Papież Franciszek zapisał się do tradsów, czyli kooooniec świata

1246

Komentarz

 • edytowano July 2021
  O ile mnie pamięć nie zawodzi, było to tak, że z okazji roku jubileuszowego (?) księża FSSPX dostali od Papieża jurysdykcję do spowiadania. Potem chyba została ona przedłużona, i jak dotąd nie odwołana.
 • Zarządził bezterminowo czymś-innym.
  To dokument dotyczący CAŁEGO Kościoła, wraz - co zaznaczono w tekście - z różnej maści tradsami. Nie da się odwołać częściowo (do tylko tradi).

  To był rok odpustowy, jubileuszowy, głośna sprawa, bo wyszło po fakcie, że po roku jubileuszowym lefebryści się łapią na dowieczną ważność spowiedzi*, gdyż stało 'od teraz' tylko, bez daty odwołania.


  *ksiądz na terenie diecezji może godnie i ważnie spowiadać TYLKO za zgodą biskupa ordynariusza; w Polsce domyślnie KEP dał wszystkim wszystkie diecezje
 • edytowano July 2021
  Mam!
  Rok Miłosierdzia, od 1. grudnia 2015
  (z listu papyFranciszka do przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji abp. Rino Fisichelli z 1. września)

  Ostatnia uwaga dotyczy tych wiernych, którzy z różnych powodów uważają za stosowne chodzenie do kościołów, w których posługują kapłani z Bractwa św. Piusa X. Ten Jubileuszowy Rok Miłosierdzia nie wyklucza nikogo. Niektórzy współbracia biskupi z różnych stron opowiadali mi o ich dobrej wierze i praktykowaniu sakramentów, z czym łączy się jednak dyskomfort życia w trudnej z duszpasterskiego punktu widzenia sytuacji. Ufam, że w bliskiej przyszłości będzie można znaleźć rozwiązania pozwalające przywrócić pełną jedność z kapłanami i przełożonymi Bractwa. Tymczasem, powodowany potrzebą zabiegania o dobro tych wiernych, rozporządzam i postanawiam, że osoby, które w Roku Świętym Miłosierdzia przystąpią do Sakramentu Pojednania u kapłanów z Bractwa św. Piusa X, otrzymają ważne i zgodne z prawem rozgrzeszenie.
  ---
  za deonpeel:
  Spowiedź w Bractwie Piusa X będzie ważna i zgodna z prawem - postanowił w Liście Apostolskim "Misericordia et Miserae" opublikowanym na zakończenie Jubileuszu Miłosierdzia.
  papa:

  "W Roku Jubileuszu zgodziłem się, aby wierni z różnych powodów uczęszczający do kościołów, w których odprawiają kapłani Bractwa Świętego Piusa X, mogli ważnie i zgodnie z prawem otrzymać sakramentalne odpuszczenie grzechów (por. tamże). Dla duszpasterskiego dobra tych wiernych i ufając w dobrą wolę ich kapłanów, aby można było odzyskać, z Bożą pomocą, pełną jedność w Kościele katolickim, mocą mojej własnej decyzji postanawiam przedłużyć tę możliwość poza okres jubileuszowy, aż do wydania nowych postanowień w tej sprawie, aby nikomu nigdy nie zabrakło sakramentalnego znaku pojednania poprzez przebaczenie Kościoła".

  romeck:
  Czy "aż do wydania nowych postanowień w tej sprawie" właśnie się zdarzyło? Chyba nie. Nie ma nic o lefebrystach, tylko o 'swoich' przyparafialnych tradsach i też nic o ważności sakramentów. Sprawa niejako administracyjno-buchalterska.
 • Kardynał Burke opublikował obszerną analizę TC:
  https://www.cardinalburke.com/presentations/traditionis-custodes
 • edytowano July 2021
  "Pamiętacie list do kapłanów na Wielki Czwartek tego roku, w którym biskupi tak pięknie napisali o tym, że młodzi ludzie zwracają się w kierunku nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego? Na oficjalnej stronie Konferencji Episkopatu Polski list został pozbawiony tego fragmentu.

  https://www.facebook.com/benedicamus.domino.blog/posts/174714681386672

  W komentarzach ludzie piszą, że usunięto to zaraz po, nie teraz.
 • zaloguj się, by
 • Tam nic więcej nie ma, jak by co.
 • Wiele lat temu, przy okazji pierwszej po latach tridentiny celebrowanej w Łodzi, informacja o niej pojawiła się w dziale Aktualności na stronie łódzkiej kurii. Na następny dzień trafiła do archiwum. Dość szybko, zważywszy, że wisiały i dwuletnie "aktualności" nie z jakąś ważną a aktualną informancją, lecz dotyczące jakichś zaprzeszłych wydarzeń.

  Ciekawe o co tu biega? O nienawiść do starego porządku? O kasię? O jedność Kościoła? Jakeś personalne animonzje?
 • edytowano July 2021
  "to nic osobistego po prostu cię nie lubię".

  Taca mniejsza, zasadniczo.
 • Jak się kogoś nie lubi to właśnie to jest osobiste.
 • Oczywiście, dlatego to śmieszne. :)
 • trep napisal(a):
  Wiele lat temu, przy okazji pierwszej po latach tridentiny celebrowanej w Łodzi, informacja o niej pojawiła się w dziale Aktualności na stronie łódzkiej kurii. Na następny dzień trafiła do archiwum. Dość szybko, zważywszy, że wisiały i dwuletnie "aktualności" nie z jakąś ważną a aktualną informancją, lecz dotyczące jakichś zaprzeszłych wydarzeń.

  Ciekawe o co tu biega? O nienawiść do starego porządku? O kasię? O jedność Kościoła? Jakeś personalne animonzje?
  Gdyby chodziło tylko o jakieś formy, to nikt by serio nie robił problemu. Chodzi o stosunek tradsów do reszty Kościoła, nawet jeśli nie wszystkich tradsów i nie zawsze uzewnętrzniony, to wystarczająco głośny, by hierarchia podjęła jakieś kroki.
 • Oczywista oczywistość. Co innego np. postawa większości niemieckiego kleru. :) Ta nie wymaga korekt i dlatego, choć wystarczająco głośna, nikt nie podejmuje żadnych kroków.
 • edytowano July 2021
  Kroki w postaci...faktycznego banowania Mszy Trydenckiej z uwagi na kontrowersyjną postawę części jej uczestników? Skoro tak, to co będąc konsekwentnym należałoby zrobić z Epidiaskopem niemieckim?
 • Przyniósł pomarańcze.
 • .
  MarianoX napisal(a):
  Kroki w postaci...faktycznego banowania Mszy Trydenckiej z uwagi na kontrowersyjną postawę części jej uczestników? Skoro tak, to co będąc konsekwentnym należałoby zrobić z Epidiaskopem niemieckim?
  To jest próba porównywania nieporównywalnego.
 • To jest próba porównywania nieporównywalnego.
  Z tym akurat się poniekąd zgadzam.
 • edytowano August 2021
  Milcarek, na FB Christianitas, 11. sierpnia 2021:

  "La Croix" zachęca Franciszka, żeby poza Summorum Pontificum odwołał jeszcze dokument Kongregacji Nauki Wiary z 2007, który odrzucał interpretacje eklezjologii Vaticanum II w duchu "hermeneutyki zerwania".

