objawienia prywatne

Objawienia prywatne, a Kościół, a wierni...

Komentarz

 • edytowano December 2019
  /nie chciałem psuć wątku modlitewnego 8. grudnia.../

  I myślę że o wszystkich (objawieniach) można.
  Mordechlaj_Mashke napisal(a):
  A tera na poważnie!
  Dlapoczemu na polskich stronach internatowych nigdzie nie ma, że Godzinę Łaski należy rozpocząć od trzykrotnego odmówienia Psalmu 51 z wzniesionymi ku Niebu rękami poczem resztę godziny zagospodarować modlitwą według własnego uznania.
  A na angielskich internatach wprost naprzeciwnie. Pisze, że tak właśnie należy rozpoczynać tę Godzinę.
  Ja tak rozpoczynam bo tak mnie nauczyli. A Szanowni?

 • edytowano December 2019
  edit: nowy wątek

  poszukałem po angielsku najpierw:
  same prywatne strony, ale pełny tekst z objawienia (ręcę w górze na psalm 151 3x)
  w tym (po ang. strona świątyni z Łagiewnik, ale tylko, że o tej godzinie modlą się)

  po polsku od razu to:
  „Godzina łaski”: specjalne 60 minut Bożego miłosierdzia czy nadużycie?

  „Godzina łaski” ma swoje źródło w nieuznanych przez Kościół objawieniach. Z drugiej strony intencje modlących się wtedy ludzi z pewnością są autentyczne. Jak zatem podchodzić do tego fenomenu?
  Nieuznane objawienia

  Sześćdziesiąt minut raz w roku, gdy „Bóg jest na wyciągnięcie ręki” – tak opisywane bywa nabożeństwo, które od kilkudziesięciu lat jest propagowane na całym świecie, chociaż Kościół nie uznał prawdziwości objawień, które stoją u jego początków.

  Owszem, lokalny biskup zezwolił na kult Matki Bożej Róży Duchownej z Fontanelle w Montichiari. Jednak objawienia Pieriny Gilli podpadają nadal pod formułę „non constat de supernaturalitate” – co oznacza, iż Kościół nie uznaje nadprzyrodzonego pochodzenia jej przesłania.

  8 grudnia Kościół obchodzi uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Chociaż nie jest to w Polsce dzień wolny od pracy, w wielu parafiach odprawianych jest więcej mszy świętych niż w dzień powszedni. W niektórych, dokładnie w południe wierni gromadzą się na jeszcze jednym, dodatkowym nabożeństwie. Trwa do godz. 13.00. W ogłoszeniach parafialnych zapowiadane jest jako „Godzina łaski”.

  Godzina łaski: jedna godzina w roku

  W folderku kolportowanym przez propagatorów tego nabożeństwa można przeczytać: „Jest taka jedna godzina w roku, gdy Niebo pochyla się tak nisko nad ziemią, że Bóg jest na wyciągnięcie ręki i Jego odwieczne skarby miłości. Jest taka jedna godzina w roku, gdy wszystko jest możliwe”.

  „Godzina łaski” ma swoje źródło w nieuznanych przez Kościół katolickich objawieniach, jakie miała pielęgniarka Pierina Gilli. Według wizjonerki w jednym z nich, z 8 grudnia 1947 r., Matka Boża powiedziała:

  Życzę sobie, aby każdego roku, w dniu 8 grudnia w południe o godzinie 12.00, obchodzono Godzinę łaski dla całego świata.

  Obiecała, że dzięki modlitwie w tej godzinie ześle niezliczone łaski dla duszy i ciała. „Będą liczne nawrócenia” – zapowiedziała. Zapewniła, że Jezus, udzieli swojego przeogromnego miłosierdzia, o ile dobrzy ludzie będą się w dalszym ciągu modlić za swoich bliźnich.

