Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi

Dogmat Niepokalanego Poczęcia Maryi ogłosił Ojciec Święty Pius IX, dn. 8 grudnia 1854 r. bullą
Ineffabilis Deus
. Uczynił to uroczyście, w obecności 54 kardynałów i 140 arcybiskupów i biskupów.
Mimo, że uroczystość zbiegła się w tym roku z II Niedzielą Adwentu, Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zezwoliła na nieprzenoszenie jej obchodów. Według kalendarza liturgicznego kiedy uroczystość wypada w niedzielę, przenoszona jest na pierwszy dzień wolny.
Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi,
ta objawiona przez Boga prawda mówi nam, że Maryja Panna w momencie swojego poczęcia „została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego”. Oznacza to więc, że była poczęta w łasce uświęcającej, która zwolniła ją z wszystkich konsekwencji grzechu pierworodnego, włącznie ze śmiercią.
Jako, że Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi jest dogmatem, zaprzeczanie mu prowadzi do samowyłączenia się ze społeczności Kościoła. Osoba taka uznana jest za heretyka i odstępcę.
* * *
Maryja od momentu swojego poczęcia została zachowana nie tylko od wszelkiego grzechu, którego mogłaby się dopuścić, ale również od dziedziczonego przez nas wszystkich grzechu pierworodnego. Stało się tak, chociaż jeszcze nie była wtedy Matką Boga. Bóg jednak, ze względu na przyszłe zbawcze wydarzenie Zwiastowania, uchronił Maryję przed grzesznością. Maryja była więc poczęta w łasce uświęcającej, wolna od wszelkich konsekwencji wynikających z grzechu pierworodnego (np. śmierci – stąd w Kościele obchodzimy uroczystość Jej Wniebowzięcia, a nie śmierci). Przywilej ten nie miał tylko charakteru negatywnego – braku grzechu pierworodnego; posiadał również charakter pozytywny, który wyrażał się pełnią łaski w życiu Maryi.
Historia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu jest bardzo długa. Już od pierwszych wieków chrześcijaństwa liczni teologowie i pisarze wskazywali na szczególną rolę i szczególne wybranie Maryi spośród wszystkich ludzi. Ojcowie Kościoła nieraz nazywali Ją czystą, bez skazy, niewinną. W VII wieku w Kościele greckim, a w VIII w. w Kościele łacińskim ustanowiono święto Poczęcia Maryi. Późniejsi teologowie, szczególnie św. Bernard i św. Tomasz z Akwinu zakwestionowali wiarę w Niepokalane Poczęcie Maryi, ponieważ – według nich – przeczyłoby to dwóm innym dogmatom: powszechności grzechu pierworodnego oraz konieczności powszechnego odkupienia wszystkich ludzi, a więc także i Maryi. Ten problem rozwikłał w XIII w. Jan Duns Szkot, który wskazał, że uchronienie Bożej Rodzicielki od grzechu pierworodnego dokonało się już mocą odkupieńczego zwycięstwa Chrystusa. W 1477 papież Sykstus IV ustanowił w Rzymie święto Poczęcia Niepokalanej, które od czasów Piusa V (+ 1572 r.) zaczęto obchodzić w całym Kościele
W czasie objawień w Lourdes w 1858 r. Maryja potwierdziła ogłoszony zaledwie cztery lata wcześniej dogmat. Bernardecie Soubirous przedstawiła się mówiąc: “Jestem Niepokalane Poczęcie”.
Brewiarz.pl/RIRM

*
"Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

Komentarz

 • +

  Boże, użycz mi pogody ducha abym godził się z tym czego nie mogę zmienić, odwagi abym zmieniał to co mogę zmienić i mądrości aby odróżniał jedno od drugiego.
 • Papież Franciszek: Angelus - 08.12.2013

  http://youtu.be/OxkFIERwKY8

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia
 • +++

  *
  "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
  Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia
 • +++

  I szczególne życzenia z tej okazji dla wszystkich członków Zgromadzeń Zakonnych: Maryi Niepokalanego Poczęcia -
  marianie (MIC) oraz Oblatów Maryi Niepokalanej (OMI)
 • Brzost napisal(a):
  +++

  I szczególne życzenia z tej okazji dla wszystkich członków Zgromadzeń Zakonnych: Maryi Niepokalanego Poczęcia -
  marianie (MIC) oraz Oblatów Maryi Niepokalanej (OMI)
  Ks. Bonieckiemu rzeczywiście szczególne.
  +
 • AnnaE napisal(a):

  Ks. Bonieckiemu rzeczywiście szczególne.
  +
  Tudzież jego hejtowanemu przełożonemu

  +
 • CSM za Krtkiem ze specjalnego wątku.
  Jest tak piękna, że postanowiłam w tym dniu wspaniałym ją przekleić.

  Madre de Deus - Cantigas de Santa Maria
  422

  O tym jak Najświętsza Maryja modli się za nas do swego Syna w dniu Sądu.

  'Matko Boska, módl się za nas do swego Syna w tej godzinie,'

  kiedy w ciele, które zechciał przyjąć od Ciebie, Matko, przybędzie by sądzić świat mocą swego Ojca.

  I kiedy ukaże się On wszystkim w wielkim gniewie, wtedy spraw by wspomniał jak został poczęty.

  Tego dnia, gdy będzie On najbardziej rozgniewany, spraw by wspomniał jak był ukryty w Tobie.

  Kiedy zobaczysz przestraszone zastępy świętych, pokaż Mu swe święte piersi, które ssał.

  Kiedy, jak jest napisane, wszyscy przyjdą na sąd, powiedz Mu jak z Nim uciekłaś do Egiptu.

