KKK

Pisma &Tradycja, a Katechizm Kościoła Katolickiego
los napisal(a):
Jedynym pisanym źródłem wiary jest Pismo. Koniec.

Komentarz

 • Natomiast zasady Sola Scriptura nie wyznajemy
 • edytowano May 20
  → Powyższy cytat to odpowiedź na:
  /przeklejone/
  Exspectans napisal(a):
  Jeśli bralibyśmy to serio, to musiałoby być coś naprawdę dużego i prawdopodobnie związanego z religią.
  Może "prawdziwa" tajemnica fatimska? Albo jakieś dodatkowe źródła z czasów apostolskich? Np. wiadomo, że istniały akta procesu Pana Jezusa, ale gdzieś zginęły na przestrzeni wieków. Oczywiście wiadomo, że do Objawienia nic już nie zostanie dodane, ale jakieś wymowne świadectwo z tamtych czasów być może mogłoby się stać katalizatorem zmian na lepsze.

  I zaczęło się...
  TecumSeh napisal(a):
  los napisal(a):
  Jedynym pisanym źródłem wiary jest Pismo. Koniec.
  Katechizm jeszcze.
 • TecumSeh napisal(a):
  los napisal(a):
  Jedynym pisanym źródłem wiary jest Pismo. Koniec.
  Katechizm jeszcze.
  Nie.

  → Jan Paweł II wyjaśnia (11.10.1992, Konstytucja Apostolska
  FIDEI DEPOSITUM mocą której publikuje się KKK
  )
  Głównym zadaniem ... lepsze ujęcie i przedstawienie cennego depozytu nauki chrześcijańskiej, by stała się ona bardziej przystępna dla wierzących w Chrystusa ... .
  romeck: tu wg nnie: depozyt = źródło

  Można by podciągnąć pod "tak" ten fragment, lecz wydaje mi się, że jednak źródłem jest 'nauka Ducha Świętego w dziejach", a katechizm ją tylko porządkuje.
  Każdy katechizm powinien wiernie i w sposób uporządkowany przedstawiać nauczanie Pisma świętego, żywej Tradycji w Kościele i autentycznego Urzędu Nauczycielskiego, a także duchowe dziedzictwo Ojców, Doktorów i świętych Kościoła, by umożliwiać lepsze poznanie tajemnic chrześcijańskich i ożywiać wiarę Ludu Bożego. Musi brać pod uwagę wyjaśnienia nauki, które w ciągu dziejów Duch Święty wskazał Kościołowi. Konieczne jest także, by pomagał rozjaśniać światłem wiary nowe sytuacje i problemy, które w przeszłości nie zostały wyjaśnione.
  Katechizm zawiera zatem rzeczy nowe i stare (por. Mt 13, 52), ponieważ wiara pozostaje zawsze ta sama, a zarazem jest źródłem wciąż nowych świateł.
 • /przeklejone/
  TecumSeh napisal(a):
  romeck napisal(a):
  Można by podciągnąć pod "tak" ten fragment, lecz wydaje mi się, że jednak źródłem jest 'nauka Ducha Świętego w dziejach", a katechizm ją tylko porządkuje.
  Spór o detale ale co do zasady, chyba jednak jest źródłem. Na koncept czyśćca Kolega by nie wpadł sam, choćby po tysiącu lat codziennej lektury Pisma. No i Tradycja - nie wszystko zostało spisane w Piśmie, co nie znaczy że wzięło się znikąd i nie obowiązuje.

  Ale to naprawdę spór niewart przesadnej uwagi - katolika obowiązuje Pismo oraz KKK.
  Brzost napisal(a):
  TecumSeh napisal(a):
  Na koncept czyśćca Kolega by nie wpadł sam, choćby po tysiącu lat codziennej lektury Pisma.
  Na naukę o czyśćcu naprowadza św. Paweł mówiąc o tych co ocaleją lecz tak jakby przez ogień (1Kor 3,15).

 • TecumSeh napisal(a):
  romeck napisal(a):
  Można by podciągnąć pod "tak" ten fragment, lecz wydaje mi się, że jednak źródłem jest 'nauka Ducha Świętego w dziejach", a katechizm ją tylko porządkuje.
  Spór o detale ale co do zasady, chyba jednak jest źródłem. Na koncept czyśćca Kolega by nie wpadł sam, choćby po tysiącu lat codziennej lektury Pisma. No i Tradycja - nie wszystko zostało spisane w Piśmie, co nie znaczy że wzięło się znikąd i nie obowiązuje.

  Ale to naprawdę spór niewart przesadnej uwagi - katolika obowiązuje Pismo oraz KKK.
  Pismo oraz Tradycja.

  KKK i inne kompedia & katechizmy to jednak nie źródło, lecz spisana nauka Ducha Świętego wraz z aktualnościami, które podlegają zmianom (np. post, przepisy okołoliturgiczneb itp).

