29 września: Świętych Archaniołów Michała, Rafała i Gabriela

edytowano September 2019 w ŻRFF - modlitewnik
image

Nowenna

Dzień pierwszy - 20 września

Najświetniejszy Archaniele, św. Michale, który pełen wiary, pokory, wdzięczności i miłości, daleki od poddania się podszeptom zbuntowanego Lucyfera i od zastraszenia widokiem mrowia jego popleczników, zaraz przeciwko niemu powstałeś i, porwawszy resztę zastępów niebieskich do obrony sprawy Bożej, odniosłeś całkowite zwycięstwo, błagam cię, wyjednaj dla mnie łaskę wykrycia wszystkich pułapek i odparcia wszelkich ataków aniołów ciemności, tak bym, za twoim przykładem, zwyciężywszy, mógł któregoś dnia zasłużyć na to chwalebne miejsce, z którego one zostały bezpowrotnie strącone.

Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Litania do św. Michała Archanioła

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami!
Synu odkupicielu świata, Boże,
Duchy Święty, Boże, .
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, Królowo Aniołów – módl się za nami!
Święty Michale Archaniele,
Święty Michale Książę przesławny,
Święty Michale dzielny w walce,
Święty Michale pogromco szatana,
Święty Michale postrachu złych duchów,
Święty Michale wodzu wojska niebieskiego,
Święty Michale zwiastunie Bożej chwały,
Święty Michale radości Aniołów,
Święty Michale zaszczycie nieba,
Święty Michale przedstawiający Najwyższemu prośby nasze,
Święty Michale obrońco dusz sprawiedliwych,
Święty Michale posłanniku Boga,
Święty Michale przewodniku nasz w modlitwie,
Święty Michale nasza tarczo w pokusach,
Święty Michale warownio ludu Bożego,
Święty Michale stróżu i patronie Kościoła,
Święty Michale dobroczyńco sławiących Cię narodów,
Święty Michale chorąży zbawienia,
Święty Michale aniele pokoju,
Święty Michale prowadzący dusze do wiecznej światłości,
Święty Michale zwierzchniku w niebie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami!

P. Módl się za nami, święty Michale Archaniele,
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.

Wszechmogący wieczny Boże, który św. Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą Kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa Pana na­szego. Amen.

Modlitwa Papieża Leona XIII

Modlitwa do św. Michała Archanioła Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
«1

Komentarz

 • edytowano September 2016
  Dzień drugi - 21 września

  Najświetniejszy Archaniele, św. Michale, który, mianowany przez Boga stróżem całego ludu wybranego, jako Jego narzędzia, podtrzymywałeś go w niedoli, rozwiewałeś wąt­pliwości i zaspokajałeś wszelkie potrzeby, rozdzielając morze na dwoje, posyłając z chmur deszcz manny i wydobywając wodę ze skał, proszę ciebie, byś oświecał, podtrzymywał, bronił i wspomagał moją duszę w każdej potrzebie, pomagając przezwyciężyć wszystkie przeciwności, jakie na każdym kroku napotykamy na groźnych bezdrożach tego świata, ażebym mógł bezpiecznie dotrzeć do tego królestwa pokoju i radości, którego cieniem jedynie była ziemia obiecana Abrahamowi.

  Ojcze nasz...
  Zdrowaś Maryjo...
  Chwała Ojcu...

  Litania do św. Michała Archanioła

  Modlitwa Papieża Leona XIII
  _______________________________________________


  Modlitwa do Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała

  O najszczęśliwsi Archaniołowie: Michale, Gabrielu, Rafale,
  dowódcy wojsk Niebieskich, wyproście nam światło Ducha Świętego, wprowadźcie nas w tajemnice Boskie
  i dajcie nam siłę do walki przeciwko naszemu wspólnemu nieprzyjacielowi. Amen.
  +++
 • edytowano September 2016
  Dzień trzeci

  Najświetniejszy archaniele, św. Michale, który, mianowany głową i obrońcą Kościoła katolickiego, zapewniłeś mu triumf nad zaślepieniem niewiernych poprzez naukę Apostołów, nad okrucieństwem tyranów poprzez wytrwałość jego męczenników, nad przewrotnością heretyków poprzez mądrość jego doktorów, nad nieprawością tego świata przez czystość dziewic, świętość pontyfikatu i skruchę pokutników, nieustannie broń go przed zakusami wrogów chroń przed zniesławieniem przez niegodnych synów, by zawsze jawił się przepojony pokojem i święty i byśmy niewzruszenie trzymali się wiary we wszystkich jej dogmatach, do końca żywota przestrzegając jej nakazów.

  Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
  Litania do św. Michała Archanioła
  oraz modlitwa do św. Michała Archanioła - Modlitwa Papieża Leona XIII

  +++
 • Dzień czwarty - 23 września

  Najświetniejszy Archaniele, św. Michale, który stoisz przy ołtarzach, by zanosić przed Wieczny Majestat nasze modlitwy i ofiary, proszę cię, wspomóż mnie we wszystkich próbach wierności chrześcijaństwu, bym zachował wytrwałość, pamięć i wiarę, które za Twoim pośrednictwem ofiarowane zostaną Najwyższemu i przyjęte przez Niego jako słodkie kadzidło.

  Ojcze nasz...
  Zdrowaś Maryjo...
  Chwała Ojcu...
  Litania do św. Michała Archanioła
  Modlitwa Papieża Leona XIII
 • Dzień piąty - 24 września

  Najświetniejszy Archaniele, św. Michale, u którego stóp najwyższe godności tego świata chylą się w pokorze, wejrzyj okiem łaskawym w moją marną duszę, owładniętą tyloma żądzami i skalaną tyloma grzechami, i wyjednaj dla mnie łaskę przezwyciężenia pierwszych spośród nich oraz oparcia się tym drugim, bym, raz dostąpiwszy nowego życia, już nigdy nie powrócił do tego żałosnego stanu.

  Ojcze nasz...
  Zdrowaś Maryjo...
  Chwała Ojcu...

  Litania do św. Michała Archanioła
  Modlitwa Papieża Leona XIII
 • Dzień szósty - 25 września

  Najświetniejszy Archaniele, św. Michale, który będąc postrachem diabłów, posłany zostałeś przez dobrego Boga, by nas bronić przed ich napaściami w tej ostatniej walce, proszę Cię, w tych strasznych chwilach dodawaj mi otuchy swoją cudowną obecnością, wesprzyj swą niepokonaną mocą, bym pokonał wszystkich moich wrogów i dzięki Tobie, ustrzegł się grzechu i piekła, a przez całą wieczność sławić będę Twoją potęgę i łaskawość.

  Ojcze nasz...
  Zdrowaś Maryjo...
  Chwała Ojcu...
  Litania do św. Michała Archanioła
  Modlitwa Papieża Leona XIII
 • Dzień siódmy - 26 września

  Najświetniejszy Archaniele, św. Michale, który, z troskliwością większą od rodzicielskiej, zstępujesz do Królestwa Czyśćcowego, pełnego udręki, by uwalniać dusze wybranych i przenosić je w wieczną szczęśliwość, wyjednaj dla mnie to, bym poprzez świątobliwy i ofiarny żywot zasłużył na uniknięcie tych strasznych męczarni; a jeżeli ze względu na jakiekolwiek przewiny lub na niedostatek pokuty w tym życiu skazany zostanę na znoszenie ich przez jakiś czas, wstaw się za mną u Pana i nakłoń wszystkich moich przyjaciół, by poparli mnie, umożliwiając jak najrychlejsze przeniesienie do nieba, gdzie opromieni mnie najświętsza światłość, obiecana Abrahamowi i wszystkim jego potomkom.

  Ojcze nasz...
  Zdrowaś Maryjo...
  Chwała Ojcu...
  Litania do św. Michała Archanioła
  Modlitwa Papieża Leona XIII
 • Dzień ósmy - 27 września

  Najświetniejszy Archaniele, św. Michale, któremu pisane jest zadąć w trąbę zapowiadającą Sąd Ostateczny i iść przed Synem Człowieczym i z Jego Krzyżem w Wielkiej Dolinie, spraw, by Pan osądził mnie dobrotliwie i łaskawie, wcześniej ukarawszy za moje grzechy, tak by ciało moje mogło zmartwychwstać wśród sprawiedliwych, dostępując błogosławionej i chwalebnej nieśmiertelności, a duch mój krzepił się widokiem Pana Jezusa, stanowiącego radość i pociechę dla wszystkich wybranych.

