nowenna do MB rozwiązującej węzły

edytowano February 21 w ŻRFF - modlitewnik
takie coś znalazłem
http://rozwiazwezly.pl/o-nowennie.html

środa, 30 październik 2013 18:28

Nowenna do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły

Szanowni Państwo !Rozwiazwezly.pl jest nowoczesnym portalem, działającym w przestrzeni internetowej.

Jego zasadniczym celem jest szerzenie pięknej i niezwykle skutecznej modlitwy – „Nowenny do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły", za przyczyną, której ludzie na całym świecie wypraszają ogrom łask, dla siebie i swoich bliskich.
Liczne świadectwa przesyłane do nas potwierdzają, że Nowenna ta, jest jedną z najskuteczniejszych modlitw do Maryi.
Matka Boża obdarzy hojnie łaskami każdego człowieka, który szczerze i z pokorą zwróci się do niej o pomoc.Bardzo ciekawym świadectwem było wyznanie demona, podczas odmawianego egzorcyzmu nad opętanym przez Włoskiego księdza egzorcystę Cipriano de Meo.(Tłum. z j.Włoskiego):„W piątek byłem w Torre Le Nocelle. Przede mną opętany zareagował na modlitwę głośnymi krzykami i wrzaskami.


Diabeł, przez niego, narzekał na poniesioną porażkę, powtarzając jak zdarta płyta: „Miałem zniszczyć umysł tego człowieka, ale Ona go uratowała". A potem, odnosząc się do Maryi, której imienia demon nigdy nie wymawia, dodał ze złością: „To była kobieta, która mnie zniszczyła ! To była nowenna, psiakrew nowenna, która go uratowała ! Nowenna do tej kobiety ! Ze wszystkich nowenn, które jego żona odmówiła za niego, ta jest najpotężniejsza ! Ona go uratowała" !

Powtarzał tak w nieskończoność, wzbudzając we mnie, rzecz jasna, wielkie zainteresowanie. Która nowenna była na tyle silna, aby zniszczyć drogę śmierci – zastanawiałem się. W myślach wymieniałem najsłynniejsze nowenny Maryjne, ale diabeł nie podawał żadnych informacji, aby zidentyfikować tę, która go pokonała. Jednak nie dałem za wygraną. Chciałem się dowiedzieć. !


Wtedy zacząłem w moim sercu prosić Pana, by zmusił szatana, aby przez usta opętanego zdradził nazwę nowenny, która zniszczyła jego plany.
Pod koniec egzorcyzmu, demon ujawnił:

„To jest nowenna do Tej, co rozwiązuje węzły. Która zniszczyła moje plany i uratowała go ! Miałem zniszczyć mu umysł ! To jest najpotężniejsza ze wszystkich nowenn, które zmówiła jego żona. Odmówiła już ich tak wiele, ale ta mnie zrujnowała".


Od tej chwili, za Bożą zgodą, po tym co się dowiedziałem, Nowennę polecam wszystkim" !

Nowenna do Matki Bożej rozwiązującej węzły:CZYM SĄ TE WĘZŁY?To problemy, które bardzo często nosimy przez lata i przez które nie widzimy rozwiązania:węzły kłótni rodzinnych,
nieporozumienia między rodzicami a dziećmi,
brak szacunku,
przemoc;
węzły urazy między małżonkami,
brak pokoju i radości na łonie rodziny,
węzły lęku,
węzły rozpaczy małżonków, którzy się rozeszli,
rozkład rodziny,
węzły bólu spowodowane przez dziecko, który się narkotyzuje, które jest chory, które opuściło dom lub się oddaliło od Boga;
węzły uzależnienia od: alkoholu, pornografii, masturbacji,
węzły naszego życia i naszych bliskich, kochanych;
węzły zranień fizycznych lub moralnych zadane przez innych,
niechęć torturująca nas tak boleśnie: poczuciem winy z powodu dokonanej aborcji,
nieuleczalnymi chorobami, depresją, bezrobociem, strachem, samotnością, niewiarą, pychą....

Komentarz

 • Zacznijmy i tutaj.

  Jak się modlić

  1. Znak krzyża
  2. Akt skruchy – Ojcze nasz – Zdrowaś Maryjo
  3. Trzy pierwsze dziesiątki różańca
  4. Rozważanie na dany dzień nowenny
  5. Dwie następne dziesiątki różańca
  6. Modlitwa do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły
  7. Znak krzyża
 • Akt skruchy

  Boże mój, bardzo żałuję, że Cię obraziłem, ponieważ Ty jesteś nieskończenie dobry i nie masz upodobania w grzechu. Zdecydowanie postanawiam, z pomocą Twojej świętej łaski, już więcej Cię nie obrażać i winy odpokutować.

