ŻRFF zmiana tajemnic

Kochani,
W lipcu rozważamy następujące tajemnice:

Róża pierwsza; Patron - św. o. Pio; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelatorka - Anna < na FForum AnnaE >lip-19
Część
Tajemnica
Płatek
I - TAJEMNICE RADOSNE
* Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
Jerzy Andrzej
* Nawiedzenie świętej Elżbiety
Rosariox
* Narodzenie Pana Jezusa
Marianx/AnnaE
* Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
Anika
* Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
Jacownik
II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
* Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Agent
* Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
Tabula rasa
* Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
fatuswombatus
* Przemienienie Pańskie na górze Tabor
Drogosław
* Ustanowienie Eucharystii
Marple
III - TAJEMNICE BOLESNE
* Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
Moherowy Beret
* Biczowanie Pana Jezusa
Jagna 13
* Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
Sagitarius
* Dźwiganie krzyża na Kalwarię
Mania
* Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
Adulta
IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
* Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Ethanol
* Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Gapheu
* Zesłanie Ducha Świętego
eliasz
* Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Davenia
* Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
ChristoforosRóża druga; Patron - św. Józef ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelatorka - Ania, na FForum KAnialip-19
Część
Tajemnica
Płatek
I - TAJEMNICE RADOSNE
* Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
KAnia - zelatorka
* Nawiedzenie świętej Elżbiety
Luta
* Narodzenie Pana Jezusa
Żona Murdelio
* Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
Skrzypek
* Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
Jasiek
II - TAJEMNICE BOLESNE
* Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
miś Korbiniana
* Biczowanie Pana Jezusa
Salcia
* Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
Razar
* Dźwiganie krzyża na Kalwarię
Silvarerum
* Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
Zazula
III - TAJEMNICE CHWALEBNE
* Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Cathelineau
* Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Gromit
* Zesłanie Ducha Świętego
Wachmistrz
* Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Faustyna
* Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
MurdelioRóża trzecia; Patron - św. Maksymilian Maria Kolbe ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Jesiennalip-19
Część
Tajemnica
Płatek
I - TAJEMNICE RADOSNE
* Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
Szylkrecik
* Nawiedzenie świętej Elżbiety
Były Elektryk
* Narodzenie Pana Jezusa
Krycha
* Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
Papuga
* Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
Dijon
II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
* Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Isia
* Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
(nie)dzielna
* Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
Jon
* Przemienienie Pańskie na górze Tabor
Danna
* Ustanowienie Eucharystii
Wesołyjanek
III - TAJEMNICE BOLESNE
* Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
Jesienna
* Biczowanie Pana Jezusa
Rajdowski
* Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
Krzychol66
* Dźwiganie krzyża na Kalwarię
Chłodny Żółw
* Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
Anya
IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
* Zmartwychwstanie Pana Jezusa
JuliaMariaProksa
* Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Mała Mi
* Zesłanie Ducha Świętego
JMK
* Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Mi
* Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
WolfwindRóża czwarta; Patron - św. Rafał Kalinowski; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator – Darman, Dariusz DBonhoefferlip-19
Część
Tajemnica
Płatek
I - TAJEMNICE RADOSNE
* Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
Palpio
* Nawiedzenie świętej Elżbiety
lukrecja
* Narodzenie Pana Jezusa
Thom
* Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
iMarysia
* Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
Darman - zelator
II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
* Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Alhibiades
* Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
Ksantypa
* Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
Morana
* Przemienienie Pańskie na górze Tabor
Plen
* Ustanowienie Eucharystii
Kazimiera
III - TAJEMNICE BOLESNE
* Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
Pawel
* Biczowanie Pana Jezusa
DarkH
* Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
Porys
* Dźwiganie krzyża na Kalwarię
Alien Life Form
* Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
Rwitek
IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
* Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Ireneusz
* Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Jahos
* Zesłanie Ducha Świętego
Antoni
* Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
KrzysztoFW
* Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
ZiapartRóża piąta; Patron - św. Ludwik Maria Grignion de Montfort ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Andrzejlip-19
Część
Tajemnica
Płatek
I - TAJEMNICE RADOSNE
* Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
Bolka
* Nawiedzenie świętej Elżbiety
Zalas
* Narodzenie Pana Jezusa
Kachna Grubachna
* Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
Trep
* Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
Maltizzy
II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
* Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Niebieska
* Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
Esperance
* Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
celnik.mateusz
* Przemienienie Pańskie na górze Tabor
Dario68
* Ustanowienie Eucharystii
Anett190
III - TAJEMNICE BOLESNE
* Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
Kamykowa
* Biczowanie Pana Jezusa
Rucit
* Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
Bluszczyk Kurdybanek
* Dźwiganie krzyża na Kalwarię
Yusek
* Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
Maryl(k)a
IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
* Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Zakamar
* Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Notoryczna
* Zesłanie Ducha Świętego
Sagatus
* Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Pablo
* Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
MjRóża szósta; Patron - bł. ks. kmdr. ppor. Władysław Miegoń ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Misiek z Sokołówkilip-19
Część
Tajemnica
Płatek
I - TAJEMNICE RADOSNE
* Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
(bardzo) cichy wielbiciel
* Nawiedzenie świętej Elżbiety
Osioł
* Narodzenie Jezusa
Nemka
* Ofiarowanie Jezusa w świątyni
Dama Helena
* Odnalezienie Jezusa w świątyni
Trudnoonik
II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
* Chrzest Jezusa w Jordanie
Gloomy
* Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej
Pink Lady
* Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
Anastazja
* Przemienienie Pańskie na górze Tabor
Pani Misiowa
* Ustanowienie Eucharystii
Beata
III - TAJEMNICE BOLESNE
* Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
Krystek
* Biczowanie Jezusa
Marcin
* Cierniem ukoronowanie Jezusa
Fiona
* Dźwiganie krzyża na Kalwarię
Misiek z Sokołówki
* Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa
Cyrylica
IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
* Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
Ichtigo
* Wniebowstąpienie Chrystusa
seventh son
* Zesłanie Ducha Świętego
Kazia
* Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
AHAWA
* Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
MamuchaRóża siódma; Patron - św. Antoni z Padwy; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Bender Bending Rodriguezlip-19
Część
Tajemnica
Płatek
I - TAJEMNICE RADOSNE
* Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
Kitchener
* Nawiedzenie świętej Elżbiety
Ombretta
* Narodzenie Pana Jezusa
Julka13
* Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
Lucius
* Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
Katy
II - TAJEMNICE BOLESNE
* Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
Bender Bending Rodriguez - zelator
* Biczowanie Pana Jezusa
racingggirl
* Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
Vanitas
* Dźwiganie krzyża na Kalwarię
Gambit
* Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
Hyacinthus Stanislaus
III - TAJEMNICE CHWALEBNE
* Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Voynar
* Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Erjot
* Zesłanie Ducha Świętego
mi
* Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Romeus
* Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
Owocek Leśny