  Są w naszej wspólnocie ludzie, którzy uderzenie w liturgię tradycyjną zrozumieli jako hasło do ataku na całą Benedyktową "hermeneutykę reformy w ciągłości". Ten atak co prawda trwa od dawien dawna (gdyż hermeneutyka zerwania pracowała już w trakcie debat soborowych),

  ale
  być może wchodzimy w etap, w którym doprowadzi on do zmagania, którego nie widzieliśmy długimi wiekami. I będzie to nie tyle rozłam między Tradycją i Vaticanum II, lecz rozłam między czytaniem Kościoła w ciągłości i czytaniem Kościoła w zerwaniu, z Vaticanum II w tle.

  Obawiam się, że są to dwie religie. Kyrie eleison.

  Paweł Milcarek
  https://www.facebook.com/18595470919/posts/10158373546925920/?sfnsn=mo
 • edytowano August 2021
  Hermeneutyka jednoczesnego współistninia rozkroku w czytaniu w ciągłości kontra odczytywanie w duchu rozerwania w rozciągłości jako nowy, niedwuwartościowty paradygmat dialektyczn....oto wyzwanie godne czasów logiki kwantowej...
 • romeck napisal(a):
  11.10.2021
  ?
 • Milcarek, na FB Christianitas, 11.10.2021:
  Obawiam się, że są to dwie religie. Kyrie eleison.

  Paweł Milcarek
  Zakończenie w poetyce KNO.
 • edytowano August 2021
  (poprawiłem datę)
  Exspectans napisal(a):
  Zakończenie w poetyce KNO.
  Kroniki Novus Ordo Dextimusa?

 • edytowano August 2021
  romeck napisal(a):
  Exspectans napisal(a):
  Zakończenie w poetyce KNO.
  Kroniki Novus Ordo Dextimusa?
  Tak
 • Herme... co? I co się kufa połamało?
 • Mnie zawsze zgrzytała w tradsowskim podejściu jakaś taka podskórnie obecna niewiara w to, że Chrystus czuwa nad Kościołem.
 • ...nad Kościołem czy nad klerem?
 • Filioquist napisal(a):
  ...nad Kościołem czy nad klerem?
  W przypadku, na przykład, soboru i wyboru papieża - tożsame.
 • Dominikanin (rocznik 1964) przechodzi do lefebrystów

  list
  https://twitter.com/GolonkaWojciech/status/1428850313486864386?s=19

  Wojciech Gołaski OP Jamna,
  17 sierpnia 2021 roku
  ul. Szyszkowa 10, 62-050 Mosina

  Jego Świątobliwość Papież Franciszek
  Dom Świętej Marty
  Stolica Apostolska
  Watykan

  Do wiadomości:
  Rev. Generał Zakonu Kaznodziejów, Gerard Francisco Timoner III OP
  Rev. Prowincjał Polskiej Prowincji Dominikanów, Paweł Kozacki OP
  J.E. Biskup Tarnowski, Andrzej Jeż
  Rev. Przełożony Klasztoru w Jamnej, Andrzej Chlewicki OP
  P.T. Bracia i Siostry w Zakonie
  Rev. Przełożony Polskiego Dystryktu Bractwa Św. Piusa X, Karl Stehlin FSSPX

  Omnes quos res tangit


  Najczcigodniejszy Ojcze Święty!

  Urodziłem się 57 lat temu, 35 lat temu wstąpiłem do Zakonu Dominikanów. 29 lat temu złożyłem śluby wieczyste, a od 28 lat jestem księdzem.
  Nie poznałem już Mszy Świętej w kształcie sprzed reform z roku 1970. W pamięci z najwcześniejszego dzieciństwa pozostały zaledwie oderwane obrazy.
  Byłem 16 lat po święceniach, gdy dwóch zaprzyjaźnionych świeckich (nawzajem się nie znali) zaczęło mnie jednocześnie namawiać, bym się nauczył odprawiania Mszy Świętej w tradycyjnej formie. Posłuchałem.

  Przeżyłem wstrząs. Okazało się, że Msza Święta w swojej klasycznej formie:

  - kieruje całą uwagę księdza i wiernych na Misterium,
  - z wielką precyzją słów i gestów wyraża wiarę Kościoła w to, co się tu i teraz dokonuje,
  - z równą tej precyzji siłą umacnia wiarę celebrujących,
  - nie prowokuje księdza ani wiernych do inwencji i kreacji własnej podczas liturgii,
  - przeciwnie, stawia ich na ścieżce wyciszenia i kontemplacji,
  - przez bogactwo rodzajów i liczbę gestów daje sposobność do nieustannych aktów pobożności i miłości wobec Boga,
  - jednoczy księdza z wiernymi, umieszczając ich po tej samej stronie ołtarza i zwracając ich w tę samą stronę – versus Crucem, versus Deum.

