Duchowe wsparcie

Akcja duchowego wsparcia misjonarzy z Polski.
Bardzo dobry pomysł na wielkopostne postanowienie wsparcia poprzez modlitwę, post, ofiarę cierpienia lub dobre postanowienie. Szczegóły w linku.
https://misjonarznapost.pl

Komentarz

 • Marnioku,
  przysługuje nam chyba słowo komentarza do tych linków.
  Kukam tam i?
 • edytowano March 2019
  Ok, mogę wkleić w sumie. Tekst nie jest długi jak zazwyczaj bywają KEPowe.

  "Komunikat na II Niedzielę Wielkiego Postu "Ad Gentes"
  17 marca 2019 r., Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami
  Umiłowani w Chrystusie Panu,

  Bracia i Siostry!

  W Kościele w Polsce obchodzimy w II niedzielę wielkopostną „Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami”. Modlitwą, cierpieniem w intencji misji oraz ofiarami wyrażamy braterską solidarność z 2004 naszymi misjonarkami i misjonarzami, którzy głoszą Ewangelię i dają świadectwo miłości Boga i bliźniego w 99 krajach misyjnych.

  Tegoroczną II Niedzielę Wielkiego Postu przeżywamy w roku Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, ustanowionego przez Ojca Świętego Franciszka, by ożywić zapał misyjny w całym Kościele. Jej hasło: „Misjonarze mocą Ducha”, podkreśla prawdę, bliską św. Janowi Pawłowi II, że misje są sprawą wiary, a głoszenie Ewangelii dokonuje się dzięki inspiracji, światłu, mocy i łasce Bożego Ducha. Owocność misji „ad gentes” zależy od otwarcia się na Boże działanie tak misjonarzy, którzy nie szczędząc siebie, stają się posłusznymi narzędziami Ducha Świętego, jak i tych, którym głoszą słowo Boże. Duch Święty działa także w naszych sercach, ożywiając świadomość odpowiedzialności za misje i pobudzając nas do ofiarności i zaangażowania misyjnego.

  Dziś mamy sposobność, by modlitwą i darem serca wesprzeć Kościół w krajach misyjnych. Dlatego ofiary zbierane do puszek są przeznaczone na finansowanie projektów misyjnych za pośrednictwem Dzieła Pomocy „Ad Gentes” Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. W ciągu całego roku możemy pomagać misjonarzom i misjonarkom wysyłając SMS-a o treści Misje na numer 72 032 (koszt 2,46 zł z VAT). SMS-a można przesłać za pośrednictwem wszystkich operatorów telefonii komórkowej, którzy zrezygnowali z własnych dochodów związanych z tą akcją. Możemy również objąć patronatem misyjnym jednego z misjonarzy czy misjonarek. Więcej informacji na ten temat na stronie internetowej www.misje.pl.

  Dzięki naszemu wsparciu duchowemu i ofiarności polscy misjonarze głoszą Ewangelię o zbawieniu na wszystkich kontynentach. Budują kościoły, kaplice i sale katechetyczne, w których rozbrzmiewa słowo Boże i modlitwa. Formują katechistów, prowadzą szkoły, bursy, świetlice dla dzieci. Prowadzą liczne ośrodki zdrowia i szpitale. Pomagają potrzebującym wsparcia duchowego i materialnego, karmią głodnych, leczą chorych, podtrzymują na duchu tych, którzy cierpią z powodu nędzy i wykluczenia społecznego. Ich wieloraka służba ubogim i cierpiącym jest możliwa dzięki naszej hojności.

  W imieniu misjonarek i misjonarzy serdecznie dziękuję za pamięć, pomoc i zaangażowanie misyjne, tak duszpasterzom, jak i wiernym świeckim w Polsce. Dziękuję za uległość natchnieniom Ducha Świętego, świadectwo ewangelicznego braterstwa i troski, by Chrystus był głoszony na całej ziemi.

  Niech Duch, który wzbudza w nas miłość do sióstr i braci na misjach, i który owocnie prowadzi dzieło ewangelizacji w świecie obficie udziela wszystkim świateł i łask. Niech czyni nas uczniami-misjonarzami, gorliwie realizującymi mandat misyjny Chrystusa.