  Ojcze nasz...
  Zdrowaś Maryjo...
  Chwała Ojcu...
  Litania do św. Michała Archanioła
  Modlitwa Papieża Leona XIII
 • Dzień dziewiąty - 28 września

  Błogosławiony Archaniele, św. Michale, który, uczyniony rządcą całej ludzkości, jesteś w szczególnej mierze strażnikiem Kościoła katolickiego i jego widomego zwierzchnika, sprowadź na łono tej Oblubienicy Jezusa Chrystusa wszystkie zbłąkane owieczki, niewiernych, Żydów, schizmatyków i grzeszników, ażeby wszyscy oni, złączeni w jedno stado, mogli wiecznie wysławiać najwyższą łaskawość. Zachowaj Kościół na drodze świętości i broń przed wszelkimi wrogami nieomylnego znawcę jego woli, biskupa rzymskiego, ażeby nikt nie opierał się głosowi tego powszechnego nauczyciela, schodząc ze ścieżki zbawienia, a wszyscy, poddani i władcy, ludy i wodzowie, z każdym dniem pogłębiali w sobie poczucie sprawiedliwości, tworząc państwo pokoju i nienaruszalnej zgody, będące odbiciem, zapowiedzią i rękojmią owego doskonałego i wiecznego królestwa, które wszyscy błogosławieni tworzyć będą w niebie z Jezusem Chrystusem.

  Ojcze nasz...
  Zdrowaś Maryjo...
  Chwała Ojcu...
  Litania do św. Michała Archanioła
  Modlitwa Papieża Leona XIII
 • Święci Archaniołowie Michał, Rafał i Gabriel 29 września

  Aniołowie są istotami ze swej natury różnymi od ludzi. Należą do stworzeń, są nam bliscy, dlatego Kościół obchodzi ich święto. Do ostatniej reformy kalendarza kościelnego (z 14 lutego 1969 r.) istniały trzy odrębne święta: św. Michała czczono 29 września, św. Gabriela - 24 marca, a św. Rafała - 24 października. Obecnie wszyscy trzej archaniołowie są czczeni wspólnie.

  Nie widać ich i nie słychać, ale znani są z potęgi działania. Jeden zaopiekował się podróżnikiem, drugi zwyciężył ze Smokiem, trzeci zwiastował ważne nowiny. Nazywani są kolejno Rafał, Michał oraz Gabriel.

  W liturgii Kościół obchodzi święto trzech archaniołów, którzy odegrali w historii zbawienia ważne role. Archanioł Rafał zaopiekował się bohaterem biblijnej księgi Tobiasza – młodym podróżnikiem. O zwycięskich potyczkach Archanioła Michała ze Smokiem-szatanem czytamy natomiast w księdze Apokalipsy. Trzeci z Bożych Posłańców, Archanioł Gabriel zwiastował Maryi, że będzie Matką Syna Bożego.

  Wypełnianie jakiejś misji należy do samej istoty aniołów. „Anioł” to z greckiego po prostu „posłany”. Katechizm wyjaśnia, że aniołowie są istotami duchowymi, nie posiadającymi ciała, powoływanymi przez Boga do spełniania zadań specjalnych.

  29 września świętujemy dzień Archaniołów: Michała, Rafała i Gabriela, którym Bóg powierzył specjalne misje wobec ludzi. Archaniołowie nigdy nie byli ludźmi, jednak zaliczani są do świętych. W początkach chrześcijaństwa zbyt pochopnie oddawano cześć siedmiu Archaniołom, wymienianym w apokryfach zydowskich. Synody w Laodycei (361 r.) i w Rzymie (492 r. i 745 r.) zezwoliły, by otoczyć kultem liturgicznym tylko św. Michała, św. Gabriela i św. Rafała, ponieważ tylko o tych Archaniołach mamy wyraźne świadectwo w Piśmie Świętym.

  św. Michał - hebrajskie imię Mika'el znaczy"Któż jak Bóg"
  św. Gabriel - imię znaczy tyle, co "mąż Boży" albo "wojownik Boży".
  św. Rafał - hebrajskie imię Rafael oznacza "Bóg uleczył".

  Pierwsze miejsce wśród Archaniołów ma Michał. Według tradycji chrześcijańskiej i żydowskiej, kiedy Lucyfer zbuntował się przeciwko Bogu i skłonił do buntu część aniołów, wówczas św. Michał miał wystąpić jako pierwszy przeciwko niemu z okrzykiem "któż jak Bóg!".