  Rozważanie na dany dzień nowenny

  Pierwszy dzień

  Święta Matko Ukochana, Przenajświętsza Maryjo, Ty, która rozwiązujesz węzły pozbawiające oddechu Twoje dzieci, wyciągnij do mnie swoje ręce.

  Oddaję Ci dzisiaj ten „węzeł" ...... (nazwać go, w miarę możności) i wszystkie jego negatywne konsekwencje w moim życiu.

  Powierzam Ci ten dręczący mnie „węzeł", który czyni mnie nieszczęśliwym i tak bardzo mi przeszkadza w zjednoczeniu się z Tobą i z Twoim Synem Jezusem, moim Zbawcą.

  Uciekam się do Ciebie, Maryjo, która rozwiązujesz węzły, bo w Tobie pokładam nadzieję i wiem, że nigdy nie wzgardziłaś błaganiem grzesznego dziecka, proszącego Cię o pomoc.

  Wierzę, że możesz rozwiązać ten „węzeł", gdyż Jezus daje Ci wszelką moc.

  Ufam, że zgodzisz się rozwiązać ten węzeł, gdyż jesteś moją Matką. Wiem, że to zrobisz. Dziękuję Ci, moja ukochana Matko.

  Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną.

  Kto szuka łaski, znajdzie ją w rękach Maryi.

 • Serdeczne dzięki. Każdy ma jakieś węzły do rozwiązania.
  +
 • MODLITWA DO MATKI BOŻEJ ROZWIĄZUJĄCEJ WĘZŁY

  Dziewico Maryjo, Matko pięknej Miłości, Matko, która nigdy nie opuściłaś dziecka, wołającego o pomoc, Matko, której ręce nieustannie pracują dla Twoich ukochanych dzieci, gdyż przynagla je Miłość Boża i nieskończone Miłosierdzie, które wylewa się z Twojego serca, zwróć ku mnie Twoje współczujące spojrzenie. Wejrzyj na kłębowisko węzłów, w których dusi się moje życie.

  Ty znasz moją rozpacz i mój ból. Wiesz jak bardzo te węzły mnie paraliżują.

  Maryjo, Matko, której Bóg powierzył rozwiązanie „węzłów" życia Twoich dzieci, składam w Twoje ręce wstęgę mego życia.

  Nikt, nawet Zły Duch, nie może jej pozbawić Twojej miłosiernej pomocy.
  W Twoich rękach, nie ma ani jednego węzła, który nie mógłby zostać rozwiązany.

  Matko Wszechmogąca, w swej łasce i mocy, z jaką się wstawiasz u Swojego Syna Jezusa, mojego Zbawcy, przyjmij dzisiaj ten „węzeł" ... (nazwać go w miarę możności).

  Na chwałę Boga, proszę Cię, byś go rozwiązała, rozwiązała na zawsze. Pokładam w Tobie nadzieję

  Jesteś jedyną Pocieszycielką, jaką dał mi Bóg, jesteś fortecą w mojej słabości, bogactwem w mojej nędzy, wyswobodzeniem ze wszystkiego, co mi przeszkadza być z Chrystusem.
  Przyjmij moje wołanie.
  Strzeż mnie, prowadź mnie, chroń mnie. Ty jesteś moim bezpiecznym schronieniem.

  Maryjo, Ty, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną.

  (zródło: Fronda.pl)
 • CZYM SĄ TE WĘZŁY?