  Pomyślałem: A więc Msza Święta jest czymś takim! I ja przez 16 lat będąc księdzem tego nie wiedziałem! To było potężne eureka, odkrycie, po którym myślenie o Mszy nie mogło już zostać takie samo.
  Od samego początku zauważyłem, że ryt ten stanowi przeciwieństwo stereotypów na swój temat: Zamiast formalizmu swobodna ekspresja duszy przed Bogiem, zamiast chłodu żar czci Bożej, zamiast dystansu bliskość, zamiast obcości czułość, zamiast sztywności bezpieczeństwo, zamiast bierności świeckich żywe i dogłębne zaangażowanie (to świeccy namówili mnie do Mszy tradycyjnej, a nawet jej uczyli), zamiast przepaści między kapłanem a wiernymi niezwykła duchowa jedność wszystkich zgromadzonych, strzeżona i wyrażana przez ciszę Kanonu.
  Odkryciu towarzyszyła świadomość: To właśnie ta forma jest pomostem do pokoleń, które żyły przed nami i przekazały nam wiarę. Radość z kościelnej jedności, wykraczającej poza obecną chwilę i obejmującej wszystkie czasy, była ogromna.
  Od pierwszych chwil doznałem potężnej siły duchowego przyciągania Mszy Świętej w tej tradycyjnej formie. Nie same znaki były tym, co przyciągało – ale ich znaczenie, które odczytywać może dusza. Sama myśl o następnej celebracji sprawiała radość. Wypatrywałem sposobności do każdej następnej celebracji z pilnością i wytęsknieniem.
  Szybko dojrzała we mnie całkowita wewnętrzna pewność, że gdybym do końca życia odprawiał Mszę Świętą (a także inne Sakramenty i obrzędy) tylko i wyłącznie w formie tradycyjnej, formy posoborowej ani trochę by mi nie brakowało.
  Gdyby ktoś poprosił mnie, bym swoje odczucia związane z odprawianiem tradycyjnym, w kontekście odprawiania posoborowego, wyraził jednym słowem, byłoby to słowo „ulga”. Była to bowiem rzeczywiście ulga, o niewysłowionej głębi. Tak jakby ktoś, kto odkąd zaczął chodzić, chodził tylko w butach, w których jest kamyk. Kamyk uwiera, ale nie ma innego doświadczenia chodzenia. Mija 16 lat, ktoś przynosi parę butów, w których nie ma kamyka: „Masz, ubierz, spróbuj!”.
  Odkryłem bowiem nie tylko Mszę Świętą na nowo. Odkryłem też zdumiewającą różnicę między dwiema formami: tą praktykowaną przez wieki a tą posoborową. Różnicy tej nie znałem, bo nie znałem formy wcześniejszej.
  Poznania tradycyjnej liturgii nie porównuję do spotkania kogoś, kto mnie adoptował i został moim zastępczym rodzicem. To było spotkanie z Matką, która zawsze była moją Matką, tylko ja jej nie znałem.
  Wszystkiemu temu towarzyszyła błogosławiąca ręka Najwyższych Pasterzy Kościoła. Uczyli oni, że mszał z roku 1962, „nie był nigdy prawnie zniesiony i w konsekwencji co do zasady był zawsze dozwolony”, dodając, że „co wcześniejsze pokolenia uznawały za święte, pozostaje święte i wielkie także dla nas, i nie może być nagle całkowicie zakazane lub nawet uznane za szkodliwe. Wypada nam wszystkim zachować bogactwa, które rozwinęły się w wierze i modlitwie Kościoła i dać im właściwe im miejsce” (Benedykt XVI, List do Biskupów, 2007). Wiernych uczono też: „Ze względu na czcigodny i starożytny zwyczaj forma extraordinaria powinna być z należnym szacunkiem zachowywana”; określona została ona jako „cenny skarb, który należy zachować” (Instrukcja Universae Ecclesiae, 2011). Słowa te rozwijały treść wcześniejszych dokumentów, umożliwiających wiernym korzystanie z liturgii tradycyjnej po reformach z roku 1970, z których pierwszy wydany został w roku 1984 (Quattuor abhinc annos). Gruntem i źródłem światła dla wszystkich tych dokumentów pozostaje Bulla św. Piusa V Qui primum tempore (1570).
  Jeżeli, nie zapominając o uroczystym dokumencie Papieża Piusa V, weźmiemy pod uwagę czas obowiązywania rozstrzygnięć samych tylko Twoich, Ojcze, bezpośrednich Poprzedników, to mamy 37 lat, od roku 1984 do 2021, w czasie których Kościół mówił wiernym o liturgii tradycyjnej, kolejno w coraz mocniejszych stwierdzeniach: ‘Jest taka droga. Możecie nią iść’.

  Wszedłem zatem na drogę, którą dawał mi Kościół.
  Kto wchodzi na tę drogę, kto chce, aby ryt – naczynie Boskiej Obecności i Boskiej Ofiary – wydawał w Jego życiu owoce, musi się otworzyć, by móc siebie i innych całkowicie powierzyć Bogu obecnemu i działającemu w nas poprzez naczynie świętego rytu. Uczyniłem to z całym zaufaniem. Czułość rytu tradycyjnego – wbrew stereotypowi – jakby wyraz świętego zatroskania o nas, sprawiła, że mogłem zakosztować tego oddania jak nigdy przedtem.
  cdn
 • edytowano August 2021
  cd
  Przychodzi 16 lipca 2021 roku.
  Z Twoich, Ojcze Święty, dokumentów dowiaduję się, że drogi, którą od 12 lat idę, nie ma.
  Mamy dwa zdania dwóch Papieży: Ojciec Święty Benedykt XVI powiedział: należy uznawać Mszał św. Piusa V za nadzwyczajny wyraz lex orandi Kościoła katolickiego rytu rzymskiego. Ojciec Święty Franciszek mówi: Księgi liturgiczne promulgowane przez św. Pawła VI i św. Jana Pawła II są jedynym wyrazem lex orandi rytu rzymskiego. Zdanie Następcy neguje zdanie żyjącego Poprzednika.
  Czy konkretny sposób odprawiania, potwierdzony niepamiętną wielowiekową tradycją, uznawany przez wszystkich Papieży – do 15 lipca 2021 łącznie z Tobą, Ojcze Święty – i uświęcony praktyką wieków może utracić cechę bycia wyrazem lex orandi rytu rzymskiego? Gdyby tak było, znaczyłoby to, że cecha ta nie pochodzi z wnętrza obrzędów, lecz jest przypadłością zewnętrzną, podlegającą decyzjom decydentów, zwłaszcza najwyższego szczebla. Wszystko, co wiemy o tradycyjnej liturgii, upewnia, że bycie wyrazem lex orandi rytu rzymskiego wyrasta z jej wnętrza, z wnętrza każdego gestu i zdania, i złożonej z nich całości. Bycie wyrazem lex orandi wyrasta także – i tak zawsze pojmował to Kościół – z nieprzerwanej, od niepamiętnych czasów trwającej praktyki. Pozostaje więc wniosek, że pierwsze z powyższych dwóch zdań ma uzasadnienie i jest prawdziwe, a drugie pozbawione jest podstaw i mówi nieprawdę. Choć mówi nieprawdę, to jednak jemu właśnie nadano charakter stanowionego prawa. Ma to swoje konsekwencje, o których mówię niżej.
  Zgody na używanie mszału z roku 1962 mają teraz inny charakter niż wcześniej. Nie jest to już wyjście naprzeciw miłości wiernych, z jaką przylgnęli do tradycyjnych form, a jedynie użyczenie wiernym czasu – jak długiego, nie wiadomo – na powrót do liturgii zreformowanej.
  Słowa Motu Proprio i Listu do Biskupów czynią całkowicie jasnym, że zdecydowano rozpocząć i faktycznie rozpoczęto operację usunięcia liturgii tradycyjnej z życia Kościoła i przeniesienia jej w przepaść zapomnienia (zakaz dla kościołów parafialnych, zakaz tworzenia nowych grup, wymóg zgody z Rzymu dla nowych księży). Biskupi mają być teraz rzeczywiście Traditionis Custodes, strażnikami Tradycji, ale nie w sensie tych, którzy ją chronią, ale raczej w sensie strażników więziennych.

  Niech mi będzie wolno wyrazić przekonanie: To się nie stanie, rozpoczęta operacja nie powiedzie się. Na czym opieram to przekonanie?
  Uważna analiza obu Listów z 16 lipca wydobywa 4 zawarte w nich elementy: heglizm, nominalizm, wiarę we wszechwładzę papieża i odpowiedzialność zbiorową. Wszystkie są istotnym składnikiem przekazu i żaden nie daje się pogodzić z depozytem katolickiej wiary. Skoro nie daje się pogodzić, nie zostanie z nią zintegrowany ani w dziedzinie myśli, ani w dziedzinie praktyki.