  Archanioł Gabriel uważany jest za szczególnego opiekuna Świętej Rodziny. Najpierw powiadomił Zachariasza o narodzinach Jana Chrzciciela, potem zwiastował Najświętszej Maryi Pannie narodzenie Pana Jezusa. Wydarzenia te opisał św. Łukasz (Łk 1, 1-80). To Gabriel pojawił się również w snach św. Józefa, powiadamiając go najpierw o macierzyństwie Maryi, potem ostrzegając przed Herodem (Mt 2, 13) i wreszcie nakazując mu wrócić do Nazaretu (Mt 2, 19--20).

  Archanioł Rafał znany jest przede wszystkim z Księgi Tobiasza, w której czytamy, jaką opieką otoczył Tobiasza w czasie podróży do Persji, a po powrocie do domu wyjawił Tobiaszowi i jego ojcu, kim jest: "Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański" (Tb 12, 15).

  http://www.traditia.fora....zesnia,823.html

  image
 • edytowano September 2019
  2019 r.

  image

  Błogosławiony Archaniele, św. Michale,
  który, uczyniony rządcą całej ludzkości, jesteś w szczególnej mierze strażnikiem Kościoła katolickiego i jego widomego zwierzchnika, sprowadź na łono tej Oblubienicy Jezusa Chrystusa wszystkie zbłąkane owieczki, niewiernych, Żydów, schizmatyków i grzeszników, ażeby wszyscy oni, złączeni w jedno stado, mogli wiecznie wysławiać najwyższą łaskawość.

  Zachowaj Kościół na drodze świętości i broń przed wszelkimi wrogami nieomylnego znawcę jego woli, biskupa rzymskiego, ażeby nikt nie opierał się głosowi tego powszechnego nauczyciela, schodząc ze ścieżki zbawienia, a wszyscy, poddani i władcy, ludy i wodzowie, z każdym dniem pogłębiali w sobie poczucie sprawiedliwości, tworząc państwo pokoju i nienaruszalnej zgody, będące odbiciem, zapowiedzią i rękojmią owego doskonałego i wiecznego królestwa, które wszyscy błogosławieni tworzyć będą w niebie z Jezusem Chrystusem.
  +++
 • Wszystkiego najlepszego dla forumkowych Michałów, Rafałów i Gabrieli. Niech wam dobry Bóg błogosławi a Archaniołowie za Wami orędują.
 • edytowano September 2020
  @Rafal, wszystkiego najlepszego:)
  Nie wiem czy jest tu jakiś Gabriel, Michał albo inny Rafał? Bo jeśli - to wszystkiego najlepszego panowie:)
  +++

  Św. Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw zasadzkom i niegodziwościom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu zastępów anielskich, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

  image
 • Przy okazji wyczytałem, że tekst tej modlitwy, wprowadzonej do liturgii Mszy świętej na polecenie papieża Leona XIII, wyparował z niej przy okazji posoborowej reformy. Natomiast obecny swój renesans zawdzięcza w znacznej mierze obecnemu papieżowi, Franciszkowi, który zaapelował o jej odmawianie na koniec Różańca.
 • No nie wiem. U mnie parafii się odmawiało jeszcze za Benedytka. A dowiedziałem się o nim z kazania księdza angelologa na jego gościnnych występach w Piaskach (Nowej Karczmie). Nb. mówił o wtedy (będzie już ze 20 lat), że siedziba szatana mieści się w Brukseli.
 • U mnie kilka lat temu, choć nie potrafię podać dokładnej daty. Natrafiłem nawet na wypowiedź św. Jana Pawła II z 1994 roku, zachęcającą do tej modlitwy, więc obecna jej popularność może mieć wielu ojców. Franciszka wspomniałem, bo jest jego oficjalna wypowiedź na ten temat:

  https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2018-09/papa-francesco-pregare-rosario-ottobre-contro-il-male.html
 • edytowano September 2021
  dziś 20. września
  → pierwszy dzień nowenny
 • Dzień drugi - 21 września
  +
 • Dzień trzeci.
  +
 • Dzień czwarty - 23 września
  +
 • Dzień piąty - 24 września
  +
 • edytowano September 2021
  Dzień szósty - 25 września
  +
Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.