  To problemy, które bardzo często nosimy przez lata i przez które nie widzimy rozwiązania: węzły kłótni rodzinnych, nieporo-zumienia między rodzicami a dziećmi, brak szacunku, przemoc; węzły urazy między małżonkami, brak pokoju i radości na łonie rodziny, węzły lęku, węzły rozpaczy małżonków, którzy się rozeszli, rozkład rodziny, węzły bólu spowodowane przez dziecko, który się narkotyzuje, które jest chory, które opuściło dom lub się oddaliło od Boga; węzły alkoholizmu, węzły naszego życia i naszych bliskich, kochanych; węzły zranień fizycznych lub moralnych zadane przez innych, niechęć torturująca nas tak boleśnie: poczuciem winy z powodu dokonanej aborcji, nieule-czalnymi chorobami, depresją, bezrobociem, strachem, samotno-ścią, niewiarą, pychą…. Wszystkie te węzły są w naszym życiu konsekwencją grzechu.
  O, węzły naszego życia! Jak przygniatacie nasze dusze, obalacie nas, pozbawiacie radości nasze serca i pozbawiacie nawet woli życia. Te węzły oddalają nas od Boga, krępują nasze ramiona, nogi, cały nasz byt i naszą wiarę, przeszkadzają nam rzucić się w ramiona miłującego Boga, jak dzieci, żeby Mu oddać chwałę i cześć.
  Dziewica Maryja pragnie, żeby to się skończyło. Wychodzi nam dziś na spotkanie, żebyśmy oddali Jej wszystkie nasze węzły. Ona je rozwiąże, jedne po drugich. W tym nowym tysiącleciu, które jest maryjne, ponieważ Jej zostało poświęcone przez papieża bł. Jana Pawła II, Matka Boża jest bardziej niż kiedykolwiek gotowa działać i przyjść z pomocą tym, którzy powołują się na Jej miłosierdzie.
  Weźmy dziś w posiadanie to, co do nas należy. Odkryjmy wielkość naszej Matki, która rozwiązuje węzły, i pozwólmy się Jej prowadzić, ażeby ukazała nam cuda dla nas przez Nią przygoto-wane. Tam, gdzie Ona podąża, manifestuje swą moc na korzyść tych, którzy się polecają Jej pomocy, a Ona im ofiarowuje nieprzebrane łaski. Przybliżmy się do Niej teraz. Jaka Ona jest piękna! Już nie jesteśmy sami. Wszystko może się zacząć zmieniać. Która Matka pełna miłości nie przyjdzie z pomocą swojemu dziecku w potrzebie, kiedy ono Ją wzywa?
  Przedstawmy z ufnością i nadzieją Świętej Dziewicy wszystkie węzły naszego życia, które nas krępują i ujarzmiają, ponieważ nasza Matka rozwiązując je, pragnie przywrócić nam radość, która pochodzi od Boga.

  Ojciec Bergoglio W latach 1973-79 pełnił funkcję prowincjała jezuitów w Argentynie. W tym okresie kilkukrotnie przebywał w Niemczech w celach naukowych. Podczas jednej z wizyt w bawarskim Augsburgu zachwycił się barokowym obrazem Matki Bożej, znajdującym się w kościele św. Piotra. W1980 roku wrócił tam, aby zabrać do Argentyny zamówioną kopię wizerunku. Od 8 grudnia 1996 roku obraz znajduje się w parafii pod wezwaniem św. Józefa Cieśli (San Jose dc Talar) w Buenos Aires. Obecnie jest to też Sanktuarium Matki Bożej. Ósmego dnia każdego miesiąca do sanktuarium przybywa 4O - 6O tys. pielgrzymów. Tego dnia odprawianych jest osiem Mszy św. w ciągu całego dnia, a spowiedź trwa od godziny 6 rano aż do 24.(...).

  W książce „Walka duchowa” możemy przeczytać duchową interpretację tego obrazu, autorstwa o. Bergoglio;

  „Jej dłonie mają moc rozwikłać każdy węzeł życiowy- plątanina poddana próbom uporządkowania przez kogokolwiek innego niż Maryja, zapętla się jeszcze bardziej. Co jednak sprawia, że węzeł się rozplątuje? Dlaczego dokonuje tego Maryja? Wyjaśnia to św. Ireneusz. << Węzeł splątany przez nieposłuszeństwo Ewy rozwiązany został przez posłuszeństwo Maryi; co związała przez niewierność dziewica Ewa, to dziewica Maryja rozwiązała przez wiarę >>(por.Lumen gentium, 56). Supeł na nici życia ludzi i narodów powstał z dwóch przyczyn: nieposłuszeństwa i niedowiarstwa. Maryja rozplątuje go właśnie dzięki swojemu posłuszeństwu i wierze. Węzeł nie pochodzi z zewnętrznych okoliczności - zaplątujemy go sami. W taki czy inny sposób wszyscy uczestniczymy w tworzeniu tej gmatwaniny. Jednak nie tyle martwią mnie same węzły, ile fakt, że często sami próbujemy je rozwiązywać przy pomocy swoich sił i zdolności (...) „.

  * Fragment książki Papieża Franciszka „Walka duchowa”.

  http://www.parafia.siekierczyna.pl/?id=22#2
 • DRUGI DZIEŃ
  Maryjo, najukochańsza Matko, źródło wszelkich łask, moje serce zwraca się dziś do ciebie. Uznaję, że jestem grzesznikiem i że potrzebuję Twojej pomocy. Z powodu mojego egoizmu, uraz, braku wielkoduszności i pokory często odrzucałem łaski otrzymywane za Twoją przyczyną. Zwracam się dziś do Ciebie, Maryjo rozwiązująca węzły, abyś wyprosiła mi u Twego Syna Jezusa czystość serca, wewnętrzną wolność, pokorę i ufność. Pomóż mi, abym przeżył dzisiejszy dzień, praktykując potrzebne mi cnoty. Ofiaruję Ci je jako dowód mojej miłości ku Tobie. W Twoje ręce składam węzeł … (wymienić go, jeśli to możliwe), który nie pozwala mi głosić chwały Bożej.
  MARYJO ROZWIĄZUJĄCA WĘZŁY, módl się za mną.
   
