ŻRFF - Intencje od 31 lipca do 6 sierpnia 2016 r., XI Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

image

W tym wątku możesz wpisać intencje, w których chcesz abyśmy modlili się, napisać swoje rozmyślania różańcowe, zadeklarować dodatkową modlitwę, dać swoje świadectwo czy podzielić się innymi uwagami.
Pamiętaj o odpowiedzialności przed Bogiem za słowo.

image

Nieco o nas:

Działamy w oparciu o "Ceremoniał Żywego Różańca", zatwierdzony przez Księdza Prymasa Kard. S. Wyszyńskiego w 1977 r.
Naszym Promotorem jest ks. Marcin Socha xsocha@op.pl
Obecnie na FForum istnieje 15 Róż, do których należą osoby z Forum Frondy, Forum ad verecundiam (Jaskinia Cyrusa), Forum IVRP, Forum Rebelya i Forum ExCathedra, tzw. - „Płateczki” czyli Damy i Rycerze Żywego Różańca FF.
Żywy Różaniec FF posiada własną Księgę Żywego Różańca, której karty stanowią kwestionariusze wypełnione przez Damy i Rycerzy poszczególnych FF Róż. Księga znajduje się u Księdza Dyrektora ŻRFF.

Pamiętajmy, że Żywy Różaniec FF potrzebuje wsparcia duchowego. Prosimy o ofiarność w polecaniu Bogu przez ręce Maryi Niepokalanej cierpień, postów, a także maleńkich codziennych wydarzeń. Kto może, niech zamówi Mszę Świętą, lub choćby poprosi swoich przyjaciół, rodzinę czy wspólnotę o modlitwę.

Więcej wiadomości w wątku "Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania"
http://zrff.pl/?odpowiedz...-zadawane-pytan

Prawie wszystkie Pomoce w modlitwie i Rozważania Tajemnic różańcowych, niemal wszystkie informacje dotyczące Żywego Różańca FF, w tym aktualny Skład Róż, znajdują się na stronie ŻRFF:
www.zrff.pl
_________________________________________________

Komentarz

 • edytowano July 2016
  Wiadomości dla Dam i Rycerzy ŻRFF:

  - przypominamy SPOSÓB MODLITWY

  Staramy się codziennie odmówić
  1 x Ojcze Nasz...
  10 x Zdrowaś...
  1 x Chwała Ojcu...
  podczas rozważania jednej Tajemnicy Różańcowej, która została nam przydzielona w danym miesiącu.

  Następnie dobrze jest dodać tzw. modlitwę fatimską:
  "O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia".

  Polecamy także modlitwę Św. Maksymiliana Marii Kolbe:
  "O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.
  + Amen"

  Tajemnice, które ze względu na niepełne Róże nie mają swych Dam czy Rycerzy, powinny być mimo to przez kogoś rozważane tymczasowo, dlatego codziennie oczekujemy na Wasze dodatkowe deklaracje modlitwy. Jeżeli nikt się nie zgłosi, rozważania te podejmą zelatorzy niepełnych Róż.
  Modlitwy wstępne (Wierzę, Ojcze nasz, 3xZdrowaś i Pod Twoją obronę), jeśli nikt się nie zadeklaruje, odmawia zelator każdej FF-Róży.

  Kto nie może być z nami o 22:00 w Wątku z Intencjami, niech modli się w czasie i miejscu dla siebie dogodnym, w łączności duchowej z ŻRFF.

  ___________________________________________________

  WŁĄCZAMY SIĘ DO APOSTOLSTWA MODLITWY w intencjach:


  Lipiec

  Intencja ogólna: Aby szanowane były ludy tubylcze, których tożsamość, a nawet egzystencja są zagrożone.
  Intencja ewangelizacyjna: Aby Kościół w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach poprzez swoją misję kontynentalną głosił Ewangelię z odnowionym zapałem i entuzjazmem.

  Sierpień

  Intencja ogólna: Aby sport był okazją do braterskiego spotkania między narodami i przyczyniał się do sprawy pokoju na świecie.
  Intencja ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie żyli zgodnie z Ewangelią, dając świadectwo wiary, uczciwości i miłości bliźniego.
  __________________

  Wątek, podobny do tego który czytasz, ukazywać się będzie na Forum w każdą niedzielę.
  Niech prowadzi nas Maryja Niepokalana!

  ___________________________________________________

  WIELKA NOWENNA FATIMSKA 2009-2017

  image

  MODLITWA ZAWIERZENIA NOWENNY

  (według słów bł. Jana Pawła II)

  Przyjmij, o Matko Boga i Matko moja,
  tę Wielką Fatimską Nowennę, jaką odprawiam
  ku Twojej czci i chwale Trójcy Świętej
  niegasnącej światłości.
  Tego Boskiego blasku potrzebują moje stopy,
  gdy idę przez świat, pełen niepokoju i często zagubiony.
  Dziewico z Fatimy, towarzysz mi w drodze!
  Prowadź do Twego Syna! Zaprowadź do portu zbawienia.
  Módl się za mną, grzesznym, teraz i w godzinę mojej śmierci!
  Amen."

  "Prosimy Cię, Maryjo! Ukaż nam swe Niepokalane Serce, będące drogą, która zaprowadzi dzisiejszy świat do Boga. Prosimy: «Od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać!»
  Wśród licznych zagrożeń i niepewności jutra, wołamy do Ciebie w zaufaniu bez granic:
  Pomóż nam przezwyciężyć grozę zła, która tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi – zła, które w swych niewymiernych skutkach ciąży już nad naszą współczesnością i zdaje się zamykać drogi ku przyszłości!
  Od głodu i wojny, wybaw nas!
  Od wojny atomowej, od nieobliczalnego samozniszczenia, od wszelkiej wojny, wybaw nas!
  Od grzechów przeciw życiu człowieka od jego zarania, wybaw nas!
  Od nienawiści i podeptania godności dzieci Bożych, wybaw nas!
  Od wszelkich rodzajów niesprawiedliwości w życiu społecznym, państwowym i międzynarodowym, wybaw nas!
  Od deptania Bożych przykazań, wybaw nas!
  Od usiłowań zdeptania samej prawdy o Bogu w sercach ludzkich, wybaw nas!
  Od przytępienia wrażliwości sumienia na dobro i zło, wybaw nas!
  Od grzechów przeciw Duchowi Świętemu, wybaw nas!

  Przyjmij, nasza Matko, to wołanie nabrzmiałe cierpieniem wszystkich ludzi! Przepojone cierpieniem całych społeczeństw!
  Pomóż nam mocą Ducha Świętego przezwyciężać wszelki grzech, grzech w każdej jego postaci: w nas i wokół nas.
  Niech nasze dziecięce oddanie się Tobie stanie się narzędziem, którym posłużysz się zgodnie z wolą Bożą, aby rychlej nadeszła cywilizacja miłości, aby pojawiła się wśród nas wiosna chrześcijaństwa i zakwitła świętością życia nas, naszych rodzin i całych narodów.

  Niech jeszcze raz objawi się w dziejach świata nieskończona potęga Odkupienia: potęga Miłości miłosiernej! Niech powstrzyma zło! Niech przetworzy sumienia! Niech w Sercu Twym Niepokalanym odsłoni się dla wszystkich światło Nadziei!
  Niech Serce Twe Niepokalane zmieni świat.
  Amen."

  Módlmy się o wszystkie potrzebne łaski dla członków Żywego Różańca Forum Frondy, dla wszystkich FForumowiczów, forumowiczów IVRP, Rebelyantów, Pismejkerów, ExCathedrantów oraz odwiedzających tę stronę, za dusze czyśćcowe, aby wszyscy przez tę modlitwę różańcową ciągle odkrywali wartości tajemnic wcielenia i odkupienia ludzi, głosząc nieustanną chwałę Chrystusa.

  We wszystkich intencjach wymienianych na FForum
  i w intencjach wymienionych w tym wątku.
 • edytowano July 2016
  Intencje stałe ŻRFF
  ___________________________________________________

  Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu, Duchu Święty, wielbię Cię z najgłębszą czcią i ofiaruję Ci najdroższe Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecnego we wszystkich tabernakulach świata, jako przebłaganie za zniewagi, świętokradztwa i zaniedbania, którymi jest On obrażany! Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i Niepokalanego Serca Maryi błagam Cię o nawrócenie biednych grzeszników."

