ŻRFF zmiana tajemnic

Kochani,
W lipcu rozważamy następujące tajemnice:

Róża pierwsza; Patron - św. o. Pio; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelatorka - Anna < na FForum AnnaE >lip-19
Część
Tajemnica
Płatek
I - TAJEMNICE RADOSNE
* Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
Jerzy Andrzej
* Nawiedzenie świętej Elżbiety
Rosariox
* Narodzenie Pana Jezusa
Marianx/AnnaE
* Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
Anika
* Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
Jacownik
II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
* Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Agent
* Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
Tabula rasa
* Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
fatuswombatus
* Przemienienie Pańskie na górze Tabor
Drogosław
* Ustanowienie Eucharystii
Marple
III - TAJEMNICE BOLESNE
* Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
Moherowy Beret
* Biczowanie Pana Jezusa
Jagna 13
* Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
Sagitarius
* Dźwiganie krzyża na Kalwarię
Mania
* Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
Adulta
IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
* Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Ethanol
* Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Gapheu
* Zesłanie Ducha Świętego
eliasz
* Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Davenia
* Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
ChristoforosRóża druga; Patron - św. Józef ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelatorka - Ania, na FForum KAnialip-19
Część
Tajemnica
Płatek
I - TAJEMNICE RADOSNE
* Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
KAnia - zelatorka
* Nawiedzenie świętej Elżbiety
Luta
* Narodzenie Pana Jezusa
Żona Murdelio
* Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
Skrzypek
* Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
Jasiek
II - TAJEMNICE BOLESNE
* Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
miś Korbiniana
* Biczowanie Pana Jezusa
Salcia
* Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
Razar
* Dźwiganie krzyża na Kalwarię
Silvarerum
* Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
Zazula
III - TAJEMNICE CHWALEBNE
* Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Cathelineau
* Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Gromit
* Zesłanie Ducha Świętego
Wachmistrz
* Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Faustyna
* Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
MurdelioRóża trzecia; Patron - św. Maksymilian Maria Kolbe ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Jesiennalip-19
Część
Tajemnica
Płatek
I - TAJEMNICE RADOSNE
* Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
Szylkrecik
* Nawiedzenie świętej Elżbiety
Były Elektryk
* Narodzenie Pana Jezusa
Krycha
* Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
Papuga
* Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
Dijon
II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
* Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Isia
* Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
(nie)dzielna
* Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
Jon
* Przemienienie Pańskie na górze Tabor
Danna
* Ustanowienie Eucharystii
Wesołyjanek
III - TAJEMNICE BOLESNE
* Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
Jesienna
* Biczowanie Pana Jezusa
Rajdowski
* Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
Krzychol66
* Dźwiganie krzyża na Kalwarię
Chłodny Żółw
* Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
Anya
IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
* Zmartwychwstanie Pana Jezusa
JuliaMariaProksa
* Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Mała Mi
* Zesłanie Ducha Świętego
JMK
* Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Mi
* Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
WolfwindRóża czwarta; Patron - św. Rafał Kalinowski; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator – Darman, Dariusz DBonhoefferlip-19
Część
Tajemnica
Płatek
I - TAJEMNICE RADOSNE
* Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
Palpio
* Nawiedzenie świętej Elżbiety
lukrecja
* Narodzenie Pana Jezusa
Thom
* Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
iMarysia
* Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
Darman - zelator
II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
* Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Alhibiades
* Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
Ksantypa
* Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
Morana
* Przemienienie Pańskie na górze Tabor
Plen
* Ustanowienie Eucharystii
Kazimiera
III - TAJEMNICE BOLESNE
* Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
Pawel
* Biczowanie Pana Jezusa
DarkH
* Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
Porys
* Dźwiganie krzyża na Kalwarię
Alien Life Form
* Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
Rwitek
IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
* Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Ireneusz
* Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Jahos
* Zesłanie Ducha Świętego
Antoni
* Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
KrzysztoFW
* Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
ZiapartRóża piąta; Patron - św. Ludwik Maria Grignion de Montfort ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Andrzejlip-19
Część
Tajemnica
Płatek
I - TAJEMNICE RADOSNE
* Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
Bolka
* Nawiedzenie świętej Elżbiety
Zalas
* Narodzenie Pana Jezusa
Kachna Grubachna
* Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
Trep
* Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
Maltizzy
II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
* Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Niebieska
* Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
Esperance
* Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
celnik.mateusz
* Przemienienie Pańskie na górze Tabor
Dario68
* Ustanowienie Eucharystii
Anett190
III - TAJEMNICE BOLESNE
* Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
Kamykowa
* Biczowanie Pana Jezusa
Rucit
* Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
Bluszczyk Kurdybanek
* Dźwiganie krzyża na Kalwarię
Yusek
* Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
Maryl(k)a
IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
* Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Zakamar
* Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Notoryczna
* Zesłanie Ducha Świętego
Sagatus
* Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Pablo
* Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
MjRóża szósta; Patron - bł. ks. kmdr. ppor. Władysław Miegoń ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Misiek z Sokołówkilip-19
Część
Tajemnica
Płatek
I - TAJEMNICE RADOSNE
* Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
(bardzo) cichy wielbiciel
* Nawiedzenie świętej Elżbiety
Osioł
* Narodzenie Jezusa
Nemka
* Ofiarowanie Jezusa w świątyni
Dama Helena
* Odnalezienie Jezusa w świątyni
Trudnoonik
II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
* Chrzest Jezusa w Jordanie
Gloomy
* Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej
Pink Lady
* Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
Anastazja
* Przemienienie Pańskie na górze Tabor
Pani Misiowa
* Ustanowienie Eucharystii
Beata
III - TAJEMNICE BOLESNE
* Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
Krystek
* Biczowanie Jezusa
Marcin
* Cierniem ukoronowanie Jezusa
Fiona
* Dźwiganie krzyża na Kalwarię
Misiek z Sokołówki
* Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa
Cyrylica
IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
* Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
Ichtigo
* Wniebowstąpienie Chrystusa
seventh son
* Zesłanie Ducha Świętego
Kazia
* Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
AHAWA
* Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
MamuchaRóża siódma; Patron - św. Antoni z Padwy; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Bender Bending Rodriguezlip-19
Część
Tajemnica
Płatek
I - TAJEMNICE RADOSNE
* Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
Kitchener
* Nawiedzenie świętej Elżbiety
Ombretta
* Narodzenie Pana Jezusa
Julka13
* Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
Lucius
* Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
Katy
II - TAJEMNICE BOLESNE
* Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
Bender Bending Rodriguez - zelator
* Biczowanie Pana Jezusa
racingggirl
* Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
Vanitas
* Dźwiganie krzyża na Kalwarię
Gambit
* Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
Hyacinthus Stanislaus
III - TAJEMNICE CHWALEBNE
* Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Voynar
* Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Erjot
* Zesłanie Ducha Świętego
mi
* Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Romeus
* Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
Owocek Leśny


