2020 - 400 rocznica zgonu hetmana Żółkiewskiego

Nu, opadły mgły po 100-leciu narodzin Polski jak Wenery z głowy Wilsona, więc pora zacząć gotować Naród do kolejnej rocznicy, a mianowicie 400-lecia zgonu Stanisława Żółkiewskiego, 7 października 1620.

Wielki to był mąż, na takich jak on wspierała się Rzeczpospolita i dzięki niemu i paru jego kolegom doszła do największego rozkwitu w historii swojej. Żółkiewski był architektem unii polsko-moskiewskiej i w zasadzie wszystko załatwił sam - wychodził poparcie luckości, wybór Władysława IV na cara moskiewskiego, już dzwony cerkiewne biły a mennice biły pieniążki z królewiczem. Nu, niestety król Zygmunt III czyli Waza okazał mu tradycyjny gest wała i za poduszczeniem dworaków i jezuitów rozpieprzył całą układankę, choć wielki hetman tłomaczył (panu Lwu Sapieże) jak komu dobremu:
 Jeśli nie zaraz tak, jakbyśmy życzyli, jako chcemy, mądrego filozofa sentencja: successive fit motus. Z WMciami, bracią naszą, narodem W. Ks. Litewskiego wyszło lat sto sześćdziesiąt, nim do skutecznego zjednoczenia przyszło a z tak wielkiem, szerokiem carstwem moskiewskiem za niedziel kilkanaście chcą, żeby wszystko sprawić jako potrzeba. I człowiek z dziecięcia, z małej różdżki dąb czasem bywa.
Nadto bełł prześwietnem wodzem, dobrym pisarzem i subtelnym intelektualistą.

Czytajcież:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_%C5%BB%C3%B3%C5%82kiewski
https://pl.wikisource.org/wiki/Pocz%C4%85tek_i_progres_wojny_moskiewskiej/Wst%C4%99p
Warto se przeczytać choćby wstęp do pamiętnika Żółkiewskiego, pióra Wacława Sobieskiego, żeby docenić na jakich barkach opierała się w ów czas Rzplita.
Artur Górski przypomina, że choć twardo dzierżył stery w XVII w., to był jednak człowień wieku poprzedniego bo w roku 1600 miał lat 53.

Komentarz

 • !!!
  zapamietam
 • ładnie pokazany w "Złotej wolności" Zofii Kossak
 • a nie ma tam jakiś urodzin zacnych?
  np. 130 rocznica urodzin adm. Józefa Unruga, pożądnego Niemca w polskiej służbie
 • edytowano December 2018
  christoph napisal(a):
  a nie ma tam jakiś urodzin zacnych?
  np. 130 rocznica urodzin adm. Józefa Unruga, porządnego Niemca w polskiej służbie
  Niestety. Internety twierdzą że raczej 134 i że minęła prawie 2 miesiące temu.
  A dzisiejsza data kojarzy mi się tylko z urodzinami mojej młodszej córki, Justynki.
 • edytowano December 2018
  Aaa to jest co świętować
  Myślę o Justynce

  A z v. Unrugiem to w przyszłym roku 135 czyli mało okrągła
  Noale napić się można
  Np. Kusztyczek Goldwasser
 • christoph napisal(a):
  a nie ma tam jakiś urodzin zacnych?
  np. 130 rocznica urodzin adm. Józefa Unruga, pożądnego Niemca w polskiej służbie
  Nie mówię, że nie ma innych zacnych, ale że to był człowień, na którym opierała się cała Rzplita i w zasadzie doprowadził do unii polsko-moskiewskiej. A więc szedł torem historii słusznym, godnym a sprawiedliwym. I tę godność a sprawiedliwość warto upamiętnić, oczyścić ze śniedzi i okazać światu - a przede wszystkim samym sobie.
 • Slusznie
  Wielkiej przenikliwosci mąż to był.
 • Kollegen,

  Allors, projekt ogłoszenia 2020 rokiem Żółkiewskowskim rozwija się dynamicznie jak jaki dynamitard.

  Czasu jest niewiele. Na moje np. okko ciężko będzie zmachać Hetmanu pomnik na tyłach Sejmasa, któren na skarpie wspina się na kasztankę, a pobrzękuje buławinką tayszom Moskalom - ale można zdążyć jeszcze rozpisać końkurs a wybrać zwycięski projekt.

  Można zdążyć przetłomaczyć główne dzieła Hetmana na języki konferencyjne i rozesłać gdzie bądź.

  Jacek Kowalski z pewnością zdąży zmachać jakiś program pieśni i tańca w danej sprawie.