  Wyjaśniła też, że jeżeli ktoś nie może w tym czasie nawiedzić kościoła, a będzie się modlił w południe w domu, ten także otrzyma łaski. Wyraziła też życzenie, aby ta „Godzina łaski” została rozpowszechniona i cały świat się o niej dowiedział. „Wkrótce ludzie poznają wielkość Godziny łaski” – dodała.


  Czas szczególnych łask?

  Zdaniem ks. dr. hab. Roberta Skrzypczaka z Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie „Godzina łaski” związana z Niepokalanym Poczęciem ma dzisiaj co najmniej potrójny kontekst. Wskazał je w jednym z wywiadów.

  Pierwszy dotyczy objawień Matki Bożej w Lourdes i modlitwy do Maryi Niepokalanie Poczętej, będącej szczególną prośbą o uratowanie świata przed zalewem grzechu i siebie samego przed zgorszeniem. Drugi to tradycja przywoływania Maryi w trudnych momentach jako tej, która chroni Kościół przed „zabrudzeniem wiary”. Trzeci kontekst dotyczy ochrony życia dzieci poczętych.

  Ks. Skrzypczak tak precyzyjne wyznaczenie pory na modlitwę porównuje z objawieniami, jakich doświadczyła św. Faustyna Kowalska: „Usłyszała, że godz. 15.00, która według ewangelicznego przekazu, jest godziną śmierci Jezusa, to czas szczególnej łaski”. Przypomina, że św. Faustyna mówiła też o godzinie trzeciej w nocy, jako o szczególnym momencie wysłuchiwania modlitw. Jednak dodaje: „Modlimy się nie tylko w «Godzinę łaski», ale przez cały dzień świętowania Niepokalanie Poczętej”.

  Zjawisko do zbadania

  Bardziej krytycznie do sprawy „Godziny łaski” podchodzi ks. dr hab. Andrzej Kobyliński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W artykule „Godzina łaski. Prawda czy fałsz?” zauważa, że różnego rodzaju prywatne objawienia, proroctwa i przepowiednie są stare jak świat i także obecnie żyje wielu proroków, prorokiń czy tzw. widzących, którzy twierdzą, że są wysłannikami Boga czy Matki Najświętszej.

  Reprezentują oni przeróżne religie, kultury, wierzenia i światopoglądy. Niestety, znakomita większość tych przekazów religijnych to czysta iluzja bądź zwykły fałsz – konstatuje.

  W tym kontekście wskazuje, że „Godzina łaski” jest jednym z nowych zjawisk na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, które wymaga pogłębionej oceny ze strony filozofii religii, antropologii czy etyki.

  Ks. Kobyliński przypomina, że w 2013 roku biskup diecezji Brescia Luciano Monari zakazał promowania w sanktuarium maryjnym w Fontanelle di Montichiari rzekomych objawień Pieriny Gilli.

  Obecnie nie wolno w tej świątyni nawiązywać w żaden sposób do jakichkolwiek objawień, orędzi i innych zjawisk o charakterze rzekomo nadprzyrodzonym. W konsekwencji z sanktuarium usunięto zdjęcia Pieriny Gilli, foldery i książki promujące jej rzekome objawienia.

  Ks. Kobyliński podkreśla, że biskup Brescii wydał swój dokument na polecenie Kongregacji Nauki Wiary z 13 listopada 2012 roku* i dodaje, że wcześniej w tej sprawie interweniowała także Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.


  Autentyczna szczerość intencji

  Jednak filozof i teolog z UKSW wskazuje, że w trakcie „Godziny łaski” wielu katolików z otwartym sercem przedstawia Panu Bogu i Matce Najświętszej swoje troski i kłopoty.

  Niektóre osoby czekają często z najtrudniejszymi problemami, z najbardziej bolesnymi formami cierpienia – chorobą nowotworową, rozpadającym się małżeństwem, alkoholizmem czy narkomanią własnych dzieci – właśnie na Godzinę łaski, aby mieć większą pewność, że Bóg wysłucha ich modlitw zanoszonych 8 grudnia każdego roku między godz. 12.00 a 13.00.

