUJE DO KLASZTORU
  Wreszcie przyszła chwila, w której się otworzyła dla mnie furta klasztorna – było to
  pierwszego sierpnia (1925 r.), wieczorem, w wigilię Matki Bożej Anielskiej. Czułam się
  niezmiernie szczęśliwa, zdawało się mi, że wstąpiłam w życie rajskie. Jedna się wyrywała z
  serca mojego modlitwa dziękczynna. (Dz 17)
  18.
  ŚW. FAUSTYNA CHCE OPUŚCIĆ ZAKON, PONIEWAŻ BYŁO TAM ZA MAŁO
  CZASU NA MODLITWĘ
  Jednak po trzech tygodniach spostrzegłam, że tutaj jest tak mało czasu na modlitwę i
  wiele innych rzeczy, które mi przemawiały do duszy, żeby wstąpić do zakonu więcej
  ściślejszego. Myśl ta bardzo się utrwaliła w duszy, ale jednak nie było w tym woli Bożej.
  Jednak myśl, czyli pokusa, wzmagała się coraz więcej, że postanowiłam sobie w pewnym
  dniu opowiedzieć się Matce Przełożonej i stanowczo wystąpić. Ale Bóg tak kierował
  okolicznościami, że nie mogłam się dostać do Matki przełożonej. Wstąpiłam do małej
  kapliczki przez pójściem na spoczynek i prosiłam Jezusa o światło w tej sprawie, ale nic nie
  otrzymałam w duszy, tylko jakiś dziwny niepokój mnie ogarniał, którego nie rozumiałam.
  Jednak pomimo wszystkiego, postanowiłam sobie, że rano po Mszy św. zaraz się zwrócę do
  Matki Przełożonej i powiem o wziętym postanowieniu. (Dz 18)
  19.
  PAN JEZUS CIERPIĄCY OSOBIŚCIE PROSI ŚW. FAUSTYNĘ, BY POZOSTAŁA W
  TYM ZAKONIE, BY UDZIELIĆ WIELU ŁASK, KTÓRE PRZYGOTOWAŁ
  Przyszłam do celi. Siostry już się położyły – światło zgaszone. Ja weszłam do celi
  pełna udręki i niezadowolenia. Nie wiem co z sobą robić. Rzuciłam się na ziemię i zaczęłam
  się gorąco modlić o poznanie woli Bożej. Cisza wszędzie jak w tabernakulum. Wszystkie
  Siostry, jak te hostie białe odpoczywają zamknięte w kielichu Jezusowym, a tylko z mojej celi
  Bóg słyszy jęk duszy. Nie wiedziałam o tym, że bez pozwolenia nie wolno się w celi po
  dziewiątej modlić. Po chwili jasno się zrobiło w mojej celi i ujrzałam na firance Oblicze Pana
  Jezusa bolesne bardzo. Żywe rany na całym Obliczu i duże łzy spadały na kapę mojego łóżka.
  Nie wiedząc, co to wszystko ma znaczyć, zapytałam Jezusa: Jezu, kto Ci wyrządził taka
  boleść? – A Jezus odpowiedział, że
  ty mi wyrządzisz taką boleść, jeżeli wystąpisz z tego
  zakonu. Tu cię wezwałem, a nie gdzie indziej i przygotowałem wiele łask dla ciebie.
  Przeprosiłam Pana Jezusa i zmieniłam natychmiast powzięte postanowienie.
  Na drugi dzień była nasza spowiedź. Opowiedziałam wszystko, co zaszło w duszy
  mojej, a spowiednik mi odpowiedział, że jest w tym wyraźna wola Boża, że mam zostać w
  tym zgromadzeniu i nie wolno mi ani nawet myśleć o innym zakonie. Od tej chwili czuję się
  zawsze szczęśliwa i zadowolona. (Dz 19).
  The author has edited this post (w 03.09.2013)