Komentarz


 • Róża ósma; Patron - Bł. o. Michał Augustyn Pro, TJ ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Jola - na FF - Teresa  lip-19
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Tatiana
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Janeite
  * Narodzenie Pana Jezusa
  KaGieBe
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Meliaszka
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Tadeusz Zakrzewski
  II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
  * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  Maria 116
  * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
  Cosubnicus
  * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  tereska
  * Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  nanek
  * Ustanowienie Eucharystii
  Luksja
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  A Glasgow
  * Biczowanie Pana Jezusa
  ks. Marek
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Yanka
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  mi
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Piotras
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Bieggoo
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Gerwazy
  * Zesłanie Ducha Świętego
  MaciejGnyszka
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Gniewko
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Teresa - zelatorka  Róża dziewiąta; Patron - św. Teresa od Dzieciątka Jezus ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Ola S  lip-19
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  faustyna
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Horn
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Ziri
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Rybka27am
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  katarzyna
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  bimekszwili
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Ola S
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  teresa.55
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Mari
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  AdamM
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Pref de Zoo
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  polipid
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Iwona
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  ania_s
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Bonnie Black  Róża dziesiąta; Patron - św. Monika; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Mruk
  lip-19
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Michałowo48
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Smok Zygmunta
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Tata-niki
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Krtek00857
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Minttu
  II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
  * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  Justice
  * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
  Stanisław
  * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  Mah
  * Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  Przepióreczka
  * Ustanowienie Eucharystii
  KatarzynaR
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Hh
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Ewelina
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Mathias von Liechtenstein
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Mruk
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  ElaR
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Aurea
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Jurek
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Kajetan Rajski
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Elrond
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Magdalena  Róża jedenasta; Patron - św. Ignacy Loyola - ks. Marcin Socha; Zelator - Octavarium  lip-19
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Sylwia
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Latarnik
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Aneta
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Vexilifer
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Tyborek
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Aneta E
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Andriusza
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Trepek
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Babola
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Tiger
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Amersand
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Frania
  * Zesłanie Ducha Świętego
  MagdaD
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Octavarium
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Octavarium – Zelator  Róża dwunasta; Patron - Św. Scholastyka; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Marniok  lip-19
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  marniok
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Elo
  * Narodzenie Pana Jezusa
  marniok
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Elo
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  EwaS
  II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
  * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  KingaS
  * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
  Oliwka1
  * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  Basia
  * Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  Isia
  * Ustanowienie Eucharystii
  Dorosegr
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Asienka
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Mąż Asieńki
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Tekla
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  KonradS
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Celine
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  marniok
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Elo
  * Zesłanie Ducha Świętego
  marniok
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Elo
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  EwaS  Róża trzynasta; Patron - Matka Boża z Fatimy; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelatorka - Beatajz  lip-19
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  szara_mysz
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Modraszek
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Hilda Srebrna
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Przemko
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Jade
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Edit
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Teofila_Bepko
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  KaWa7
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Karena
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Opaves
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  mudek
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Magdzia
  * Zesłanie Ducha Świętego
  dziadek_do_orzechów
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Beatajz
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  SzEm  Róża czternasta; Patron - św. Barbara; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - JPL  lip-19
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Gościu od snów
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Salvatore
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Jolak
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Yepa
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Jeremiasz
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  ElkaZet
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Piotr72
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Emigratka
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  JPL - zelator
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Iarema
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Elfik
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Kicior
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Araghorn
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Gabryela
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Krzysztof Kałębasiak  Róża piętnasta; Patron - Św. Jan Paweł II; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelatorka - mmaria  lip-19
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Éowina
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Paweł2
  * Narodzenie Jezusa
  Cyrylica
  * Ofiarowanie Jezusa w świątyni
  Cyrylica
  * Odnalezienie Jezusa w świątyni
  Natenczas
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
  andrzej_1580
  * Biczowanie Jezusa
  Mmaria
  * Cierniem ukoronowanie Jezusa
  Adrian
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  JulaK
  * Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa
  Małgosia
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
  Cyrylica (tymczasowo)
  * Wniebowstąpienie Chrystusa
  Helena
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Kama
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Marcin
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  JnK