  Zdaniem ks. Kobylińskiego ludziom praktykującym tę formę modlitewną towarzyszy niewątpliwie szczerość intencji, zaufanie płynące z wiary oraz prawdziwa miłość do Boga i Matki Najświętszej.

  Bóg działa w czasie

  Św. Jan Paweł II w Liście apostolskim „Tertio Millennio Adveniente” napisał, że „w chrześcijaństwie czas ma podstawowe znaczenie”, a ze związku Boga z czasem rodzi się obowiązek jego uświęcania. „To uświęcenie czasu dokonuje się na przykład poprzez świętowanie poszczególnych okresów, dni czy tygodni, co miało miejsce już w religii Starego Przymierza, a także, chociaż w nowy sposób, praktykowane jest w chrześcijaństwie” – wyjaśnił papież Polak.

  Ludzie od zawsze czuli potrzebę pewnych szczególnych chwil, w których zbliżają się do Boga i intensyfikują swoją z Nim relację. Kościół od początku ma świadomość tej potrzeby, dlatego wyznacza różne szczególne momenty i okresy, w których chrześcijanie kierują całe swoje życie ku Bogu, pragnąc doświadczyć Jego bliskości, czułości, hojności i miłosierdzia. Bóg działa w czasie.

  W czasie zostaje stworzony świat, w czasie dokonuje się historia zbawienia, która osiąga swój szczyt w «pełni czasu» Wcielenia i swój kres w chwalebnym powrocie Syna Bożego na końcu czasów. Czas staje się, w Jezusie Chrystusie Słowie Wcielonym, wymiarem Boga, który jest wieczny sam w sobie. Z przyjściem Chrystusa rozpoczynają się «ostateczne dni», «ostatnia godzina», zaczyna się czas Kościoła, który trwać będzie do Paruzji – przypomniał Jan Paweł II.

  To jest kontekst, w którym warto spoglądać na „Godzinę łaski”.
  - Niepokaalanów promuje, jednak z takim zdaniem "Oczywiście nie trzeba poświęcić na modlitwę całej godziny, jeśli nie jest to możliwe." (???) (+ transmisja tv) (nic o psalmie i ręcach)
  - Łagiewniki promują, modlitwa w kaplicy przed obrazem "Jezu, ufam tobie" (?) (+transmisja tv)(nic o psalmie i ręcach)
  media: Gość Niedzielny gosc.pl, Niedziela, pch24.pl, Nasz Dziennik - promują
  - Toruń (Nasz Dziennik) promuje, (nic o psalmie i ręcach), aż zacytuję:

  Jak odprawić Godzinę Łaski?

  To szczególna godzina i dobrze będzie, jeśli zdołasz wykorzystać ją całą. Im więcej czasu spędzisz z Maryją, tym więcej łask spłynie na ciebie i tych, których nosisz w sercu. Dlatego postaraj się oddać Niepokalanej całą świętą godzinę. Jeżeli to niemożliwe, przybliż się do Jej Niepokalanego Serca na tyle czasu, na ile cię stać. Każda chwila, którą spędzisz przytulony do obietnicy Matki Bożej, okaże się bezcenna!

  Zacznij od przypomnienia sobie obietnic Matki Najświętszej.
  "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego".
  Skup się na modlitwie i zapytaj siebie: "Co obiecuje mi Matka Najświętsza?". Ona zapewnia, że Godzina Łaski "zaowocuje wieloma nawróceniami".
  Proś o łaskę nawrócenia dla tych, którzy jej najbardziej potrzebują.
  "Serca zatwardziałe i zimne jak ten marmur zostaną dotknięte Bożą łaską i staną się wiernymi czcicielami naszego Pana, i będą Go szczerze miłować (...)".
  Proś o tę łaskę dla siebie i najbliższych.
  "Przez to nabożeństwo uzyskacie wiele łask duchowych i cielesnych".
  Nie bój się prosić o łaski - nawet największe!
  "Nasz Pan, mój Boski Syn, Jezus, ześle swe przeobfite Miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą stale modlić się za swych grzesznych braci (...)".
  Proś o łaskę nawrócenia dla grzeszników.
  "Każdy, kto będzie modlić się w tej intencji i wylewał łzy pokuty, odnajdzie pewną drabinę niebieską, przez me macierzyńskie Serce będzie też miał zapewnioną opiekę i łaskę".
  A teraz podziękuj za tę łaskę, którą ci dziś Matka Najświętsza gwarantuje!