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

 • +++
  20.
  ŚW. FAUSTYNA Z POWODU CHOROBY WYJEŻDŻA DO SKOLIMOWA
  W krótkim czasie po tym, zapadłam na zdrowiu. Droga Matka Przełożona wysłała mnie
  razem z dwoma innymi siostrami na wakacje do Skolimowa, kawałek poza Warszawę. W tym
  czasie zapytałam się Pana Jezusa za kogo jeszcze mam się modlić? Odpowiedział mi Jezus, że
  na przyszłą noc da mi poznać za kogo mam się modlić. (Dz 20)
  20 b.
  CZYŚCIEC WIDZIANY PRZEZ ŚW. FAUSTYNĘ
  Ujrzałam Anioła Bożego, który mi kazał pójść za sobą. W jednej chwili znalazłam się
  w miejscu mglistym, napełnionym ogniem, a w nim całe mnóstwo dusz cierpiących. Te dusze
  modlą się bardzo gorąco, ale bez skutku dla siebie, my tylko możemy im przyjść z pomocą.
  Mój Anioł Stróż nie odstępował mnie ani na chwilę. I zapytałam się tych dusz, jakie ich jest
  największe cierpienie? I odpowiedziały mi jednoznacznie, że największym dla nich
  cierpieniem, to jest tęsknota za Bogiem. Widziałam Matkę Bożą odwiedzającą dusze w
  czyśćcu. Dusze nazywają Maryję „Gwiazdą Morza”. Ona im przynosi ochłodę. Chciałam
  więcej z nimi porozmawiać, ale mój Anioł Stróż dał mi znak do wyjścia. Wyszliśmy za drzwi
  tego więzienia cierpiącego. Usłyszałam głos wewnętrzny, który powiedział: Miłosierdzie
  Moje nie chce tego, ale sprawiedliwość każe. Od tej chwili ściśle obcuję z duszami
  cierpiącymi. (Dz 20)
  21.
  ZMARŁA SIOSTRA PROSI ŚW. FAUSTYNĘ O MODLITWĘ
  Kiedyśmy przyjechały do nowicjatu (23.1.1926), Siostra
  (Henryka Łosińska, była
  szewcem) była umierająca. Za parę dni Siostra przychodzi do mnie i każe mi iść do Matki
  Mistrzyni
  (S. Małgorzata
  Anna Gimbutt) i powiedzieć, żeby Matka prosiła jej spowiednika,
  księdza Rosponda, żeby za nią odprawił jedną Mszę św. i trzy akty strzeliste. W pierwszej
  chwili powiedziałam, że pójdę do Matki Mistrzyni, ponieważ niewiele rozumiem czy to sen,
  czy jawa. I nie poszłam. Na przyszłą noc powtórzyło się to samo wyraźniej, w czym nie
  miałam żadnej wątpliwości. Jednak rano postanowiłam sobie, że nie powiem o tym
  Mistrzyni. Dopiero powiem, jak ją zobaczę wśród dnia. Zaraz się z nią
  (S.Henrykę)
  spotkałam
  na korytarzu, robiła mi wyrzuty, że nie poszłam zaraz i napełnił dusze moją wielki niepokój,
  więc natychmiast poszłam do Matki Mistrzyni i opowiedziałam wszystko co zaszło. Matka
  odpowiedziała, że tę sprawę załatwi. Natychmiast spokój zapanował w duszy a na trzeci dzień
  owa siostra przyszła i powiedziała mi: „Bóg zapłać”. (Dz 21)
  22.
  PAN JEZUS POZWOLIŁ ŚW. FAUSTYNIE POZNAĆ JEJ PRZYSZŁE CIERPIENIE
  W chwili obłóczyny (30.4.1926 r.) Bóg dał mi poznać, jak wiele cierpieć będę.
  Widziałam jasno, do czego się zobowiązuję. Była to jedna minuta tego cierpienia. Bóg znowu
  duszę moją zalał pociechami wielkimi. (Dz 22)
  23.
  POD KONIEC NOWICJATU DUSZA ŚW. FAUSTYNY POGRĄŻONA ZOSTAŁA W
  CIEMNOŚCIACH DUCHOWYCH, POJAWIA SIĘ BOLESNA MYŚL O
  ODRZUCENIU PRZEZ BOGA
  Pod koniec pierwszego roku nowicjatu zaczęło się ściemniać w duszy mojej. Nie czuję
  żadnej pociechy w modlitwie, rozmyślanie przychodzi mi z wielkim wysiłkiem, lęk zaczyna
  mnie ogarniać. Wchodzę głębiej w siebie i nic nie widzę oprócz wielkiej nędzy. Widzę także
  jasno wielka świętość Boga, nie śmiem wznieść oczu do Niego, ale rzucam się w proch pod
  stopy Jego i żebrzę o miłosierdzie. Upłynęło tak blisko pół roku, a stan duszy nic się nie
  zmienia. Nasza kochana Matka Mistrzyni dodaje mi odwagi w tych chwilach trudnych.
  Jednak cierpienie to coraz więcej się wzmaga. Zbliża się drugi rok nowicjatu. Na
  wspomnienie, że mam złożyć śluby, dreszcz przenika moją duszę. Cokolwiek czytam nie
  rozumiem, rozmyślać nie mogę. Zdaje mi się, że moja modlitwa jest Bogu niemiła. Kiedy
  przystępuję do sakramentów św. zdaje mi się, że tym jeszcze więcej obrażam Boga. Jednak
  spowiednik nie pozwolił mi opuścić ani jednej Komunii św. – Dziwnie Bóg działa w duszy
  mojej. Nie rozumiem absolutnie nic z tego co do mnie mówił spowiednik. Proste prawdy
  wiary stawały się niepojęte, dręczyła się dusza moja nie znajdując nigdzie zadowolenia. W
  pewnej chwili przyszła mi taka silna myśl, ze jestem od Boga odrzucona. Ta straszna myśl
  przebiła duszę moja na wskroś. W tym cierpieniu zaczęła konać dusza moja. Chciałam
  umrzeć, a nie mogłam. Przyszła mi myśl – po cóż się starać o cnoty? Po co się umartwiać,
  kiedy to wszystko jest niemile Bogu. Kiedy o tym powiedziałam Matce Mistrzyni,
  otrzymałam taka odpowiedź: Niech siostra wie, ze Bóg siostrę chce mieć w niebie bardzo
  blisko siebie. Niech Siostra ufa bardzo Panu Jezusowi.
  Ta straszna myśl odrzucenia od Boga jest to męka, którą prawdziwie cierpią
  potępieńcy. Uciekałam się do Ran Jezusowych, powtarzałam słowa ufności, jednak słowa te
  stawały mi się jeszcze większą mękę. Poszłam przed Najświętszy Sakrament i zaczęłam
  mówić do Jezusa: Jezu, Tyś powiedział, że pierwej zapomni matka niemowlęcia, aniżeli Bóg
  stworzenia Swego, a chociażby ona zapomniała, Ja Bóg, nie zapomnę stworzenia Swego.
  Jezu, czy słyszysz jak jęczy dusza moja? Chciej usłyszeć kwileń bolesnych dziecka Swego.
  Ufam Tobie, o Boże, bo niebo i ziemia przeminą, ale Słowo Twoje trwa na wieki. Jednak ani
  na chwile nie znajdowałam ulgi. (Dz 23)
  24.
  ŚW. FAUSTYNĘ OGARNIA DUCHOWA ROZPACZ
  W jednym dniu zaraz po przebudzeniu, kiedy staję w obecności Bożej, a tu zaczyna
  mnie ogarniać rozpacz. Ostateczna ciemność duszy. Walczyłam, jak mogłam do południa. W
  godzinach popołudniowych zaczęły mnie ogarniać lęki prawdziwie śmiertelne, siły fizyczne
  zaczęły mnie opuszczać. Śpiesznie weszłam do celi i rzuciłam się na kolana przed
  Krucyfiksem i zaczęłam wołać o miłosierdzie.. Jednak Jezus nie słyszy wołań moich. Czuję
  zupełne opuszczenie sił fizycznych. Padam na ziemie, rozpacz zawładnęła całą duszą moją,
  prawdziwie przeżywam męki, które niczym się nie różnią od mąk piekielnych. W
  takim stanie trwałam trzy kwadranse. Chciałam pójść do Mistrzyni – sił nie miałam.
  Chciałam wołać – głos mi zamarł, jednak na szczęście weszła jedna z sióstr do celi. Kiedy
  zauważyła mnie w takim stanie zaraz dała znać o tym Mistrzyni. Matka przyszła zaraz. Jak
  weszła do celi, przemówiła tymi słowami: w imię świętego posłuszeństwa proszę wstać z