   
  Kto chce Bogu ofiarować każdą chwilę dnia,
  prosi o pomoc Maryję.
 • TRZECI DZIEŃ
  Matko Pośredniczko, Królowo nieba, Ty, której dłonie rozdają wszystkie bogactwa Króla, zwróć ku mnie Twoje miłosierne oczy. W Twoje święte dłonie składam ten zniewalający węzeł mojego życia……. wszelkie urazy i pretensje, których on jest przyczyną.
  Boże Ojcze, proszę Cię o przebaczenie moich win. Pomóż mi darować wszystkim, którzy świadomie lub nieświadomie stali się przyczyną mojego zniewolenia. Wiem, że rozwiążesz mój węzeł na tyle, na ile Ci zaufam. Przed Tobą, Ukochana Matko i w imię Twojego Syna Jezusa, mojego Zbawcy, który choć tak bardzo znieważony, potrafił przebaczyć – przebaczam teraz na zawsze tym osobom… a także samemu sobie.
  Dziękuję, Maryjo rozwiązująca węzły i proszę, módl się o rozwiązanie w moim sercu węzła urazy oraz tego zniewolenia, które ci teraz przedstawiam. Amen.
  MARYJO ROZWIĄZUJĄCA WĘZŁY, módl się za mną.
   
  Kto chce łask, zwraca się do Maryi.
 • edytowano February 23
  +++ za Dominika - o rozwiązanie trudnych relacji w rodzinie i znalezienie pracy
 • Akt skruchy

  Boże mój, bardzo żałuję, że Cię obraziłem, ponieważ Ty jesteś nieskończenie dobry i nie masz upodobania w grzechu. Zdecydowanie postanawiam, z pomocą Twojej świętej łaski, już więcej Cię nie obrażać i winy odpokutować.
 • MODLITWA DO MATKI BOŻEJ ROZWIĄZUJĄCEJ WĘZŁY

  Dziewico Maryjo, Matko pięknej Miłości, Matko, która nigdy nie opuściłaś dziecka, wołającego o pomoc, Matko, której ręce nieustannie pracują dla Twoich ukochanych dzieci, gdyż przynagla je Miłość Boża i nieskończone Miłosierdzie, które wylewa się z Twojego serca, zwróć ku mnie Twoje współczujące spojrzenie. Wejrzyj na kłębowisko węzłów, w których dusi się moje życie.

  Ty znasz moją rozpacz i mój ból. Wiesz jak bardzo te węzły mnie paraliżują.

  Maryjo, Matko, której Bóg powierzył rozwiązanie „węzłów" życia Twoich dzieci, składam w Twoje ręce wstęgę mego życia.

  Nikt, nawet Zły Duch, nie może jej pozbawić Twojej miłosiernej pomocy.
  W Twoich rękach, nie ma ani jednego węzła, który nie mógłby zostać rozwiązany.

  Matko Wszechmogąca, w swej łasce i mocy, z jaką się wstawiasz u Swojego Syna Jezusa, mojego Zbawcy, przyjmij dzisiaj ten „węzeł" ... (nazwać go w miarę możności).

  Na chwałę Boga, proszę Cię, byś go rozwiązała, rozwiązała na zawsze. Pokładam w Tobie nadzieję

  Jesteś jedyną Pocieszycielką, jaką dał mi Bóg, jesteś fortecą w mojej słabości, bogactwem w mojej nędzy, wyswobodzeniem ze wszystkiego, co mi przeszkadza być z Chrystusem.
  Przyjmij moje wołanie.
  Strzeż mnie, prowadź mnie, chroń mnie. Ty jesteś moim bezpiecznym schronieniem.

  Maryjo, Ty, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną.

  +++
 • CZWARTY DZIEŃ
  Święta Matko Ukochana, dobra dla wszystkich, którzy Cię szukają, ulituj się nade mną. Składam w Twoje dłonie ten węzeł… Nie pozwala mi on trwać w pokoju, paraliżuje moją duszę, przeszkadza w kroczeniu za Panem i w oddaniu życia na Jego służbę.
  Rozwiąż ten mój życiowy węzeł, o Matko moja. Uproś u Jezusa uzdrowienie mojej sparaliżowanej wiary, która chwieje się pod wpływem uderzeń kamieniami. Wędruj ze mną, Matko ukochana i pomóż, bym zrozumiał, że dzięki tym kamieniom mogę stać się silniejszy, że one pomagają mi w wewnętrznym wzrastaniu, w tym, bym przestał szemrać, nauczył się w każdej chwili dziękować i – ufny w Twoją moc – zachował duchową radość.
  MARYJO ROZWIĄZUJĄCA WĘZŁY, módl się za mną.
   