  Przyjrzyjmy się im po kolei.
  1) Heglizm. Termin jest umowny: nie chodzi o cały system niemieckiego filozofa, lecz o ujęcie historii jako nieuchronnego, rozumnego i dobrego procesu nieustannych zmian (myśl ta wpisuje się w dłuższą tradycję: Heraklit – Plotyn – Joachim de Fiore – Hegel – Marks – ich współcześni spadkobiercy). Cechą tego ujęcia jest podział dziejów na etapy rozumiane tak, że rozpoczęcie kolejnego musi łączyć się z zakończeniem poprzedniego. Próby „ochrzczenia” heglizmu polegają na obwarowaniu kolejnych (odczytywanych bądź postulowanych) etapów sankcją Ducha Świętego. Przyjmuje się wówczas, że Duch Święty mówi kolejnemu pokoleniu coś, czego nie mówił poprzedniemu, lub wręcz mówi coś przeciwnego do tego, co mówił wcześniej. Konsekwencją jest przyjęcie jednego z trzech twierdzeń: albo na niektórych etapach Kościół nie słuchał Ducha Świętego, albo Duch Święty się zmienia, albo nosi w sobie sprzeczności. Inną konsekwencją jest zmiana rozumienia Kościoła i Tradycji. Kościoła nie można już rozumieć jako wspólnoty łączącej wiernych ponad czasem (jak to ujmuje wiara katolicka), lecz rozpada się Ona na należące do różnych etapów grupy, które nie mają ze sobą wspólnego języka: nasi poprzednicy nie znali tego, co Duch Święty mówi do nas dzisiaj. Tradycja zaś nie jest już jednym, wciąż zgłębianym przekazem, lecz polega na przyjmowaniu od Ducha Świętego co jakiś czas nowych rzeczy. Wtedy też mówi się chętniej, jak czytamy w Twoim, Ojcze, Liście do Biskupów, o „dynamizmie tradycji”, stosując go do konkretnych zdarzeń. Takim zastosowaniem są słowa, że wspomnianego dynamizmu „ostatnim etapem jest II Sobór Watykański, na którym biskupi katoliccy zebrali się by, słuchać i rozeznawać drogę, którą Duch Święty wskazuje Kościołowi”. Reszta rozumowania jest prosta: nowe formy liturgii odpowiadają nowemu etapowi, dawne – poprzedniemu, już zakończonemu. Ponieważ więc następstwo etapów sankcjonuje Duch Święty (via Sobór), kto mając dostęp do nowych form sięga po dawne, sprzeciwia się Duchowi Świętemu. Wszystkie te ujęcia jednak obce są wierze.
  Pismo Święte – norma katolickiej wiary – nie daje podstaw do takiego rozumienia historii. Daje podstawy do rozumienia zgoła innego. Król Jozjasz, dowiedziawszy się o znalezieniu księgi Prawa, zarządził świętowanie Paschy według słów odnalezionej księgi na przekór półwiecznej przerwie (2 Krl 22-23). Podobnie Ezdrasz i Nehemiasz po powrocie z niewoli babilońskiej obeszli wraz z ludem święto Namiotów ściśle według dawnych zapisów Prawa, mimo wielu dziesiątek lat od poprzednich obchodów (Ne 8). W obu wypadkach wznawiając kult po okresie zawieruch sięgnięto po dawne opisy. Nikt nie stawiał wymogu zmiany obrzędu z powodu nadejścia nowych czasów.
  2) Nominalizm. Podczas gdy heglizm wpływa na rozumienie historii, nominalizm dotyka pojmowania jedności. Przejawem nominalizmu jest przekonanie, że wprowadzenie jedności zewnętrznej (przez odgórną decyzję administracyjną) jest równoznaczne z osiągnięciem jedności realnej. Uważa się tak, ponieważ nominalizm dokonuje redukcji rzeczywistości duchowej, w przekonaniu, że można ją ujmować i regulować miarami materialnymi. Piszesz, Ojcze Święty: „To dla obrony jedności Ciała Chrystusa jestem zmuszony odwołać uprawnienie przyznane przez moich Poprzedników”. Lecz dla osiągnięcia tego samego celu – rzeczywistej jedności – Twoi Poprzednicy podjęli decyzje odwrotne. I nie bez powodu. Gdy rozumie się, że jedność realna, obejmująca wnętrze, jest innej natury niż zewnętrzna, nie dąży się do tej pierwszej przez redukcję znaków zewnętrznych. Nie uzyskujemy bowiem w tej sposób realnej jedności, lecz realne zubożenie i przeciwieństwo jedności – podział.
  Jedność nie pojawia się wskutek odwołania uprawnień, cofnięcia pozwoleń i nałożenia ograniczeń. Król Judy Roboam przed decyzją, jak potraktować Izraelitów, oczekujących od niego poprawy swej doli, radził się dwóch grup doradców. Starsi (w Piśmie Świętym często symbol dojrzałości) podpowiadali łagodność i zmniejszenie ciężarów. Młodzi (w Piśmie Świętym często symbol niedojrzałości), rówieśnicy króla, doradzili zwiększenie obciążeń i surowe słowa. Król poszedł za radą młodszych. Nie przyniosło to jedności między Judą a Izraelem, lecz dało początek rozpadowi na dwa królestwa (1 Krl 12). Nasz Pan zszywał to rozdarcie właśnie przez łagodność, wiedząc, że z jej braku powstało.
  Używanie kryteriów zewnętrznych do oceny jedności nieobce było już Apostołom (przed Zesłaniem Ducha Świętego). Skorygował to sam Zbawiciel, który na słowa św. Jana: „Mistrzu, widzieliśmy kogoś, jak w imię Twoje wypędzał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodzi z nami”, odpowiedział: „Nie zabraniajcie; kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami” (Łk 9,49-50, por. Mk 9,38-41). Miałeś, Ojcze, wiele set tysięcy wiernych, którzy „nie byli przeciwko” Tobie. I zrobiłeś tak wiele, by im to utrudnić! Czy nie lepiej było trzymać się słów Zbawiciela, wskazujących na głębszy, duchowy grunt jedności?
  Heglizm z nominalizmem często zawiązują przymierze, bo to właśnie materialne rozumienie etapu dziejów prowadzi do przekonania, że musi się on bezpowrotnie skończyć.
  3) Wiara we wszechwładzę papieża. Gdy Papież Benedykt XVI regulował swobodniejsze używanie klasycznej formy liturgii, powoływał się na wielowiekowy zwyczaj i usus. Stanowiły one solidny fundament tamtych rozstrzygnięć. Decyzja Waszej Świątobliwości za swoją podstawę nie ma takich faktów. Przeciwnie, tutaj odwołuje się coś, co długo istniało i żyło. Mówisz, Ojcze Święty, że wsparciem dla Ciebie są decyzje św. Piusa V, lecz on zastosował kryteria dokładnie odwrotne do Twoich: Co trwało długo i od dawna, mogło trwać nadal, zaniechano zaś tego, co było nowszej daty. Jedyną więc podstawą Twojej decyzji pozostaje wola osoby obdarzonej papieską władzą. Lecz czy władza ta, przy całym swoim ogromie, może spowodować, by wielowiekowe zwyczaje liturgiczne przestały być wyrazem lex orandi Kościoła rzymskiego? Święty Tomasz stawia pytanie, czy Bóg może sprawić, by to, co kiedyś było, nigdy nie zaistniało. Odpowiada, że nie, ponieważ nie jest częścią Bożej wszechmocy nic, co pociąga za sobą sprzeczność (Summa Theologiae, p. I, qu. 25, art. 4). Tym bardziej władza papieża nie może sprawić, by tradycyjne obrzędy, które przez wieki wyrażały i wyrażają nadal wiarę Kościoła (lex credendi), nagle jednego dnia utraciły cechę wyrażania także prawa modlitwy tego samego Kościoła (lex orandi). Papież może podejmować decyzje, ale nie takie, które naruszają jedność, wykraczającą wstecz i wprzód poza czasy jego pontyfikatu. Papież służy jedności większej niż zakres jego decyzji i to jedność reguluje decyzje, a nie decyzje regulują jedność.
  4) Odpowiedzialność zbiorowa. Wskazując na przyczyny swojego kroku, stawiasz, Ojcze Święty, rozmaite, w tym ciężkie, zarzuty wobec korzystających z uprawnień, określonych przez Papieża Benedykta XVI. Ale nie jest powiedziane, kto dokładnie, w jakiej liczbie i gdzie popełniał wymieniane nadużycia. Padają tylko słowa „często”, „liczni”. Nie wiemy nawet, czy większość. Chyba raczej nie? Nie większość jednak, lecz wszyscy korzystający ze wspomnianych uprawnień dotknięci zostali drakońską sankcją karną – odebraniem ich duchowej drogi, teraz lub za jakiś czas. Część osób źle korzysta z noży. Czy należy z tego powodu powszechnie zatrzymać produkcję i rozprowadzanie noży? Twoja decyzja, Ojcze Święty, jest o wiele dotkliwsza niż hipotetyczny absurd powszechnego zakazu noży.

