Za wszystkich w podróży

O dotarcie do celu podróży i szczęśliwy powrót do domu
+++
Święty Krzysztofie,
módl się za nami!
Modlitwa kierowcy
Boże, daj pewną rękę i bystre oko,
abym na drogach nikomu
nie wyrządził krzywdy.
Nie pozwól dawco życia,
abym stał się przyczyną
śmierci lub kalectwa,
a także zachowaj mnie
od nieszczęścia i wypadku.
Amen.

*
"Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia
«13456716

Komentarz

Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.