  Kto chce doświadczyć ciepło, zbliża się do Maryi, która jest odbiciem promieni Słońca.

 • +++ za Dominika - o rozwiązanie trudnych relacji w rodzinie i znalezienie pracy
 • edytowano February 24
  Akt skruchy

  Boże mój, bardzo żałuję, że Cię obraziłem, ponieważ Ty jesteś nieskończenie dobry i nie masz upodobania w grzechu. Zdecydowanie postanawiam, z pomocą Twojej świętej łaski, już więcej Cię nie obrażać i winy odpokutować.

  MODLITWA DO MATKI BOŻEJ ROZWIĄZUJĄCEJ WĘZŁY

  Dziewico Maryjo, Matko pięknej Miłości, Matko, która nigdy nie opuściłaś dziecka, wołającego o pomoc, Matko, której ręce nieustannie pracują dla Twoich ukochanych dzieci, gdyż przynagla je Miłość Boża i nieskończone Miłosierdzie, które wylewa się z Twojego serca, zwróć ku mnie Twoje współczujące spojrzenie. Wejrzyj na kłębowisko węzłów, w których dusi się moje życie.
  Ty znasz moją rozpacz i mój ból. Wiesz jak bardzo te węzły mnie paraliżują.

  Maryjo, Matko, której Bóg powierzył rozwiązanie „węzłów" życia Twoich dzieci, składam w Twoje ręce wstęgę mego życia.

  Nikt, nawet Zły Duch, nie może jej pozbawić Twojej miłosiernej pomocy.
  W Twoich rękach, nie ma ani jednego węzła, który nie mógłby zostać rozwiązany.
  Matko Wszechmogąca, w swej łasce i mocy, z jaką się wstawiasz u Swojego Syna Jezusa, mojego Zbawcy, przyjmij dzisiaj ten „węzeł" ... (nazwać go w miarę możności).

  Na chwałę Boga, proszę Cię, byś go rozwiązała, rozwiązała na zawsze. Pokładam w Tobie nadzieję

  Jesteś jedyną Pocieszycielką, jaką dał mi Bóg, jesteś fortecą w mojej słabości, bogactwem w mojej nędzy, wyswobodzeniem ze wszystkiego, co mi przeszkadza być z Chrystusem.
  Przyjmij moje wołanie.
  Strzeż mnie, prowadź mnie, chroń mnie. Ty jesteś moim bezpiecznym schronieniem.

  Maryjo, Ty, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną.

  +++
 • edytowano February 25
  PIĄTY DZIEŃ
  Matko rozwiązująca węzły, wielkoduszna i pełna współczucia, zwracam się do Ciebie, by jeszcze raz złożyć mój węzeł w Twoje dłonie… proszę Cię o Bożą mądrość, bym postępując w świetle Ducha Świętego, rozwiązał wszystkie trudności.
  Nikt nigdy nie widział Cię zagniewaną, wręcz przeciwnie, słowa Twoje były tak pełne łagodności, że widziano w Tobie Serce Boga.
  Matko Ukochana, daj mi Twoją łagodność i dobroć, abym nauczył się wszystko rozważać w ciszy serca. I jak to czyniłaś w czasie Pięćdziesiątnicy, tak i teraz wstawiaj się u Jezusa, ażebym i ja doświadczył w moim życiu wylania Ducha Świętego. Duchu Boga – zstąp na mnie!
  MARYJO ROZWIĄZUJĄCA WĘZŁY, módl się za mną.
   
  Maryja wszystko może wyprosić u Boga.
 • Akt skruchy

  Boże mój, bardzo żałuję, że Cię obraziłem, ponieważ Ty jesteś nieskończenie dobry i nie masz upodobania w grzechu. Zdecydowanie postanawiam, z pomocą Twojej świętej łaski, już więcej Cię nie obrażać i winy odpokutować.

  MODLITWA DO MATKI BOŻEJ ROZWIĄZUJĄCEJ WĘZŁY

  Dziewico Maryjo, Matko pięknej Miłości, Matko, która nigdy nie opuściłaś dziecka, wołającego o pomoc, Matko, której ręce nieustannie pracują dla Twoich ukochanych dzieci, gdyż przynagla je Miłość Boża i nieskończone Miłosierdzie, które wylewa się z Twojego serca, zwróć ku mnie Twoje współczujące spojrzenie. Wejrzyj na kłębowisko węzłów, w których dusi się moje życie.
  Ty znasz moją rozpacz i mój ból. Wiesz jak bardzo te węzły mnie paraliżują.