  Ojcze Święty! Dlaczego to czynisz? Dlaczego zaatakowałeś świętą praktykę starożytnej formy sprawowania Najświętszej Ofiary naszego Pana? Powszechne zaś nadużycia rozplenione poza tą formą nie doczekały się żadnych realnych decyzji, prócz ogólnych deklaracji słownych. Jak można najpierw urzędowo nauczać, że „zanik pewnej kultury może być równie albo jeszcze bardziej poważny jak wyginięcie gatunku zwierząt lub roślin” (Laudato si, 145), a kilka lat później jednym ruchem przeznaczać do likwidacji znaczącą część własnego dziedzictwa duchowo-kulturowego? Dlaczego sformułowane przez Ciebie zasady pogłębionej ekologii przestały w tym wypadku działać? Dlaczego nie uznałeś raczej za znak od Ducha Świętego stałego wzrostu liczby wiernych utożsamiających się z tradycyjną liturgią? Nie skorzystałeś z rady Gamaliela (Dz 5). Zamiast tego uderzyłeś restrykcją bez vacatio legis.
  Nie w taki sposób posługuje się władzą Pan Bóg – wzór władców ziemskich, w pierwszym rzędzie kościelnych. O Bogu mówi Pismo Święte: „wszechwładza Twa sprawia, że wszystko oszczędzasz (…) sądzisz łagodnie i rządzisz nami z wielką oględnością, bo do Ciebie należy moc, gdy zechcesz” (Mdr 12). Prawdziwa siła nie musi dowodzić siebie samej przy pomocy surowości. Dlatego nie surowość jest atrybutem władzy naśladującej Boży wzór. Sam Zbawiciel zostawił nam w tej kwestii precyzyjną, niezawodną naukę (zob. Mt 20,24-28).
  To nie było wyszarpnięcie dywanu spod nóg idących do Boga ludzi. To była próba zabrania im spod nóg ziemi. Ta próba nie będzie skuteczna. Cokolwiek koliduje z katolicyzmem nie przyjmie się w Kościele Bożym.

  Ojcze Święty! Nie sposób doświadczać przez 12 lat gruntu pod nogami i bezpośrednio po tym uznać, że go nie ma. Nie sposób przyznać, że własna Matka, po latach odnaleziona, nie jest moją Matką. Władza Papieża jest bardzo duża. Ale nawet władza Papieża nie może sprawić, by moja Mama przestała być moją Mamą! Jedno życie nie pomieści dwóch wzajemnie sprzecznych przełomów, z których pierwszy otworzył skarbiec, a drugi byłby zgodą, że skarbiec się przedawnił i zniknął.
  Gdybym przyjął te sprzeczności, ustałaby możliwość dalszego prowadzenia życia umysłowego, a co za tym idzie duchowego. Z dwóch zdań sprzecznych wynika dowolne zdanie, prawdziwe lub fałszywe. To oznacza koniec racjonalnego myślenia, koniec poznawania rzeczywistości, koniec skutecznego komunikowania czegokolwiek komukolwiek. Wszystkie te rzeczy są podstawowym składnikiem życia ludzkiego w ogóle, a w szczególności – życia dominikańskiego.
  Nie mam żadnych zachwiań do co swojego powołania. Mam stabilną wolę kontynuowania życia i posługi w Zakonie Świętego Dominika. Żeby móc je kontynuować, niezbędne jest móc po prostu poprawnie, logicznie myśleć. Po 16 lipca przestało to być dla mnie możliwe w dotychczasowych strukturach.
  Widzę z całą jasnością, że kościelny skarbiec świętych rytów, droga pod stopami praktykujących je i matka ich pobożności – w oczywisty sposób nadal istnieje. Równie jasne stało się dla mnie, że trzeba o tym zaświadczyć.
  Pozostało mi zwrócić się do tych, którzy od samego początku radykalnych zmian (nota bene wykraczających poza wolę II Soboru Watykańskiego) ujęli się za Tradycją Kościoła, wraz z jej respektem dla wymogów rozumu, i przekazują wiernym niezmienny depozyt katolickiej wiary – do Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X. Bractwo okazało się gotowe przyjąć mnie, całkowicie respektując moją dominikańską tożsamość i dając nie tylko perspektywę służby Bogu i Kościołowi nie spętanej przez sprzeczności, ale także – dawania właściwej odpowiedzi na te sprzeczności (będące wrogiem Prawdy), które z taką siłą zaatakowały Kościół.