Komentarz


 • Róża ósma; Patron - Bł. o. Michał Augustyn Pro, TJ ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Jola - na FF - Teresa  lip-19
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Tatiana
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Janeite
  * Narodzenie Pana Jezusa
  KaGieBe
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Meliaszka
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Tadeusz Zakrzewski
  II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
  * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  Maria 116
  * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
  Cosubnicus
  * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  tereska
  * Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  nanek
  * Ustanowienie Eucharystii
  Luksja
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  A Glasgow
  * Biczowanie Pana Jezusa
  ks. Marek
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Yanka
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  mi
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Piotras
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Bieggoo
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Gerwazy
  * Zesłanie Ducha Świętego
  MaciejGnyszka
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Gniewko
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Teresa - zelatorka  Róża dziewiąta; Patron - św. Teresa od Dzieciątka Jezus ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Ola S  lip-19
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  faustyna
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Horn
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Ziri
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Rybka27am
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  katarzyna
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  bimekszwili
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Ola S
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  teresa.55
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Mari
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  AdamM
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Pref de Zoo
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  polipid
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Iwona
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  ania_s
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Bonnie Black  Róża dziesiąta; Patron - św. Monika; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Mruk
  lip-19
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Michałowo48
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Smok Zygmunta
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Tata-niki
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Krtek00857
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Minttu
  II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
  * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  Justice
  * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
  Stanisław
  * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  Mah
  * Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  Przepióreczka
  * Ustanowienie Eucharystii
  KatarzynaR
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Hh
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Ewelina
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Mathias von Liechtenstein
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Mruk
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  ElaR
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Aurea
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Jurek
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Kajetan Rajski
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Elrond
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Magdalena  Róża jedenasta; Patron - św. Ignacy Loyola - ks. Marcin Socha; Zelator - Octavarium  lip-19
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Sylwia
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Latarnik
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Aneta
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Vexilifer
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Tyborek
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Aneta E
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Andriusza
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Trepek
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Babola
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Tiger
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Amersand
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Frania
  * Zesłanie Ducha Świętego
  MagdaD
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Octavarium
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Octavarium – Zelator  Róża dwunasta; Patron - Św. Scholastyka; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Marniok  lip-19
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  marniok
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Elo
  * Narodzenie Pana Jezusa
  marniok
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Elo
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  EwaS
  II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
  * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  KingaS
  * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
  Oliwka1
  * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  Basia
  * Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  Isia
  * Ustanowienie Eucharystii
  Dorosegr
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Asienka
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Mąż Asieńki
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Tekla
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  KonradS
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Celine
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  marniok
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Elo
  * Zesłanie Ducha Świętego
  marniok
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Elo
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  EwaS  Róża trzynasta; Patron - Matka Boża z Fatimy; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelatorka - Beatajz  lip-19
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  szara_mysz
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Modraszek
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Hilda Srebrna
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Przemko
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Jade
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Edit
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Teofila_Bepko
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  KaWa7
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Karena
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Opaves
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  mudek
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Magdzia
  * Zesłanie Ducha Świętego
  dziadek_do_orzechów
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Beatajz
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  SzEm  Róża czternasta; Patron - św. Barbara; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - JPL  lip-19
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Gościu od snów
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Salvatore
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Jolak
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Yepa
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Jeremiasz
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  ElkaZet
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Piotr72
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Emigratka
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  JPL - zelator
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Iarema
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Elfik
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Kicior
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Araghorn
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Gabryela
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Krzysztof Kałębasiak  Róża piętnasta; Patron - Św. Jan Paweł II; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelatorka - mmaria  lip-19
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Éowina
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Paweł2
  * Narodzenie Jezusa
  Cyrylica
  * Ofiarowanie Jezusa w świątyni
  Cyrylica
  * Odnalezienie Jezusa w świątyni
  Natenczas
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
  andrzej_1580
  * Biczowanie Jezusa
  Mmaria
  * Cierniem ukoronowanie Jezusa
  Adrian
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  JulaK
  * Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa
  Małgosia
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
  Cyrylica (tymczasowo)
  * Wniebowstąpienie Chrystusa
  Helena
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Kama
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Marcin
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  JnK

