ten łajdak Matejko

edytowano November 2020 w Forum ogólne
GW 14.11.2020 ALE HISTORIA
TEN ŁAJDAK MATEJKO

kilka dni później*:
Jan Matejko:
Dowiedziałm się o otwartym liście p. Rosenbluma, który podobnie jak inni wyznawcy talmudu z wielkim zuchwalstwem i arogancją odzywają się o wszystkim i o wszystkich. Ustępstwa nasze są na każdym kroku i na każdym miejscu, to wielki upadek ducha. Brak energii, ospałość w sprawach społecznych oraz bierne, powiedziałbym nawet służalcze poddanie się wpływom hebrajskim, spowodowały, że żydzi mają nas dziś za trupów chodzących, nad którymi można się znęcać.
Oto przerażające następstwa naszego bezwładu i ospałości.
Historia wojenki matejko-hebrajskiej przednia, skończyła się w sądzie. A zaczęła od tego, że jego uczeń, żyd, do galerii posłał czyjś obraz jako swój.
Nie mam pojęcia, jak tę historię odczytają czytelnicy gazwybu, ale dla mnie to źródło gotowców-odpowiedzi!

kilka dni wcześniej*
Jan Matejko:
My, twórcy, mamy dwie ojczyzny: sztukę i kraj. Dziś nie wolno nam tego oddzielać.
Więc wy, uczniowie hebrajczycy, pamiętajcie, że sztuka nie jest handlową, spekulacyjną robotą, lecz pracą w wyższych celach ducha ludzkiego, w miłości Boga z miłością kraju złączona. Jeśli więc chcecie uczyć się w naszej szkole dla spekulacji, nie odczuwać dla kraju, w którym żyjecie od wieków, potrzeby szlachetniejszych uczynków, to znaczy, że nie chcecie być Polakami. A skoro tak, wynoście się, idźcie od nas tam, gdzie nie ma żadnej ojczyzny ni wyższych cnót ludzkich w miłości do rodzimej ziemi poczętych.
*kolejność w artykule :)

-
Jan Matejko jest moim fanem!

#MatejkoKomentarz

Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.