 • Korekta.
  Poniżej właściwy komunikat dotyczący XII RÓŻY ŻRFF

  I TAJEMNICE RADOSNE
  PŁATEK
  1. Zwiastowanie NMP-KingaS
  2. Nawiedzenie św Elżbiety - Oliwka1
  3. Narodzenie Pana Jezusa - Basia
  4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni - Isia
  5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni - Dorosegr

  II TAJEMNICE ŚWIATŁA

  1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie - Asieńka
  2. Cud na weselu w Kanie Galilejskiej - Mąż Asieńki
  3. Głoszenie Królestwa Bożego - Tekla
  4. Przemienienie Pańskie na Górze Tabor-KonradS
  5. Ustanowienie Eucharystii - Celine

  III TAJEMNICE BOLESNE

  1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrojcu - Acatos
  2. Biczowanie Pana Jezusa - KAnia
  3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa -Boksik
  4. Droga krzyżowa Pana Jezusa - Emman
  5. Ukrzyzowanie i śmierć Pana Jezusa-Elo

  IV TAJEMNCE CHWALEBNE

  1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa - marniok
  2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa - Elo
  3. Zesłanie Ducha Świętego - marniok
  4. Wniebowzięcie NMP z ciałem i duszą do nieba - Elo
  5. Ukoronowanie NMP na Królową nieba i ziemi - EwaS
 • marniok napisal(a):
  Korekta.
  Poniżej właściwy komunikat dotyczący XII RÓŻY ŻRFF

  I TAJEMNICE RADOSNE
  PŁATEK
  1. Zwiastowanie NMP-KingaS
  2. Nawiedzenie św Elżbiety - Oliwka1
  3. Narodzenie Pana Jezusa - Basia
  4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni - Isia
  5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni - Dorosegr

  II TAJEMNICE ŚWIATŁA

  1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie - Asieńka
  2. Cud na weselu w Kanie Galilejskiej - Mąż Asieńki
  3. Głoszenie Królestwa Bożego - Tekla
  4. Przemienienie Pańskie na Górze Tabor-KonradS
  5. Ustanowienie Eucharystii - Celine

  III TAJEMNICE BOLESNE

  1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrojcu - Acatos
  2. Biczowanie Pana Jezusa - KAnia
  3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa -Boksik
  4. Droga krzyżowa Pana Jezusa - Emman
  5. Ukrzyzowanie i śmierć Pana Jezusa-Elo

  IV TAJEMNCE CHWALEBNE

  1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa - marniok
  2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa - Elo
  3. Zesłanie Ducha Świętego - marniok
  4. Wniebowzięcie NMP z ciałem i duszą do nieba - Elo
  5. Ukoronowanie NMP na Królową nieba i ziemi - EwaS
  Dzięki.
  Sprawdzaj co miesiąc. Coś Trepowi XII nie bangla.
 • Nie bangla bo Mar Niok mi zmian nie wysyła i ni mom szczym zweryfikać.
 • Jak nie wysyło jak wysłałem Ci ostatnio wszystko zaległe. Sprawdź w mailu.
  Chyba że mail zły?
  Wyślij mi aktualny na PW.
 • Poszet esesmanem
 • I się wyjaśniło :)
 • Z XII-tką mam problem z Rycerzem Mąż Asienki, on się nie modli ale wiem że robi to za niego jego syn Artur. Oficjalnie nie zrezygnował ale tylko jest statystą. Ścieżka oficjalna wymagała by rejestracji Artura i wykreślenie Mąż Asieńki.
  Czynić?
 • marniok napisal(a):
  Z XII-tką mam problem z Rycerzem Mąż Asienki, on się nie modli ale wiem że robi to za niego jego syn Artur. Oficjalnie nie zrezygnował ale tylko jest statystą. Ścieżka oficjalna wymagała by rejestracji Artura i wykreślenie Mąż Asieńki.
  Czynić?
  Tyś szef, Marnioku
  :D
 • Kochani, w sierpniu rozważamy następujace tajemnice

