Św. o. Pio módl się za nami!

edytowano September 2021 w ŻRFF - modlitewnik
Św. o. Pio jest patronem I Róży ŻRFF.
Prosimy w pokorze, zanoś Święty Patronie intencje wszystkich Płatków przed Boży tron i wraz z Niepokalaną wstawiaj się za nami u Pana Boga naszego
.
Amen
+++

image


23 września
Święty Pio z Pietrelciny, prezbiter

"Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia
«1

Komentarz

 • Modlitwa za wstawiennictwem Świetego Ojca Pio
  O, Jezu pełen łaski i miłości, Ofiaro za grzechy,
  Ty pobudzony miłością do naszych dusz chciałeś umrzeć na krzyżu;
  prosze Cie pokornie, za wstawienictwem Świetego Ojca Pio z Pietrelciny,
  który uczestnicząc wspaniałomyślnie w Twoich cierpieniach,
  tak bardzo Cię ukochał i tak całkowicie poświęcił sie dla chwały Twojego Ojca i dla dobra dusz,
  abys udzielił mi łaski ..........., której tak gorąco pragnę.
  Chwałą Ojcu ..... (3x)
  Święty o. Pio - módl sie za nami

  Boże, użycz mi pogody ducha abym godził się z tym czego nie mogę zmienić, odwagi abym zmieniał to co mogę zmienić i mądrości aby odróżniał jedno od drugiego.
 • edytowano September 2017
  I dziś
  +++
  Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że objawiłeś te rzeczy prostaczkom (Mt 11, 25).
  Jak trafne wydają się te słowa Jezusa, gdy odnosimy je do Ciebie, pokorny i umiłowany Ojcze Pio.
  Naucz i nas, prosimy Cię, pokory serca, abyśmy znaleźli się w szeregu tych prostaczków z Ewangelii, którym Ojciec obiecał objawić tajemnice swego Królestwa.
  Pomóż nam modlić się niestrudzenie, z pewnością, że Pan Bóg wie, czego nam potrzeba, zanim jeszcze Go o to poprosimy.
  Wyjednaj nam spojrzenie wiary, zdolne rozpoznać natychmiast w ubogich i cierpiących twarz samego Jezusa.
  Wspieraj nas w godzinie walki i próby, a jeśli upadniemy, spraw, byśmy zaznali radości sakramentu Przebaczenia.
  Przekaż nam pełne czułości nabożeństwo do Maryi, Matki Jezusa i naszej Matki.
  Towarzysz naszemu pielgrzymowaniu ziemskiemu ku błogosławionej Ojczyźnie, gdzie i my mamy nadzieję dotrzeć, aby kontemplować na wieki Chwałę Ojca, Syna i Ducha Świętego.
  Amen!

  (fragment homilii Ojca Świętego Jana Pawła II wygłoszonej podczas Mszy św. połączonej z kanonizacją Ojca Pio, 16 czerwca 2002 r. cyt. za KAI)
 • image

  "Kochajcie Maryję i czyńcie wszystko, co możecie, aby Ją ludzie kochali. Odmawiajcie ku Jej czci różaniec. Czyńcie to zawsze (…). Przylgnijcie do różańca. Okazujcie wdzięczność Maryi, bo to ona dała nam Jezusa. Modlitwa różańcowa jest syntezą naszej wiary, podporą naszej nadziei, żarem naszej miłości."

  +


 • edytowano September 2021
  Nowenna Do Św. Ojca Pio
  Dzień 1


  Święty Ojcze Pio,
  z przekonaniem uczyłeś, że Opatrzność Boża mieszając radość ze łzami w życiu ludzi i całych narodów, prowadzi do osiągnięcia ostatecznego celu;
  że za widoczną ręką człowieka jest zawsze ukryta ręka Boga,
  wstawiaj się za mną, bym w mojej trudnej sprawie (wymieniam prośbę), którą przedstawiam Bogu, przyjął z wiarą Jego wolę.
  Ojcze nasz
  Ojcze nasz, któryś jest w niebie święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
  Zdrowaś Maryjo
  Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
  Chwała Ojcu
  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

  Święty Ojcze Pio, wstawiaj się u Boga w sprawie, którą tobie przedstawiam w tej nowennie i uproś jej wysłuchanie, jeśli jest taka Wola Boża.

  Święty Ojcze Pio, módl się za nami.
  +
  https://modlitwy24.pl/nowenna-do-sw-ojca-pio/

 • edytowano September 2021
  Dzień 2

  Święty Ojcze Pio, ty zachęcałeś małodusznych do porzucenia lęku i uznania się za najszczęśliwszych, gdy staną się godni tego, by uczestniczyć w męce Chrystusa, aby wierzyli, że to nie opuszczenie, ale wielka miłość Boga. Ośmielony przykładem twojej ufności wobec Boga, proszę o wstawiennictwo w mojej intencji, którą ci przedkładam (wymieniam prośbę).
  Ojcze nasz
  Ojcze nasz, któryś jest w niebie święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
  Zdrowaś Maryjo
  Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
  Chwała Ojcu
  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

  Święty Ojcze Pio, wstawiaj się u Boga w sprawie, którą tobie przedstawiam w tej nowennie i uproś jej wysłuchanie, jeśli jest taka Wola Boża.

  Święty Ojcze Pio, módl się za nami.
 • edytowano September 2021
  Dzień 3

  Święty Ojcze Pio,
  ty przez codzienne dźwiganie krzyża zasłużyłeś na miano Cyrenejczyka i wierzyłeś, że Pan w swoim miłosierdziu poda Ci rękę i obdarzy mocą. Proszę, módl się za mną w moich trudnościach, wysłuchaj mojej prośby (wymieniamy prośbę) i uproś mi u Jezusa łaskę wytrwania w dobrym.