  Oczywizda, jakaś konferansjerka nałkowa odbyć się jest zmuszoną.

  Pitanje o inne oddolne inicjatywy obywacielskie. Macie o Szanowni jakieś końcepcje?

 • Ło, mój hetman ulubiony.
  (- Dobry wieczór, tak vogle, bo mię tu chwilę nie było.)
  Szturmowiec.Rzplitej napisal(a):Nie mówię, że nie ma innych zacnych, ale że to był człowień, na którym opierała się cała Rzplita i w zasadzie doprowadził do unii polsko-moskiewskiej. A więc szedł torem historii słusznym, godnym a sprawiedliwym. I tę godność a sprawiedliwość warto upamiętnić, oczyścić ze śniedzi i okazać światu - a przede wszystkim samym sobie.
  To też, ofkoz, ale poza Moskwicinami to on i z opozycją totalną się rezał, tą od arcyksięcia Maksymiliana i od pana Zebrzydowskiego, i Gdańsk zbuntowany przyduszał, i z Protorumunamy od Miszy Chrobrego się prztykał. A i banderowców ówczesnych gniótł, Nalewajce wcale pomników nie stawiał (przez co w Roku Pańskim 2020 taki pan profesor Wiartowycz będzie pewnie mocno wkurzon na to upamiętnienie - i jechał go sęk).
  No i, jak wszyscy wiedzą, imć hetman imigrantom-nachodźcom mahometańskim tamę postawił, przez co bohaterem jest z wszech miar na czasie. Jakie życie, taka śmierć, chce się powiedzieć, a on przecie o taki właśnie skon nieśmiało Boga prosił, gdy mu się raz wypsło w testamencie:
  Stanisław Żółkiewski napisal(a):
  „Życzę pewnie sobie śmierci tak słodkiej dla wiary świętej, dla ojczyzny, ale nie wiem, jeślim tej łaski od Pana Boga godzien.”
  Podobnież synowi życiowe nauki dawał, jak mniemam warte utrwalenia:
  Stanisław Żółkiewski napisal(a):
  Wiarę świętą chrześcijańską, powszechną, mocno i statecznie trzymaj. Dla niej krwi rozlać i żywota położyć nie żałuj. Odpłata u Pana Boga za to, kto dobrą chęcią, dobrym sercem służy Rzeczypospolitej. Młodsze lata naukami poleruj. Z nauki pomoc do godności, do służby Rzeczypospolitej i do uczciwego życia mieć będziesz. Rycerskie ćwiczenie jest najprzystojniejsze szlachectwu. Próżnowania się strzeż jak powietrza. I poganie rozumieli, że śmierć dla ojczyzny jest słodka, nuż jeszcze dla wiary świętej trafi się okazja położyć żywot – i u ludzi sławna i u Boga odpłatna.
  Nu, jak już było po Cecorze, to wtenczas na sejmie jesiennym pan wojewoda Zamoyski Tomasz rąbnął był wtedy przepiękną orację, przedstawiając szlacheckiej braci motywy nieboszczyka:
  Tomasz Zamoyski napisal(a):
  „A to ja do czasu swym trupem drogę nieprzyjacielowi zawalę. Będziecie mogli póki, póty czasu radzić o sobie. Dobrze dla Boga nim szafujcie, dokąd go wam szczęście pozwala […] Nie pomurujecie tak prędko zamków, wałów nie posypiecie, przyjdzie wam już nie cegłą, ale piaskiem, ale własnymi piersiami zasłonić tę ojczyznę.”
  I zasłaniali, wtedy i później. Trzy wieki po Cecorze taki Małaczewski Eugeniusz, co przelewał posokę własną i cudzą tu, tam, a nawet het, pod siewiernym biegunem, pisał w imieniu swego pokolenia:
  Eugeniusz Małaczewski napisal(a):
  Lecz Ciebie, POLSKO, zbawią
  Twe wieczne bohatery.
  Hetmańska siwa głowa,
  Ta - na janczarskiej spisie -
  Żołnierzom Twoim śni się...
  Zaś sny miewał pan Eugeniusz straszne, szczególnie pod koniec żywota, choć to może temat na inną okazję.
 • My se tu spokojnie o roku Żółkiewskowskim gawędzimy, a temczasem nie wiem, czy Szanowna Zbiorowość wie, że odbywa się właśnie Rok Wazowski 2019!