  ___________________________________________________
  " A Ty, o Panie, nie wstrzymuj wobec mnie Twego miłosierdzia; łaska Twa i wierność niech mnie zawsze strzegą! Otoczyły mnie bowiem nieszczęścia, których nie ma liczby, winy moje mnie ogarnęły, a gdybym mógł je widzieć, byłyby liczniejsze niż włosy na mej głowie, więc we mnie serce ustaje.
  Panie, racz mnie wybawić; Panie, pospiesz mi na pomoc! "
  (Ps 40,12)"
  __________________________________________________
  + w intencji wszystkich tych, którzy w Psalmie 40 odnajdują siebie, aby Maryja, Matka dobrej rady, ubłagała dla nich łaskę Bożego Miłosierdzia i Siedem Darów Ducha Świętego.
  __________________________________________________
  + dziękując za dar, jakim jest dla nas osoba i posługa Ojca Świętego Franciszka, prośmy w intencjach Piotra Naszych Czasów i za jego osobę, o siły na jeszcze wiele lat posługi Kościołowi.
  __________________________________________________
  + za naszego Księdza Dyrektora
  aby Pan dał mu siły duchowe i fizyczne niezbędnie potrzebne do poprowadzenia dzieła Żywego Różańca FF, tworzonego ku Bożej chwale na czwórforumku.
  __________________________________________________
  + za Księdza proboszcza parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Częstochowskiej w Pszczynie , o Błogosławieństwo Boże.
  __________________________________________________
  + za kapłanów, aby wzorem Mistrza i Nauczyciela, kierowali się prawdziwą miłością.
  + za nowo wyświęconych kapłanów, aby swymi talentami ubogacali nasz Kościół Święty.
  + za ludzi młodych, aby otwartym sercem przyjmowali łaskę powołania do kapłańskiej posługi w Kościele.
  + błagalna: w intencji księdza Janusza,
  + za Księdza Piotra i wszystkich chorych i cierpiących kapłanów, aby znaleźli u wiernych zrozumienie i czynną miłość.
  + za chorego na Parkinsona księdza Zygmunta, o poprawę stanu zdrowia, o ulgę w cierpieniu i wsparcie w chorobie udzielane mu przez bliskich i znajomych,
  + za księży przeżywających poważne kryzysy kapłaństwa, wystawionych na pokuszenie - Boże łaskawy i litościwy, dodaj im sił w dochowaniu ślubów, a kobietom, które nieświadomie stały się narzędziem szatana, daj skruchę i opamiętanie,
  + za kapłanów liczących na wsparcie wspólnoty, której służą, aby już nigdy nie zawiedli się na niej i zawsze mogli liczyć na jej pomoc. Aby sen nie zmorzył ich uczniów, gdy oni sami cierpią w swoim Ogrójcu.
  + davenia: w intencji Pasterzy z naszej parafii: o siły w czasie próby, o wiarę, o nadzieję, o miłość,
  + w intencji Kevina, kapłana zagrożonego karą suspensy, o wyjaśnienie sprawy zgodnie z wolą Boga.
  + w intencji ks.Tomasza, o wytrwanie, siłę i opiekę Matki Bożej w bardzo trudnym dla niego okresie,
  + Módlmy się za księdza Jacka Pawlusa i księdza Artura Kozika
  o błogosławieństwo Boże na kapłańskiej drodze życia.
  + Maciej: proszę pokornie o wsparcie modlitewne mojego powołania, a ja będę się też modlił za Was wszystkich.
  Matko kapłanów, przygarniaj powołanych, osłaniaj od początku ich wzrastanie, wspomagaj w życiu i w posłudze Twoich synów, ku chwale Boga i dla naszego zbawienia
  Amen.
  __________________________________________________
  + za zmarłych kapłanów, a zwłaszcza za arcybiskupa Tokarczuka, biskupa Adama Śmigielskiego, ks. prof. Richarda J. Neuhausa, ks. prałata Jankowskiego i ks. Stanisława Gajewskiego, za o. Jana Mikruta, a także za ks. Marka zamordowanego w Tunezji i wszystkich zamordowanych kapłanów, aby spożywany przez nich za życia Chleb Eucharystyczny, zapewnił im pełne wieczne zjednoczenie z Jezusem Chrystusem.
  + za wszystkich kapłanów cierpiących w sidłach nałogu alkoholowego, a zwłaszcza księdza Piotra, aby Bóg ich wyplątać i uzdrowić raczył,
  + za wszystkich kapłanów-apostatów, aby odważnie, z wiarą w Miłosierdzie Boże, wrócili do Matki-Kościoła,
  __________________________________________________
  + za wszystkie dusze czyśćcowe,
  + aby wszyscy przez tę modlitwę różańcową ciągle odkrywali wartości tajemnic wcielenia i odkupienia, głosząc nieustanną chwałę Chrystusa.
  __________________________________________________
  + intencja dziękczynna za piętnaście Róż ŻRFF,
  Bogu dzięki za ich wszystkie Damy i Rycerzy.
  __________________________________________________
  + w intencji powołania kolejnych Dam i Rycerzy Żywego Różańca FF,
  _________________________________________________
  + w intencji pokoju i zgody między skłóconymi czwórForumowiczami.
  Panie, niech będzie jak nam nakazałeś:
  "Gniewajcie się, a nie grzeszcie: niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce! Ani nie dawajcie miejsca diabłu!
  Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym. I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważenie - wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie."
  __________________________________________________
  + o wszystkie potrzebne łaski dla członków Żywego Różańca FF, dla wszystkich Forumowiczów i odwiedzających tę stronę,
  __________________________________________________
  Za zmarłych Forumowiczów:
  + W intencji Miry: R.I.P.
  + w intencji PawłaG: R.I.P.
  + w intencji Półkownika: R.I.P.
  + W intencji Barby: R.I.P.
  + W intencji JotBe:R.I.P.
  + W intencji Eli (przyjaciółki Mani): R.I.P.
  + W intencji Stragonariusa: R.I.P.
  + W intencji Pawła Paliwody: R.I.P.
  + W intencji Prawicowca: R.I.P.
  + W intencji Dr. Morelasa R.I.P.
  + W intencji Iacobusa: R.I.P.
  + W intencji luthien: R.I.P.
  + W intencji Marka (kaczysty): R.I.P.
  + W intencji blogera Marka Dymkowskiego: R.I.P.
  + W intencji Anny Urszuli (Anka11) Damy XII Róży ŻRFF: R.I.P.
  + W intencji Phantoma: R.I.P.
  + W intencji Otylii, Damy ŻRFF: R.I.P.
 • edytowano July 2016
  + o opamiętanie się i Dar rozumu dla osób drwiących z Kościoła katolickiego
  + o Dar rozumu i nawrócenie dla Adama Darskiego i wszystkich "zabawiających się" w satanizm,
  __________________________________________________
  + w intencji Rafała Smoczyńskiego: o powrót na Bożą drogę,
  __________________________________________________
  + w intencjach umieszczonych na forum Ex Cathedra, Rebelya.pl, IVRP.pl i pismejker.yuku.com/.
  _________________________________________________
  w intencjach:
  + przebłagania Miłosiernego Boga za odrzucony dar życia,
  + wzrostu szacunku dla życia każdego człowieka od poczęcia aż po naturalny kres,
  + zapewnienia w ustawodawstwach wszystkich krajów bezwarunkowego prawa do życia każdemu człowiekowi od poczęcia do naturalnej śmierci.
  Niech ta modlitwa będzie naszą odpowiedzią na słowa Sługi Bożego Jana Pawła II zapisane w encyklice Evangelium vitae:
  "Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat" (EV, nr 100).
  __________________________________________________
  + Boże, prowadź nasze dzieci Twoją drogą i błogosław im.
  __________________________________________________
  + Niech Najświętsza Maryja Panna w niebie wstawia się za wszystkimi naszymi bliskimi zmarłymi i umacnia w nas wiarę w ostateczne zmartwychwstanie.
  __________________________________________________
  + w intencji wszystkich psychologów i psychiatrów, aby zaczęli odważnie pomagać wszystkim homoseksualistom potrzebującym i szukającym takiej pomocy.
  __________________________________________________
  + w intencji wszystkich małżonków, aby wspominając najpiękniejsze chwile swojego związku, wytrwale i z radością budowali przyszłość swoich rodzin - wszak "MIŁOŚĆ NIE PAMIĘTA ZŁEGO".
  __________________________________________________
  + w intencji uwolnienia zniewolonych wszelkimi nałogami,
  a zwłaszcza Andrzeja C. i Kokosza,
  __________________________________________________
  + w intencji Phantoma: Maryjo Niepokalana, osłoń go płaszczem swej opieki i wspomagaj nieustannie,
  + Rafał: o zdrowie dla Karppatyczak.
  __________________________________________________
  + Cyrylica:
  + we wszystkich intencjach
  + za moją siostrę Anię - o zdrowie, siły i cierpliwość
  + o zdrowie dla mojego szwagra Jana
  + za ich dzieci z rodzinami
  + o zdrowie dla moich wnusiów - Kajtka i Nikodema, żeby wyzbyli się agresji i lenistwa i byli posłuszni
  + za Sabinę - o zdrowie, rozum i rozsądek, odpowiedzialność, rozwiązanie problemów w pracy i w życiu, bezpieczeństwo w czasie licznych podróży
  + za Dawida - o zdrowie i rozwiązanie problemów w pracy
  + dziękczynna za wysłuchane modlitwy i otrzymane łaski
  + za Anię i Marcina - o rozwiązanie problemów, o miłość i zgodę, o siły i zdrowie dla nich
  + za Marcina, żeby pozdawał wszystkie egzaminy, o opamiętanie dla niego, żeby zaczął się interesować domem i dziećmi i lepiej traktował rodzinę
  + Dziękczynna za znalezienie pracy przez Marcina
  + w intencji Ani, Marcina i dzieci - o bezpieczeństwo w czasie dojazdów, + dziękczynna za uratowanie życia w czasie wypadku
  + za teściów Ani - o opamiętanie dla teścia, o rozwiązanie problemów finansowych
  + o zdrowie dla mnie i mojego męża
  + za Helenkę - o zdrowie, żeby nie miała problemów finansowych, o zdrowie dla jej córki Beatki i synów z rodzinami
  + za Andrzeja i Grażynę - o zdrowie dla nich, dzieci i wnusi, trzeźwość dla Andrzeja, rozwiązanie problemów finansowych
  + za Lucynę i Leszka
  + za małżeństwo, które pragnie dziecka - o dar rodzicielstwa, o zgodę w rodzinie i rozwiązanie problemów finansowych
  + za Barbarę i Krzysztofa - o zdrowie, o zdrowie dla wszystkich wnuczków
  + dziękczynna za udaną operację Krzysztofa
  + za Damiana i Sebastiana - o bezpieczną jazdę, szczęśliwy powrót do domu z trasy, o zdrowie dla nich i ich rodzin
  + za Konrada i Ewę - o zdrowie i zgodę w rodzinie, rozwiązanie problemów finansowych
  + za dziesięcioletnią Kingę, ich córkę, i czteroletniego Norberta, jej brata - o właściwą diagnozę, prawidłowe leczenie i powrót do zdrowia
  + za Dominikę i Konrada- o zdrowie i zgodę w rodzinie
  + za dusze w czyśćcu cierpiące
  ___________________________________________________
  + AnnaE: Za wszystkich zmarłych z mojej rodziny, bliskich, znajomych, a zwłaszcza za zmarłą 03.03.2014 r. moją Chrzestną matkę, R.I.P.
  Boże Miłosierny, przygarnij ich do siebie.
  ___________________________________________________
  + Módlmy się za Anię: niech Maryja Niepokalana otoczy ją płaszczem swej opieki i wspomaga nieustannie
  ___________________________________________________
  + Jagna 13: w intencji zagrożonego rozpadem małżeństwa Pawła i Jadwigi, o miłość i wzajemne przebaczenie
  ___________________________________________________
  + Beata: o światło Ducha św i mądrość oraz o podjęcie właściwej decyzji co do swojej przyszłości dla Kazimierza,
  + o nawrócenie mojego Męża oraz o łaskę pojednania i przebaczenia w mojej Rodzinie.
  ___________________________________________________
  + Consumer - o Opiekę Bożą nad nim i jego bliskimi. O dobrą diagnozę i skuteczne leczenie żony,
  Niech Maryja otoczy tę rodzinę płaszczem swej opieki.
  __________________________________________________
  + o łaskę Wiary, Nadziei i Miłości dla wątpiących i niewierzących
  __________________________________________________
  + Jacownik:
  W intencji Łukasza o rozsądek w podejmowaniu decyzji, by przy ich podejmowaniu nie ranił swoich bliskich i by doceniał i docenił to kim jest, i co w życiu otrzymał.
  W intencji mojej rodziny i rodziny moich przyjaciół
  W mojej intencji,
  W intencji Kazimierza, Ireny, Ewy, Agnieszki i Magdy i ich rodzin.
  W intencji rodziny moich przyjaciół i ich planów w związku z rozpoczętą inwestycją, o powodzenie i Boże błogosławieństwo w tych planach.
  + o zdrowie dla Marcina, syna moich przyjaciół;
  + w intencji Grażyny i Mirka, o pojednanie w ich rodzinie.
  + w intencji Hani, chorej na raka,
  Niech Bóg ją wspomaga, i daje nadzieje i zdrowie...
  Maryjo, uzdrowienie chorych, módl się za nami!
  __________________________________________________
  miś Korbiniana:
  + o uzdrowienie Maksymiliana (13) z rdzeniaka mózgu, o opiekę dla jego rodziny,
  + w intencji jego mamy Reginy, u której zdiagnozowano nowotwór,
  + o ratunek dla małżeństwa Tomasza i Elizy,
  + o błogosławieństwo dla Grażyny i Edwina w złote gody,
  + w intencji Andrzeja, o uwolnienie z licznych zniewoleń,
  + w intencji katolickiego lekarza i obrońcy życia Gunnara, o siłę do walki i opiekę dla jego rodziny,
  + o wyjście Sebastiana z sodomii i łaskę szczerej, bezpardonowej wiary,
  + o uzdrowienie z jaskry i choroby nadgarstków dla Ireny, o jej nawrócenie i Bożą opiekę we wszystkim,
  + o nawrócenie Hassana, Achmeda i Amandy, którzy pragną Pana Jezusa,
  + o uwolnienie z niewoli długów i dobrą pracę dla Mikołaja,
  + za dusze Aleksandry, Włodzimierza, Władysława, Wiesława, Ewy, Jana, Brygidy i Einara.
  + o dobry początek edukacji dla pierwszoklasisty Filipa
  ___________________________________________________
  + o opamiętanie dla prześladujących fizycznie i psychicznie drugiego człowieka,
  __________________________________________________
  + o Dar rozumu dla tych, którzy bezmyślnie i złośliwie niszczą efekty cudzej pracy mające służyć wielu osobom.
  __________________________________________________
  + w intencji Helenki i jej rodziny: o opamiętanie się jej męża. Matko Niepokalana, weź ją pod swoją troskliwą opiekę.
  __________________________________________________
  + w intencji Andrzeja o powrót do zdrowia i pełni sił, o wyjście z długów i problemów. Panie, pomóż mu, bo ledwie już dźwiga swe życie. Maryjo Niepokalana, weź go w swoją opiekę.
  __________________________________________________
  + Reklama: za sprawę w której nadzieja już prawie umarła. Niech się dzieje wola Pana ale niech On da ludziom siły bez których nie dadzą rady.
  __________________________________________________
  + Inez: o czułą i troskliwą Opiekę Bożą nad Inez i jej rodziną,
  + o uzdrowienie i uwolnienie z nałogu męża, o całkowite nawrócenie do Boga.
  _________________________________________________
  + Andrzej: w intencji wyrwania z sideł szatańskich i nawrócenia, skruszenia zatwardziałego serca, zamkniętego na własne dzieci i rodzinę,
  + w intencji uzdrowienia relacji między ojcem i synem,
  __________________________________________________
  + Marple:
  + o uzdrowienie mojego męża Piotra
  + proszę o Boże światło i rozeznanie dla mnie i o wytrwanie
  + o nawrócenie dla moich rodziców i chrzestnych
  + o wiarę i zdrowie dla moich dzieci,
  + za rodziny oczekujące narodzin dziecka,
  + za dusze w czyśćcu cierpiące, szczególnie za naszych najbliższych zmarłych, za dusze dzieci, które zmarły przed narodzeniem
  __________________________________________________
  + w intencji Iaremów: o błogosławieństwo Boże na każdy dzień,
  __________________________________________________
  + Cathelineau: proszę o modlitwę w intencji powrotu do zdrowia mojej małżonki Elżbiety, o trafną diagnozę i skuteczne leczenie,
  + w intencji powrotu do zdrowia mojej córki Aleksandry (częstoskurcze komorowe),
  + o łaskę wiary, siły do znoszenia doświadczeń i radość życia dla mnie.
  __________________________________________________
  + Ethanol: o zdrowie i dobrą pracę,
  + o uzdrowienie dla cierpiącej Sok.
  __________________________________________________
  + W intencji em_gie: niech Dobry Pan Bóg pomoże jemu w realizacji przedsięwzięć,
  + dziękczynna: za wielką i bezinteresowną pomoc udzieloną mi przez em_gie,
  + dziękczynna: za pomoc okazaną mi przez Miśka z Sadyby,
  Błogosław Panie im samym i ich rodzinom
  __________________________________________________
  + Za pracowników naukowych, którzy, w pogoni za "własną prawdą" zapomnieli o Bogu. O nawrócenie.
  __________________________________________________
  + W intencji Miśka z Wrocławia: jest w ciężkiej depresji. Porzucony w zeszłym roku przez żonę, nie potrafi odnaleźć się w nowej sytuacji. Ulituj się nad nim Panie: wskaż mu cel i sens dalszego życia. Matko Niepokalana, otocz go płaszczem swej opieki.
  __________________________________________________
  + w intencji Jerzego, o zdrowie, dobrą pracę i rychłe wyzwolenie go z niewoli długów.
  __________________________________________________
  + Atanazy: o światło Ducha Świętego i odwagę dla wyznawców anglikanizmu, którym Bóg zasiał w sercach tęsknotę za jednym Pasterzem i jedną Owczarnią, aby wstąpili na drogę do Kościoła Katolickiego.
  + dziękczynna za otrzymaną pracę.
  __________________________________________________
  + ŻRFF, dziękczynna: o Błogosławieństwo Boże dla Smoka Mlekopija i jego rodziny,
  __________________________________________________
  + Nelka Dyrektorka: za moją siostrę, o powrót do zdrowia i łaskę spowiedzi,
  + o zdrowie dla taty,
  + za mojego przyjaciela, który chce odejść z kapłaństwa.
  __________________________________________________
  + Paweł: Maryjo Niepokalana, to dla Ciebie i Twego Syna mój trud i staranie. Dopomóż doprowadzić dzieło CSM do końca, ku Bożej chwale.
  Maryjo Niepokalana, pomóż w przezwyciężeniu poważnych trudności w dalszej pracy przy tłumaczeniu Cantigas.
  __________________________________________________
  + AnnaE: W ramach duchowej adopcji Tyborka:
  o błogosławieństwo Boże i czułą opiekę Niepokalanej Mateńki na dalszą, zgodną z powołaniem, drogę życia.
  __________________________________________________
  + ks. Jacek: w intencji parafii, której służę,
  + w mojej intencji,
  __________________________________________________
  + w intencjach ks. Piotra, o błogosławieństwo i wzrastanie w świętości,
  __________________________________________________
  + W intencji Andrzeja, Anety i ich dzieci, o błogosławieństwo Boże i opiekę Niepokalanej Maryi Panny.
  Święty Józefie, wstawiaj się za nimi.
  __________________________________________________
  + Ethanol: O modlitwę poproszę. Stres mnie wykańcza od czterech miesięcy. Nie mam już siły się modlić.
  __________________________________________________
  + za obywateli Korei Północnej konających w sześciu olbrzymich obozach koncentracyjnych położonych w niedostępnych górskich wąwozach, o powrót do życia należnego dziecku Bożemu,
  + módlmy się w intencji wszystkich w tej chwili konających i cierpiących nieludzkie katorgi w "piekle na ziemi": we współczesnych obozach koncentracyjnych, łagrach, miejscach przeklętych i zapomnianych przez ludzi - ale nie przez Boga,
  + za więźniów obozu Yodok w Korei Płn. i wszystkich innych obozów śmierci.
  Aby dostrzegli obok siebie Pana Jezusa konającego na Krzyżu i poczuli współczującą obecność Najświętszej Maryi Matki Bolesnej,
  + o jak najszybsze zaprzestanie bestialstwa, nawrócenie oprawców
  + o zapanowanie wolności i pokoju,
  __________________________________________________
  + za ofiary trzęsienia ziemi, katastrof i innych kataklizmów, o Boże Miłosierdzie dla zmarłych i dla żywych,
  ___________________________________________________
  + Madziar: za dzieci umierające z głodu w Somalii
  ___________________________________________________
  + Luta: polecam modlitwom nasze pierwsze, bardzo oczekiwane maleństwo.
  ___________________________________________________
  + Yanka: o powrót do zdrowia i pełni sił. Święty Kamilu, pomóż wybłagać łaskę zdrowia.
  ___________________________________________________+ Osioł : o powrót do zdrowia i pełni sił,
  ___________________________________________________
  + Modraszek: o powrót do zdrowia i pełni sił,
  ___________________________________________________
  + W intencji Anety o uzdrowienie z choroby nowotworowej,
  ___________________________________________________
  + Grzegorz: o poznanie i wierność woli Bożej w sprawie dotyczącej wielu ludzi.
  ___________________________________________________
  + Mania: w intencji Joanny, nastolatki, której ojciec zginął w tragicznych okolicznościach. Dziewczyna zupełnie straciła chęć do życia i bardzo potrzebuje wsparcia modlitewnego.
  Proszę także o modlitwę w intencji jej młodszej siostry i mamy, gdyż cała rodzina nadal nie może się otrząsnąć z tej tragedii.
  ___________________________________________________+ Leszek: o pokonanie nałogu palenia,
  + o wyjście z depresji,
  ___________________________________________________
  + Janusz: o wyjście z problemów; moje sprawy zawodowe są teraz na zakręcie. Trochę się to wszystko plącze z innymi rzeczami.
  + za mnie i moją rodzinę,
  ___________________________________________________
  + Fiona: za rodziców, aby miłosierny Pan Bóg uleczył ich z nienawiści, udzielił im łaski wiary i pomógł powrócić na łono Kościoła i do siebie nawzajem,
  + dla Fiony o łaskę wiary w sens tej modlitwy,
  + za chrześniaka Maksa, aby Bóg znalazł do niego drogę,
  + o odwagę i zaufanie w chorobie,
  ___________________________________________________
  + Aurea:
  + za Papieża
  + za Kościół
  + za Polskę
  + aby wszyscy Ludzie stali się - Jak Niepokalana - Fiat Totus Tuus - Święci,