  Maryjo, Matko, której Bóg powierzył rozwiązanie „węzłów" życia Twoich dzieci, składam w Twoje ręce wstęgę mego życia.

  Nikt, nawet Zły Duch, nie może jej pozbawić Twojej miłosiernej pomocy.
  W Twoich rękach, nie ma ani jednego węzła, który nie mógłby zostać rozwiązany.
  Matko Wszechmogąca, w swej łasce i mocy, z jaką się wstawiasz u Swojego Syna Jezusa, mojego Zbawcy, przyjmij dzisiaj ten „węzeł" ... (nazwać go w miarę możności).

  Na chwałę Boga, proszę Cię, byś go rozwiązała, rozwiązała na zawsze. Pokładam w Tobie nadzieję

  Jesteś jedyną Pocieszycielką, jaką dał mi Bóg, jesteś fortecą w mojej słabości, bogactwem w mojej nędzy, wyswobodzeniem ze wszystkiego, co mi przeszkadza być z Chrystusem.
  Przyjmij moje wołanie.
  Strzeż mnie, prowadź mnie, chroń mnie. Ty jesteś moim bezpiecznym schronieniem.

  Maryjo, Ty, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną.

  +++
 • SZÓSTY DZIEŃ
  Królowo Miłosierdzia, składam w Twoje dłonie mój życiowy węzeł… i proszę Cię o cierpliwość serca w czasie oczekiwania, aż go rozwiążesz.
  Naucz mnie wytrwałego słuchania słów Twojego Syna, szczerego spowiadania się, przystępowania z wiarą do Komunii Świętej i wreszcie – pozostań ze mną. Przygotuj moje serce na świętowanie z Aniołami łaski, którą mi wypraszasz.
  MARYJO ROZWIĄZUJĄCA WĘZŁY, módl się za mną.
   
  Cała piękna jesteś Maryjo
  i zmazy pierworodnej nie ma w Tobie.
  +++
 • Akt skruchy

  Boże mój, bardzo żałuję, że Cię obraziłem, ponieważ Ty jesteś nieskończenie dobry i nie masz upodobania w grzechu. Zdecydowanie postanawiam, z pomocą Twojej świętej łaski, już więcej Cię nie obrażać i winy odpokutować.

  MODLITWA DO MATKI BOŻEJ ROZWIĄZUJĄCEJ WĘZŁY

  Dziewico Maryjo, Matko pięknej Miłości, Matko, która nigdy nie opuściłaś dziecka, wołającego o pomoc, Matko, której ręce nieustannie pracują dla Twoich ukochanych dzieci, gdyż przynagla je Miłość Boża i nieskończone Miłosierdzie, które wylewa się z Twojego serca, zwróć ku mnie Twoje współczujące spojrzenie. Wejrzyj na kłębowisko węzłów, w których dusi się moje życie.
  Ty znasz moją rozpacz i mój ból. Wiesz jak bardzo te węzły mnie paraliżują.

  Maryjo, Matko, której Bóg powierzył rozwiązanie „węzłów" życia Twoich dzieci, składam w Twoje ręce wstęgę mego życia.

  Nikt, nawet Zły Duch, nie może jej pozbawić Twojej miłosiernej pomocy.
  W Twoich rękach, nie ma ani jednego węzła, który nie mógłby zostać rozwiązany.
  Matko Wszechmogąca, w swej łasce i mocy, z jaką się wstawiasz u Swojego Syna Jezusa, mojego Zbawcy, przyjmij dzisiaj ten „węzeł" ... (nazwać go w miarę możności).

  Na chwałę Boga, proszę Cię, byś go rozwiązała, rozwiązała na zawsze. Pokładam w Tobie nadzieję

  Jesteś jedyną Pocieszycielką, jaką dał mi Bóg, jesteś fortecą w mojej słabości, bogactwem w mojej nędzy, wyswobodzeniem ze wszystkiego, co mi przeszkadza być z Chrystusem.
  Przyjmij moje wołanie.
  Strzeż mnie, prowadź mnie, chroń mnie. Ty jesteś moim bezpiecznym schronieniem.

  Maryjo, Ty, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną.