  Między Bractwem a oficjalnymi strukturami Kościoła trwa sytuacja sporu. Jest to spór wewnątrzkościelny i dotyczy rzeczy ważnych. Treść dokumentów i decyzji z 16 lipca sprawiła, że moje stanowisko w przedmiocie sporu stało się zbieżne ze stanowiskiem Bractwa. Jak każdy ważny spór, także i ten winien być rozwiązywany. Jestem zdeterminowany oddawać moje siły rozwiązywaniu tego sporu. W moim zamierzeniu ten list jest już częścią tych wysiłków. Środkami mogą być tylko pokorny respekt wobec prawdy i łagodność, których źródła są nadprzyrodzone. Dzięki temu możemy ufać, że rozwiązywanie tego sporu będzie budowało jedność, łączącą nie tylko żyjących obecnie, ale także wszystkie pokolenia.
  Dziękuję za poświęcenie uwagi moim słowom i proszę Cię, Ojcze, o Twoje apostolskie błogosławieństwo.

  z synowskim oddaniem w Chrystusie

  Wojciech Gołaski OP
 • Przekleiłem w całości, bo rozprawka z tego listu.

  Natomiast osobiście jestem sceptyczny do takiego ruchu, niejako ucieczki.
  Akurat przejścia w tę i w tę są od początku, to teraz akurat ważniejsze wg mnie przetrzymanie tajfunu na swoich miejscach.
 • A ja mam cichą satysfakcję, że nie tylko moje wpisy posługują się sporem heraklitejsko-parmenidejskim jako tłumaczeniem także dzisiejszych problematów.
 • Być może spór heraklitejsko-parmenidejski wyjaśnia polskie problemy. Ta tabelka https://excathedra.pl/index.php?p=/discussion/11760/pulapka-tukidydesa dowodnie i ponad wszelką wątpliwość wykazuje heraklitejski charakter polskiego losu. A w duszy pobrzmiewa Parmenides.
 • Komunikat przełożonych generalnych wspólnot „Ecclesia Dei” dotyczący „Traditionis custodes”.

  * * *

  „MIŁOSIERDZIE PANA - NAD CAŁĄ LUDZKOŚCIĄ” (SYR 18, 13)

  Instytuty sygnatariusze pragną przede wszystkim ponownie wyrazić swoją miłość do Kościoła i wierność Ojcu Świętemu. Ta synowska miłość jest dziś zabarwiona wielkim cierpieniem. Czujemy się podejrzani, odsunięci na bok, wygnani. Nie rozpoznajemy się jednak w opisie zawartym w Liście towarzyszącym motu proprio Traditionis custodes z 16 lipca 2021 roku.

  „Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu...” (1 J 1, 8 )

  Wcale nie uważamy się za „prawdziwy Kościół”. Przeciwnie, w Kościele katolickim widzimy naszą Matkę, w której znajdujemy zbawienie i wiarę. Podlegamy lojalnie władzy Papieża i Biskupów diecezjalnych, o czym świadczą dobre stosunki w diecezjach (oraz funkcje członka rady kapłańskiej, archiwisty, kanclerza lub oficjała, które zostały powierzone naszym członkom) oraz wyniki wizyt kanonicznych i apostolskich z ostatnich lat. Potwierdzamy nasze przywiązanie do Magisterium (także Soboru Watykańskiego II i tego, co po nim następuje), zgodnie z katolicką doktryną o koniecznej uległości (por. zwłaszcza Lumen Gentium, nr 25, oraz Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 891 i 892), czego dowodem są liczne studia i doktoraty napisane przez kilku z nas w ciągu ostatnich 33 lat.

  Czy popełniono błędy? Jesteśmy gotowi, jak każdy chrześcijanin, prosić o przebaczenie, jeżeli u jednego lub drugiego z naszych członków pojawił się niewłaściwy język lub lekceważenie autorytetów. Jesteśmy gotowi do nawrócenia, jeśli duch podziału lub pycha zanieczyściła nasze serca.

  „Wypełnij swe śluby złożone Najwyższemu” (Ps 50 (49), 14)

  Błagamy o ludzki, osobisty dialog, pełen zaufania, daleki od ideologii czy chłodu dekretów administracyjnych. Chcielibyśmy móc spotkać osobę, która będzie dla nas obliczem Macierzyństwa Kościoła. Chcielibyśmy móc opowiedzieć jej o cierpieniu, dramatach, smutku tak wielu wiernych świeckich z całego świata, ale także kapłanów, zakonników i zakonnic, którzy oddali swoje życie w oparciu o słowa papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI.

  Obiecano im, że „zostaną podjęte wszelkie środki, aby zagwarantować tożsamość ich Instytutów w pełnej komunii Kościoła katolickiego” [1]. Pierwsze Instytuty z wdzięcznością przyjęły kanoniczne uznanie Stolicy Apostolskiej w pełnym przywiązaniu do tradycyjnej pedagogii wiary, zwłaszcza w dziedzinie liturgii. (na podstawie protokołu porozumienia z dnia 5 maja 1988 r. między kardynałem Ratzingerem a arcybiskupem Lefebvre). To uroczyste zobowiązanie zostało wyrażone w motu proprio Ecclesia Dei z 2 lipca 1988 roku, a następnie w różny sposób w odniesieniu do poszczególnych Instytutów, w ich dekretach erekcyjnych i w ostatecznie zatwierdzonych konstytucjach. Zakonnicy, zakonnice i kapłani zaangażowani w naszych Instytutach złożyli śluby lub podjęli zobowiązania zgodnie w tym konkretnym duchu.

  W ten sposób, ufając słowu Najwyższego Pasterza, oddali swoje życie Chrystusowi, aby służyć Kościołowi. Ci kapłani i zakonnicy służyli Kościołowi z poświęceniem i wyrzeczeniem. Czy możemy ich dzisiaj pozbawić tego, do czego się zobowiązali? Czy możemy pozbawić ich tego, co Kościół obiecał im przez usta papieży?

  „Miej cierpliwość nade mną!” (Mt 18, 29)

  Papież Franciszek zachęca „duszpasterzy, aby słuchali z miłością i spokojem, ze szczerym pragnieniem, aby dojść do sedna dramatu osób i zrozumieć ich punkt widzenia, aby im pomóc żyć lepiej i rozpoznać swoje miejsce w Kościele.” (Amoris lætitia, 312). Chętnie powierzamy ojcowskiemu sercu dramaty, które przeżywamy. Potrzebujemy słuchania i troski, a nie potępienia bez dialogu. Surowe osądzanie stwarza poczucie niesprawiedliwości i rodzi urazę. Cierpliwość zmiękcza serca. Potrzebujemy czasu.

  Słyszymy dzisiaj o dyscyplinarnych wizytacjach apostolskich dla naszych Instytutów. Prosimy o braterskie spotkania, podczas których będziemy mogli wyjaśnić, kim jesteśmy i jakie są powody naszego przywiązania do pewnych form liturgicznych. Nade wszystko pragniemy prawdziwie ludzkiego i miłosiernego dialogu: „Miej cierpliwość nade mną!”

  „Circumdata varietate” (Ps 45 (44), 10)

  13 sierpnia tego roku, Ojciec Święty potwierdził, że w sprawach liturgicznych „jedność nie jest jednolitością, lecz wielopostaciową harmonią stworzoną przez Ducha Świętego” [2]. Pragniemy wnieść nasz skromny wkład w tę harmonijną i różnorodną jedność, świadomi, że - jak naucza Sacrosanctum Concilium – „liturgia jest szczytem, do którego zmierza działanie Kościoła, a zarazem źródłem, z którego wypływa cała jego cnota” (SC, nr 10).