  ziemi. Natychmiast jakaś siła podniosła mnie z ziemi i stanęłam obok drogiej Mistrzyni. W
  serdecznej rozmowie pouczała mnie, że to jest doświadczenie Boże. Niech siostra ma wielką
  ufność, Bóg jest zawsze Ojcem, chociaż doświadcza. Wróciłam do swoich obowiązków,
  jakbym z grobu powstała. Zmysły przesiąknięte tym, czego doświadczała dusza moja. W czasie
  wieczornego nabożeństwa zaczęła dusza moja konać w strasznym mroku, czuję, że jestem
  pod mocą Sprawiedliwego Boga i jestem przedmiotem Jego zapalczywości. W tych
  strasznych chwilach rzekłam do Boga: Jezu, Który się przyrównywałeś w Ewangelii św. do
  matki najczulszej, ufam Słowom Twoim, boś Ty jest prawda i żywot. Jezu, ufam Tobie,
  wbrew wszelkiej nadziei, wbrew wszelkiemu uczuciu, które mam wewnątrz,
  sprzeciwiającemu się nadziei. Czyń ze mną co chcesz, nie odstąpię od Ciebie, bo Ty jesteś
  źródłem mojego życia. A jak straszne jest to udręczenie duszy, ten może zrozumieć, kto sam
  przeżywał podobne chwile. (Dz 24)
  25.
  MATKA BOŻA Z DZIECIĄTKIEM JEZUS OBJAWIA SIĘ ŚW. FAUSTYNIE I JĄ
  POCIESZA
  W nocy odwiedziła mnie Matka Boża z Dzieciątkiem Jezus na ręku. Radość napełniła
  duszę moją i rzekłam: Maryjo, Matko moja, czy Ty wiesz jak strasznie cierpię? I
  odpowiedziała mi Matka Boża: wiem ile cierpisz, ale nie lękaj się, Ja współczuję z tobą i
  zawsze współczuć będę. Uśmiechnęła się serdecznie i znikła. Natychmiast powstała w duszy
  mojej siła i wielka odwaga. Jednak trwało tylko jeden dzień. Piekło jakoby się sprzysięgło
  przeciwko mnie. Nienawiść straszna zaczęła się wdzierać do duszy mojej, nienawiść do
  wszystkiego co święte i Boże. Zdawało mi się, że te udręki mają być stałym udziałem mojego
  istnienia. Zwróciłam się do Najświętszego Sakramentu i mówię do Jezusa: Jezu, Oblubieńcze
  mojej duszy, czy Ty nie widzisz, ze kona dusza moja za Tobą? – Jak możesz się tak ukrywać
  przed sercem tak szczerze Cię kochającym? – Przepraszam Cię Jezu, niech się stanie we mnie
  wola Twoja święta. Będę cierpieć cichutko, jak gołębica, nie skarżąc się. Nie pozwolę sercu
  swemu, ani na jeden jęk bolesnej skargi. (Dz 25)
  26.
  W WIELKI PIĄTEK PAN JEZUS PORYWA SERCE ŚW. FAUSTYNY W SAM ŻAR
  JEGO MIŁOŚCI
  Koniec nowicjatu. Cierpienie nic się nie zmniejsza. Osłabienie fizyczne, zwolnienie ze
  wszystkich ćwiczeń duchowych, czyli zamiana na modlitwę strzelistą. Wielki Piątek – Jezus
  porywa serce moje w sam żar miłości. Było to w czasie wieczornej adoracji. Nagle ogarnęła
  mnie obecność Boża. Zapomniałam o wszystkim. Jezus daje mi poznać, jak wiele cierpiał dla
  mnie. Trwało to bardzo krótko. Tęsknota straszna. – Pragnienie kochania Boga. (Dz 26)
  27.
  PRZEZ KOLEJNE PÓŁ ROKU W DUSZY ŚW. FAUSTYNY PANUJE CIEMNOŚĆ,
  OŚWIETLONA ŁASKĄ SŁÓW PANA JEZUSA
  Śluby pierwsze. Gorące pragnienie wyniszczenia się dla Boga przez miłość czynną, a
  jednak niedostrzegalną nawet dla najbliższych sióstr.
  Jednak i po ślubach ciemność panowała w duszy blisko pół roku. Podczas modlitwy
  Jezus przeniknął całą duszę moją. Ustąpiła ciemność. Usłyszałam w duszy te słowa:
  Tyś
  radością moją, tyś rozkoszą Serca Mojego.
  Od tej chwili uczułam w sercu – czyli we
  wnętrzu – Trójcę Przenajświętszą. W sposób odczuwalny czułam się zalana światłem Bożym.
  Od tej chwili dusza moja obcuje z Bogiem, jako dziecko ze swym ukochanym Ojcem. (Dz
  27)
  28.
  PAN JEZUS ZAŻĄDAŁ OD ŚW. FAUSTYNY, BY PROSIŁA PRZEŁOŻONĄ O
  ZGODĘ NA UMARTWIENIE W WŁOSIENICY
  W pewnej chwili powiedział mi Jezus:
  Idź do Matki Przełożonej i poproś, żeby ci
  pozwoliła przez siedem dni nosić włosiennicę i raz w nocy wstaniesz i przyjdziesz do
  kaplicy.
  Odpowiedziałam, że dobrze, jednak miałam pewną trudność pójść do Przełożonej.
  Wieczorem Jezus mi się zapytał:
  dokąd odkładać będziesz?
  Postanowiłam przy pierwszym
  spotkaniu powiedzieć o tym Matce Przełożonej. Na drugi dzień przed południem
  zauważyłam, że Matka Przełożona idzie do refektarza, a że kuchnia, refektarz i pokoik Siostry
  Alojzy jest prawie razem, więc poprosiłam Matkę Przełożoną do pokoiku Siostry Alojzy i
  powiedziałam żądanie pana Jezusa. Na to odpowiedziała mi Matka, że nie pozwalam siostrze
  na żadne noszenie włosiennicy. Nic absolutnie. – Jeżeli pan Jezus da siostrze siły kolosa, to ja
  pozwolę na te umartwienia. Przeprosiłam Matkę, że zabieram czas i wyszłam z pokoiku.
  Wtem ujrzałam Pana Jezusa, który stał w drzwiach z pokoiku i powiedziałam Panu: każesz mi
  iść prosić o te umartwienia, a Matka Przełożona nie chce mi pozwolić. Wtem Jezus rzekł do
  mnie:
  byłem tutaj podczas tej rozmowy z przełożoną i wiem wszystko i nie żądam twoi
  ch
  umartwień, ale posłuszeństwa. Przez to oddajesz mi wielka chwałę, a sobie skarbisz
  zasługę.
  (Dz 28)
  29.
  JEDNA Z SIÓSTR UŚWIADAMIA ŚW. FAUSTYNIE, ŻE JEJ BLISKIE KONTAKTY
  Z PANEM JEZUSEM SĄ ZŁUDZENIEM
  Kiedy się dowiedziała jedna z Matek, o moim stosunku tak bliskim z Panem
  Jezusem odpowiedziała mi, że jestem w złudzeniu. Mówi mi, że Pan Jezus w ten sposób
  obcuje tylko ze świętymi, ale nie z takimi duszami, jak siostra, grzesznymi. Od tej chwili
  jakobym niedowierzała Jezusowi. W rannej rozmowie powiedziałam Jezusowi: Jezu, czy Ty
  nie jesteś złudzeniem? – Jezus mi odpowiedział:
  Miłość Moja nikogo nie zwodzi.
  (Dz 29)
  30.
  ŚW. FAUSTYNA UJRZAŁA JASNOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ
  W pewnej chwili zastanawiałam się o Trójcy Świętej, o Istocie Boga. Koniecznie
  chciałam zgłębić i poznać, kto jest Ten Bóg. W jednej chwili duch mój został porwany jakoby
  w zaświaty, ujrzałam Jasność nieprzystępną, a w niej jakoby trzy źródła jasności, której pojąć
  nie mogłam. A z tej Jasności wychodziły słowa w postaci gromu i okrążyły niebo i ziemie.
  Nic nie rozumiejąc z tego zasmuciłam się bardzo. Wtem z morza jasności wyszedł nasz
  ukochany Zbawiciel w piękności niepojętej, z Ranami jaśniejącymi. A z onej jasności było
  słychać głos taki:
  Jakim jest Bóg w Istocie swojej, nikt nie zgłębi, ani umysł anielski, ani
  ludzki.
  Jezus mi powiedział:
  Poznawaj Boga przez rozważanie przymiotów Jego.
  Po
  chwili Jezus zakreślił ręka znak krzyża i znikł. (Dz 30)
  +++
  The author has edited this post (w 03.09.2013)