  +++
 • SIÓDMY DZIEŃ
  Matko najczystsza, zwracam się dziś do Ciebie, błagam o rozwiązanie tego węzła w moim życiu… o wyzwolenie mnie spod władzy złego. Bóg udzielił Ci wszelkiej władzy nad demonami. Wyrzekam się dziś szatana i wszystkiego co od niego pochodzi. Wyznaję, że Jezus jest moim jedynym Zbawcą, moim jedynym Panem.
  O Maryjo rozwiązująca więzy, zmiażdż głowę złego. Zniszcz pułapki, które stały się przyczyną zniewolenia w moim życiu. Dzięki, Matko najukochańsza. Panie Jezu, wyzwól mnie przez Twoją najdroższą Krew.
  MARYJO ROZWIĄZUJĄCA WĘZŁY, módl się za mną.
  Jesteś chwałą Jeruzalem  i chlubą naszego narodu.
 • Akt skruchy

  Boże mój, bardzo żałuję, że Cię obraziłem, ponieważ Ty jesteś nieskończenie dobry i nie masz upodobania w grzechu. Zdecydowanie postanawiam, z pomocą Twojej świętej łaski, już więcej Cię nie obrażać i winy odpokutować.

  MODLITWA DO MATKI BOŻEJ ROZWIĄZUJĄCEJ WĘZŁY

  Dziewico Maryjo, Matko pięknej Miłości, Matko, która nigdy nie opuściłaś dziecka, wołającego o pomoc, Matko, której ręce nieustannie pracują dla Twoich ukochanych dzieci, gdyż przynagla je Miłość Boża i nieskończone Miłosierdzie, które wylewa się z Twojego serca, zwróć ku mnie Twoje współczujące spojrzenie. Wejrzyj na kłębowisko węzłów, w których dusi się moje życie.
  Ty znasz moją rozpacz i mój ból. Wiesz jak bardzo te węzły mnie paraliżują.

  Maryjo, Matko, której Bóg powierzył rozwiązanie „węzłów" życia Twoich dzieci, składam w Twoje ręce wstęgę mego życia.

  Nikt, nawet Zły Duch, nie może jej pozbawić Twojej miłosiernej pomocy.
  W Twoich rękach, nie ma ani jednego węzła, który nie mógłby zostać rozwiązany.
  Matko Wszechmogąca, w swej łasce i mocy, z jaką się wstawiasz u Swojego Syna Jezusa, mojego Zbawcy, przyjmij dzisiaj ten „węzeł" ... (nazwać go w miarę możności).

  Na chwałę Boga, proszę Cię, byś go rozwiązała, rozwiązała na zawsze. Pokładam w Tobie nadzieję

  Jesteś jedyną Pocieszycielką, jaką dał mi Bóg, jesteś fortecą w mojej słabości, bogactwem w mojej nędzy, wyswobodzeniem ze wszystkiego, co mi przeszkadza być z Chrystusem.
  Przyjmij moje wołanie.
  Strzeż mnie, prowadź mnie, chroń mnie. Ty jesteś moim bezpiecznym schronieniem.

  Maryjo, Ty, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną.

  +++
 • ÓSMY DZIEŃ
  Dziewico, Matko Boga, bogata w miłosierdzie, ulituj się nad Twoim dzieckiem i rozwiąż ten węzeł… w moim życiu. Proszę nawiedź mnie jak nawiedziłaś Elżbietę. Przynieś mi Jezusa, ażeby On udzielił mi Ducha Świętego. Naucz mnie praktykować cnoty męstwa, radości, pokory, wiary i jak Elżbieta uproś mi łaskę napełnienia Duchem Świętym. Chcę byś była mi Matką, Królową i Przyjaciółką. Daję Ci moje serce i wszystko, co do mnie należy: mój dom, rodzinę, dobra zewnętrzne i wewnętrzne. Należę do Ciebie na zawsze. Daj mi Twoje serce, bym mógł robić wszystko, co Jezus mi mówi.
  MARYJO ROZWIĄZUJĄCA WĘZŁY, módl się za mną.
   
  Zbliżamy się z ufnością do Tronu łaski.
 • Akt skruchy

  Boże mój, bardzo żałuję, że Cię obraziłem, ponieważ Ty jesteś nieskończenie dobry i nie masz upodobania w grzechu. Zdecydowanie postanawiam, z pomocą Twojej świętej łaski, już więcej Cię nie obrażać i winy odpokutować.

  MODLITWA DO MATKI BOŻEJ ROZWIĄZUJĄCEJ WĘZŁY

  Dziewico Maryjo, Matko pięknej Miłości, Matko, która nigdy nie opuściłaś dziecka, wołającego o pomoc, Matko, której ręce nieustannie pracują dla Twoich ukochanych dzieci, gdyż przynagla je Miłość Boża i nieskończone Miłosierdzie, które wylewa się z Twojego serca, zwróć ku mnie Twoje współczujące spojrzenie. Wejrzyj na kłębowisko węzłów, w których dusi się moje życie.
  Ty znasz moją rozpacz i mój ból. Wiesz jak bardzo te węzły mnie paraliżują.

