Rozważanie i Modlitwa. 5 września.

Rozważanie:
Rozwój duchowy to cel i sens twojego istnienia. Rozglądaj sie dookoła w poszukiwaniu piękna, prawdy, siły i madrości. Dokonania dnia wczorajszego czynią cię dziś dzielniejszym, odważniejszym, coraz bardziej przepełnionym miłościa. Prawo postepu duchowego nadaje twojemu życiu dodatkowy, głębszy wymiar, wciąż oczekuj pozytwnych zmian. Nie lękaj sie i nie zniechęcaj, pomimo chwilowych zachamowań, nienawiści i rządzy zysku świat zmierza ku dobremu. Postaraj sie raczej istniejace zło naprawiać, a nie do niego przyczyniać.
Modlitwa:
Modlę sie, abym wciąż dokonywałpostepów na drodze do lepszegożycia.
Modlę się, abym zawsze stawał po stronie sił dobra na świecie.

Boże, użycz mi pogody ducha abym godził się z tym czego nie mogę zmienić, odwagi abym zmieniał to co mogę zmienić i mądrości aby odróżniał jedno od drugiego.
Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.