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

 • +++
  41.
  ŚW. FAUSTYNA MODLI SIĘ ZA KAPŁANA BĘDĄCEGO W
  NIEBEZPIECZEŃSTWIE GRZECHU.
  W pewnej chwili ujrzałam pewnego sługę Bożego w niebezpieczeństwie grzechu
  ciężkiego, który za chwile miał się dokonać. Zaczęłam prosić Boga, żeby dopuścił za mnie
  wszystkie udręki piekła, wszystkie cierpienia jakie zechce, a przez to proszę o uwolnienie i
  wyrwanie z okazji popełnienia grzechu przez tego kapłana. Jezus wysłuchał prośby mojej i w
  jednej chwili odczulam na głowie koronę cierniową. Kolce tej korony wdzierały mi się aż do
  mózgu. Trwało to trzy godziny i uwolniony jest sługa Boży od onego grzechu i umocnił Bóg
  jego duszę łaską szczególną. (Dz 41)
  The author has edited this post (w 03.09.2013)

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

 • +++
  42.
  ŚW. FAUSTYNA WYJEŻDŻA WBREW WOLI PANA JEZUSA NA „JÓZEFINEK”;
  PAN JEZUS ZABIERA ŚW. FAUSTYNIE JEJ SERCE.
  + W pewnej chwili, w dzień Bożego Narodzenia, czuję, że mnie ogarnia wszechmoc –
  obecność Boża. I znów unikam wewnętrznie spotkania się z Panem. Prosiłam Matkę
  Przełożoną o pozwolenie pojechać na „Józefinek”
  (dom sióstr w Warszawie na Grochowie)
  ,
  aby odwiedzić siostry. Matka Przełożona udzieliła nam pozwolenia i zaraz po obiedzie
  zaczęłyśmy się szykować. Siostry już na mnie czekały przy furcie. Ja pobiegłam do celi po
  pelerynę, kiedy wracałam z celi i przechodząc koło małej kapliczki, ujrzałam w progu Pana
  Jezusa, który rzekł te słowa:
  idź, ale Ja ci zabieram serce twoje.
  I nagle uczułam, że nie
  mam serca w piersi swojej. Jednak siostry zwróciły mi uwagę, czemu prędzej nie idę,
  ponieważ już godzina późna, więc natychmiast poszłam z nimi. Jednak niezadowolenie
  wielkie zaczęło mnie męczyć. Tęsknota jakaś ogarnęła moją duszę, jednak nikt nie wiedział o
  tym, jeden tylko Bóg, co zaszło w duszy mojej.
  Kiedy chwilę posiedziałyśmy na „Józefinku”, rzekłam do sióstr: wracajmy do domu.
  Siostry prosiły żeby chociaż chwilkę odpocząć, jednak duch mój nie mógł się uspokoić.
  Tłumaczyłam się, że musimy wrócić wpierw nim się ściemni, a przecież jest spory kawałek
  drogi i zaraz wróciłyśmy do domu. Kiedy nas spotkała Matka Przełożona na korytarzu,
  zapytała mnie: czy siostry jeszcze nie pojechały, czy już wróciły? Odpowiedziałam, że
  jużeśmy wróciły, że nie chciałam wracać wieczorem. Rozebrałam się i zaraz poszłam do
  małej kapliczki. Zaledwie weszłam, rzekł do mnie Jezus:
  idź do Matki Przełożonej i
  powiedz, że nie dlatego żeś wróciła, żeby być przed wieczorem w domu, ale dlatego żem
  ci zabrał serce.
  Chociaż mnie to wiele kosztowało, jednak poszłam do przełożonej i
  powiedziałam szczerze powód dla którego tak wcześnie wróciłam i przeprosiłam Pana za
  wszystko, co Jemu się nie podoba. I w tej chwili Jezus zalał duszę moją wielka radością.
  Zrozumiałam, że poza Bogiem nie ma nigdzie zadowolenia. (Dz 42)
  The author has edited this post (w 03.09.2013)