  Więc jednak kol. losowe. :)

  ps.
  No właśnie!
  Nigdy o tym nie pomyślałem - co w katechizmach jest/ może być zmienne (oprócz streszczeń i objaśnień prawd wiary).

  np.
  1904 "Jest wskazane, by każda władza była równoważona przez inne władze i inne zakresy kompetencji, które by ją utrzymywały we właściwych granicach. Na tym właśnie polega zasada <<państwa praworządnego>>, w którym najwyższą władzę ma prawo, a nie samowola ludzi".

  ps.2
  Przecież NIE MA JEDNEGO katechizmu!
 • /przeklejone/
  TecumSeh napisal(a):
  Brzost napisal(a):
  TecumSeh napisal(a):
  Na koncept czyśćca Kolega by nie wpadł sam, choćby po tysiącu lat codziennej lektury Pisma.
  Na naukę o czyśćcu naprowadza św. Paweł mówiąc o tych co ocaleją lecz tak jakby przez ogień (1Kor 3,15).

  To ja wiem, sam Jezus też wspomina o tym pośrednio, mówiąc: "pojednaj się z bratem dopóki jesteś z nim w drodze by cię nie wtrącono do więzienia, skąd nie wyjdziesz zanim nie oddasz ostatniego grosza".

  Tym niemniej jak pokazuje historia wszelakich schizm - nie ma szans by bez Kościoła (oświeconego przez Ducha Świętego) wpaść na taki pomysł tylko na podstawie lektury Pisma.
  TecumSeh napisal(a):
  romeck napisal(a):
  Pismo oraz Tradycja.

  KKK i inne kompedia & katechizmy to jednak nie źródło, lecz spisana nauka Ducha Świętego wraz z aktualnościami, które podlegają zmianom (np. post, przepisy okołoliturgiczneb itp)
  Ha, wiedziałem że się z tego offtop zrobi, niezależnie jak bardzo nie chciałem tego:)
  Pewne rzeczy podlegają zmianom, inne, jak np nauka o czyśccu - nie.
  Jeśli nie z KKK to skąd wiemy o czyśćcu (mam tu na myśli źródło pisane i pewne, obowiązujące)?
 • /przeklejone/
  Smok_Eustachy napisal(a):
  Czyściec jest przyklepany jako dogmat czy nie jest?
  TecumSeh napisal(a):
  Jest.
  TecumSeh napisal(a):
  Smok_Eustachy napisal(a):
  No właśnie
  I?
  romeck napisal(a):
  TecumSeh napisal(a):
  Smok_Eustachy napisal(a):
  No właśnie
  I?
  TRADYCJA
  TecumSeh napisal(a):
  romeck napisal(a):
  TecumSeh napisal(a):
  Smok_Eustachy napisal(a):
  No właśnie
  I?
  TRADYCJA
  Nie wiem co Kolega ma na myśli (znaczy wiem co to tradycja, pytam co to za argument tutaj, bo nie widzę związku), więc poproszę o wersję dla prostaczków:)
  //
  romeck: Tradycja - że nie katechizm (czy KKK)
 • /przeklejone/
  MarianoX napisal(a):
  Chronologicznie pierwsza przesłanka biblijna o Czyśccu miała miejsce w 2-giej Księdze Machabejskiej, (2 Mch 12,38-45). stanowi ona kanon katolicki i prawosławny, ale nie wchodzi w skład kanonu protestanckiego i hebrajskiego:

  "Pod chitonem jednak u każdego ze zmarłych znaleźli przedmioty poświęcone bóstwom, zabrane z Jamnii, chociaż Prawo tego Żydom zakazuje. Dla wszystkich więc stało się jasne, że to oni i z tej właśnie przyczyny zginęli. Wszyscy zaś wychwalali Pana, sprawiedliwego Sędziego, który rzeczy ukryte czyni jawnymi, a potem oddali się modlitwie i błagali, aby popełniony grzech został całkowicie wymazany.

  Mężny Juda upomniał lud, aby strzegli samych siebie i byli bez grzechu mając przed oczyma to, co się stało na skutek grzechu tych, którzy zginęli. Uczyniwszy zaś składkę pomiędzy ludźmi, posłał do Jerozolimy około dwu tysięcy srebrnych drachm, aby złożono ofiarę za grzech.
  (...)
  Dlatego właśnie sprawił, że złożono ofiarę przebłagalną za zabitych, aby zostali uwolnieni od grzechu".
 • edytowano May 20
  Smok_Eustachy napisal(a):
  Natomiast zasady Sola Scriptura nie wyznajemy
  Post kol. losa mówi o pisanym źródle.