  + AnnaE: niech Niepokalana Dziewica otoczy Aureę płaszczem swej opieki na drodze ku świętości.
  ___________________________________________________
  + Cathelineau: O cud uzdrowienia dla Emilii chorej na nowotwór złośliwy mózgu. Jest już po trzech operacjach wycięcia guza, który ponownie odrasta i za każdym razem jest większy. Emilia to trzydziestokilkuletnia kobieta, żona, mama Kacpra i Kuby. Lekarze twierdzą, że ma małe szanse, ale dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Dlatego proszę w imieniu męża i synów o modlitwę.
  ___________________________________________________
  + w intencji Marka: R.I.P.
  Marek Dymkowski, znany wśród frondowiczów jako marekdym. Jego blog jest wspaniałym świadectwem walki z nieuleczalną chorobą,
  ___________________________________________________
  + Mak: Za wstawiennictwem bł. Stanisława Papczyńskiego o cud i przyjście na świat zdrowego dziecka. Chodzi o sytuację zdiagnozowanego tzw. poronienia wewnętrznego.
  ___________________________________________________
  + w intencji Darka: o wyzwolenie z sideł nałogu,
  ___________________________________________________
  + Krtek: dla mojej mamy o łaskę Miłości do Niepokalanej,
 • edytowano July 2016
  + Teofila Bepko:

  + we wszystkich intencjach ŻRFF,
  + za duchowieństwo, a zwłaszcza za biskupów i proboszczów, o większą otwartość na inicjatywy zmierzające do większej dbałości w sprawowaniu liturgii i o rozwój Mszy trydenckiej,
  + za środowiska katolickie w Polsce o umiejętność zgodnego działania i szukania porozumienia,
  + za Agnieszkę i Jerzego, za Ewę i Marka - o wszelkie potrzebne łaski,
  + za Piotra - o Boże błogosławieństwo i dobrą pracę, o siły i zdrowie,
  + za Marysię - o cud zdrowia i ratunek dla jej małżeństwa,
  + za Janka i Zuzię - o dary Ducha Świętego i o życie zgodne z powołaniem,
  + za Władysławę - o Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski,
  + za Małgosię i Kazika - dziękczynna za wyjście z kryzysu małżeńskiego,
  + w intencji mojej rodziny - o miłość, pokój, radość, zdrowie, siły i odwagę.
  ___________________________________________________
  + prostychlop: Bardzo proszę o modlitwę za moje małżeństwo, które przeżywa wielki kryzys. Bóg zapłać.
  ___________________________________________________
  + Paweł: Matko Najświętsza, ratuj duszę mojej mamy, Janiny. AMEN!
  ___________________________________________________+ w intencji Edyty, o powrót do zdrowia,
  ___________________________________________________
  + W Intencji Dywizji - o Uzdrowienie i o Świętość. O Świętość dla Rodziny Dywizji,
  ___________________________________________________
  + Adulta: o zdrowie dla Justyny i o znalezienie pracy dla Tomasza,
  ___________________________________________________
  + Sagitarius: o nawrócenie mamy Ireny i brata Roberta,
  + o opiekę Matki Bożej nad naszą rodziną,
  + o pracę dla Renaty i Tomasza
  + o dary Ducha Św. dla kapłanów
  + o dar Nieba dla dusz w czyśćcu cierpiących
  ___________________________________________________
  + Ulaa: za moją córkę Urszulę, o nieustanne wsparcie Ducha Św. w jej dalszym życiu.
  ___________________________________________________
  + Misiek z Sokołówki: moja przyjaciółka Asia ma toczniaka. I dwie córki. Statystycznie ma 5 lat życia. Proszę o modlitwę,,
  + o pracę dla mnie i wyjście z problemów,
  + o zdrowie, siły i cierpliwość dla całej rodziny,
  ___________________________________________________
  + Zbigniew: 9-letnia dziewczynka, córka koleżanki z pracy (matka chyba za bardzo nie zdaje sobie sprawy z powagi sytuacji): cukier 360 jednostek. Jest źle. Proszę o jakieś trwalsze wspomnienie! Bardzo proszę.
  ___________________________________________________
  + Monika: o roztropność przy podejmowaniu życiowych decyzji, o zdrowie i siły, nieustannie o 7 Darów Ducha Świętego,
  ___________________________________________________________
  + Andrzejwarchoł: za wyjście z trudnej sytuacji finansowej w życiu i o powodzenie w nowej pracy. Proszę o modlitwę za to abym pozbył się wszelkich nałogów i o zdrowie i szczęście dla mojego synka , żeby pozostał przy mnie.
  Bóg zapłać.
  ___________________________________________________
  + dr Morelas: Pokornie proszę o wsparcie modlitewne dla naszego kolegi Mateusza w intencji jego zdrowia. Sprawa jest poważna! Westchnijcie, proszę, za naszym kolegą w swoich modlitwach. Mateusz jest uczestnikiem III Róży ŻRFF - nick - Wesoły Janek.
  ___________________________________________________
  + Mania:
  + Za wszystkich, którzy biorą udział w wyjaśnianiu przyczyn Tragedii Smoleńskiej
  + Za dziennikarzy, którzy narażają się na niebezpieczeństwo - w imię prawdy
  + Za Jarosława Kaczyńskiego, o zdrowie i ochronę,
  ___________________________________________________
  + Dywizja: Mam przerzuty czerniaka do kręgosłupa. W najbliższych dniach idę na operację. Proszę Matkę Bożą Królową Różańca Świętego o ratunek, a Was o MODLITWĘ,
  ___________________________________________________
  + w intencji pracy dla Andrzeja, zdrowie i zgodę w rodzinie.
  ____________________________________________________________
  + IVumowicz: za moją rodzinę, żonę, dwóch synów i za mnie,
  ___________________________________________________
  + Atanazy: Żona jest w ciąży - niestety okazało się - że jest bardzo źle. Łącznie z zagrożeniem życia. Bardzo proszę o Wasze wsparcie modlitewne.
  ___________________________________________________
  + Ulaa: Za moja przyjaciółkę Elę, która oczekuje czwartego dziecka. Ten czas będzie dla niej bardzo trudny, ponieważ nie jest pełnosprawna ruchowo, a dodatkowo przed nią czwarta cesarka. Jest w złym stanie fizycznym i w dołku psychicznym. Dobrze, że ma mocne wsparcie męża. Proszę o objęcie jej i całej rodziny stałą modlitwą ŻRFF aż do rozwiązania (czyli do kwietnia przyszłego roku).
  ___________________________________________________
  + Mruk: za moje małżeństwo,
  ___________________________________________________
  + Paweł: Za duszę zmarłej Zofii + R.I.P.
  ___________________________________________________
  + Paweł: Oby zmarły Władysław spoczywał w pokoju,
  + za zmarłą adoptowaną córkę Władysława: R.I.P.,
  + by jego rodzona córka Lucyna nie poddała się trudnościom.

  + O Władeczka, brata Lucynki, żeby doznał ulgi w cierpieniu powodowanym przez radio-naświetlania po operacji raka prostaty.
  ___________________________________________________
  + Za Witka. Podjął leczenie. Żeby alkohol go nie niszczył, żeby mógł być znów ojcem dla swych dzieci, żeby wrócił do życia, napisał i przetłumaczył to wszystko, co wciąż na niego czeka,
  ___________________________________________________
  + Nataniel: Ojcze nasz, dziękujemy Ci za wybudzenie Weroniki ze śpiączki cukrzycowej,
  ___________________________________________________
  + Beata: o zdrowie i potrzebne łaski dla rodziców i dla mnie,
  + chrzestnych,
  + Antosia, Filipa,
  + Ewy i Stanisława ,ich adoptowanych córeczek i łaskę Nieba dla zmarłego syna,
  + Małgorzatę i jej rodziców,
  + w intencji, którą w sercu noszę,
  + o łaski Ducha Świętego i zdrowie dla kapłanów: Jana, Radka, Roberta, Jerzego,
  + o Niebo dla: Janiny i Stanisława, Heleny i Stanisława, Bronisławy i Piotra, Danusi, Tomka, Henryka, ks.Henryka, Czesława, Jerzego, Krystyny, Henryki, Janiny, Edwarda, siostry Barnaby,
  + o nowych członków ŻRFF i mojej parafii,
  + za wszystkich członków wspólnot różańcowych na całym świecie, o wzrost gorliwości i nowe powołania,
  + szczególnie o zdrowie dla ciężko chorego księdza Jerzego.
  ___________________________________________________
  + fatuswombatus: Proszę o modlitwę:
  + Za naszych kapłanów aby się nie ulękli
  + Za naszych biskupów aby starczyło im odwagi
  + Za naszych pasterzy aby prowadzili nas do Jezusa
  + Za nas samych abyśmy nie ulegli podszeptom diabła
  + za wszystkich forumowiczów, którzy dobrym słowem jak i modlitwą mnie wspierali
  + w podzięce za to że zrozumiałem że bez Boga nie ma szczęścia
  + za wszystkich małżonków by im Bóg błogosławił i sił do wytrwania w związku dodawał
  + za mnie, aby mi sił starczyło, a Duch Święty by mnie do dobrego kierował,
  + za dusze mojej matki i mego ojca, niech dostąpią światłości Pana i radości w Jego Królestwie
  + za moją córkę, aby zrozumiała dlaczego Bóg stawia przed nami wyzwania, aby była mądrą i szczęśliwą
  + za moją byłą żonę, by umiała przebaczyć sobie i innym,
  + za Danutę i jej rodzinę, by Bóg miał ich w swej opiece.
  + za naszych przywódców aby ojczyźnie służyli z Bogiem w sercach i honorem w czynach.
  ___________________________________________________
  + trep: o specjalną ochronę dla mojego pracodawcy i opamiętanie dla jego prześladowców,
  ___________________________________________________
  + Jacownik: w intencji Grażyny i jej rodziny w sprawie Bogu wiadomej,
  ___________________________________________________
  + Marcin: w intencji Kamy, o powrót do zdrowia i pełni sił, a także o cierpliwość i dzielne znoszenie trudów uciążliwej i długiej terapii.
  ___________________________________________________
  + Helena:
  - za wnuka Pawełka o pomyślny przebieg operacji oczu
  - za synową Bożenkę, o Boże Błogosławieństwo i dary Ducha Św. z okazji urodzin
  - za męża, o uwolnienie z nałogu pijaństwa
  - w mojej intencji, o Dary ducha Św,i pomyślny przebieg egzaminów
  - za wszystkich proszących mnie o modlitwę, w ich intencjach
  - za wszystkich kapłanów i misjonarzy, aby ogarnięci świętym zapałem wyrywali dusze szatanowi i prowadzili je do Serca Jezusa
  ___________________________________________________
  + Agnieszka: za mojego synka oraz o wszelkie łaski dla naszej rodziny,
  ___________________________________________________
  + ŻRFF: o bezpieczeństwo profesor Pawłowicz,
  ___________________________________________________
  + Makeda: Za dwoje Rebelyantów, których największym pragnieniem jest wstąpienie w zwiazek sakramentalny, o łaskę wytrwałości i cierpliwości,
  ___________________________________________________
  + Danna: + o zdrowie dla poczętego malucha
  ___________________________________________________
  + gloomy: o wszelkie potrzebne łaski i opiekę Matki Boskiej dla osób zaangażowanych w poszukiwanie prawdy o Tragedii Smoleńskiej,
  ___________________________________________________
  + Laura: w pewnej intencji,
  ___________________________________________________
  + Fakt Prasowy: o odwagę w Zawierzeniu Siebie Bogu, o odwagę w proszeniu o pomoc, o skuteczne leczenie, o wytrwałość,
  ___________________________________________________
  + córka młynarza: o dary Ducha Świętego i opiekę Matki Najświętszej dla ks. Franciszka Longchamps de Berier,
  ___________________________________________________
  + Octavarium: za duszę zmarłej Jadwigi,
  ___________________________________________________
  + faustyna: żeby Anna i Tomek nie niszczyli swoich małżeństw,
  żeby Anna powróciła do męża, a dzieci miały oboje rodziców,
  ___________________________________________________
  + tabula rasa:
  o uwolnienie polskich dzieci od zagrożenia plagą państwowego kidnapingu,
  ___________________________________________________
  + Adulta: o pracę dla Aleksandra i Justyny,
  ___________________________________________________
  + Christoforos:
  Mama mojej koleżanki ma raka, była operowana, ma na imię Maria, jeśli taka wola Boża to proszę o modlitwę o zdrowie i siły dla bliskich, jeśli Pan ją powoła do Siebie.
  ___________________________________________________
  + Módlmy się, o powrót Filipa do zdrowia i pełni sił,
  dla rodziców Filipa o ufność Bogu, pokój ducha, zdrowie i siły,
  ___________________________________________________
  + Janusz: O cud uzdrowienia dla 2-letniej dziewczynki chorej na raka. Panie, ty jesteś wszechmocny. Wierzę, że jeśli taka jest Twoja wola,
  możesz ją uzdrowić.
  + Janusz: Panie, wierzę, że możesz uczynić wszystko. Wierzę, że jeśli zechcesz, Adam odzyska mowę. Proszę Cię o to.
  + Janusz: Niech dobry Pan Bóg sprawi, żeby sędzia orzekł zgodnie z faktyczną winą, nie kierował się koniunkturalnymi powodami, naciskami, polityką czy opinią publiczną,
  + Janusz: Panie, Ty jesteś wszechmocny,
  Wierzę, że jeśli tylko zechcesz, wiara Wojciecha umocni się,
  ___________________________________________________
  + Cosubnicus: za moje rozpadające się małżeństwo, o miłość i zgodę,
  ___________________________________________________
  + w intencji Pawła W. - o zdrowie i wszelkie potrzebne łaski,
  ___________________________________________________
  + grazia: za Przemysława, o uzdrowienie ran i wszelkie potrzebne łaski
  ___________________________________________________
  + Janusz: o cud uzdrowienia małżeństwa Sławomira i Mai.
  ___________________________________________________
  + Tabula rasa: o wytrwałość i gorliwość w odmawianiu Nowenny Pompejańskiej przez Maltizzy i Kfiatuszkę oraz by Pan Bóg wysłuchał ich próśb,
  ___________________________________________________
  + Janusz: O zerwanie Michała z nałogiem,
  + Janusz: o cud uzdrowienia dla Magdy,
  ___________________________________________________
  + Helena:
  +O mój Jezu, przez Twoje Serce tak bardzo kochające błagam Cię, rozpal żarliwością Twej Miłości i gorliwością o Twoją chwałę wszystkich kapłanów świata, wszystkich misjonarzy i wszystkich, którzy są odpowiedzialni za głoszenie Twego Boskiego Słowa, aby ogarnięci świętym zapałem wyrywali dusze szatanowi i prowadzili je do Twego Serca, gdzie będą Cię chwalić na wieki. Amen.