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

 • +++
  43.
  ŚW. FAUSTYNA UJRZAŁA DWIE ZAKONNICE WSTĘPUJĄCE DO PIEKŁA
  W pewnej chwili ujrzałam dwie siostry wstępujące do piekła. Ból niewymowny
  ścisnął mi duszę, prosiłam Boga za nimi i rzekł do mnie Jezus:
  idź do Matki Przełożonej i
  powiedz o tym, że te dwie siostry są w okazji popełnienia grzechu ciężkiego
  . Na drugi
  dzień powiedziałam o tym Przełożonej. Jedna z nich już jest w gorliwości, a druga w walce
  wielkiej (Dz 43)
  The author has edited this post (w 03.09.2013)

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

 • +++
  44.
  PAN JEZUS NA PROŚBĘ ŚW. FAUSTYNY POZOSTAJE W KLASZTORZE,
  KTÓRY ZAMIERZAŁ OPUŚCIĆ
  W pewnej chwili powiedział mi Jezus:
  opuszczę ten dom . . . ponieważ są w nim
  rzeczy, które mi się nie podobają
  . I wyszła Hostia z Tabernakulum i spoczęła na rękach
  moich, a ja z radością włożyłam ją do Tabernakulum. Powtórzyło się to drugi raz, a ja
  uczyniłam z nią to samo, jednak powtórzyło się to trzeci raz, ale Hostia przemieniła się w
  żywego Pana Jezusa i rzekł do mnie Jezus:
  Ja dłużej tu nie zostanę
  , a w duszy mojej nagle
  obudziła się moc miłości ku Jezusowi i powiedziałam – a ja nie puszczę Cię, Jezu, z domu
  tego. I znowu znikł Jezus, a Hostia spoczęła na rękach moich. Znów włożyłam ją do kielicha i
  zamknęłam w Tabernakulum. I pozostał z nami Jezus. Starałam się trzy dni odprawić adoracje
  wynagradzającą. (Dz 44)
  The author has edited this post (w 03.09.2013)

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

 • +++
  45.
  PAN JEZUSA POLECA ŚW. FAUSTYNIE POWIADOMIĆ PRZEŁOŻONĄ O
  ZŁYCH WYDARZENIACH DZIEJĄCYCH SIĘ W DOMU
  W pewnej chwili rzekł do mnie Jezus:
  Powiedz Matce Generalnej, że w tym domu
  ...
  popełnia się rzecz taka..., która Mi się nie podoba i która Mnie bardzo obraża
  . Nie
  powiedziałam o tym zaraz Matce, ale niepokój jaki dopuścił Pan na mnie, nie pozwolił mi ani
  chwili czekać i natychmiast napisałam do Matki generalnej, a pokój wstąpił w duszę moją.
  (Dz 45)
  The author has edited this post (w 03.09.2013)

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

 • +++
  46.
  ŚW. FAUSTYNA WYZNAJE, ŻE CZĘSTO ODCZUWA MĘKĘ PANA JEZUSA
  Często odczuwałam Mękę Pana Jezusa w ciele moim, chociaż to było
  niedostrzegalnym, cieszę się z tego, bo Jezus tak chce. Jednak trwało to krótki okres.
  Cierpienia te zapalały duszę moją ogniem miłości ku Bogu i duszom nieśmiertelnym. Miłość
  zniesie wszystko, miłość przetrwa śmierć, miłość nie lęka się niczego...(Dz 46)
  The author has edited this post (w 03.09.2013)

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

 • +++
  47.
  PAN JEZUS POLECA ŚW. FAUSTYNIE NAMALOWAĆ OBRAZ MIŁOSIERDZIA
  BOŻEGO
  + 1931 rok 22 lutego
  Wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej.
  Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z
  uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi
  blady.
  W milczeniu wpatrywałam się w Pana, dusza moja była przejęta bojaźnią, ale i
  radością wielką. Po chwili powiedział mi Jezus:
  wymaluj obraz według rysunku, który
  widzisz, a podpisem: Jezu ufam Tobie. Pragnę, aby obraz ten czczono najpierw w
  kaplicy waszej i na całym świeci
  e.
  (Dz 47)
  The author has edited this post (w 03.09.2013)

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

 • +++
  48.
  PAN JEZUS PRZEDSTAWIA OBIETNICĘ UDZIELANIA ŁASK CZCICELOM
  MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
  Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję także, już tu
  na ziemi zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci. Ja
  Sam
  bronić ją będę jako Swej chwały.
  (Dz 48)
  The author has edited this post (w 03.09.2013)

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

 • +++
  49.
  PO SPOWIEDZI PAN JEZUS ŻĄDA USTANOWIENIA ŚWIĘTA MIŁOSIERDZIA
  BOŻEGO
  Kiedy o tym powiedziałam spowiednikowi, otrzymałam taką odpowiedź: że to się
  tyczy duszy twojej. Mówi mi tak: maluj obraz Boży w duszy swojej. Kiedy odeszłam od
  konfesjonału usłyszałam znowu takie słowa:
  Mój obraz w duszy twojej jest. Ja pragnę, aby
  było Miłosierdzia święto. Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, żeby był
  uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, ta niedziela ma być Świętem
  miłosierdzia.
  (Dz 49)
  The author has edited this post (w 03.09.2013)