  Z ufnością zwracamy się najpierw do biskupów Francji, aby można było rozpocząć prawdziwy dialog i wyznaczyć mediatora, który będzie dla nas ludzką twarzą tego dialogu. „Trzeba unikać osądów, które nie uwzględniają złożoności różnych sytuacji […] Trzeba pomóc każdemu w znalezieniu jego sposobu uczestnictwa we wspólnocie kościelnej, aby czuł się przedmiotem „niezasłużonego, bezwarunkowego i bezinteresownego” miłosierdzia.” (Amoris lætitia, nr 296-297).

  Sporządzono w Courtalain (Francja), 31 sierpnia 2021 r.

  Podpisali:

  ks. Andrzej Komorowski, Przełożony Generalny Bractwa Kapłańskiego św. Piotra
  ks. Gilles Wach, Przeor Generalny Instytutu Chrystusa Króla Najwyższego Kapłana
  ks. Luis Gabriel Barrero Zabaleta, Przełożony Generalny Instytutu Dobrego Pasterza
  o. Louis-Marie de Blignières, Przełożony Generalny Bractwa św. Wincentego Ferreriusza
  ks. Gerald Goesche, Przeor Generalny Instytutu św. Filipa Neri
  o. Antonius Maria Mamsery, Przełożony Generalny Misjonarzy Świętego Krzyża
  o. Louis-Marie de Geyer d’Orth, opat Opactwa św. Magdaleny w Le Barroux
  o. Emmanuel-Marie Le Fébure du Bus, opat Kanoników z Lagrasse
  o. Marc Guillot, opat Opactwa św. Marii w La Garde
  m. Placide Devillers, opatka Opactwa Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Le Barroux
  m. Faustine Bouchard, Przeorysza Kanoniczek z Azille
  m. Madeleine-Marie, Przełożona Wielbicielek Królewskiego Serca Jezusa Najwyższego Kapłana

  ---
  Przypisy:
  [1] Notatka informacyjna z 16 czerwca 1988 r., w Documentation Catholique, nr 1966, s. 739.
  [2] Videomensaje del Santo Padre Francisco a los participantes en el congreso virtual continental de la vida religiosa, convocado por la CLAR, 13-15 sierpnia 2021.

  ---
  Powyższy komunikat został wydany po spotkaniu przełożonych generalnych zgromadzeń celebrujących tradycyjną liturgię, które odbyło się 31 sierpnia w prowadzonym przez Instytut Dobrego Pasterza seminarium św. Wincentego a Paulo w Courtalain.
  Tłumaczenie: ks. Mateusz Markiewicz IBP.
 • Niesamowite, takie 'lojalki' od lat przecież, a papież 'dyscyplinarki" wysyła...
  (z listu)
  Słyszymy dzisiaj o dyscyplinarnych wizytacjach apostolskich dla naszych Instytutów. Prosimy o braterskie spotkania,
 • ...a najlepsze przywołanie amorysa letycji ...no proszą się o bana, złośliwe tradziuchy
 • edytowano September 2021
  Zerwanie w ramach hermeneutyki ciągłości oraz anulacja jako szczytowy wyraz strategii akceptacji.
 • - Nie ma różnicy między tymi, którzy są religijni, a tymi, którzy nimi nie są. Zasadnicza różnica tkwi w rozróżnieniu między prawdziwym Bogiem a bogiem naszego ego - powiedział papież Franciszek podczas mszy w Budapeszcie.

  nie pamiętam który z polskich przedwojennych autorów napisał
  nie ma wierzących i niewierzących
  są modlący sie i nie modlący

  chyba to jest różne od Fanciszkowych słów
 • Jeśli się dopowie że tylko modlitwa prowadzi do Boga to nie jest różne.
 • Furda modlitwy, liturgie, sakramenty?

  Dobroludzizm wyczuwam.
 • Przemko napisal(a):
  Jeśli się dopowie że tylko modlitwa prowadzi do Boga to nie jest różne.
  Różne.
  Modlitwa to bycie religijnym

  A Papież.. hm. Jak często bywa - jego słowa można interpretować przerażająco różnie.
 • MarianoX napisal(a):
  Furda modlitwy, liturgie, sakramenty?

  Dobroludzizm wyczuwam.
  O modlitwie, liturgii i sakramentach jest w wypowiedzi papieża właściwie nic.
  Co do dobroludzizmu to jest w jego wypowiedzi wręcz skrajny "antydobroludzizm", ale to już bardziej jako pochodna.

  Celnie strzela papa, ale najbardziej potrzebujący - z obserwacji - będą mieli ciężko przyswoić.
 • christoph napisal(a):
  - Nie ma różnicy między tymi, którzy są religijni, a tymi, którzy nimi nie są. Zasadnicza różnica tkwi w rozróżnieniu między prawdziwym Bogiem a bogiem naszego ego - powiedział papież Franciszek podczas mszy w Budapeszcie.
  Nie no jasne że nie ma. Różnica jest tylko między tradsami a resztą świata -- gdyż tylko tych pierwszych można i należy zadeptywać.
 • edytowano September 2021
  TecumSeh napisal(a):
  Przemko napisal(a):
  Jeśli się dopowie że tylko modlitwa prowadzi do Boga to nie jest różne.
  Różne.
  Modlitwa to bycie religijnym

  A Papież.. hm. Jak często bywa - jego słowa można interpretować przerażająco różnie.
  +1
  Ja zawsze mam ze słowami Ojca Świętego Francziszka ten problem, że dopiero jak sobie od nowa zdefiniuję użyte słowa i terminy to wychodzi mi sensownie i ortodoksyjnie.
  Szturmowiec.Rzplitej napisal(a):
  christoph napisal(a):
  - Nie ma różnicy między tymi, którzy są religijni, a tymi, którzy nimi nie są. Zasadnicza różnica tkwi w rozróżnieniu między prawdziwym Bogiem a bogiem naszego ego - powiedział papież Franciszek podczas mszy w Budapeszcie.
  Nie no jasne że nie ma. Różnica jest tylko między tradsami a resztą świata -- gdyż tylko tych pierwszych można i należy zadeptywać.
  Gdyżalbowiem Tadsi nie rozróżniają Boga Prawdziwego od boga swego ego. W stosunku do kilku znanych mi tradsów to nawet może być prawda, ale nie zakładałbym się o to czy jest to reguła.
 • allium napisal(a):

  Gdyżalbowiem Tadsi nie rozróżniają Boga Prawdziwego od boga swego ego. W stosunku do kilku znanych mi tradsów to nawet może być prawda, ale nie zakładałbym się o to czy jest to reguła.
  W niepewności: "odosobnione przypadki" vs. "reguła" nie jest szanowny odosobniony (bez cienia satysfakcji, ewentualnie z odrobiną zawiedzionej nadziei).
 • Wogle religia rimsko-katowicka, to, nieco wbrew swej nazwie, religia dla biednych i cierpiących. Łatwiej jest biednej wdowie przeznaczyć wdowi grosz stanowiący bez mała 50% jej "majątku", niż bogatemu choćby 1%, dlatego wraz ze stopniem wzbogacenia społeczęstw katowicys zanika. Być może to jest powodem idiosynkrazji ludzi pierwszego świata do naszej wiary. Być może uwiera ich, że muszą jednak coś tam przekazać, kogoś miłować, komuś wybaczyć.
  "Nie potrzebują" też oni pocieszenia, bo nie ma z czego ich pocieszać.