  Róża pierwsza; Patron - św. o. Pio; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelatorka - Anna < na FForum AnnaE >  sie-19
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Christoforos
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Jerzy Andrzej
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Rosariox
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Marianx/AnnaE
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Anika
  II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
  * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  Jacownik
  * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
  Agent
  * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  Tabula rasa
  * Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  fatuswombatus
  * Ustanowienie Eucharystii
  Drogosław
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Marple
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Moherowy Beret
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Jagna 13
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Sagitarius
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Mania
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Adulta
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Ethanol
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Gapheu
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  eliasz
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Davenia  Róża druga; Patron - św. Józef ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelatorka - Ania, na FForum KAnia  sie-19
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Murdelio
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  KAnia - zelatorka
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Luta
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Żona Murdelio
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Skrzypek
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Jasiek
  * Biczowanie Pana Jezusa
  miś Korbiniana
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Salcia
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Razar
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Silvarerum
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Zazula
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Cathelineau
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Gromit
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Wachmistrz
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Faustyna  Róża trzecia; Patron - św. Maksymilian Maria Kolbe ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Jesienna  sie-19
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Wolfwind
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Szylkrecik
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Były Elektryk
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Krycha
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Papuga
  II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
  * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  Dijon
  * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
  Isia
  * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  (nie)dzielna
  * Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  Jon
  * Ustanowienie Eucharystii
  Danna
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Wesołyjanek
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Jesienna
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Rajdowski
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Krzychol66
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Chłodny Żółw
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Anya
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  JuliaMariaProksa
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Mała Mi
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  JMK
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Mi  Róża czwarta; Patron - św. Rafał Kalinowski; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator – Darman, Dariusz DBonhoeffer  sie-19
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Ziapart
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Palpio
  * Narodzenie Pana Jezusa
  lukrecja
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Thom
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  iMarysia
  II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
  * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  Darman - zelator
  * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
  Alhibiades
  * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  Ksantypa
  * Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  Morana
  * Ustanowienie Eucharystii
  Plen
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Kazimiera
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Pawel
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  DarkH
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Porys
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Alien Life Form
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Rwitek
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Ireneusz
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Jahos
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Antoni
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  KrzysztoFW  Róża piąta; Patron - św. Ludwik Maria Grignion de Montfort ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Andrzej  sie-19
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Mj
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Bolka
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Zalas
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Kachna Grubachna
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Trep
  II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
  * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  Maltizzy
  * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
  Niebieska
  * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  Esperance
  * Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  celnik.mateusz
  * Ustanowienie Eucharystii
  Dario68
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Anett190
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Kamykowa
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Rucit
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Bluszczyk Kurdybanek
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Yusek
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Maryl(k)a
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Zakamar
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Notoryczna
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Sagatus
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Pablo  Róża szósta; Patron - bł. ks. kmdr. ppor. Władysław Miegoń ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Misiek z Sokołówki  sie-19
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Mamucha
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  (bardzo) cichy wielbiciel
  * Narodzenie Jezusa
  Osioł
  * Ofiarowanie Jezusa w świątyni
  Nemka
  * Odnalezienie Jezusa w świątyni
  Dama Helena
  II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
  * Chrzest Jezusa w Jordanie
  Trudnoonik
  * Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej
  Gloomy
  * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  Pink Lady
  * Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  Anastazja
  * Ustanowienie Eucharystii
  Pani Misiowa
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
  Beata
  * Biczowanie Jezusa
  Krystek
  * Cierniem ukoronowanie Jezusa
  Marcin
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Fiona
  * Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa
  Misiek z Sokołówki
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
  Cyrylica
  * Wniebowstąpienie Chrystusa
  Ichtigo
  * Zesłanie Ducha Świętego
  seventh son
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Kazia
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  AHAWA  Róża siódma; Patron - św. Antoni z Padwy; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Bender Bending Rodriguez  sie-19
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Owocek Leśny
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Kitchener
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Ombretta
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Julka13
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Lucius
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Katy
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Bender Bending Rodriguez - zelator
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  racingggirl
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Vanitas
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Gambit
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Hyacinthus Stanislaus
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Voynar
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Erjot
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  mi
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Romeus • Róża ósma; Patron - Bł. o. Michał Augustyn Pro, TJ ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Jola - na FF - Teresa  sie-19
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Teresa - zelatorka
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Tatiana
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Janeite
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  KaGieBe
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Meliaszka
  II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
  * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  Tadeusz Zakrzewski
  * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
  Maria 116
  * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  Cosubnicus
  * Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  tereska
  * Ustanowienie Eucharystii
  nanek
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Luksja
  * Biczowanie Pana Jezusa
  A Glasgow
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  ks. Marek
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Yanka
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  mi
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Piotras
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Bieggoo
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Gerwazy
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  MaciejGnyszka
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Gniewko  Róża dziewiąta; Patron - św. Teresa od Dzieciątka Jezus ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Ola S  sie-19
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Bonnie Black
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  faustyna
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Horn
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Ziri
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Rybka27am
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  katarzyna
  * Biczowanie Pana Jezusa
  bimekszwili
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Ola S
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  teresa.55
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Mari
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  AdamM
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Pref de Zoo
  * Zesłanie Ducha Świętego
  polipid
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Iwona
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  ania_s  Róża dziesiąta; Patron - św. Monika; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Mruk
  sie-19
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Magdalena
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Michałowo48
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Smok Zygmunta
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Tata-niki
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Krtek00857
  II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
  * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  Minttu
  * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
  Justice
  * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  Stanisław
  * Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  Mah
  * Ustanowienie Eucharystii
  Przepióreczka
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  KatarzynaR
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Hh
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Ewelina
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Mathias von Liechtenstein
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Mruk
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  ElaR
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Aurea
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Jurek
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Kajetan Rajski
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Elrond  Róża jedenasta; Patron - św. Ignacy Loyola - ks. Marcin Socha; Zelator - Octavarium  sie-19
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Octavarium – Zelator
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Sylwia
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Latarnik
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Aneta
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Vexilifer
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Tyborek
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Aneta E
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Andriusza
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Trepek
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Babola
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Tiger
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Amersand
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Frania
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  MagdaD
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Octavarium  Róża dwunasta; Patron - Św. Scholastyka; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Marniok  sie-19
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  EwaS
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  KingaS
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Oliwka1
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Basia
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Isia
  II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
  * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  Dorosegr
  * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
  Asienka
  * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  Mąż Asieńki
  * Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  Tekla
  * Ustanowienie Eucharystii
  KonradS
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Celine
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Akatos
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  KAnia
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Boksik
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Emman
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Elo
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Marniok
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Elo
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Marniok
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Elo  Róża trzynasta; Patron - Matka Boża z Fatimy; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelatorka - Beatajz  sie-19
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  SzEm
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  szara_mysz
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Modraszek
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Hilda Srebrna
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Przemko
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Jade
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Edit
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Teofila_Bepko
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  KaWa7
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Karena
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Opaves
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  mudek
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Magdzia
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  dziadek_do_orzechów
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Beatajz  Róża czternasta; Patron - św. Barbara; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - JPL  sie-19
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Krzysztof Kałębasiak
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Gościu od snów
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Salvatore
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Jolak
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Yepa
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Jeremiasz
  * Biczowanie Pana Jezusa
  ElkaZet
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Piotr72
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Emigratka
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  JPL - zelator
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Iarema
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Elfik
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Kicior
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Araghorn
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Gabryela  Róża piętnasta; Patron - Św. Jan Paweł II; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelatorka - mmaria  sie-19
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  JnK
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Éowina
  * Narodzenie Jezusa
  Paweł2
  * Ofiarowanie Jezusa w świątyni
  Cyrylica
  * Odnalezienie Jezusa w świątyni
  Cyrylica
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
  Natenczas
  * Biczowanie Jezusa
  andrzej_1580
  * Cierniem ukoronowanie Jezusa
  Mmaria
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Adrian
  * Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa
  JulaK
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
  Małgosia
  * Wniebowstąpienie Chrystusa
  Cyrylica (tymczasowo)
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Helena
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Kama
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Marcin