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

 • edytowano November 2021
  50.
  PAN JEZUS ŻĄDA, BY KAPŁANI GŁOSILI PRAWDĘ O MIŁOSIERDZIU BOŻYM
  + Pragnę, ażeby kapłani głosili to Wielkie Miłosierdzie Moje względem dusz
  grzesznych. Niech się nie lęka zbliżyć do Mnie grzesznik. Palą Mnie płomienie
  Miłosierdzia, chcę je wylać na dusze ludzkie.
  (Dz 50)
  50a.
  NIEUFNOŚĆ DUSZ RANI SERCA PANA JEZUSA
  Skarżył się Jezus do mnie tymi słowami:
  Nieufność dusz rozdziera wnętrzności
  Moje. Jeszcze więcej Mnie boli nieufność duszy wybranej, pomimo niewyczerpanej
  miłości Mojej – niedowierzają Mi, nawet śmierć Moja nie wystarcza im. Biada duszy,
  która ich naduży
  je.
  (Dz 50)
  +++
  The author has edited this post (w 03.09.2013)

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

 • edytowano November 2021
  51.
  MATKA PRZEŁOŻONA PROSI O ZNAK POTWIERDZAJĄCY PRAWDZIWOŚĆ
  OBJAWIEŃ ŚW. FAUSTYNY
  Kiedy o tym powiedziałam Matce Przełożonej, że Bóg tego żąda ode mnie,
  odpowiedziała mi Matka Przełożona, żeby Jezus dał wyraźniej poznać przez jakiś znak.
  51a.
  ŁASKI, KTÓRE SPŁYNĄ NA CZCICIELI OBRAZU MIŁOSIERDZIA BOŻEGO,
  BĘDĄ TYM ZNAKIEM
  Kiedy prosiłam Pana Jezusa o jakiś znak na świadectwo, iż prawdziwie Ty jesteś Bóg i Pan mój i od ciebie pochodzą te żądania, na to usłyszałam taki glos wewnętrzny:
  dam poznać Przełożonym przez łaski, których udzielę przez ten obraz.
  (Dz 51)

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

 • 52.
  ŚW. FAUSTYNA CHCE ODSUNĄĆ TE WEWNĘTRZNE NATCHNIENIA
  Kiedy chciałam się usunąć od tych wewnętrznych natchnień, Bóg mi powiedział, że
  będzie żądał w dzień Sądu ode mnie wielkiej liczby dusz. (Dz 52)
  +++

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

 • 53.
  SPOWIEDNIK OJCIEC ANDRASZ ODMAWIA ŚW. FAUSTYNIE ZWOLNIENIA
  OD WEWNĘTRZNYCH NATCHNIEŃ DOTYCZĄCYCH MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.
  Kiedy raz umęczona tymi różnymi trudnościami, jakie miałam z tego powodu, że
  Jezus przemawia do mnie i żąda tego malowania obrazu, postanowiłam sobie mocno, przed
  ślubami wieczystymi, prosić Ojca Adrasza, żeby mnie zwolnił z tych wewnętrznych
  natchnień i obowiązku malowania tego obrazu. Po wysłuchaniu spowiedzi, Ojciec Andrasz
  dał mi taką odpowiedź: nie zwalniam siostry z niczego i nie wolno się siostrze uchylać od
  tych wewnętrznych natchnień, ale o wszystkim musi siostra mówić spowiednikowi,
  koniecznie, absolutnie koniecznie, bo inaczej zejdzie siostra na manowce pomimo tych
  wielkich łask Bożych. Chwilowo się siostra u mnie spowiada, ale niech siostra wie, że musi
  mieć stałego spowiednika, czyli kierownika duszy.
  Zmartwiłam się tym niezmiernie. Myślałam, że się uwolnię od wszystkiego, a tu stało
  się przeciwnie – wyraźny nakaz, żeby iść za żądaniem Jezusa i znowuż udręka, bo nie ma
  stałego spowiednika. A jeżeli przez jakiś czas spowiadam się u którego to nie mogę co do
  łask odsłonić mu mej duszy, cierpię nad tym niewymownie. Proszę Jezusa, ażeby komu
  innemu udzielił tych łask, bo ja z nich korzystać nie umiem i marnuje się tylko. Jezu, miej
  miłosierdzie nade mną, nie polecaj mi rzeczy tak wielkich, widzisz, żem proszek nieudolny.
  +++
  The author has edited this post (w 04.09.2013)

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

 • 53a .
  PAN JEZUS OBIECUJE ŚW. FAUSTYNIE POMOC W OSOBIE STAŁEGO SPOWIEDNIKA
  Jednak dobroć Jezusa jest nieskończona, obiecał mi pomoc widzialną na ziemi i
  otrzymałam ją w krótkim czasie w Wilnie. Poznałam w ks. Sopoćko tę pomoc Bożą. Nim przyjechałam do Wilna, znalazłam go przez wewnętrzne widzenie. W pewnym dniu widziałam go w kaplicy naszej pomiędzy ołtarzem a konfesjonałem. Wtem usłyszałam głos w duszy: oto jest pomoc widzialna dla ciebie na ziemi. On ci dopomoże spełnić wole Moją na ziemi. (Dz 53)
  +++

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

 • 54.
  PAN JEZUS BŁOGOSŁAWI WĄTPIĄCEJ ŚW. FAUSTYNIE
  Kiedy raz zmęczona tymi niepewnościami zapytałam się Jezusa, czy Ty jesteś Bóg mój, czy widmo jakie? – Bo mówią mi przełożeni, że bywają złudzenia i widma różne. Jeżeli jesteś Pan mój, to proszę pobłogosław mi. Wtem uczynił Jezus duży znak krzyża nade mną, a ja przeżegnałam. Kiedy przeprosiłam Jezusa za to pytanie, Jezus mi odpowiedział że tym pytaniem nie sprawiłam Mu żadnej przykrości i powiedział mi Pan, że bardzo Mu się podoba ufność moja. (Dz 54)
  +++