  W tym momencie możesz zacząć rozmawiać z Maryją modlitwami, które są najbliższe twemu sercu. Odmów Różaniec, przeplatając go aktami miłości (Boże, choć Cię nie pojmuję...) i żalu za grzechy (Ach, żałuję za me złości...). Wyznaj swą wiarę w Boga (Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego), wychwalaj Jego dobroć (Chwała na wysokości Bogu), oddaj się Maryi pod opiekę (Cały jestem Twój, o Maryjo). To słowa szczególnie miłe Maryi. One otworzą dla ciebie Jej Serce, ciebie zaś niech otworzą na Jej dary.

  Wincenty Łaszewski
  Nasz Dziennik
  Piątek, 7 grudnia 2007  nigdzie na polskich stronach o rękach w górze.
  wszystkie polskie strony podają w (w różnej formie) tylko taki takst:
  Godzina Łaski: 60 minut między godz. 12.00 a 13.00 w dniu 8 grudnia, czyli w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi. Oto Jej słowa:

  „Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. Pan, mój Boski Syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny Łaski. Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu”.
 • edytowano December 2019
  GODZINA ŁASKI

  1947 - widzenie
  1971 - pierwsze, negatywne rozstrzygnięcie przez Watykan (“Nie jest oczywiste, że ma nadprzyrodzone pochodzenie.”)
  1991 - umiera wizjonerka (ur. 1911, 1943 przyjęta do Zgromadzenia Służebnic Miłosierdzia bezhabitowo)
  2000 15. sierpnia- (nowy) biskup diecezji Brescia, Giulio Sanguinetti, nie unieważniając poprzedniej decyzji, przychylił się do kultu Matki Bożej Róży Duchownej. Oznacza to, że modlitwa do Maryi jako Róży Duchownej jest dopuszczalna, tym bardziej można ją praktykować w uroczystość Niepokalanego Poczęcia.
  formalnie nadaje kapłana i stowarzyszenie w Montichiari promujące kult jest formalnie katolickie - Róża Duchowna - Fontanelle(dzielnica Montichiari)
  2012 -drugie, negatywne rozstrzygnięcie przez Watykan, *Kongregacja NiW, 2 lipca 2012 – 1 lipca 2017 – Gerhard Ludwig Müller

 • U nas w kościele proboszcz mówił o godzinie łaski. Czyli to chyba nic złego.
 • U nas oo. bonifratrzy prowadzą w kaplicy przyszpitalnej.
  Napiszę, jak mawiają starsi:
  "Modlitwy nigdy za wiele", a przymusu nie ma.
 • W RM była modlitwa, następnie różaniec. Do 13:00.
  Do rozważań każdej z tajemnic części bolesnej włączono zdanie o godzinie łaski.
  Dobrze, że jest RM. Zwłaszcza w obliczu ostatnich oświadczeń biskupów niemieckich.
 • romeck napisal(a):

  poszukałem po angielsku najpierw:
  same prywatne strony, ale pełny tekst z objawienia (ręcę w górze na psalm 151 3x)
  w tym (po ang. strona świątyni z Łagiewnik, ale tylko, że o tej godzinie modlą się)
  Sorry nie zauważyłem tego wątku więc przeklejam:
  Mordechlaj_Mashke napisal(a):
  Dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
  @AnnaE własnie o ten psalm chodzi.
  To, że sam Psalm jest po polsku to ja wiem. Chodzi o to, że nic nie ma o tym, że od tego trzeba zaczynać Godzinę Łaski.
  Ot, pierwszy website po wpisaniu w Google " Hour of Grace". Proszę zwrócić uwagę na punkt 3:

  Request of Our Heavenly Mother for the Hour of Grace:

  1. To be started from 12 noon until 1 p.m. (one full hour of prayer);

  2. During this hour the person making the Hour of Grace either at home or in a church must put away all distractions;

  3. Begin the Hour of Grace by praying three times the 51st Psalm with outstretched arms;

  4. The rest of the Hour of Grace may be spent in silent communication with God, adoring the Sacred Host, meditating upon the Passion of Jesus, saying the Holy Rosary, praising God in you own way or by using favourite prayers, singing hymns, etc.


  I tak jest na wszystkich angielskich stronach.
  Ponadto zauważyłem, dopiero teraz, że na początku jest napisane, że to jest życzeniem samej Matki Bożej.
  Tak, że ten.
  Sam nie wiem dlaczego po polsku nie ma. :-/
 • edytowano December 2019
  Może przez to rozchwianie: można/ nie można i przez to, że my się dopiero uczymy.
  I tak dobrze, że jest RM i RN.

  A psalm na początku ma głęboki sens.
  To forma spowiedzi powszechnej.
  Wymiata ścieżkę, którą pobiegnie nasza modlitwa. Wszak przez grzech tracimy łączność z Panem Bogiem.

 • edytowano December 2019
  Cyrylica napisal(a):
  Czyli to chyba nic złego.
  powtórzę z długasnego postu:

  wszyscy w Polsce praktykują!

  (generalnie, bo w piekarskiej bazylice nie ma, są za to każdego 13. dni fatimskie
  ale to sanktuarium archidiecezjalne, tu trochę inaczej, odpustów od groma! Za samo "wpielgrzymowanie się" do świątyni jest tu odpust!
  - Niepokalanów promuje, jednak z takim zdaniem "Oczywiście nie trzeba poświęcić na modlitwę całej godziny, jeśli nie jest to możliwe." (+ transmisja tv) (nic o psalmie i ręcach)
  - Łagiewniki promują, modlitwa w kaplicy przed obrazem "Jezu, ufam tobie" (+transmisja tv) (nic o psalmie i ręcach)
  media: Gość Niedzielny gosc.pl, Niedziela, pch24.pl, Nasz Dziennik - promują

 • edytowano December 2019
  GODZINA ŁASKI

  oficjalna strona stowarzyszenia
  "Wydarzenia jakie miały miejsce w Katedrze Montichiari i Fontanelle, a przesłania świadków Pieriny Gilli należy obecnie traktować jako przeżycie osobiste."
  oraz gazetka stowarzyszenia wrzesień-październik 2019 .pdf

  ===================================
  GŁOS RÓŻY MISTYCZNEJ
  Matki Kościoła Powszechnego
  stowarzeyszenie MONTICHIAR, Brescia

  (tłumaczenie góglowe)
  W tej ostatniej części roku przygotowujemy się w Fontanelle do przeżycia jednej z tych długo oczekiwanych chwil, tj. formalnego uznania przez biskupa Brescii miejsc kultu i pobożności maryjnej jako diecezjalnej świątynia (romeck: sanktuarium) na cześć Maria Róży Mistycznej.