 • Podziękowała.
  +++
 • Niezawodny Bosmanie, Bóg Ci zapłać!
  +++
 • Najmilsi,

  Dziś pierwsza niedziela września. W tym miesiącu rozważamy następujące tajemnice:
  Róża pierwsza; Patron - św. o. Pio; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelatorka - Anna < na FForum AnnaE >  wrz-19
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Davenia
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Christoforos
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Jerzy Andrzej
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Rosariox
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Marianx/AnnaE
  II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
  * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  Anika
  * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
  Jacownik
  * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  Agent
  * Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  Tabula rasa
  * Ustanowienie Eucharystii
  fatuswombatus
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Drogosław
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Marple
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Moherowy Beret
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Jagna 13
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Sagitarius
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Mania
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Adulta
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Ethanol
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Gapheu
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  eliasz  Róża druga; Patron - św. Józef ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelatorka - Ania, na FForum KAnia  wrz-19
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Faustyna
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Murdelio
  * Narodzenie Pana Jezusa
  KAnia - zelatorka
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Luta
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Żona Murdelio
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Skrzypek
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Jasiek
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  miś Korbiniana
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Salcia
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Razar
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Silvarerum
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Zazula
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Cathelineau
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Gromit
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Wachmistrz  Róża trzecia; Patron - św. Maksymilian Maria Kolbe ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Jesienna  wrz-19
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Mi
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Wolfwind
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Szylkrecik
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Były Elektryk
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Krycha
  II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
  * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  Papuga
  * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
  Dijon
  * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  Isia
  * Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  (nie)dzielna
  * Ustanowienie Eucharystii
  Jon
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Danna
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Wesołyjanek
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Jesienna
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Rajdowski
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Krzychol66
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Chłodny Żółw
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Anya
  * Zesłanie Ducha Świętego
  JuliaMariaProksa
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Mała Mi
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  JMK  Róża czwarta; Patron - św. Rafał Kalinowski; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator – Darman, Dariusz DBonhoeffer  wrz-19
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  KrzysztoFW
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Ziapart
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Palpio
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  lukrecja
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Thom
  II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
  * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  iMarysia
  * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
  Darman - zelator
  * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  Alhibiades
  * Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  Ksantypa
  * Ustanowienie Eucharystii
  Morana
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Plen
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Kazimiera
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Pawel
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  DarkH
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Porys
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Alien Life Form
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Rwitek
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Ireneusz
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Jahos
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Antoni  Róża piąta; Patron - św. Ludwik Maria Grignion de Montfort ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Andrzej  wrz-19
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Pablo
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Mj
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Bolka
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Zalas
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Kachna Grubachna
  II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
  * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  Trep
  * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
  Maltizzy
  * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  Niebieska
  * Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  Esperance
  * Ustanowienie Eucharystii
  celnik.mateusz
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Dario68
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Anett190
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Kamykowa
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Rucit
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Bluszczyk Kurdybanek
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Yusek
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Maryl(k)a
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Zakamar
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Notoryczna
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Sagatus  Róża szósta; Patron - bł. ks. kmdr. ppor. Władysław Miegoń ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Misiek z Sokołówki  wrz-19
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  AHAWA
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Mamucha
  * Narodzenie Jezusa
  (bardzo) cichy wielbiciel
  * Ofiarowanie Jezusa w świątyni
  Osioł
  * Odnalezienie Jezusa w świątyni
  Nemka
  II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
  * Chrzest Jezusa w Jordanie
  Dama Helena
  * Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej
  Trudnoonik
  * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  Gloomy
  * Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  Pink Lady
  * Ustanowienie Eucharystii
  Anastazja
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
  Pani Misiowa
  * Biczowanie Jezusa
  Beata
  * Cierniem ukoronowanie Jezusa
  Krystek
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Marcin
  * Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa
  Fiona
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
  Misiek z Sokołówki
  * Wniebowstąpienie Chrystusa
  Cyrylica
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Ichtigo
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  seventh son
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Kazia  Róża siódma; Patron - św. Antoni z Padwy; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Bender Bending Rodriguez  wrz-19
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Romeus
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Owocek Leśny
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Kitchener
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Ombretta
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Julka13
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Lucius
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Katy
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Bender Bending Rodriguez - zelator
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  racingggirl
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Vanitas
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Gambit
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Hyacinthus Stanislaus
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Voynar
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Erjot