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

 • 55.
  RADY UDZIELONE PRZEZ JEZUITĘ OJCA ANDRASZA
  1933 + Rada duchowa udzielona mi przez Ojca Andrasza T.J.
  Pierwsze: Nie wolno siostrze usuwać się od tych wewnętrznych natchnień, ale o wszystkim zawsze mówić spowiednikowi. Jeżeli siostra pozna, że te wewnętrzne natchnienia tyczą się, czyli są z pozytnkiem duszy siostry czy też innych dusz, za tym iść proszę i nie wolno ich zaniedbywać, jednak zawsze z porozumieniem się we wszystkim ze swoim spowiednikiem.
  Drugie: Jeżeli te natchnienia nie zgadzają się z wiarą i z duchem Kościoła, to trzeba natychmiast odrzucać, bo to jest od złego ducha.
  Trzecie: Jeżeli te natchnienia nie odnoszą się do dusz ogólnie, ani szczególnie do ich dobra, to niech się siostra nimi niewiele przejmuje i na nie wcale nie zwraca uwagi.
  Jednak niech się siostra nie kieruje w tym sama. Czy tak, czy inaczej, bo może zejść na manowce pomimo tych wielkich łask Bożych. Pokora, pokora i zawsze pokora, bo sami z siebie nic nie możemy. To wszystko jest tylko łaską Bożą.
  Mówisz mi, że Bóg żąda wielkiej ufności od dusz, a więc okaż tę ufność ty właśnie pierwsza.
  Jeszcze jedno słowo – przyjmij to wszystko ze spokojem.
  Słowa jednego ze spowiedników: siostro, Bóg przygotowuje siostrze wiele łask szczególnych, ale niech się siostra stara, ażeby życie siostry było czyste jak łza przed Panem, nie zważając co kto o siostrze sądził będzie. Niech ci wystarczy Bóg, On Sam jeden.
  Pod koniec nowicjatu spowiednik powiedział mi te słowa: idź prze życie czyniąc dobrze, abym mógł na kartach twego życia napisać: przeszła przez życie czyniąc dobrze, niech Bóg w siostrze to sprawi.
  Innym razem powiedział mi spowiednik: postępuj wobec Boga, jak wdowa ewangeliczna, która chociaż drobny pieniądz włożyła do skarbony – zaważył więcej u Boga, niż innych wielkie ofiary.
  Innym razem otrzymałam taką naukę: staraj się o to, ażeby ktokolwiek się zetknie z tobą odchodził uszczęśliwiony. Rozsiewaj wokoło siebie woń szczęścia, boś od Boga wzięła wiele, a więc i dawaj innym wiele. Niech odchodzą wszyscy szczęśliwi od ciebie, chociażby się tylko dotknęli skraju szaty twojej. Zapamiętaj te słowa dobrze, które w tej chwili mówię do ciebie.
  Innym razem powiedział mi te słowa: pozwól, niech Bóg odsunie łódź twego życia na głębię, na toń niezgłębioną życia wewnętrznego.
  Parę słów z konfesjonału z Matką Mistrzynią pod koniec nowicjatu. Szczególną cechą siostry duszy niech będzie prostota i pokora. Niech siostra idzie przez życie jak dziecko, zawsze ufna, zawsze pełna prostoty i pokory, ze wszystkiego zadowolona, ze wszystkiego szczęśliwa, tam gdzie inne dusze się trwożą, niech siostra przechodzi spokojnie, dzięki prostocie i pokorze. Niech siostra sobie na całe życie to zapamięta, że jak wody spływają z gór w doliny, tak też i łaski Boże spływają tylko na dusze pokorne. (Dz 55)
  +++

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

 • 56.
  PAN JEZUS ŻĄDA OD ŚW. FAUSTYNY POSTAWY DZIECIĘCTWA
  DUCHOWEGO
  O Boże mój, rozumiem to dobrze, że żądasz ode mnie tego dziecięctwa duchowego, bo wciąż przez zastępców Swoich żądasz tego ode mnie.(Dz 56)
  +++
  The author has edited this post (w 12.09.2013)

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

 • 56a.
  PAN JEZUS ŻĄDA, BY KAPŁANI GŁOSILI PRAWDĘ O MIŁOSIERDZIU BOŻYM
  Pragnę, ażeby kapłani głosili to Wielkie Miłosierdzie Moje względem dusz grzesznych. Niech się nie lęka zbliżyć do Mnie grzesznik. Palą Mnie płomienie Miłosierdzia, chcę je wylać na dusze ludzkie.
  (Dz 50)
  +++

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

 • edytowano November 2021
  57.
  ŚW. FAUSTYNA WYZNAJE, ŻE PRAGNIE JEDYNIE CHWAŁY PANA JEZUSA, CIERPIENIA ZAPALAJĄ W NIEJ MIŁOŚĆ KU BOGU
  O Jezu mój, Tyś życiem życia mojego. Ty wiesz dobrze, że nie pragnę niczego prócz chwały Imienia Twego, i aby dusze poznały dobroć Twoją. Czemu stronią dusze od Ciebie Jezu – nie rozumiem tego. O, gdybym mogła serce moje posiekać na najdrobniejsze części i w ten sposób ofiarować Ci Jezu, każdą cząstkę jakoby serce całe, aby ci choć w cząstce wynagrodzić za serca które Cię nie kochają. Kocham Cię Jezu każdą kroplą krwi mojej i przelałabym chętnie za ciebie, aby Ci dać dowód szczerej swej miłości. O Boże, im więcej Cię poznaje, tym więcej cię pojąć nie mogę, ale to niepojęcie daje mi poznać, jak wielkim jesteś Boże. A to niepojęcie Ciebie zapala nowym płomieniem serce moje ku Tobie, Panie.
  Od chwili, w której pozwoliłeś Jezu zatopić wzrok mej duszy w Tobie, odpoczywam i nie pragnę niczego. Znalazłam przeznaczenie swoje w chwili, w której utonęła dusza moja w Tobie, w jedynym przedmiocie miłości mojej. Niczym jest wszystko w porównaniu z Tobą.
  Cierpienia, przeciwności, upokorzenia, niepowodzenia, posądzania jakie mnie spotykają, są drzazgami, które rozpalają miłość moją ku Tobie Jezu. (Dz 57)
  57a.
  ŚW. FAUSTYNA WYZNAJE PANU JEZUSOWI SWOJE PRAGNIENIA
  Szalone i nie dościgłe są pragnienia moje. Pragnę zataić przed Tobą, że cierpię. Pragnę za swoje wysiłki i dobre uczynki nigdy nie być wynagradzana. O Jezu, Ty sam mi jesteś nagrodą. Ty mi wystarczasz, Skarbie serca mego. Pragnę współczuć z cierpieniami bliźnich, swoje cierpienia taić w sercu, nie tylko przed bliźnimi, ale i przed Tobą, Jezu. (Dz 57)
  57b.
  CIERPIENIE JEST ŁASKĄ
  Cierpienie jest wielką łaską. Przez cierpienie dusza upadabnia się do Zbawiciela, w cierpieniu krystalizuje się miłość. Im większe cierpienie, tym miłość staje się czystsza. (Dz 57)