  Wszystkim, którzy wspierają misje z serca błogosławię: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.  + Jerzy Mazur SVD

  Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji"
 • Popieram. Należy wysyłać natychmiast misje do krajów pogańskich: Francji, Niemiec, Anglii, Hiszpanii i kilku pomniejszych. Afryka w dalszej kolejności, tam jest mniej pogaństwa.
 • edytowano March 2019
  Misje wspierać można poprzez pomoc materialną. Dwa razy w roku – 6 stycznia oraz w II Niedzielę Wielkiego Postu prowadzone są we wszystkich kościołach w Polsce zbiórki pieniędzy, z których cały dochód przeznaczony jest na wspieranie misji. Ofiary zbierane na tacę w Uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia), przeznaczone są na Krajowy Fundusz Misyjny, z którego utrzymuje się m.in. Centrum Formacji Misyjnej, a z sum zebranych w II Niedzielę Wielkiego Postu finansowane są projekty misyjne koordynowane w ramach Dzieła Pomocy „Ad Gentes”.

  Bardzo istotną pomoc dla misjonarzy, dla ludzi, w krajach misyjnych stanowią ofiary materialne, dzięki którym misjonarz może pomagać głodnym i potrzebującym, wśród których pracuje. Także misjonarze muszą mieć zapewnione podstawowe warunki do pracy misyjnej, by móc pomagać innym, także materialnie. Do tego niezbędna jest pomoc płynąca od nas, gdyż „Kościół misyjny oddaje to, co otrzymuje; rozdaje ubogim to, co jego bogatsi członkowie oddają mu do dyspozycji” (Jan Paweł II).

  Nie straciły aktualności słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego „… w miarę swoich możliwości, gdyż i dla nas czasy nie są łatwe, nie zapominajmy o misjach. Na pewno będzie to też ofiara miła Bogu”.

  Ofiary na wsparcie są wpłacane na konto Komisji Episkopatu Polski ds. Misji:

  Komisja Episkopatu Polski ds. Misji, Bank PEKAO S.A. I O/Warszawa
  06 1240 1037 1111 0000 0691 6772

  Ofiary mogą być przekazywane na wsparcie pracy misyjnej wskazanego misjonarza (z dopiskiem "Patronat misyjny nad ..." - zobacz więcej http://www.misje.pl/pomoc-misjom/patronat-misyjny ) lub też na konkretne projekty zgłaszane do Dzieła Pomocy "Ad Gentes" i MIVA Polska przez polskich misjonarzy.
 • edytowano March 2019
  Jeśli ktoś włączył się w akcje https://misjonarznapost.pl/ i ma przydzielonego misjonarza/misjonarkę których wspiera duchowo modlitwą, postem lub ofiarowaniem cierpienia w jego trudnej pracy, a ma jeszcze dodatkowo chęć wesprzeć jego samego i dzieło któremu ona/on służy materialnie powinien wypełnić poniższy formularz http://www.proloc.pl/formularze_on_line3/formularz_projektu.php i wysłać go on-line do KEP ds Misji, a następnie realizować wg własnego uznania i możliwości darowizny na konkretną osobę (misjonarza) dopisujac w tytule przelewu "Patronat misyjny nad....."
 • Jutro obchodzimy Dzień Pamięci i Modlitwy za misjonarzy – Świadków Wiary i Męczenników.

  Pamiętajmy w naszej modlitwie o wszystkich misjonarzach posługujących w niebezpiecznych zakątkach świata.
 • marniok napisal(a):
  Jutro obchodzimy Dzień Pamięci i Modlitwy za misjonarzy – Świadków Wiary i Męczenników.

  Pamiętajmy w naszej modlitwie o wszystkich misjonarzach posługujących w niebezpiecznych zakątkach świata.
  +
 • https://misjonarznapost.pl

  Kolejna edycja na 2020 rok.
  Takie techniczne pytanie mam, czy zeszłorocznie wylosowany misjonarz (u mnie misjonarka) w tym roku już "nie jest mój"?
Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.