  Do tej pory miejsca te były po prostu uznawane za delegację biskupa i zaufane delegatowi biskupa w zakresie zarządzania stowarzyszeniem. Po przychylnych konsultacjach z odpowiednimi organami Stolicy Apostolskiej, w niedalekiej przyszłości Fontanelle stanie się w efekcie jednym z sanktuariów maryjnych naszej diecezji Brescii: będzie zatem autorytatywnie uznany za święte miejsce gdzie „ze szczególnego powodu pobożności wierni pielgrzymują w wielkiej liczbie(kan. 1230)

  Tak więc, jak to konieczne, w życiu sanktuarium należy zapewnić opiekę duszpasterską nad liturgią i pobożnością w jeszcze bardziej stały i uporządkowany sposób, pod przewodnictwem Rektora i jego współpracowników, „ofiarowując wiernym nadużywać środków zbawienia (...) przede wszystkim przez sprawowanie Eucharystii i Pokuty(kan. 1234). Odtąd prosimy wszystkich pielgrzymów i wielbicieli Rosa Mystica o towarzyszenie tym ważnym momentom wyboru i rozeznania ze strony diecezjalnego autorytetu modlitwą, pokutą i ofiarą zgodnie ze stylem oddania i duchowości że od samego początku charakteryzowało to święte miejsce poświęcone Dziewicy Maryi.

  Jak widać, fragment ten dotyczy w szczególności odnowionego i bardziej intensywnego zarządzania kultem i życiem sakramentalnym w Fontanelle, a zatem nie zmienia obecnego zawieszenia Kościoła w sprawie autentyczności maryjnych objawień podczas obecnej fazy studiów i pogłębiania, która ma miejsce w naszej diecezji, w ścisłej współpracy z Kongregacją Nauki Wiary. Niemniej jednak należy podkreślić, że ten wybór z pewnością stanowi wielką pomoc w zwiększeniu rozpowszechnienia kultu i ofiarowania środków łaski sakramentalnej dla wszystkich wiernych, którzy przybywają tu z każdego zakątka świata i są sposób oferowania ważnych i nowych elementów do prowadzenia tego ewangelicznego rozeznania, które wychodząc od owoców, dokładniej ocenia autentyczność rośliny, która je wytwarza, i wolne działanie Ducha.

  Powierzamy się z wielką duszą Marii Rosa Mystica, Matce, która doskonale wie, czego Kościół najbardziej potrzebuje w tej epoce historycznej, aby ożywić w Europie wiarę w Chrystusa i życie modlitwy doświadczane w Duchu i w rzeczywistości może mieć miejsce. Silne momenty liturgii, które będziemy obchodzić w Fontanelle w nadchodzących miesiącach, w szczególności Święto Komunii W związku z ustanowieniem Sanktuarium Diecezjalnego, które odbędzie się w tym roku, dokładnie w niedzielę 13 października da nam możliwość prosić Jej wstawiennictwo za sprawę Rosy Mystica Fontanelle i podziękować za wspaniałe doświadczenie Modlitwy Maryjnej i Pobożności Maryjnej emanujących z tych miejsc w cichy i spokojny sposób, które w tajemniczy sposób i opatrznościowo rozprzestrzenił się na pięciu kontynentach.

  ksiądz Marco Alba, Delegat Episkopatu
  =======================================  ===
  KPK
  1230 - Przez sanktuarium rozumie się kościół lub inne miejsce święte, do którego - za aprobatą ordynariusza miejscowego - pielgrzymują liczni wierni, z powodu szczególnej pobożności.
  1234 -
  § 1. W sanktuariach należy zapewnić wiernym obfitsze środki zbawienia przez gorliwe głoszenie słowa Bożego, przez odpowiednie ożywienie życia liturgicznego, zwłaszcza przez sprawowanie Eucharystii i pokuty oraz przez kultywowanie zatwierdzonych form pobożności ludowej.  jeśli-kto chcee pogadać po wlosku bezpośrednio, imejl :)
  info@rosamisticafontanelle.it
 • A na stronach tradsowych znów wojenka: sztański pomysł, że Bóg działa (czyni) o określonej godzinie! i ... ucieklem (fora i FB)
 • romeck napisal(a):
  GODZINA ŁASKI