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

 • 58.
  ZMARŁA SIOSTRA Z CHÓRU PIERWSZEGO PROSI ŚW. FAUSTYNĘ O MODLITWĘ
  + W pewnej chwili w nocy przyszła jedna z naszych sióstr do mnie, która umarła przed dwoma miesiącami. Była to siostra pierwszego chóru. Ujrzałam ją w strasznym stanie.
  Cała w płomieniach, twarz boleśnie wykrzywiona. Trwało to krótką chwilę i znikła. Dreszcz przeszył moją duszę, bo nie wiedząc gdzieżby cierpiała, czy w czyśćcu czy w piekle, jednak podwoiłam modlitwy moje za nią. Na drugą noc przyszła znowu, ale ujrzałam ją w straszniejszym stanie, w straszniejszych płomieniach, na twarzy malowała się rozpacz.
  Zdziwiło mnie to bardzo, że po modlitwach, które za nią ofiarowałam, ujrzałam ją w straszniejszym stanie i zapytałam: czy ci nic nie pomogły modlitwy moje? – i odpowiedziała mi, że nic jej nie pomogła modlitwa moja i nic nie pomoże.
  Zapytałam ją – a czy modlitwy, które całe Zgromadzenie ofiarowało za ciebie, czy też ni nic nie przyniosły pomocy? – Odpowiedziała, że nic. Modlitwy te poszły na korzyść dusz innych. I odpowiedziałam jej, jeżeli modlitwy moje nic siostrze nie pomagają, to proszę do mnie nie przychodzić. I znikła natychmiast. Jednak w modlitwach nie ustawałam. Po jakimś czasie przyszła znowu do mnie w nocy, ale już w innym stanie. Już nie była w płomieniach, jak przed tym, a twarz jej była rozpromieniona, oczy błyszczały radością i powiedziała mi, że mam prawdziwą miłość bliźniego, że wiele dusz innych skorzystało z modlitw moich i zachęcała mnie, żebym nie ustawała w modlitwach za duszami w czyśćcu cierpiącymi i powiedziała mi, że ona już niedługo będzie w czyśćcu pozostawać. Jednak dziwne są wyroki Boże. (Dz 58)
  _________________
  +++

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

 • 59.
  PAN JEZUS WZYWA ŚW. FAUSTYNĘ - ZA ZGODĄ SPOWIEDNIKA - DO ODPRAWIENIA NOWENNY ZA POLSKĘ
  1933. W pewnej chwili usłyszałam taki głos w duszy: odpraw nowennę za Ojczyznę.
  Nowenna ta będzie się składać z litanii do Wszystkich Świętych. Proś o pozwolenie spowiednika. (Dz 59)
  +++

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

 • 60.
  BÓG OJCIEC BŁOGOSŁAWI ZIEMI PRZEZ RANY SWEGO SYNA
  Na przyszłej spowiedzi otrzymałam pozwolenie i zaraz wieczorem zaczęłam tę nowennę. Pod koniec litanii ujrzałam jasność wielką i w niej Boga Ojca. Przed jasnością tą a ziemią ujrzałam Jezusa przybitego do krzyża i tak, że Bóg chcąc spojrzeć na ziemie, musiał patrzeć przez Rany Jezusa. I zrozumiałam, że dla Jezusa Bóg błogosławi ziemi. (Dz 60)
  +++

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

 • faustyna.jpgŚwięta Faustyno, apostołko Bożego Miłosierdzia
  wstawiaj się za nami
  +++

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

 • 61.
  ŚW. FAUSTYNA DZIĘKUJE ZA SWEGO SPOWIEDNIKA
  Jezu, dziękuję Ci za tę łaskę wielką, to jest za spowiednika, któregoś mi Sam raczył wybrać i dałeś mi go wpierw poznać przez widzenie, nim go znałam. Kiedy poszłam do spowiedzi do Ojca Andrasza, to myślałam, ze będę zwolniona z tych wewnętrznych natchnień. Odpowiedział mi Ojciec, że mnie nie może zwolnić z tego, ale niech się siostra modli o kierownika.
  Po krótkiej a gorącej modlitwie ujrzałam powtórnie księdza Sopoćko w naszej kaplicy pomiędzy konfesjonałem a ołtarzem. Wówczas byłam w Krakowie. To te dwa widzenia umocniły mnie w duchu tym bardziej, że zastałam tak, jako go widziałam w widzeniu, jako w Warszawie na trzeciej probacji, tak samo i w Krakowie. Jezu, dziękuje ci za tę wielką łaskę.
  Lęk mnie teraz przejmuje, kiedy nieraz da się słyszeć, jak która dusza mówi, że nie ma spowiednika czyli kierownika. Ponieważ wiem, jak wielkie szkody sama ponosiłam kiedy nie miałam tej pomocy. Bez kierownika łatwo można zejść na manowce. (Dz 61)
  +++

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

 • 62.
  ŻYCIE SZARE I MONOTONNE JEST PEŁNE SKARBÓW
  O życie szare i monotonne, ile w tobie skarbów. Żadna godzina nie jest podobna do siebie, a więc szarzyzna i monotonia znikają, kiedy patrzę na wszystko okiem wiary. Łaska, która jest dla mnie w tej godzinie, nie powtórzy się w godzinie drugiej. Będzie mi dana w godzinie drugiej, ale już nie ta sama. Czas przechodzi, a nigdy nie wraca. Co w sobie zawiera, nie zmieni się nigdy, pieczętuje pieczęcią na wieki. (Dz 62)
  +++

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.