  + za Księży Jana ,Marka, Zdzisława, Marcina, Krzysztofa o zdrowie ,
  Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
  + za moich rodziców i chrzestnych
  + za moich synów, synowe i wnuczęta
  + za mojego męża
  + za mnie o zdrowie, Dary Ducha Św i opiekę Matki Bożej
  + o zdrowie dla Asi i jej córeczek
  + za Kościół Św
  + we wszystkich intencjach ŻRFF i Modlitewnika
  + za Ojca Świętego Franciszka
  + o pokój na świecie
  + za Damy i Rycerzy XV Róży
  + o nowe powołania kapłańskie i zakonne
  + za księży Saletynów z Dębowca
  + o łaskę Nieba dla ś.p. Stanisława
  + o łaskę Nieba dla ś.p.Doroty M.
  + o zdrowie,zagojenie się rany pooperacyjnej
  + za wszystkie osoby które wspierają mnie swoją modlitwą
  ___________________________________________________

  + Skrzypek: o przetrwanie rodziny Kacpra, której grozi rozwód.
  + za duszę zmarłego Teścia
  ___________________________________________________
 • ___________________________________________________+ Elo i marniok (MarNak):
  + za siostrę Elo - o dobrą spowiedź i odrodzenie duchowe,
  + o Dar pracy,
  + w intencji marnioka: Maryjo, Królowo Polski, nie wypuszczaj go spod płaszcza płaszcza swej opieki i broń nieustannie przed demonami nałogu,
  + za małżeństwo Ż. - Panie, Ty wiesz czego im potrzeba, udziel im zdrowia, błogosławieństwa Bożego i wszelkich potrzebnych łask,
  + za nas - abyśmy podołali i nie ulegli zwątpieniu w tym trudnym czasie, Boże powierzamy Tobie nasze sprawy i naszą rodzinę, niech sie dzieje wola Twoja,
  + za rodzeństwo Elo - o zwycięstwo Prawdy w ich sercach,
  + za ś.p. Piotra
  + za Agnieszkę i jej dziecko
  + za Pana Prezydenta Andrzeja Dudę
  ___________________________________________________
  + Paweł: dziękczynna za pomyślny wynik operacji zatok mojej mamy,
  ___________________________________________________
  + Basia: o powrót do zdrowia i pełni sił,
  ___________________________________________________
  + w intencji Niny, o uzdrowienie z polipa strun głosowych,
  w intencji Leopolda, który rozpoczął naukę w szkole,
  w intencji Filipa o uzdrowienie z bólów brzucha i alergii,
  w intencji Mikołaja o stałą pracę,
  w intencjach Arnolda, Alwana, Wilhelma i Sebastiana o nawrócenie,
  ___________________________________________________
  + Gromit: o łaskę nawrócenia dla Joanny Zofii,
  ___________________________________________________
  + Ela: błagam o wsparcie modlitewne. Przede mną b. trudny czas i trudne decyzje.
  ___________________________________________________
  + MarianX: za beatyfikację sługi bożej Pauliny Jaricot, twórczyni Żywego Różańca, do którego przez kilkadziesiąt lat należała moja ś. p. Babcia Maria, której zawdzięczam bardzo wiele, również jeśli chodzi o formację duchową,
  + w intencji mojej rodziny i mojej własnej, Panu Bogu wiadomej
  ___________________________________________________
  + Artur: o odnalezienie odpowiedzi, co do mojego dalszego życia. bo naprawdę nie mam celu, a bez tego się wegetuje,
  ___________________________________________________
  + Gerwazy: Proszę za moją babcię, mamę, żonę, synów, braci, bratową, bratanka, bratanice, teściową, szwagra : o zdrowie, rozwiązanie problemów życiowych, o mocną wiarę ...
  + Proszę za siebie abym był dobrym: wnukiem , synem, mężem, ojcem, bratem, "bratowym", zięciem, szwagrem, wujkiem ... o zdrowie, rozwiązanie problemów "życiowo - ideowo - powołaniowych", mocną wiarę ... (taką żebym góry przenosił),
  + Proszę o zbawienie dla moich przodków,
  ___________________________________________________
  + Nierasowyfotograf: Abym nigdy w przyszłości nic głupiego nie zrobił czego cofnąć już nie można.
  Za moją rodzinę
  Za wszystkich modlących się w intencjach stałych ŻR
  ___________________________________________________
  + Nataniel: o uzdrowienie duchowe i fizyczne dla Olgi u której nastąpił nawrót choroby nowotworowej. I o Boże błogosławieństwo dla niej.
  ___________________________________________________
  + Jola: za Jarka, o ulgę w strasznym cierpieniu i odzyskanie przytomności.
  ___________________________________________________
  + Mania: pokornie proszę o modlitwę za moje zdrowie i za pomyślną diagnozę.
  ___________________________________________________
  + Dama ŻRFF prosi o modlitwę, o powrót do zdrowia,
  ___________________________________________________
  + módlmy się za Iacomusa o powrót do zdrowia,
  ___________________________________________________
  + Boże, błogosław Korniemu,
  ___________________________________________________
  + Dama ŻRFF: o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla niej i mającego wkrótce narodzić się synka,
  ___________________________________________________
  + O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Forumowiczki.
  ___________________________________________________
  + Ichigo: o zdrowie dla mnie i mojego dziecka,
  Boże, błogosław nam.
  ___________________________________________________
  +AnnaE: o opiekę Niepokalanej nad Agnieszką i jej rodziną. Niech dobry Bóg pomoże jej rozwikłać trudną sytuację rodzinną,
  ___________________________________________________
  + Otylia: w intencji Bożego Błogosławieństwa dla moich sąsiadów, Małgorzaty, Danuty, Czesława,
  + O łaskę zbawienia dla mojego ś.p. Męża Czesława
  + W intencji Bożego Błogosławieństwa dla wszystkich ludzi, szczególnie dla biednych
  + O łaskę nawrócenia dla wszystkich niewierzących ludzi.
  + O Boże Błogosławieństwo dla Edyty, Janusza, Wojciecha.
  ___________________________________________________
  + Płatek ŻRFF: o zdrowie dla Piotra i pomyślne zdanie egzaminów
  ___________________________________________________
  + OpoS: w intencji powrotu do zdrowia Krzysztofa i wsparcie Matki Bożej dla jego żony Lucyny,
  ___________________________________________________
  + Petrus: o zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla mnie,
  ___________________________________________________
  + Franciszka: za Beatę chorą na raka jajników i Jadwigę chorą na raka kości,
  ___________________________________________________
  + W intencjach osób z jaworznickiego Betlejem,
  ___________________________________________________
  + za Manię, o powrót do zdrowia i pełni sił,
  ___________________________________________________
  + Anna: w intencji mojego Taty - o pomyślną rehabilitację i wyzdrowienie po udarze mózgu,
  + w intencji naszej rodziny - o ratunek w ciężkim kłopocie finansowo-urzędowym
  + o siły i zdrowie dla Mamy i siostry
  + w intencji mojego wyleczenia,
  ___________________________________________________
  + Iarema: za mnie, żebym umiał nie nienawidzić tych, z którymi walczyć mi przyszło,
  + w intencji Roberta, jego rodziny i lekarzy, żeby Pan Bóg pozwolił wybudzić go ze śpiączki, a nie dał rozebrać na części zamienne, [edit] o Miłosierdzie Boże nad nimi wszystkimi,
  ___________________________________________________
  + Janusz: za Wojciecha i Małgorzatę - o błogosławieństwo Boże dla nich i ich poczętego dziecka, o szczęśliwe rozwiązanie,
  ___________________________________________________
  + Żona rebelyanta i rycerza ŻRFF ma podejrzenie raka. Panie, wierzę szczerze, że jeśli tylko zechcesz, okaże się, że jest zdrowa.
  ___________________________________________________
  + o życie i zdrowie dla poczętego dziecka, wnuczątka Rebelyanta;
  Bądź wola Twoja, Panie!
  ___________________________________________________
  + Ojciec Rycerza ŻRFF ma zaćmę i jaskrę. O cud uzdrowienia dla niego.
  ___________________________________________________
  + Grazia: za Darka, o nawrócenie, uzdrowienie, rozwiązanie problemów
  ___________________________________________________
  + Artur: za 17-letnią Weronikę, która jest anorektyczką, leży w szpitalu i wciąż nie chce jeść. O powrót do zdrowia.
  ___________________________________________________
  + Magdalena: O ocalenie małżeństwa Przemka i Ani, o przemianę serca.
  ___________________________________________________
  + Yanka: o zdrowie dla mojego teścia Jana, który już tydzień jest utrzymywany w śpiączce z powodu niewydolności oddechowej... Pnie Boże dopomóż!
  ___________________________________________________
  + SzEm: o nawrócenie dla Dustina, Andrzeja i Piotra oraz o Błogosławieństwo Boże dla nich.
  + o łaskę czystej i świętej przyjaźni dla nas. Bóg zapłać !
  ___________________________________________________
  + Latarnik: Za Agnieszkę chorą na raka i za jej rodzinę
  + O uproszenie łaski uratowania małżeństwa Przemysława i Beaty i za ich dzieci
  + Za małżeństwo Jana i Elżbiety,
  + Za małżeństwo i rodzinę Damiana i Katarzyny
  + Za małżeństwo i rodzinę Michała i Moniki
  + O zdrowie i opiekę Bożą dla Moniki będącej w stanie błogosławionym
  + Za małżeństwo i rodzinę Beaty i Darka
  + Za małżeństwo i rodzinę Sylwii i Michała
  + Za małżeństwo Zbigniewa i Bożeny
  + Za małżeństwo i rodzinę Anny i Sebastiana
  + Za małżeństwo i rodzinę Izy
  + Za małżeństwo i rodzinę Barbary i Marcina
  + Za małżeństwo Barbary i Mateusza
  + Za małżeństwo i rodzinę Małgorzaty i Karola
  + Za małżeństwo rodziców Michała
  + O uratowanie małżeństwa Justyny i Piotra
  + Za małżeństwo Emilii
  + Za małżeństwo Łukasza
  +Za małżeństwo Rafała
  +Za małżeństwo Weroniki i Alesa
  + Za małżeństwo wujka i cioci Marty
  + Za małżeństwo Justyny i Krzysztofa
  ___________________________________________________
  + Tomasz: Oby Bóg zlitował się nad moim teściem i pomógł mu tak, jak wielkie jest Boże miłosierdzie.
  ___________________________________________________
  + Dama ŻRFF: o zdrowie dla Justyny, bo ma ogromne problemy z tarczycą,
  + o nawrócenie moich synów, synowej i wnuka.
  ___________________________________________________
  + Ichigo: Proszę o modlitwę w intencji mojego ojca Chrzestnego, Edwarda - R.I.P.
  ___________________________________________________
  + Helena: Proszę o modlitwę za moją kuzynkę Ilonę - rak piersi, o siłę do walki z chorobą, opiekę Matki Bożej
  + za mnie, o światło Ducha Św, zdrowie, i Błogosławieństwo Boże
  + za moich synów ,synowe ,wnuczęta, szczególnie za synową Ilonkę ,która spodziewa się dziecka w sierpniu; o zdrowie , opiekę Matki Najświętszej i Aniołów Stróżów
  + za księży , tych mi znanych i bliskich oraz wszystkich innych kapłanów z prośbą aby dobry Bóg dał im siłę i moc do sprawowania Sakramentów Św, abyśmy przez nich dotarli do Nieba
  ___________________________________________________
  + Janusz: Ewa zachorowała po raz czwarty na raka. Panie Jezu, wierzę, że jeśli tylko zechcesz, możesz ją uzdrowić.
  ___________________________________________________+ Kotooshu: Pokornie proszę za modlitwę w intencji przywrócenia wiary u Ewy. Przestała wierzyć, a może nawet inaczej, ma pretensje do Pana Boga, po tym, gdy jej Siostra zginęła ze swoim Mężem i najstarszym dzieckiem, osieracając dwójkę najmłodszych.
  ___________________________________________________
  + AHAWA: za nastoletnią Weronikę która jest anorektyczką.Mdleje ale jeść nie chce. Wożą ją do różnych specjalistów, ale nic to nie pomaga.
  ___________________________________________________
  + zbieracz ziaren: o uzdrowienie z uzależnienia
  ___________________________________________________
  + SzEm: o błogosławieństwo Boże dla Filipa, łaskę obrzydzenia dla grzechu dla Dustina oraz intencję Panu Bogu wiadomą. Bóg zapłać!
  ___________________________________________________
  + Silvarerum: o łaskę zdrowia dla córki Magdaleny, u której zdiagnozowano nieuleczalną chorobę.
  ___________________________________________________
  +Wachmistrz: za ciężko chorego Arnolda,
  ___________________________________________________
  + Rycerz ŻRFF: za powrót do zdrowia i łaskę nawrócenia dla Beaty
  ___________________________________________________
  + o błogosławieństwo Boże dla Ichigo i jej córeczek,
  ___________________________________________________
  + Mruk: za Ewelinę i jej córkę Oktawię - o rozwiązanie trapiących je problemów
  ___________________________________________________
  + w intencji księdza Wojciecha Ignasiaka, o błogosławieństwo Boże i opiekę Niepokalanej Maryi na każdy dzień posługi kapłańskiej
  ___________________________________________________
  + Mania: Za Zooba, o całkowity powrót do zdrowia.
  ___________________________________________________
  + Adulta: za Witka. Jest trochę problemów i modlitwa bardzo się przyda.
  ___________________________________________________