  Maryjo, Matko, której Bóg powierzył rozwiązanie „węzłów" życia Twoich dzieci, składam w Twoje ręce wstęgę mego życia.

  Nikt, nawet Zły Duch, nie może jej pozbawić Twojej miłosiernej pomocy.
  W Twoich rękach, nie ma ani jednego węzła, który nie mógłby zostać rozwiązany.
  Matko Wszechmogąca, w swej łasce i mocy, z jaką się wstawiasz u Swojego Syna Jezusa, mojego Zbawcy, przyjmij dzisiaj ten „węzeł" ... (nazwać go w miarę możności).

  Na chwałę Boga, proszę Cię, byś go rozwiązała, rozwiązała na zawsze. Pokładam w Tobie nadzieję

  Jesteś jedyną Pocieszycielką, jaką dał mi Bóg, jesteś fortecą w mojej słabości, bogactwem w mojej nędzy, wyswobodzeniem ze wszystkiego, co mi przeszkadza być z Chrystusem.
  Przyjmij moje wołanie.
  Strzeż mnie, prowadź mnie, chroń mnie. Ty jesteś moim bezpiecznym schronieniem.

  Maryjo, Ty, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną.

  +++
 • DZIEWIĄTY DZIEŃ
  Matko Najświętsza, orędowniczko nasza, Ty, która rozwiązujesz więzy, przychodzę dzisiaj, aby podziękować Ci za rozwiązanie mojego życiowego węzła. Ty znasz boleść jaką mi sprawia. Dzięki, o Matko moja, za miłosierne otarcie moich łez. Dzięki za przygarnięcie mnie w ramiona i wyproszenie innej łaski Bożej. Maryjo, która rozwiązujesz więzy, Matko moja ukochana, dziękuję Ci za rozwiązanie węzłów mojego życia. Okryj mnie płaszczem Twojej miłości, weź mnie pod twoją obronę, uproś światło i napełnij Twoim pokojem.
  MARYJO ROZWIĄZUJĄCA WĘZŁY, módl się za mną.
 • + za Dominika - o rozwiązanie węzła
 • Akt skruchy

  Boże mój, bardzo żałuję, że Cię obraziłem, ponieważ Ty jesteś nieskończenie dobry i nie masz upodobania w grzechu. Zdecydowanie postanawiam, z pomocą Twojej świętej łaski, już więcej Cię nie obrażać i winy odpokutować.

  MODLITWA DO MATKI BOŻEJ ROZWIĄZUJĄCEJ WĘZŁY

  Dziewico Maryjo, Matko pięknej Miłości, Matko, która nigdy nie opuściłaś dziecka, wołającego o pomoc, Matko, której ręce nieustannie pracują dla Twoich ukochanych dzieci, gdyż przynagla je Miłość Boża i nieskończone Miłosierdzie, które wylewa się z Twojego serca, zwróć ku mnie Twoje współczujące spojrzenie. Wejrzyj na kłębowisko węzłów, w których dusi się moje życie.
  Ty znasz moją rozpacz i mój ból. Wiesz jak bardzo te węzły mnie paraliżują.

  Maryjo, Matko, której Bóg powierzył rozwiązanie „węzłów" życia Twoich dzieci, składam w Twoje ręce wstęgę mego życia.

  Nikt, nawet Zły Duch, nie może jej pozbawić Twojej miłosiernej pomocy.
  W Twoich rękach, nie ma ani jednego węzła, który nie mógłby zostać rozwiązany.
  Matko Wszechmogąca, w swej łasce i mocy, z jaką się wstawiasz u Swojego Syna Jezusa, mojego Zbawcy, przyjmij dzisiaj ten „węzeł" ... (nazwać go w miarę możności).

  Na chwałę Boga, proszę Cię, byś go rozwiązała, rozwiązała na zawsze. Pokładam w Tobie nadzieję

  Jesteś jedyną Pocieszycielką, jaką dał mi Bóg, jesteś fortecą w mojej słabości, bogactwem w mojej nędzy, wyswobodzeniem ze wszystkiego, co mi przeszkadza być z Chrystusem.
  Przyjmij moje wołanie.
  Strzeż mnie, prowadź mnie, chroń mnie. Ty jesteś moim bezpiecznym schronieniem.

  Maryjo, Ty, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną.
 • Cyrylica napisal(a):
  + za Dominika - o rozwiązanie węzła
  +++
Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.