  O, i to jest atgument za tym, że nie katechizmy (w tym KKK) są / jest źródłem wiary.
  TecumSeh napisal(a):
  Katechizm jeszcze.
 • Katechizm to źródło wiedzy o nauczaniu Kościoła odnośnie prawd wiary i moralności z tych prawd płynącej. Katechizm jest prezentacją w formie kompendium tego, co płynie ze źródeł. Onże w temacie:
  KKK 95 "Jasne więc jest, że święta Tradycja, Pismo święte i Urząd Nauczycielski Kościoła, wedle najmądrzejszego postanowienia Bożego, tak ściśle ze sobą się łączą i zespalają, że jedno bez pozostałych nie może istnieć, a wszystkie te czynniki razem, każdy na swój sposób, pod natchnieniem jednego Ducha Świętego przyczyniają się skutecznie do zbawienia dusz" (Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 10).
  i:
  KKK 11 Katechizm ma na celu przedstawienie organicznego i syntetycznego wykładu istotnych i podstawowych treści nauki katolickiej, obejmujących zarówno wiarę, jak i moralność w świetle Soboru Watykańskiego II i całości Tradycji Kościoła. Jego podstawowymi źródłami są: Pismo święte, Święci Ojcowie, liturgia i Urząd Nauczycielski Kościoła. Jest przeznaczony do tego, by stać się "punktem odniesienia dla katechizmów lub kompendiów, które są opracowywane w różnych krajach" (Synod Biskupów (1985), Relacja końcowa, II B a 4).

  KKK 23 Katechizm zwraca szczególną uwagę na wykład doktrynalny, ponieważ pragnie pomóc w pogłębieniu znajomości wiary. Został więc ukierunkowany na dojrzewanie wiary, na jej zakorzenienie w życiu i promieniowanie nią przez świadectwo (Por. Jan Paweł II, adhort. apost. Catechesi tradendae, 20-22; 25).
 • Rydygier napisal(a):
  Katechizm to źródło wiedzy o nauczaniu Kościoła ...
  A co jako o źródle wiary (patrz TecumSeh vs los)?

 • KKK 81 "Pismo święte jest mową Bożą, utrwaloną pod natchnieniem Ducha Świętego na piśmie.
  Święta Tradycja słowo Boże przez Chrystusa Pana i Ducha Świętego powierzone Apostołom przekazuje w całości ich następcom, by oświeceni Duchem Prawdy, wiernie je w swym nauczaniu zachowywali, wyjaśniali i rozpowszechniali".

  KKK 82 Wynika z tego, że Kościół, któremu zostało powierzone przekazywanie i interpretowanie Objawienia, "osiąga pewność swoją co do wszystkich spraw objawionych nie przez samo Pismo święte. Toteż obydwoje należy z równym uczuciem czci i poważania przyjmować i mieć w poszanowaniu (Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 9)
  KKK 84 "Święty depozyt" (Por. 1 Tm 6, 20; 2 Tm 1,12-14). wiary (depositum fidei), zawarty w świętej Tradycji i Piśmie świętym, został powierzony przez Apostołów wspólnocie Kościoła. "Na nim polegając, cały lud święty zjednoczony ze swymi pasterzami trwa stale w nauce Apostołów, we wspólnocie braterskiej, w łamaniu chleba i w modlitwach, tak iż szczególna zaznacza się jednomyślność przełożonych i wiernych w zachowywaniu przekazanej wiary, w praktykowaniu jej i wyznawaniu"49Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 10).
  W sensie ścisłym źródłem wiary jako objawionych prawd oddanych w depozyt Kościołowi jak również wiary w znaczeniu cnoty jest Pan Bóg:
  KKK 97 "Święta Tradycja i Pismo święte stanowią jeden święty depozyt słowa Bożego" (Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 10), w którym – jak w zwierciadle – Kościół pielgrzymujący kontempluje Boga, źródło wszystkich swoich bogactw.
  A najlepiej poczytać sobie wszystkie okoliczne paragrafy, bo stanowią pewną całość.
 • Rydygier napisal(a):
  W sensie ścisłym źródłem wiary jako objawionych prawd oddanych w depozyt Kościołowi (...) jest Pan Bóg:
  Dziękuję.
  "Pozamiatane."
 • ....ktoś tu pamięta Hozjusza?
 • Aż taki stary, wbrew pozorom, nie jestem.
 • Ale możemy pamiętać to co napisał.
 • edytowano May 29
  ...i warto! Bardzo a propos popełnił był bąmot - "Pismo św. bez autorytetu Kościoła ma rangę równą bajkom Ezopa"

  Ps. oczywiście a propos w moim ograniczonym rozumieniu, ukłony dla wszystkich!
 • To prawie jak Kaczkowski o ludziach czczących wafla
 • Filioquist napisal(a):
  ...i warto! Bardzo a propos popełnił był bąmot - "Pismo św. bez autorytetu Kościoła ma rangę równą bajkom Ezopa
  Ewidentnie miał ogromnie wysokie mniemanie o bajkach Ezopa.