 • Korekta.
  Poniżej właściwy komunikat dotyczący XII RÓŻY ŻRFF

  I TAJEMNICE RADOSNE
  PŁATEK
  1. Zwiastowanie NMP-KingaS
  2. Nawiedzenie św Elżbiety - Oliwka1
  3. Narodzenie Pana Jezusa - Basia
  4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni - Isia
  5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni - Dorosegr

  II TAJEMNICE ŚWIATŁA

  1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie - Asieńka
  2. Cud na weselu w Kanie Galilejskiej - Mąż Asieńki
  3. Głoszenie Królestwa Bożego - Tekla
  4. Przemienienie Pańskie na Górze Tabor-KonradS
  5. Ustanowienie Eucharystii - Celine

  III TAJEMNICE BOLESNE

  1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrojcu - Acatos
  2. Biczowanie Pana Jezusa - KAnia
  3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa -Boksik
  4. Droga krzyżowa Pana Jezusa - Emman
  5. Ukrzyzowanie i śmierć Pana Jezusa-Elo

  IV TAJEMNCE CHWALEBNE

  1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa - marniok
  2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa - Elo
  3. Zesłanie Ducha Świętego - marniok
  4. Wniebowzięcie NMP z ciałem i duszą do nieba - Elo
  5. Ukoronowanie NMP na Królową nieba i ziemi - EwaS
 • marniok napisal(a):
  Korekta.
  Poniżej właściwy komunikat dotyczący XII RÓŻY ŻRFF

  I TAJEMNICE RADOSNE
  PŁATEK
  1. Zwiastowanie NMP-KingaS
  2. Nawiedzenie św Elżbiety - Oliwka1
  3. Narodzenie Pana Jezusa - Basia
  4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni - Isia
  5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni - Dorosegr

  II TAJEMNICE ŚWIATŁA

  1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie - Asieńka
  2. Cud na weselu w Kanie Galilejskiej - Mąż Asieńki
  3. Głoszenie Królestwa Bożego - Tekla
  4. Przemienienie Pańskie na Górze Tabor-KonradS
  5. Ustanowienie Eucharystii - Celine

  III TAJEMNICE BOLESNE

  1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrojcu - Acatos
  2. Biczowanie Pana Jezusa - KAnia
  3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa -Boksik
  4. Droga krzyżowa Pana Jezusa - Emman
  5. Ukrzyzowanie i śmierć Pana Jezusa-Elo

  IV TAJEMNCE CHWALEBNE

  1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa - marniok
  2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa - Elo
  3. Zesłanie Ducha Świętego - marniok
  4. Wniebowzięcie NMP z ciałem i duszą do nieba - Elo
  5. Ukoronowanie NMP na Królową nieba i ziemi - EwaS
  Dzięki.
  Sprawdzaj co miesiąc. Coś Trepowi XII nie bangla.
 • Nie bangla bo Mar Niok mi zmian nie wysyła i ni mom szczym zweryfikać.
 • Jak nie wysyło jak wysłałem Ci ostatnio wszystko zaległe. Sprawdź w mailu.
  Chyba że mail zły?
  Wyślij mi aktualny na PW.
 • Poszet esesmanem
 • I się wyjaśniło :)
 • Z XII-tką mam problem z Rycerzem Mąż Asienki, on się nie modli ale wiem że robi to za niego jego syn Artur. Oficjalnie nie zrezygnował ale tylko jest statystą. Ścieżka oficjalna wymagała by rejestracji Artura i wykreślenie Mąż Asieńki.
  Czynić?
 • marniok napisal(a):
  Z XII-tką mam problem z Rycerzem Mąż Asienki, on się nie modli ale wiem że robi to za niego jego syn Artur. Oficjalnie nie zrezygnował ale tylko jest statystą. Ścieżka oficjalna wymagała by rejestracji Artura i wykreślenie Mąż Asieńki.
  Czynić?
  Tyś szef, Marnioku
  :D
Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.