  Ojcze nasz
  Ojcze nasz, któryś jest w niebie święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
  Zdrowaś Maryjo
  Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
  Chwała Ojcu
  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

  Święty Ojcze Pio, wstawiaj się u Boga w sprawie, którą tobie przedstawiam w tej nowennie i uproś jej wysłuchanie, jeśli jest taka Wola Boża.

  Święty Ojcze Pio, módl się za nami.
 • Dzień 4

  Święty Ojcze Pio,
  doświadczony z woli Bożej wielkim cierpieniem, które przyjmowałeś jako los wybranych dusz i dar prowadzący do zbawienia. Wstawiaj się za mną u Boga, abym mógł z godnością chrześcijańską przyjąć mój ból i uproś mi łaskę (wymieniamy prośbę).

  Ojcze nasz
  Ojcze nasz, któryś jest w niebie święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
  Zdrowaś Maryjo
  Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
  Chwała Ojcu
  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

  Święty Ojcze Pio, wstawiaj się u Boga w sprawie, którą tobie przedstawiam w tej nowennie i uproś jej wysłuchanie, jeśli jest taka Wola Boża.

  Święty Ojcze Pio, módl się za nami.
  +
 • Dzień 5

  Święty Ojcze Pio,
  ty przez swoje niezwykłe zjednoczenie z Panem wlewałeś w serca wątpiących nadzieję, że nasz Zbawiciel jest Bo­giem przemiany, że z cierpienia rodzi się pokój, a z odrzucenia rozpaczy budzi się nadzieja, bądź ze mną w moim doświadczeniu w którym proszę o (wymieniam prośbę). Pomóż mi też, abym zawsze ufał w miłość Bożą.

  Ojcze nasz
  Ojcze nasz, któryś jest w niebie święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
  Zdrowaś Maryjo
  Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
  Chwała Ojcu
  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

  Święty Ojcze Pio, wstawiaj się u Boga w sprawie, którą tobie przedstawiam w tej nowennie i uproś jej wysłuchanie, jeśli jest taka Wola Boża.

  Święty Ojcze Pio, módl się za nami.
 • Dzień 6

  Święty Ojcze Pio, ty stałeś się dla nas przykładem posłuszeństwa w wierze. Wiedziałeś, że gdzie nie ma posłuszeństwa, tam nie ma cnoty, nie ma dobra i nie ma miłości; a gdzie nie ma miłości, tam nie ma Boga, a bez Boga nie idzie się do Nieba. Bądź moim orędow­nikiem u Boga, gdy proszę o łaskę (wymieniamy prośbę)
  Ojcze nasz
  Ojcze nasz, któryś jest w niebie święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
  Zdrowaś Maryjo
  Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
  Chwała Ojcu
  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

  Święty Ojcze Pio, wstawiaj się u Boga w sprawie, którą tobie przedstawiam w tej nowennie i uproś jej wysłuchanie, jeśli jest taka Wola Boża.

  Święty Ojcze Pio, módl się za nami.
 • edytowano September 2021
  Dzień 7

  Święty Ojcze Pio, niestrudzony naśladowco Chrystusa. Wszystkich z ufnością proszących o pomoc zapewniałeś, że otrzymają od Boga łaskę świętej wytrwałości, módl się za mną, gdy błagam Boga o ła­skę (wymieniamy prośbę).
  Ojcze nasz
  Ojcze nasz, któryś jest w niebie święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
  Zdrowaś Maryjo
  Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
  Chwała Ojcu
  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

  Święty Ojcze Pio, wstawiaj się u Boga w sprawie, którą tobie przedstawiam w tej nowennie i uproś jej wysłuchanie, jeśli jest taka Wola Boża.

  Święty Ojcze Pio, módl się za nami.

  +
 • Dzień 8

  Święty Ojcze Pio, wzorze ewangelicznej miłości Boga i bliźniego, ty umacniałeś w ludzkich sercach przekonanie, że Bóg nie może odrzucić szczerego pragnienia miłowania Go; w imię miłości, która przepełniała twoje życie, wyjednaj mi w Niebie dar (wymieniamy prośbę), o który cię z ufnością proszę.
  Ojcze nasz
  Ojcze nasz, któryś jest w niebie święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
  Zdrowaś Maryjo
  Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
  Chwała Ojcu
  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

  Święty Ojcze Pio, wstawiaj się u Boga w sprawie, którą tobie przedstawiam w tej nowennie i uproś jej wysłuchanie, jeśli jest taka Wola Boża.

  Święty Ojcze Pio, módl się za nami.


  +
 • Dzień 9

  Święty Ojcze Pio,
  Maryja była ci Matką najmilszą, Ją wysławiałeś najbardziej spośród wszystkich stworzeń na Niebie i na ziemi, przez twoje oddanie Bożej Matce proszę o pomoc w mojej potrzebie (wymieniamy prośbę).

  Ojcze nasz,
  któryś jest w niebie święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.

  Zdrowaś Maryjo,
  łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.

  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
  jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków.
  Amen.

  Święty Ojcze Pio, wstawiaj się u Boga w sprawie, którą tobie przedstawiam w tej nowennie i uproś jej wysłuchanie, jeśli jest taka Wola Boża.

  Święty Ojcze Pio, módl się za nami.

  Kończymy znakiem krzyża
  + W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen
 • edytowano January 11
  AnnaE napisal(a):
  /Ojcze Pio,/ pomóż nam modlić się niestrudzenie, z pewnością, że Pan Bóg wie, czego nam potrzeba, zanim jeszcze Go o to poprosimy.
  (z homilii Jana Pawła II wygłoszonej podczas Mszy św. połączonej z kanonizacją Ojca Pio, 16 czerwca 2002 r.)
  † †
Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.