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  mi  Róża ósma; Patron - Bł. o. Michał Augustyn Pro, TJ ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Jola - na FF - Teresa  wrz-19
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Gniewko
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Teresa - zelatorka
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Tatiana
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Janeite
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  KaGieBe
  II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
  * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  Meliaszka
  * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
  Tadeusz Zakrzewski
  * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  Maria 116
  * Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  Cosubnicus
  * Ustanowienie Eucharystii
  tereska
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  nanek
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Luksja
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  A Glasgow
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  ks. Marek
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Yanka
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  mi
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Piotras
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Bieggoo
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Gerwazy
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  MaciejGnyszka • Róża dziewiąta; Patron - św. Teresa od Dzieciątka Jezus ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Ola S  wrz-19
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  ania_s
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Bonnie Black
  * Narodzenie Pana Jezusa
  faustyna
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Horn
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Ziri
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Rybka27am
  * Biczowanie Pana Jezusa
  katarzyna
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  bimekszwili
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Ola S
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  teresa.55
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Mari
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  AdamM
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Pref de Zoo
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  polipid
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Iwona  Róża dziesiąta; Patron - św. Monika; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Mruk
  wrz-19
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Elrond
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Magdalena
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Michałowo48
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Smok Zygmunta
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Tata-niki
  II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
  * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  Krtek00857
  * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
  Minttu
  * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  Justice
  * Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  Stanisław
  * Ustanowienie Eucharystii
  Mah
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Przepióreczka
  * Biczowanie Pana Jezusa
  KatarzynaR
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Hh
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Ewelina
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Mathias von Liechtenstein
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Mruk
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  ElaR
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Aurea
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Jurek
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Kajetan Rajski  Róża jedenasta; Patron - św. Ignacy Loyola - ks. Marcin Socha; Zelator - Octavarium  wrz-19
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Octavarium
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Octavarium – Zelator
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Sylwia
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Latarnik
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Aneta
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Vexilifer
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Tyborek
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Aneta E
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Andriusza
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Trepek
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Babola
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Tiger
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Amersand
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Frania
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  MagdaD  Róża dwunasta; Patron - Św. Scholastyka; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Marniok  wrz-19
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Elo
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  EwaS
  * Narodzenie Pana Jezusa
  KingaS
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Oliwka1
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Basia
  II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
  * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  Isia
  * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
  Dorosegr
  * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  Asienka
  * Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  Mąż Asieńki
  * Ustanowienie Eucharystii
  Tekla
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  KonradS
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Celine
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Akatos
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  KAnia
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Boksik
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Emman
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Elo
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Marniok
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Elo
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Marniok  Róża trzynasta; Patron - Matka Boża z Fatimy; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelatorka - Beatajz  wrz-19
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Beatajz
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  SzEm
  * Narodzenie Pana Jezusa
  szara_mysz
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Modraszek
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Hilda Srebrna
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Przemko
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Jade
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Edit
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Teofila_Bepko
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  KaWa7
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Karena
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Opaves
  * Zesłanie Ducha Świętego
  mudek
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Magdzia
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  dziadek_do_orzechów  Róża czternasta; Patron - św. Barbara; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - JPL  wrz-19
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Gabryela
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Krzysztof Kałębasiak
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Gościu od snów
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Salvatore
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Jolak
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Yepa
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Jeremiasz
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  ElkaZet
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Piotr72
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Emigratka
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  JPL - zelator
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Iarema
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Elfik
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Kicior
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Araghorn  Róża piętnasta; Patron - Św. Jan Paweł II; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelatorka - mmaria  wrz-19
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Marcin
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  JnK
  * Narodzenie Jezusa
  Éowina
  * Ofiarowanie Jezusa w świątyni
  Paweł2
  * Odnalezienie Jezusa w świątyni
  Cyrylica
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
  Cyrylica
  * Biczowanie Jezusa
  Natenczas
  * Cierniem ukoronowanie Jezusa
  andrzej_1580
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Mmaria
  * Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa
  Adrian
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
  JulaK
  * Wniebowstąpienie Chrystusa
  Małgosia
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Cyrylica (tymczasowo)
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Helena
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Kama