 • Dziękczynnie:
  za uratowane życie Prezydenta i pozostałych uczestników wypadku.
  +++
  ___________________________________________________
  Błagalnie:
  O nieustającą Opiekę nad naszym Prezydentem Andrzejem Dudą.
  +++
  ___________________________________________________
  + Za śp. Pana Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i Marię Kaczyńską,
  ___________________________________________________
  + Za wszystkich, którzy zginęli w katastrofie samolotu w Smoleńsku, w drodze na uroczystości 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej,
  ___________________________________________________
  + Za obrońców krzyża,
  ___________________________________________________
  W intencjach, w których modli się ks. Jacek Bałemba SDB:

  + "Przyjdzie na Polskę wielka kara Boża za ludzkie grzechy, szczególnie za popełniane za publicznym przyzwoleniem grzechy bluźnierstwa wobec Pana Boga, Krzyża, Matki Bożej.
  Św. Paweł pisze:
  „Nie łudźcie się: Bóg nie dozwoli z siebie szydzić. A co człowiek sieje, to i żąć będzie” (Ga 6,7).

  Codziennie wzywam zgromadzonych na Krakowskim Przedmieściu, aby w swoich parafiach zamawiali Msze Święte w intencji wynagradzającej za te grzechy i aby modlili się w tej intencji – osobiście, w rodzinach, w parafiach, wspólnotach."
  Z tymi samymi dwiema prośbami zwracam się także do wszystkich Czytelników!

  + Aby miejsce pod Krzyżem na Krakowskim Przedmieściu stawało się coraz bardziej miejscem łaski i duchowej przemiany dla wszystkich,
  którzy tam przychodzą w jakimkolwiek celu.
  ___________________________________________________
  Apel biskupa Hiacynta Oroko Egbebo:

  "Chcę Was dzisiaj prosić, w imię Jezusa - nie zostawiajcie nas samych, potrzebujemy waszego wsparcia. Jeśli uda się zdestabilizować Nigerię - najbardziej ludny kraj Afryki, będzie to początek islamizacji tamtego rejonu. Proszę was serdecznie - módlcie się za nas, aby to się nie stało. Proszę was - módlcie się, abyśmy przestali być zabijani. Niech świat pomaga Nigerii"
  +++
  ___________________________________________________
  Modlitwa za Ukrainę

  + Módlmy się za przedstawicieli ukraińskiego życia publicznego, by mieli dość rozwagi i dobrej woli i poszukiwali takich rozwiązań, które wyprowadzą społeczeństwo z poważnego kryzysu, w jakim się znalazło, i aby wzięli pod uwagę dobro każdego obywatela.
  Za ofiary konfliktu
  +++
  ___________________________________________________
  Modlitwa za kapłanów
  ( św. Urszula Ledóchowska)

  O Jezu,

  Odwieczny Arcykapłanie, Boski Ofiarniku,
  który w niezrównanym porywie miłości do ludzi, Twych braci, sprawiłeś, że chrześcijańskie kapłaństwo wytrysnęło z Boskiego Serca Twego,
  nie przestawaj wlewać w Twych kapłanów ożywczych strumieni Twej nieskończonej miłości.

  Żyj w nich, o Panie,
  przeistaczaj ich w siebie,
  uczyń ich mocą łaski swojej narzędziami swego miłosierdzia.
  Działaj w nich i przez nich i spraw,
  by przyoblekłszy się zupełnie w Ciebie przez wierne naśladowanie Twych godnych uwielbienia cnót,
  wykonywali mocą Twego imienia i Twego ducha uczynki,
  któreś sam zdziałał dla zbawienia świata.

  Boski Odkupicielu dusz, spojrzyj, jak wielu jest jeszcze pogrążonych w ciemnościach błędu.
  Policz owieczki zbłąkane, krążące nad przepaścią,
  wejrzyj na tłumy ubogich, głodnych, nieświadomych i słabych, jęczących w opuszczeniu.
  Wracaj do nas, o Jezu przez Twych kapłanów.
  Ożyj w nich rzeczywiście,
  działaj przez nich i przejdź znowu przez świat ucząc, przebaczając, pocieszając, poświęcając się i nawiązując na nowo święte węzły miłości,
  łączące Serce Boże z sercem człowieczym.

  Amen.
  ___________________________________________________
  Modlitwa za Ojczyznę

  Boże, Rządco i Panie narodów,
  z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
  a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,
  błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,
  chwałę przynosiła Imieniowi Twemu
  a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

  Wszechmogący wieczny Boże,
  spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom
  i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,
  byśmy jej i ludowi Twemu,
  swoich pożytków zapomniawszy,
  mogli służyć uczciwie.

  Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,
  rządy kraju naszego sprawujące,
  by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym
  mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.

  Przez Chrystusa, Pana naszego.

  Amen

  x. Piotr Skarga
  ___________________________________________________
  Święty Janie Pawle II
  módl się za nami
  +

  image

  + We wszystkich papieskich intencjach oraz - w szczególny sposób - w intencji Ojca Świętego Franciszka: aby Pan Bóg nieustannie mu błogosławił i wspierał, a Najświętsza Maryja otaczała swoją macierzyńską opieką! Aby nasz Piotr nie ugiął się ani na milimetr pod naporem zła, lecz by on sam z Bożą pomocą kruszył twarde ludzkie serca.

  image
 • Szczęść Boże nam wszystkim w dniu 31 lipca 2016 r.


  Proszę wpisywać na dzień dzisiejszy:
  - intencje,
  - medytacje i rozważania,
  - deklaracje dodatkowych modlitw w przedstawionych intencjach.
  ___________________________________________

  Przypomnijmy.

  Każda doba ma 1440 minut.
  Z tylu, w naszych intencjach, ofiarujemy 5 minut.
  Tyle trwa odmówienie
  1 x Ojcze Nasz...
  10 x Zdrowaś...
  1 x Chwała Ojcu...
  podczas codziennego rozważania jednej Tajemnicy Różańcowej.
  _____________________________________________

  To są wszystkie obowiązki Damy lub Rycerza FF-Róży Żywego Różańca.

  Zapraszamy do deklaracji wspólnej modlitwy z nami, w ramach Żywego Różańca FF.

  Więcej wiadomości w wątku AnnyE "Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania"
  http://zrff.pl/
  Prawie wszystkie Pomoce w modlitwie i Rozważania Tajemnic różańcowych, niemal wszystkie informacje dotyczące Żywego Różańca FF, w tym Skład Róż, znajdują się na stronie ŻRFF:
  http://zrff.pl/
  Zapraszamy do wspólnej modlitwy z nami w ramach Żywego Różańca Forum Frondy.

  Zapisy w jednym z wątków:
  http://rebelya.pl/forum/watek/925/
  http://www.ivrp.pl/viewtopic.php?t=11119
  http://pismejker.yuku.com/topic/32/Przydaaby-si-Dama-albo-Rycerz-zgoszenia-ywego-R#.VdJbb5fLIXx
  http://excathedra.pl/index.php?p=/discussion/7426/zgloszenia-do-zywego-rozanca-ff/p
 • + za Cyrylicę i Wojtka - o bezpieczny powrót do domu,
  + za Sabinę - o powrót do zdrowia i pełni sił,
  + marniok: o bezpieczne tam i z powrotem i sam pobyt na wakacjach
 • + za kapłanów
  + o powrot do zdrowia dla mnie
  + w intencji Bogu wiadomej
 • Maverick napisal(a):
  + za kapłanów
  + o powrot do zdrowia dla mnie
  + w intencji Bogu wiadomej
  +++
 • +
  Ojcze nasz, któryś jest w niebie
  święć się imię Twoje;
  przyjdź królestwo Twoje;
  bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;
  chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
  i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
  i nie wódź nas na pokuszenie;
  ale nas zbaw ode Złego.
  Amen.

  10 x
  Zdrowaś Maryjo,
  łaski pełna, Pan z Tobą,
  błogosławionaś Ty między niewiastami
  i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
  Święta Maryjo, Matko Boża,
  módl się za nami grzesznymi
  teraz i w godzinę śmierci naszej.
  Amen.

  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
  jak była na początku,
  teraz i zawsze,
  i na wieki wieków.
  Amen.

  - O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
  módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy
  i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają,
  a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego
  i poleconymi Tobie.

  - O mój Jezu,
  przebacz nam nasze grzechy,
  zachowaj nas od ognia piekielnego,
  zaprowadź wszystkie dusze do nieba
  i dopomóż szczególnie tym,
  które najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia.

  +
  Signum Crucis - In nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.

  - Pater Noster
  Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur Nomen tuum.
  Adveniat regnum tuum.
  Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.
  Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
  et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
  Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.

  - Ave Maria x 10
  Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum.
  Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
  Sancta Maria, Mater Dei,
  ora pro nobis peccatoribus,
  nunc, et in hora mortis nostrae.
  Amen

  - Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto
  sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum.
  Amen

  - "O Maria,
  sine labe concepta,
  ora pro nobis, qui ad Te recurrimus et pro omnibus qui ad Te non recurrunt
  et praesertim pro inimicis Sanctae Ecclesiae et commendatis Tibi".

  - Domine Iesu,
  dimitte nobis debita nostra,
  salva nos ab igne inferiori,
  perduc in caelum omnes animas,
  praesertim eas, quae misericordiae tuae maxime indigent.

  + Signum Crucis - In nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.
  * * * *

  Prawie wszystkie Pomoce w modlitwie i Rozważania Tajemnic różańcowych,
  a także niemal wszystkie informacje dotyczące ŻRFF:
  na stronie ŻRFF
  www.zrff.pl
 • Szczęść Boże nam wszystkim w dniu 1 sierpnia 2016 r.


  Proszę wpisywać na dzień dzisiejszy:
  - intencje,
  - medytacje i rozważania,
  - deklaracje dodatkowych modlitw w przedstawionych intencjach.
  ___________________________________________

  Przypomnijmy.

  Każda doba ma 1440 minut.
  Z tylu, w naszych intencjach, ofiarujemy 5 minut.
  Tyle trwa odmówienie
  1 x Ojcze Nasz...
  10 x Zdrowaś...
  1 x Chwała Ojcu...
  podczas codziennego rozważania jednej Tajemnicy Różańcowej.
  _____________________________________________

  To są wszystkie obowiązki Damy lub Rycerza FF-Róży Żywego Różańca.

  Zapraszamy do deklaracji wspólnej modlitwy z nami, w ramach Żywego Różańca FF.