  Co innego biedni lub/i cierpiący. Dla tych nadzieja zawarta w Chrystusie Panu jest często jedyną przyczyną chęci życia.

  Tak sobie tylko dywaguję nie starając się zbytnio zgadywać, co siedzi w ludzkich umysłach, gdyż jak w poprzednim wątku tak i w tym, mam wrażenie, że bardziej wartościowe niż take rozkminy czym kerują się bliźni, jest dbanie o własne zbawienie (tak się jakoś dziwnie składa, że taki egois musi podążać drogą altruizmu).
 • edytowano September 2021
  ..."Gdybym też miał ...wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił"...
 • edytowano September 2021
  ...drogą Kościoła jest miłość

  ..."złe duchy wierzą"

 • ksiądz "z Zielonki" (Warszawskie msze trydenckie) przeszedł do lefebrystów
  1.09.2021

  Wiadomość skierowana szczególnie do PARAFIAN z ZIELONKI i innych bezpośrednich znajomych.
  Niniejszym chcę zdementować to, co nieprawdziwego krąży po Zielonce o mnie i o Bractwie Kapłańskim św. Piusa X.

  Szukając roztropnej drogi w rozeznanym gruntownie stanie konieczności, po różnych modlitwach, lekturach, namysłach i doświadczeniach, a także bazując na tym, że zbawienie duszy jest najwyższym prawem w Kościele, postanowiłem z dniem 1 września 2021 r. opuścić moją parafię i wstąpić do Bractwa KAPŁAŃSKIEGO św. Piusa X, w ten sposób zadbać o realizowanie powołania kapłańskiego w warunkach w pełni katolickich, o dobro mojej duszy, rozwój cnót Boskich oraz pobożności opartej na sprawowaniu sakramentów świętych w tradycyjnym rycie rzymskim, troszcząc się bez przeszkód o zachowanie świętej wiary katolickiej w sobie i wiernych świeckich. Mam tam perspektywę bardziej kontemplacyjnego życia. O pragnieniu prowadzenia życia bardziej oddanego Bogu ks. Biskupowi kilka razy wspominałem. Gdybym nie podjął takiej decyzji dalsze pozostanie księdzem diecezjalnym wiązałoby się dla mnie w dalszym ciągu z dużą ilością zagrożeń dla wiary, kapłańskiego powołania i zdrowia.
  Do wspomnianej decyzji opuszczenia parafii i wstąpienia do Bractwa Kapłańskiego przymusza mnie stan powszechnej konieczności w jakiej znalazł się Kościół ze względu na kryzys wiary, liturgiczny, kapłański i moralny oraz stan wyższej konieczności osobistej. W związku z tym stanem jestem zobowiązany w sumieniu podjąć skuteczne środki do utrzymania swojego kapłaństwa przez codzienną celebrację Mszy Św. w klasycznym rycie rzymskim (zgodnie z bullą "Quo primum" św. Piusa V) oraz innych sakramentów w tradycyjnym rycie (zgodnie z kanonami Soboru Trydenckiego), do niesienia ratunku duszom zagubionym przez zamęt powszechnie obecny w Kościele. Chodzi też o zatroszczenie się o własne zdrowie, które zostało nadszarpnięte. Tego wszystkiego nie mógłbym w pełni realizować w dotychczasowych warunkach objawiających wspomniany kryzys w Kościele.
  Jest to dla mnie stan wyższej konieczności, przez który okazuję posłuszeństwo samemu Bogu i prawdzie objawionej. O takich sytuacjach pisali chociażby wielcy doktorzy Kościoła: św. Tomasz z Akwinu oraz św. Alfons M. Liguori, a także wielki teolog Suarez.
  Jeszcze raz podkreślam, że po gruntownym rozeznaniu nie widzę innej normalnej, stabilnej drogi szukania chwały Bożej oraz zbawienia duszy własnej i innych. Nie chcę dłużej narażać się na utratę wiary i zdrowia w warunkach, które odbiegają, łagodnie rzecz ujmując, od normalności. Moim najgłębszym pragnieniem jest jak najdoskonalsze wypełnienie woli Bożej i w konsekwencji zbawienie własnej duszy.

  O decyzji oficjalnie został poinformowany Ks. Biskup Romuald Kamiński specjalnym obszernym pismem doręczonym osobiście 16.08.2021 r. Opisałem w nim dokładnie moje motywy i przyczyny decyzji.

  Zdaję sobie sprawę, że może to wzbudzić w niektórych pewne kontrowersje, ale chcę podkreślić, iż uczyniłem to zgodnie z nakazem sumienia po dokładnym rozeznaniu.

  Rozwiewając wszelkie wątpliwości chcę przypomnieć, że biskupi Bractwa są pasterzami uznanymi przez Stolicę Apostolską. Bractwo ma pozwolenie wykonywania władzy sądowniczej pierwszej instancji, a jego kapłani mają jurysdykcję do sprawowania sakramentu pokuty bezpośrednio udzieloną przez papieża Franciszka oraz jurysdykcję do błogosławienia małżeństw za zgodą Ordynariusza miejsca. Bractwo przekazuje prawdę tak, jak to zawsze czynił Kościół, pielęgnuje zdrową pobożność i stwarza odpowiednie warunki dla wzrostu duchowego i wypełniania misji kapłańskiej. Widzę tam najbardziej odpowiednie warunki do wypełniania tego, do czego powołał mnie i cały Kościół Chrystus.

  Uważałem za konieczne upublicznienie w streszczeniu moich motywacji ze wspomnianego pisma.

  KTO JEST ZAINTERESOWANY, ZAPRASZAM DO KAPLICY PRZEORATU BRACTWA W WARSZAWIE-RADOŚCI, UL. GARNCARSKA 32.
  Jest możliwość odwiedzenia księgarni z wydawnictwem Te Deum z bardzo cennymi publikacjami.

  Osobiscie od piątku będę na razie w Przeoracie w Krakowie.
  Serdecznie zapraszam.

  * * * *

  AD MAIOREM DEI GLORIAM

  Wszystkim parafianom z Zielonki bardzo dziękuję i przepraszam za to, co było nie po myśli Bożej.

  Polecam się modlitwie.
  X. Cezary Winiarek
 • No przecież papież zakazał odprawiania mszy w kościele parafialnym, to rozumiem kolesia, który postanowił odprawiać w kaplicy w przeoracie.
Ta dyskusja została zamknięta.