 • Bardzo proszę, wysyłajcie potwierdzenia swoim zelatorom.
  Czekamy.
 • I jeszcze raz proszę o "+" do zelatorów.
  Może być I Róża tutaj.

 • Róża pierwsza; Patron - św. o. Pio; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelatorka - Anna < na FForum AnnaE >  paź-19
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  eliasz
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Davenia
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Christoforos
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Jerzy Andrzej
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Rosariox
  II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
  * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  Marianx/AnnaE
  * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
  Anika
  * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  Jacownik
  * Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  Agent
  * Ustanowienie Eucharystii
  Tabula rasa
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  fatuswombatus
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Drogosław
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Marple
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Moherowy Beret
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Jagna 13
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Sagitarius
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Mania
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Adulta
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Ethanol
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Gapheu  Róża druga; Patron - św. Józef ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelatorka - Ania, na FForum KAnia  paź-19
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Wachmistrz
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Faustyna
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Murdelio
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  KAnia - zelatorka
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Luta
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Żona Murdelio
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Skrzypek
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Jasiek
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  miś Korbiniana
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Salcia
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Razar
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Silvarerum
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Zazula
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Cathelineau
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Gromit  Róża trzecia; Patron - św. Maksymilian Maria Kolbe ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Jesienna  paź-19
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  JMK
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Mi
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Wolfwind
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Szylkrecik
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Były Elektryk
  II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
  * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  Krycha
  * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
  Papuga
  * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  Dijon
  * Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  Isia
  * Ustanowienie Eucharystii
  (nie)dzielna
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Jon
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Danna
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Wesołyjanek
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Jesienna
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Rajdowski
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Krzychol66
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Chłodny Żółw
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Anya
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  JuliaMariaProksa
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Mała Mi