  Więcej wiadomości w wątku AnnyE "Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania"
  http://zrff.pl/
  Prawie wszystkie Pomoce w modlitwie i Rozważania Tajemnic różańcowych, niemal wszystkie informacje dotyczące Żywego Różańca FF, w tym Skład Róż, znajdują się na stronie ŻRFF:
  http://zrff.pl/
  Zapraszamy do wspólnej modlitwy z nami w ramach Żywego Różańca Forum Frondy.

  Zapisy w jednym z wątków:
  http://rebelya.pl/forum/watek/925/
  http://www.ivrp.pl/viewtopic.php?t=11119
  http://pismejker.yuku.com/topic/32/Przydaaby-si-Dama-albo-Rycerz-zgoszenia-ywego-R#.VdJbb5fLIXx
  http://excathedra.pl/index.php?p=/discussion/7426/zgloszenia-do-zywego-rozanca-ff/p
 • + za Cyrylicę i Wojtka - o bezpieczny powrót do domu,
  + za Sabinę - o powrót do zdrowia i pełni sił,
  + marniok: o bezpieczne tam i z powrotem i sam pobyt na wakacjach
 • +
  Ojcze nasz, któryś jest w niebie
  święć się imię Twoje;
  przyjdź królestwo Twoje;
  bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;
  chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
  i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
  i nie wódź nas na pokuszenie;
  ale nas zbaw ode Złego.
  Amen.

  10 x
  Zdrowaś Maryjo,
  łaski pełna, Pan z Tobą,
  błogosławionaś Ty między niewiastami
  i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
  Święta Maryjo, Matko Boża,
  módl się za nami grzesznymi
  teraz i w godzinę śmierci naszej.
  Amen.

  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
  jak była na początku,
  teraz i zawsze,
  i na wieki wieków.
  Amen.

  - O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
  módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy
  i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają,
  a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego
  i poleconymi Tobie.

  - O mój Jezu,
  przebacz nam nasze grzechy,
  zachowaj nas od ognia piekielnego,
  zaprowadź wszystkie dusze do nieba
  i dopomóż szczególnie tym,
  które najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia.

  +
  Signum Crucis - In nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.

  - Pater Noster
  Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur Nomen tuum.
  Adveniat regnum tuum.
  Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.
  Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
  et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
  Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.

  - Ave Maria x 10
  Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum.
  Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
  Sancta Maria, Mater Dei,
  ora pro nobis peccatoribus,
  nunc, et in hora mortis nostrae.
  Amen

  - Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto
  sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum.
  Amen

  - "O Maria,
  sine labe concepta,
  ora pro nobis, qui ad Te recurrimus et pro omnibus qui ad Te non recurrunt
  et praesertim pro inimicis Sanctae Ecclesiae et commendatis Tibi".

  - Domine Iesu,
  dimitte nobis debita nostra,
  salva nos ab igne inferiori,
  perduc in caelum omnes animas,
  praesertim eas, quae misericordiae tuae maxime indigent.

  + Signum Crucis - In nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.
  * * * *

  Prawie wszystkie Pomoce w modlitwie i Rozważania Tajemnic różańcowych,
  a także niemal wszystkie informacje dotyczące ŻRFF:
  na stronie ŻRFF
  www.zrff.pl
 • Szczęść Boże nam wszystkim w dniu 2 sierpnia 2016 r.


  Proszę wpisywać na dzień dzisiejszy:
  - intencje,
  - medytacje i rozważania,
  - deklaracje dodatkowych modlitw w przedstawionych intencjach.
  ___________________________________________

  Przypomnijmy.

  Każda doba ma 1440 minut.
  Z tylu, w naszych intencjach, ofiarujemy 5 minut.
  Tyle trwa odmówienie
  1 x Ojcze Nasz...
  10 x Zdrowaś...
  1 x Chwała Ojcu...
  podczas codziennego rozważania jednej Tajemnicy Różańcowej.
  _____________________________________________

  To są wszystkie obowiązki Damy lub Rycerza FF-Róży Żywego Różańca.

  Zapraszamy do deklaracji wspólnej modlitwy z nami, w ramach Żywego Różańca FF.

  Więcej wiadomości w wątku AnnyE "Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania"
  http://zrff.pl/
  Prawie wszystkie Pomoce w modlitwie i Rozważania Tajemnic różańcowych, niemal wszystkie informacje dotyczące Żywego Różańca FF, w tym Skład Róż, znajdują się na stronie ŻRFF:
  http://zrff.pl/
  Zapraszamy do wspólnej modlitwy z nami w ramach Żywego Różańca Forum Frondy.

  Zapisy w jednym z wątków:
  http://rebelya.pl/forum/watek/925/
  http://www.ivrp.pl/viewtopic.php?t=11119
  http://pismejker.yuku.com...-R#.VdJbb5fLIXx
  http://excathedra.pl/inde...go-rozanca-ff/p
 • + za Cyrylicę i Wojtka - o bezpieczny powrót do domu,
  + za Sabinę - o powrót do zdrowia i pełni sił,
  + marniok: o bezpieczne tam i z powrotem i sam pobyt na wakacjach,
  + za zmarłego ks. kard. Franciszka Macharskiego R.I.P.
 • Islamiści sprofanowali ołtarz. Wszystko, co się na nim znajdowało, zrzucili na ziemię. Księdza zmusili, by uklęknął. Staremu mężczyźnie, który wraz z żoną uczestniczył we Mszy, dali do ręki kamerę.
  W tym momencie odezwał się ks. Jacques:
  Dość tego, co tu robicie?
  Jeden z terrorystów po raz pierwszy dźgnął go nożem w szyję. Jednej z szarytek udało się uciec, a zamachowcy z całą starannością – jak wspominają zakonnice – poderżnęli gardło kapłanowi. Sprawdzali przy tym, czy wszystko dobrze się nagrywa. Potem ugodzili też drugiego mężczyznę. Kobietom zaś oświadczyli, że są ich zakładnikami. Ręce mieli splamione krwią. Jeden z nich groził pistoletem.
  Po dokonanym mordzie zamachowcy się uspokoili, a nawet zrobili się mili.
  +++
 • +
  Ojcze nasz, któryś jest w niebie
  święć się imię Twoje;
  przyjdź królestwo Twoje;
  bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;
  chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
  i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
  i nie wódź nas na pokuszenie;
  ale nas zbaw ode Złego.
  Amen.

  10 x
  Zdrowaś Maryjo,
  łaski pełna, Pan z Tobą,
  błogosławionaś Ty między niewiastami
  i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
  Święta Maryjo, Matko Boża,
  módl się za nami grzesznymi
  teraz i w godzinę śmierci naszej.
  Amen.

  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
  jak była na początku,
  teraz i zawsze,
  i na wieki wieków.
  Amen.

  - O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
  módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy
  i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają,
  a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego
  i poleconymi Tobie.

  - O mój Jezu,
  przebacz nam nasze grzechy,
  zachowaj nas od ognia piekielnego,
  zaprowadź wszystkie dusze do nieba
  i dopomóż szczególnie tym,
  które najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia.

  +
  Signum Crucis - In nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.

  - Pater Noster
  Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur Nomen tuum.
  Adveniat regnum tuum.
  Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.
  Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
  et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
  Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.

  - Ave Maria x 10
  Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum.
  Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
  Sancta Maria, Mater Dei,
  ora pro nobis peccatoribus,
  nunc, et in hora mortis nostrae.
  Amen

  - Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto
  sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum.
  Amen

  - "O Maria,
  sine labe concepta,
  ora pro nobis, qui ad Te recurrimus et pro omnibus qui ad Te non recurrunt
  et praesertim pro inimicis Sanctae Ecclesiae et commendatis Tibi".

  - Domine Iesu,
  dimitte nobis debita nostra,
  salva nos ab igne inferiori,
  perduc in caelum omnes animas,
  praesertim eas, quae misericordiae tuae maxime indigent.

  + Signum Crucis - In nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.
  * * * *

  Prawie wszystkie Pomoce w modlitwie i Rozważania Tajemnic różańcowych,
  a także niemal wszystkie informacje dotyczące ŻRFF:
  na stronie ŻRFF
  www.zrff.pl
 • Szczęść Boże nam wszystkim w dniu 3 sierpnia 2016 r.


  Proszę wpisywać na dzień dzisiejszy:
  - intencje,
  - medytacje i rozważania,
  - deklaracje dodatkowych modlitw w przedstawionych intencjach.
  ___________________________________________

  Przypomnijmy.

  Każda doba ma 1440 minut.
  Z tylu, w naszych intencjach, ofiarujemy 5 minut.
  Tyle trwa odmówienie
  1 x Ojcze Nasz...
  10 x Zdrowaś...
  1 x Chwała Ojcu...
  podczas codziennego rozważania jednej Tajemnicy Różańcowej.
  _____________________________________________

  To są wszystkie obowiązki Damy lub Rycerza FF-Róży Żywego Różańca.

  Zapraszamy do deklaracji wspólnej modlitwy z nami, w ramach Żywego Różańca FF.

  Więcej wiadomości w wątku AnnyE "Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania"
  http://zrff.pl/
  Prawie wszystkie Pomoce w modlitwie i Rozważania Tajemnic różańcowych, niemal wszystkie informacje dotyczące Żywego Różańca FF, w tym Skład Róż, znajdują się na stronie ŻRFF:
  http://zrff.pl/
  Zapraszamy do wspólnej modlitwy z nami w ramach Żywego Różańca Forum Frondy.

  Zapisy w jednym z wątków:
  http://rebelya.pl/forum/watek/925/
  http://www.ivrp.pl/viewtopic.php?t=11119
  http://pismejker.yuku.com...-R#.VdJbb5fLIXx
  http://excathedra.pl/inde...go-rozanca-ff/p
 • + za Cyrylicę i Wojtka - o bezpieczny powrót do domu,
  + za Sabinę - o powrót do zdrowia i pełni sił,
  + marniok: o bezpieczne tam i z powrotem i sam pobyt na wakacjach,
  + za zmarłego ks. kard. Franciszka Macharskiego R.I.P.
 • +
  Ojcze nasz, któryś jest w niebie
  święć się imię Twoje;
  przyjdź królestwo Twoje;
  bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;
  chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
  i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
  i nie wódź nas na pokuszenie;
  ale nas zbaw ode Złego.
  Amen.

  10 x
  Zdrowaś Maryjo,
  łaski pełna, Pan z Tobą,
  błogosławionaś Ty między niewiastami
  i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
  Święta Maryjo, Matko Boża,
  módl się za nami grzesznymi
  teraz i w godzinę śmierci naszej.
  Amen.

  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
  jak była na początku,
  teraz i zawsze,
  i na wieki wieków.
  Amen.

  - O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
  módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy
  i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają,
  a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego
  i poleconymi Tobie.

  - O mój Jezu,
  przebacz nam nasze grzechy,
  zachowaj nas od ognia piekielnego,
  zaprowadź wszystkie dusze do nieba
  i dopomóż szczególnie tym,
  które najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia.

  +
  Signum Crucis - In nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.

  - Pater Noster
  Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur Nomen tuum.
  Adveniat regnum tuum.
  Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.
  Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
  et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
  Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.

  - Ave Maria x 10
  Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum.
  Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
  Sancta Maria, Mater Dei,
  ora pro nobis peccatoribus,
  nunc, et in hora mortis nostrae.
  Amen

  - Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto
  sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum.
  Amen

  - "O Maria,
  sine labe concepta,
  ora pro nobis, qui ad Te recurrimus et pro omnibus qui ad Te non recurrunt
  et praesertim pro inimicis Sanctae Ecclesiae et commendatis Tibi".

  - Domine Iesu,
  dimitte nobis debita nostra,
  salva nos ab igne inferiori,
  perduc in caelum omnes animas,
  praesertim eas, quae misericordiae tuae maxime indigent.