  Kiedy wszyscy porzucą uciechy i bogactwa, powiedz Mu jak z Nim znosiłaś liczne niedostatki.

  Kiedy ogień spali grzbiety górskie, góry i doliny, powiedz jak w Egipcie nie napotkałaś ani wód ani źródeł.

  Kiedy zobaczysz jak drżą przed Nim aniołowie, powiedz Mu ile razy chodziłaś by Go ukryć.

  Kiedy trąby powiedzą: "Umarli, powstańcie natychmiast," powiedz Mu, że kiedy Go utraciłaś, Twoja zgryzota nie była zabawą.

  Kiedy powietrze zapłonie od ognia i siarki, powiedz Mu o ogromnym smutku, jaki odczuwałaś po Jego uwięzieniu.

  Kiedy nadejdzie z niebios przenikliwy i gwałtowny ryk, powiedz Mu jak cierpiałaś kiedy został poraniony biczami.

  Kiedy będą mieć wypisane na czołach ile zrobili, powiedz Mu jak cierpiałaś kiedy Go umieszczono na krzyżu.

  I kiedy góry, doliny i równiny się zrównają, powiedz Mu co czułaś kiedy przybili Jego ręce.

  I kiedy jasne słońce stanie się czarne ze strachu, powiedz Mu co czułaś kiedy wypił On żółć i ocet.

  I kiedy wielkie morze utraci swój wygląd, powiedz Mu jak cierpiałaś kiedy Go przebili włócznią.

  I kiedy gwiazdy spadną z firmamentu, powiedz Mu co czułaś kiedy został złożony w grobie.

  I kiedy Piekło zabierze tych co czynili zło, powiedz Mu co czułaś kiedy pilnowali grobu.

  I kiedy wszyscy królowie będą przed Nim uniżeni, powiedz Mu jak wywodzisz się od najpotężniejszego wśród nich.

  I kiedy objawi On wszystkie te okropieństwa, wystąp w roli Orędowniczki i błagaj za nas grzesznych,

  żeby z powodu Twoich modlitw zabrał nas On do swego Raju, gdzie będziemy radować się i śmiać na wieki.


  *************************


  Do posłuchania w YT
 • 8 XII 2019 r.

  +++

 • edytowano December 2019
  image
 • edytowano December 2020
  2020 r.
  +

  image

  Pierwszy Autor świętości
  tekst ks. Tomasz Jaklewicz

  Niepokalane Poczęcie bywa często mylone z dziewiczym poczęciem Jezusa z Maryi. Tymczasem chodzi o poczęcie Maryi! Kościół wierzy, że przyszła Matka Wcielonego Syna Bożego została zachowana od grzechu pierworodnego. Od pierwszej chwili swojego istnienia (czyli już w łonie matki) była "pełna łaski".

  Aby zrozumieć ten maryjny dogmat, trzeba wiedzieć, czym jest grzech pierworodny i czym łaska Boża. Grzech pierworodny jest skutkiem buntu pierwszych rodziców przeciwko Bogu. Biblia obrazowo opowiada historię o zerwaniu owocu z drzewa dobra i zła (nie ma tam mowy o jabłku!). Adam i Ewa ponieśli konsekwencje tego nieposłuszeństwa. Symbolem tego było wygnanie z raju. W ich życiu pojawiły się strach, wstyd, kłótnia, cierpienie, śmierć. Człowiek na własne życzenie wypadł z przestrzeni Bożej łaski. Od tego czasu każdy człowiek rodzi się jako "wygnaniec z raju", czyli w sytuacji braku zbawienia i naturalnej skłonności do zła. Ten zły spadek przechodzi na wszystkich "synów Adama". Tak w skrócie przedstawia się prawda o grzechu pierworodnym.

  Na szczęście Bóg nigdy nie przestał i szukać zagubionego człowieka. Kołem ratunkowym podanym człowiekowi był Jezus Chrystus. To On jest podstawową "łaską" Boga. W Nim Bóg szuka każdego zbuntowanego człowieka. Jezus wyzwala od grzechu pierworodnego i wszystkich osobistych grzechów. Otwiera drogę do utraconego raju, czyli życia w przyjaźni z Bogiem. "Niepokalanym poczęciem" w naszym życiu jest chrzest. Wtedy Chrystus uwalnia nas od grzechu pierworodnego. Zostajemy objęci łaską Boga, czyli Jego miłością.

  Więcej:
  http://www.ruda-parafianin.pl/rok/r10/10a.htm
 • +++

  Dziś swoje święto patronalne obchodzą członkowie Zgromadzenia Księży Marianów (MIC)
 • 2021 r.
  +++
 • +++
  Nie mogłam znaleźć tego wątku, dlatego założyłam wczoraj nowy. Jest tam kilka wpisów, więc... niech tak już zostanie.
 • Mania napisal(a):
  +++
  Nie mogłam znaleźć tego wątku, dlatego założyłam wczoraj nowy. Jest tam kilka wpisów, więc... niech tak już zostanie.
  Twój też niech zostanie, bo dotyczy Godziny Łaski.
 • arcybiskup Fulton

  Nigdy nie mogłem zrozumieć, dlaczego ktokolwiek w dzisiejszych czasach miałby kwestionować Niepokalane Poczęcie; wszyscy współcześni poganie wierzą wszak, że są niepokalanie poczęci. Jeśli nie istnieje grzech pierworodny, wszyscy są niepokalanie poczęci. Dlaczego wzdragają się oni przed uznaniem w Maryi tego, co sami sobie przypisują?

  Źródło: "The World's First Love", 1953 r., str.10.
Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.