  paź-19
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Antoni
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  KrzysztoFW
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Ziapart
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Palpio
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  lukrecja
  II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
  * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  Thom
  * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
  iMarysia
  * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  Darman - zelator
  * Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  Alhibiades
  * Ustanowienie Eucharystii
  Ksantypa
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Morana
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Plen
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Kazimiera
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Pawel
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  DarkH
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Porys
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Alien Life Form
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Rwitek
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Ireneusz
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Jahos  Róża piąta; Patron - św. Ludwik Maria Grignion de Montfort ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Andrzej  paź-19
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Sagatus
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Pablo
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Mj
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Bolka
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Zalas
  II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
  * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  Kachna Grubachna
  * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
  Trep
  * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  Maltizzy
  * Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  Niebieska
  * Ustanowienie Eucharystii
  Esperance
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  celnik.mateusz
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Dario68
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Anett190
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Kamykowa
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Rucit
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Bluszczyk Kurdybanek
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Yusek
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Maryl(k)a
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Zakamar
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Notoryczna  Róża szósta; Patron - bł. ks. kmdr. ppor. Władysław Miegoń ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Misiek z Sokołówki  paź-19
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Kazia
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  AHAWA
  * Narodzenie Jezusa
  Mamucha
  * Ofiarowanie Jezusa w świątyni
  (bardzo) cichy wielbiciel
  * Odnalezienie Jezusa w świątyni
  Osioł
  II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
  * Chrzest Jezusa w Jordanie
  Nemka
  * Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej
  Dama Helena
  * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  Trudnoonik
  * Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  Gloomy
  * Ustanowienie Eucharystii
  Pink Lady
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
  Anastazja
  * Biczowanie Jezusa
  Pani Misiowa
  * Cierniem ukoronowanie Jezusa
  Beata
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Krystek
  * Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa
  Marcin
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
  Fiona
  * Wniebowstąpienie Chrystusa
  Misiek z Sokołówki
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Cyrylica
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Ichtigo
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  seventh son  Róża siódma; Patron - św. Antoni z Padwy; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Bender Bending Rodriguez  paź-19
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  mi
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Romeus
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Owocek Leśny
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Kitchener
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Ombretta
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Julka13
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Lucius
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Katy
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Bender Bending Rodriguez - zelator
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  racingggirl
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Vanitas
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Gambit
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Hyacinthus Stanislaus
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Voynar
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Erjot  Róża ósma; Patron - Bł. o. Michał Augustyn Pro, TJ ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Jola - na FF - Teresa  paź-19
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  MaciejGnyszka
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Gniewko
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Teresa - zelatorka
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Tatiana
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Janeite
  II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
  * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  KaGieBe
  * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
  Meliaszka
  * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  Tadeusz Zakrzewski
  * Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  Maria 116
  * Ustanowienie Eucharystii
  Cosubnicus
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  tereska
  * Biczowanie Pana Jezusa
  nanek
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Luksja
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  A Glasgow
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  ks. Marek
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Yanka
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  mi
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Piotras
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Bieggoo
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Gerwazy • Róża dziewiąta; Patron - św. Teresa od Dzieciątka Jezus ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Ola S  paź-19
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Iwona
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  ania_s
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Bonnie Black
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  faustyna
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Horn
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Ziri
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Rybka27am
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  katarzyna
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  bimekszwili
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Ola S
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  teresa.55
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Mari
  * Zesłanie Ducha Świętego
  AdamM
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Pref de Zoo
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  polipid  Róża dziesiąta; Patron - św. Monika; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Mruk
  paź-19
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Kajetan Rajski
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Elrond
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Magdalena
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Michałowo48
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Smok Zygmunta
  II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
  * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  Tata-niki
  * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
  Krtek00857
  * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  Minttu
  * Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  Justice
  * Ustanowienie Eucharystii
  Stanisław
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Mah
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Przepióreczka
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  KatarzynaR
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Hh
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Ewelina
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Mathias von Liechtenstein
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Mruk
  * Zesłanie Ducha Świętego
  ElaR
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Aurea
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Jurek  Róża jedenasta; Patron - św. Ignacy Loyola - ks. Marcin Socha; Zelator - Octavarium  paź-19
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  MagdaD
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Octavarium
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Octavarium – Zelator
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Sylwia
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Latarnik
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Aneta
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Vexilifer
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Tyborek
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Aneta E
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Andriusza
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Trepek
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Babola
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Tiger
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Amersand
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Frania  Róża dwunasta; Patron - Św. Scholastyka; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Marniok  paź-19
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Marniok
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Elo
  * Narodzenie Pana Jezusa
  EwaS
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  KingaS
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Oliwka1
  II - TAJEMNICE ŚWIATŁA
  * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  Basia
  * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
  Isia
  * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  Dorosegr
  * Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  Asienka
  * Ustanowienie Eucharystii
  Mąż Asieńki
  III - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Tekla
  * Biczowanie Pana Jezusa
  KonradS
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Celine
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Akatos
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  KAnia
  IV - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Boksik
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Emman
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Elo
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Marniok
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Elo  Róża trzynasta; Patron - Matka Boża z Fatimy; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelatorka - Beatajz  paź-19
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  dziadek_do_orzechów
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Beatajz
  * Narodzenie Pana Jezusa
  SzEm
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  szara_mysz
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Modraszek
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Hilda Srebrna
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Przemko
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Jade
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Edit
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Teofila_Bepko
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  KaWa7
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Karena
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Opaves
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  mudek
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Magdzia  Róża czternasta; Patron - św. Barbara; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - JPL  paź-19
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Araghorn
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Gabryela
  * Narodzenie Pana Jezusa
  Krzysztof Kałębasiak
  * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  Gościu od snów
  * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
  Salvatore
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Jolak
  * Biczowanie Pana Jezusa
  Yepa
  * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  Jeremiasz
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  ElkaZet
  * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
  Piotr72
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Emigratka
  * Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  JPL - zelator
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Iarema
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Elfik
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Kicior  Róża piętnasta; Patron - Św. Jan Paweł II; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelatorka - mmaria  paź-19
  Część
  Tajemnica
  Płatek
  I - TAJEMNICE RADOSNE
  * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Kama
  * Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Marcin
  * Narodzenie Jezusa
  JnK
  * Ofiarowanie Jezusa w świątyni
  Éowina
  * Odnalezienie Jezusa w świątyni
  Paweł2
  II - TAJEMNICE BOLESNE
  * Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
  Cyrylica
  * Biczowanie Jezusa
  Cyrylica
  * Cierniem ukoronowanie Jezusa
  Natenczas
  * Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  andrzej_1580
  * Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa
  Mmaria
  III - TAJEMNICE CHWALEBNE
  * Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
  Adrian
  * Wniebowstąpienie Chrystusa
  JulaK
  * Zesłanie Ducha Świętego
  Małgosia
  * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Cyrylica (tymczasowo)
  * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
  Helena


Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.