  + Signum Crucis - In nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.
  * * * *

  Prawie wszystkie Pomoce w modlitwie i Rozważania Tajemnic różańcowych,
  a także niemal wszystkie informacje dotyczące ŻRFF:
  na stronie ŻRFF
  www.zrff.pl
 • Szczęść Boże nam wszystkim w dniu 4 sierpnia 2016 r.


  Proszę wpisywać na dzień dzisiejszy:
  - intencje,
  - medytacje i rozważania,
  - deklaracje dodatkowych modlitw w przedstawionych intencjach.
  ___________________________________________

  Przypomnijmy.

  Każda doba ma 1440 minut.
  Z tylu, w naszych intencjach, ofiarujemy 5 minut.
  Tyle trwa odmówienie
  1 x Ojcze Nasz...
  10 x Zdrowaś...
  1 x Chwała Ojcu...
  podczas codziennego rozważania jednej Tajemnicy Różańcowej.
  _____________________________________________

  To są wszystkie obowiązki Damy lub Rycerza FF-Róży Żywego Różańca.

  Zapraszamy do deklaracji wspólnej modlitwy z nami, w ramach Żywego Różańca FF.

  Więcej wiadomości w wątku AnnyE "Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania"
  http://zrff.pl/
  Prawie wszystkie Pomoce w modlitwie i Rozważania Tajemnic różańcowych, niemal wszystkie informacje dotyczące Żywego Różańca FF, w tym Skład Róż, znajdują się na stronie ŻRFF:
  http://zrff.pl/
  Zapraszamy do wspólnej modlitwy z nami w ramach Żywego Różańca Forum Frondy.

  Zapisy w jednym z wątków:
  http://rebelya.pl/forum/watek/925/
  http://www.ivrp.pl/viewtopic.php?t=11119
  http://pismejker.yuku.com...-R#.VdJbb5fLIXx
  http://excathedra.pl/inde...go-rozanca-ff/p
 • Serdecznie dziękuję za modlitwy. Wróciliśmy szczęśliwie. Z nogą Sabiny coraz lepiej. Jeszcze trochę puchnie, pobolewa, ale już chodzi bez kul. Dwa lata temu miała podobną operację i nie mogła chodzić przez trzy miesiące. Prosiła, żeby gorąco podziękować za wsparcie modlitewne.
  Szczególnie dziękuję Ani i Markowi. Już przejmuję swoje obowiązki. :)
  + Bóg zapłać.
 • Bogu niech będą dzięki!
  +
 • +
  Ojcze nasz, któryś jest w niebie
  święć się imię Twoje;
  przyjdź królestwo Twoje;
  bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;
  chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
  i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
  i nie wódź nas na pokuszenie;
  ale nas zbaw ode Złego.
  Amen.

  10 x
  Zdrowaś Maryjo,
  łaski pełna, Pan z Tobą,
  błogosławionaś Ty między niewiastami
  i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
  Święta Maryjo, Matko Boża,
  módl się za nami grzesznymi
  teraz i w godzinę śmierci naszej.
  Amen.

  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
  jak była na początku,
  teraz i zawsze,
  i na wieki wieków.
  Amen.

  - O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
  módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy
  i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają,
  a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego
  i poleconymi Tobie.

  - O mój Jezu,
  przebacz nam nasze grzechy,
  zachowaj nas od ognia piekielnego,
  zaprowadź wszystkie dusze do nieba
  i dopomóż szczególnie tym,
  które najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia.

  +
  Signum Crucis - In nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.

  - Pater Noster
  Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur Nomen tuum.
  Adveniat regnum tuum.
  Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.
  Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
  et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
  Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.

  - Ave Maria x 10
  Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum.
  Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
  Sancta Maria, Mater Dei,
  ora pro nobis peccatoribus,
  nunc, et in hora mortis nostrae.
  Amen

  - Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto
  sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum.
  Amen

  - "O Maria,
  sine labe concepta,
  ora pro nobis, qui ad Te recurrimus et pro omnibus qui ad Te non recurrunt
  et praesertim pro inimicis Sanctae Ecclesiae et commendatis Tibi".

  - Domine Iesu,
  dimitte nobis debita nostra,
  salva nos ab igne inferiori,
  perduc in caelum omnes animas,
  praesertim eas, quae misericordiae tuae maxime indigent.

  + Signum Crucis - In nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.
  * * * *

  Prawie wszystkie Pomoce w modlitwie i Rozważania Tajemnic różańcowych,
  a także niemal wszystkie informacje dotyczące ŻRFF:
  na stronie ŻRFF
  www.zrff.pl
 • Szczęść Boże nam wszystkim w dniu 5 sierpnia 2016 r.


  Proszę wpisywać na dzień dzisiejszy:
  - intencje,
  - medytacje i rozważania,
  - deklaracje dodatkowych modlitw w przedstawionych intencjach.
  ___________________________________________

  Przypomnijmy.

  Każda doba ma 1440 minut.
  Z tylu, w naszych intencjach, ofiarujemy 5 minut.
  Tyle trwa odmówienie
  1 x Ojcze Nasz...
  10 x Zdrowaś...
  1 x Chwała Ojcu...
  podczas codziennego rozważania jednej Tajemnicy Różańcowej.
  _____________________________________________

  To są wszystkie obowiązki Damy lub Rycerza FF-Róży Żywego Różańca.

  Zapraszamy do deklaracji wspólnej modlitwy z nami, w ramach Żywego Różańca FF.

  Więcej wiadomości w wątku AnnyE "Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania"
  http://zrff.pl/
  Prawie wszystkie Pomoce w modlitwie i Rozważania Tajemnic różańcowych, niemal wszystkie informacje dotyczące Żywego Różańca FF, w tym Skład Róż, znajdują się na stronie ŻRFF:
  http://zrff.pl/
  Zapraszamy do wspólnej modlitwy z nami w ramach Żywego Różańca Forum Frondy.

  Zapisy w jednym z wątków:
  http://rebelya.pl/forum/watek/925/
  http://www.ivrp.pl/viewtopic.php?t=11119
  http://pismejker.yuku.com...-R#.VdJbb5fLIXx
  http://excathedra.pl/inde...go-rozanca-ff/p
 • +
  Ojcze nasz, któryś jest w niebie
  święć się imię Twoje;
  przyjdź królestwo Twoje;
  bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;
  chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
  i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
  i nie wódź nas na pokuszenie;
  ale nas zbaw ode Złego.
  Amen.

  10 x
  Zdrowaś Maryjo,
  łaski pełna, Pan z Tobą,
  błogosławionaś Ty między niewiastami
  i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
  Święta Maryjo, Matko Boża,
  módl się za nami grzesznymi
  teraz i w godzinę śmierci naszej.
  Amen.

  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
  jak była na początku,
  teraz i zawsze,
  i na wieki wieków.
  Amen.

  - O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
  módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy
  i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają,
  a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego
  i poleconymi Tobie.

  - O mój Jezu,
  przebacz nam nasze grzechy,
  zachowaj nas od ognia piekielnego,
  zaprowadź wszystkie dusze do nieba
  i dopomóż szczególnie tym,
  które najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia.

  +
  Signum Crucis - In nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.

  - Pater Noster
  Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur Nomen tuum.
  Adveniat regnum tuum.
  Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.
  Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
  et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
  Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.

  - Ave Maria x 10
  Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum.
  Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
  Sancta Maria, Mater Dei,
  ora pro nobis peccatoribus,
  nunc, et in hora mortis nostrae.
  Amen

  - Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto
  sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum.
  Amen

  - "O Maria,
  sine labe concepta,
  ora pro nobis, qui ad Te recurrimus et pro omnibus qui ad Te non recurrunt
  et praesertim pro inimicis Sanctae Ecclesiae et commendatis Tibi".

  - Domine Iesu,
  dimitte nobis debita nostra,
  salva nos ab igne inferiori,
  perduc in caelum omnes animas,
  praesertim eas, quae misericordiae tuae maxime indigent.

  + Signum Crucis - In nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.
  * * * *

  Prawie wszystkie Pomoce w modlitwie i Rozważania Tajemnic różańcowych,
  a także niemal wszystkie informacje dotyczące ŻRFF:
  na stronie ŻRFF
  www.zrff.pl
 • Szczęść Boże nam wszystkim w dniu 6 sierpnia 2016 r.


  Proszę wpisywać na dzień dzisiejszy:
  - intencje,
  - medytacje i rozważania,
  - deklaracje dodatkowych modlitw w przedstawionych intencjach.
  ___________________________________________

  Przypomnijmy.

  Każda doba ma 1440 minut.
  Z tylu, w naszych intencjach, ofiarujemy 5 minut.
  Tyle trwa odmówienie
  1 x Ojcze Nasz...
  10 x Zdrowaś...
  1 x Chwała Ojcu...
  podczas codziennego rozważania jednej Tajemnicy Różańcowej.
  _____________________________________________

  To są wszystkie obowiązki Damy lub Rycerza FF-Róży Żywego Różańca.

  Zapraszamy do deklaracji wspólnej modlitwy z nami, w ramach Żywego Różańca FF.

  Więcej wiadomości w wątku AnnyE "Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania"
  http://zrff.pl/
  Prawie wszystkie Pomoce w modlitwie i Rozważania Tajemnic różańcowych, niemal wszystkie informacje dotyczące Żywego Różańca FF, w tym Skład Róż, znajdują się na stronie ŻRFF:
  http://zrff.pl/
  Zapraszamy do wspólnej modlitwy z nami w ramach Żywego Różańca Forum Frondy.

  Zapisy w jednym z wątków:
  http://rebelya.pl/forum/watek/925/
  http://www.ivrp.pl/viewtopic.php?t=11119
  http://pismejker.yuku.com...-R#.VdJbb5fLIXx
  http://excathedra.pl/inde...go-rozanca-ff/p
 • +
  Ojcze nasz, któryś jest w niebie
  święć się imię Twoje;
  przyjdź królestwo Twoje;
  bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;
  chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
  i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
  i nie wódź nas na pokuszenie;
  ale nas zbaw ode Złego.
  Amen.

  10 x
  Zdrowaś Maryjo,
  łaski pełna, Pan z Tobą,
  błogosławionaś Ty między niewiastami
  i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
  Święta Maryjo, Matko Boża,
  módl się za nami grzesznymi
  teraz i w godzinę śmierci naszej.
  Amen.

  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
  jak była na początku,
  teraz i zawsze,
  i na wieki wieków.
  Amen.

  - O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
  módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy
  i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają,
  a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego
  i poleconymi Tobie.

  - O mój Jezu,
  przebacz nam nasze grzechy,
  zachowaj nas od ognia piekielnego,
  zaprowadź wszystkie dusze do nieba
  i dopomóż szczególnie tym,
  które najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia.

  +
  Signum Crucis - In nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.

  - Pater Noster
  Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur Nomen tuum.
  Adveniat regnum tuum.
  Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.
  Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
  et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
  Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.

  - Ave Maria x 10
  Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum.
  Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
  Sancta Maria, Mater Dei,
  ora pro nobis peccatoribus,
  nunc, et in hora mortis nostrae.
  Amen

  - Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto
  sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum.
  Amen

  - "O Maria,
  sine labe concepta,
  ora pro nobis, qui ad Te recurrimus et pro omnibus qui ad Te non recurrunt
  et praesertim pro inimicis Sanctae Ecclesiae et commendatis Tibi".

  - Domine Iesu,
  dimitte nobis debita nostra,
  salva nos ab igne inferiori,
  perduc in caelum omnes animas,
  praesertim eas, quae misericordiae tuae maxime indigent.

  + Signum Crucis - In nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.
  * * * *

  Prawie wszystkie Pomoce w modlitwie i Rozważania Tajemnic różańcowych,
  a także niemal wszystkie informacje dotyczące ŻRFF:
  na stronie ŻRFF
  www.zrff.pl
Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.