  https://www.zamek-krolewski.pl/zwiedzanie/aktualnosci/rok-wazowski
 • Wogle, wiele się w danej wazie zmieściło, aż wstyd przyznać, że tak małe mam wzmożenie na zadanych przez Sejmas kerunkach:
  Podczas 67. posiedzenia posłowie zdecydowali o ustanowieniu patronów 2019 roku. Uhonorowani w ten sposób będą: Gustaw Herling-Grudziński, Anna Walentynowicz, Stanisław Moniuszko, a także wydarzenia: Unia Lubelska i Powstania Śląskie.
  http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=0F76B4BAE3B9873EC12582CF004E602A
 • Szturmowiec.Rzplitej napisal(a):
  My se tu spokojnie o roku Żółkiewskowskim gawędzimy, a temczasem nie wiem, czy Szanowna Zbiorowość wie, że odbywa się właśnie Rok Wazowski 2019!

  https://www.zamek-krolewski.pl/zwiedzanie/aktualnosci/rok-wazowski
  Zaiste
  Podziękowania się należą Koledze.
  Wpadłem byłem do e-sklepu muzealnego, a tam rary tasy!
  Obkupię się jutro
  M. In. Wielce smakowity album solidarność 1830 dają tam w cenie iście mlecznobarowej, a to ponad kilogramów książeczka. Jakem fetyszysta bukiniczny!
 • Noji, prosz! Sejmas stanął na wysokości zadania. Radujmy się!

  https://dzieje.pl/aktualnosci/sejm-przyjal-uchwale-ws-ustanowienia-roku-2020-rokiem-hetmana-stanislawa-zolkiewskiego

  Wśród postaci wpisanych w poczet najwybitniejszych wodzów w dziejach oręża polskiego wyróżnia się postać hetmana Stanisława Żółkiewskiego - głosi przyjęta w czwartek przez Sejm uchwała ws. ustanowienia roku 2020 Rokiem Hetmana Stanisława Żółkiewskiego.

  Za uchwałą głosowało 425 posłów, 1 był przeciwko, nikt nie wstrzymał się od głosu.
 • Nazwisko!!!
 • edytowano October 6
  To dzisiaj/jutro przypada rocznica tej strasznej nocy (dlatego jedne dzieła podają datę skonu hetmana na 6 października, inne na 7). Czterysta lat, jak pod Serwinią ostatecznie pierzchło nasze wojsko. Towarzysze zaoferowali panu hetmanowi rumaka, żeby się ratował, a on odmówił – raz, ze koni nie starczy dla wszystkich uciekających; dwa – że „gdzie owce giną, tam powinien i pasterz, boby go spytano, gdzie podział owce?”.
  Garść towarzyszy została przy nim i za niedługo opadła ich orda Kantymira, zwanego Krwawym Mieczem. Ci co przeżyli, zapamiętali ostatnie słowa hetmana:
  Hetman Stanisław Żółkiewski powiedział:
  „...Miło mi przy was umierać. Niechaj Pan Bóg nade mną wyrok swój, który uczynił, skończy.
  image

 • Turoń napisal(a):

  To dzisiaj/jutro przypada rocznica tej strasznej nocy (dlatego jedne dzieła podają datę skonu hetmana na 6 października, inne na 7). Czterysta lat, jak pod Serwinią ostatecznie pierzchło nasze wojsko. Towarzysze zaoferowali panu hetmanowi rumaka, żeby się ratował, a on odmówił – raz, ze koni nie starczy dola wszystkich uciekających; dwa – że „gdzie owce giną, tam powinien i pasterz, boby go spytano, gdzie podział owce?”.
  Garść towarzyszy została przy nim i za niedługo opadła ich orda Kantymira, zwanego Krwawym Mieczem. Ci co przeżyli, zapamiętali ostatnie słowa hetmana:
  Hetman Stanisław Żółkiewski powiedział:
  „...Miło mi przy was umierać. Niechaj Pan Bóg nade mną wyrok swój, który uczynił, skończy.
  image

  jednak Polska miała swój Dziki Wschód, brzmi jak z dalekich prerji
 • Chwała bohaterom!

  +
 • Chwała!
 • XVII-wieczny poeta Samuel Twardowski:

  Aż i postrzelono
  konia pod nim, na stronę kinąwszy którego,
  czeka śmierci. Dodawa żołnierz mu drugiego:
  »Hej, dzień już ostateczny i w ręku poganie
  mają obóz, ubiegaj, ubiegaj hetmanie
  i nie dopuść, żeby ten odnieść miała w tobie
  żal ojczyzna!«. Na co ów: »Już ty radź o sobie
  i uchodź, gdzie rozumiesz! Mnie że tak zrządziło
  szczęście moje, umrzeć mi na tym placu mieło
  z żołnierzami moimi
 • Jacek Kowalski właśnie dał koncert poświęcony pamięci Hetmana:

  https://patronite.pl/post/16103/koncert-hetmanski
Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.