  1947 - widzenie
  1971 - pierwsze, negatywne rozstrzygnięcie przez Watykan (“Nie jest oczywiste, że ma nadprzyrodzone pochodzenie.”)
  1991 - umiera wizjonerka (ur. 1911, 1943 przyjęta do Zgromadzenia Służebnic Miłosierdzia bezhabitowo)
  2000 15. sierpnia- (nowy) biskup diecezji Brescia, Giulio Sanguinetti, nie unieważniając poprzedniej decyzji, przychylił się do kultu Matki Bożej Róży Duchownej. Oznacza to, że modlitwa do Maryi jako Róży Duchownej jest dopuszczalna, tym bardziej można ją praktykować w uroczystość Niepokalanego Poczęcia.
  formalnie nadaje kapłana i stowarzyszenie w Montichiari promujące kult jest formalnie katolickie - Róża Duchowna - Fontanelle(dzielnica Montichiari)
  2012 -drugie, negatywne rozstrzygnięcie przez Watykan, *Kongregacja NiW, 2 lipca 2012 – 1 lipca 2017 – Gerhard Ludwig Müller

  uaktualnienie
  2013 - dekret biskupa miejsca, że kult maryjny sprawowany w tym sanktuarium nie powinien w żaden sposób sugerować wiernym, że ocena Kościoła odnośnie do rzekomych objawień Pieriny Gilli uległa zmianie w sensie jakiegokolwiek uznania ich autentyczności i prawdziwości.

  dekret .pdf
 • Powiem wam w tajemnicy, miałem doznania mistyczne.
  Ale nikomu nie zgłosiłem.
 • edytowano December 2019
  No i co ja, biedny szary człowiek, mam zrobić, jak Watykan sobie nie może z tym poradzić. Powiem tak, Nie ogarniam tych objawień. Godzina łaski jest dla mnie (dodatkową) okazją, żeby się pomodlić w intencji najbliższych i o nawrócenie niektórych osób. Czuję się po tym, jakby mi ktoś olbrzymi ciężar zdjął z ramion i to jest dla mnie ważne.
 • edytowano December 2019
  obecny abp miejsca
  biskup Pierantonio Tremolada

  Począwszy od 2001 roku, moi szanowani poprzednicy, w ścisłej zgodzie ze wskazówkami właściwych organów Stolicy Apostolskiej, stale potwierdzali znaczenie przyjmowania i uznawania sprawowania kultu publicznego w rejonie Fontanelle, moderując go poprzez rozpowszechnianie szczegółowych wytycznych diecezjalnych.

  I to co do tej pory poprzednicy przekazali jest aktualne. Rozpowszechnianie kultu Maryjnego w harmonii z zaleceniami dyrektorium, oraz wyeliminowanie błędów doktrynalnych, również z treści rozpowszechnianych modlitw, zwłaszcza tych, które nawiązują do 'objawień' Pieriny Gilli. Pełne posłuszeństwo wobec tych zaleceń jest warunkiem kontynuacji kultu Matki Bożej w miejscowości Fontanelle.

  Biskup informuje, że na jego wyraźną prośbę Stolica Apostolska, za pośrednictwem Kongregacji ds. Kultu, pozwoliła na ustanowienie Sanktuarium Diecezjalnego Mistycznej Róży - Matki Kościoła w tym miejscu i zamierzam ustanowić je w sposób szczególny dekretem, poczynając od 7 grudnia 2019 r. Przy tej okazji - w przeddzień Uroczystości Niepokalanego Poczęcia - osobiście odwiedzę te miejsca, aby uroczyście celebrować Eucharystię, rozpoczynając w ten sposób duchową ścieżkę sanktuarium diecezjalnego. Dalej informuje, że powoła rektora Sanktuarium, wyda określi w statutach kwestie dotyczące życia i działalności samego sanktuarium. (...)
  czyli od wczoraj oficjalnie i formalnie to sanktuarium.
  natomiast nie wiem co to "błędy dotkrynalne treści modlitw", ale już nie mam siły szukać.
  pewnie chodzi i o sam czas odmawiania modlitw, tzw godzinę łaski, bo w sanktuarium tego... nie praktykują!

  tradsi są także nie NIE jeśli chodzi o godzinę (również księża NOMowi), ale czytałem głosy na TAK ze względu że człowiek jest "umieszczony w czasie" i sam siostra Faustyna polecała godzinę 15 do odmawiania Koronki.