  Albo nie czytał Biblii.
 • christoph napisal(a):
  To prawie jak Kaczkowski o ludziach czczących wafla
  ...ooo, a cóż to za wypowiedź była?
 • Szturmowiec.Rzplitej napisal(a):
  Filioquist napisal(a):
  ...i warto! Bardzo a propos popełnił był bąmot - "Pismo św. bez autorytetu Kościoła ma rangę równą bajkom Ezopa
  Ewidentnie miał ogromnie wysokie mniemanie o bajkach Ezopa.

  Albo nie czytał Biblii.
  Hozjusz nie czytał Biblii?

  ok - bajki Ezopa to była mocna figura retoryczna, dzisiaj zamiast tego moglibyśmy np. wymienić Prajñāpāramitā Sūtra - będzie ok?
 • Szturmowiec.Rzplitej napisal(a):
  Filioquist napisal(a):
  ...i warto! Bardzo a propos popełnił był bąmot - "Pismo św. bez autorytetu Kościoła ma rangę równą bajkom Ezopa
  Ewidentnie miał ogromnie wysokie mniemanie o bajkach Ezopa.

  Albo nie czytał Biblii.
  ...Biblii czyli czego?

  ...konkretnego opublikowanego tekstu, który ma imprimatur KK, ponieważ jego treść jest zgodna z Tradycją?
 • Filioquist napisal(a):
  ....ktoś tu pamięta Hozjusza?
  Nie. Lecz góglam.

  →Opornych innowierców usuwał z granic swej diecezji ...
  Ha! A moi arcybiskupowie to zapraszają innowierców na "ekumeniczne nabożeństwa". Wystarczyło 450 lat...

  →Mawiał on często: każdą rzecz tak zowię, jaką jest: figę figą, motykę motyką, a heretyka heretykiem.
 • romeck napisal(a):
  href="https://www.ultramontes.pl/hozjusz.htm">→Mawiał on często: każdą rzecz tak zowię, jaką jest: figę figą, motykę motyką, a heretyka heretykiem.
  ...to Kol. Losu powinno zwłaszcza podobać się
 • edytowano June 13
  .
 • edytowano June 13
  Obecnie mamy czasy wykręcania i miętolenia znaczeń

  "W dawnych czasach heretyk szczycił się, że nie jest heretykiem. To królestwa tego świata były heretyckie, ze swymi policjantami i sędziami, ale nie on. On był ortodoksyjny.[...] Dziś, z uśmieszkiem ni to zarozumialstwa, ni to zakłopotania, mówi 'myślę, że mam bardzo heretyckie poglądy' i toczy wzrokiem dokoła, czekając na oklaski. Słowo 'herezja' nie oznacza już błędu. Gorzej - w potocznym rozumieniu oznacza odwagę i jasność myśli. Słowo 'ortodoksja' nie oznacza już racji. Gorzej - w potocznym rozumieniu oznacza już błąd. Wszystko to świadczy o jednym i tylko o jednym: ludzie przestali się przejmować, czy ich poglądy są filozoficznie słuszne. Bo przecież na dobrą sprawę ktoś, kto oświadcza, że jest heretykiem powinien wpierw oświadczyć, ze jest niespełna rozumu."
 • Autora można bezbłędnie poznać po stylu :-)
 • edytowano June 13
  Brzost napisal(a):
  Autora można bezbłędnie poznać po stylu :-)
  Gdyby żył sto lat poźniej byłby forumowiczem :)
 • edytowano June 13
  wojtek napisal(a):
  Brzost napisal(a):
  Autora można bezbłędnie poznać po stylu :-)
  Gdyby żył sto lat poźniej byłby forumowiczem :)
  Jest naszym fanem
 • wojtek napisal(a):
  Brzost napisal(a):
  Autora można bezbłędnie poznać po stylu :-)
  Gdyby żył sto lat poźniej byłby forumowiczem :)
  Głęboki umysł wypełniony Boża mądrością, wyprzedza swój czas, a jego postawy i poglądy niejako zapowiadają wydarzenia i zjawiska, które nadejdą.
 • MarianoX napisal(a):
  wojtek napisal(a):
  Brzost napisal(a):
  Autora można bezbłędnie poznać po stylu :-)
  Gdyby żył sto lat poźniej byłby forumowiczem :)
  Głęboki umysł wypełniony Boża mądrością, wyprzedza swój czas, a jego postawy i poglądy niejako zapowiadają wydarzenia i zjawiska, które nadejdą.
  +100!
 • KAnia napisal(a):
  wojtek napisal(a):
  Brzost napisal(a):
  Autora można bezbłędnie poznać po stylu :-)
  Gdyby żył sto lat poźniej byłby forumowiczem :)
  Jest naszym fanem
  + ;)

Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.