  =
  na tym kończę risercz (sam byllem ciekaw)
 • edytowano December 2019
  Jutrznie odmawiają przed kompletą.
  Znam takich
 • no, bo jutrznię odmawia się przed kompletą! :)
  (Tyle że z 16 godzin przed)
 • christoph napisal(a):
  Powiem wam w tajemnicy, miałem doznania mistyczne.
  Ale nikomu nie zgłosiłem.
  To skoro zgłosiłeś nam, to rozwiń:)

  BTW z tego co kojarzę to takie doznania wcale nie są aż tak rzadkie. Słyszałem o tym od kilku znanych mi osób, bynajmniej nie mitomanów tudzież szukających sensacji.
 • Generalnie jak czytam te enuncjacje klechów, to raduję się, że modlitwa jest - oczywiście pod pewnymi warunkami! - dopuszczalna.
 • Spotkałem niedawno kolegę. Po 20 latach. No, raz się widzieliśmy jakieś 6-7 lat temu na pogrzebie innego kolegi. Ponieważ na mszy św. przystąpiłem do komunii, ten kolega do mnie podszedł i mówi "ooo, nawróciłeś się - ja też" i wyciąga spod koszuli szkaplerzyk.
  No więc teraz ja go pytam o powody jego nawrócenia a on mi opowiada historię, jak to jego matka ciężko zachorowała, rokowania były bardzo słabe. "Co mi szkodzi, pomodlę się" pomyślał. Przyszedł do domu, zmrużył oczy i ukazała mu się Maryja. Cóż, ukazała się przy zmrużonych oczach, mógł sobie wyobrazić. Ale w tym samym momencie słyszy, jak jego żona mówi "Witaj Maryjo!". Takie buty. Istnieją objawienia prywatne.
 • edytowano December 2019
  Szturmowiec.Rzplitej napisal(a):
  Generalnie jak czytam te enuncjacje klechów, to raduję się, że modlitwa jest - oczywiście pod pewnymi warunkami! - dopuszczalna.
  dopuszczalna - ale co i jak (orto) uchwalają biskupi, którzy od wielu wieków się o to sami kłócą!
  image

  roku Pańskiego 325
  "Na te słowa poderwał się z ław Mikołaj, biskup Miry i przed całym zgromadzeniem uderzył Ariusza w twarz tak, że aż tamten padł na ziemię."
 • Tagwiec bicie w/przez św. Mikołaja ma podstawy historyczne
 • Wiadomix, sam się w liceum przebierałem za Mikołaja i rozdawałem rózgi nauczycielom.
 • Ariuszowi się należało. Z tym biciem po chrześcijańsku to jest problem. No bo jeśli Mikołaj sprał go po pysku to bolało, ale mogło go uchronić od herezji i piekła. A nawet jeśli nie jego to jego słuchaczów. Obecnie przeważa w KK opinia że należy iść na rzeź jak barany i miłować wilki aż do podstawiania im gardeł.
 • No więc biskup Ariusz miał tam jakieś prywatne objawienie, które objawiło mu, że Syn Boży byl synem, czyli nie równy Ojcu (Bogu)

  A dziś żadnego Mikołaja, co by zdzielił porządnie heretykujących biskupów.

  po wiekach objawienia zaczęli mieć "maluczcy" również
 • A to siekawe123
  Od czasu, kiedy nabyłem w Kerczu (i noszę) medalik z ww św. Mikołajem Cudotworcą, to co i rusz trafiam na ciekawą historię z jego udziałem. Tego nie znał jeszcze
Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.