Św. o. Pio módl się za nami!

Św. o. Pio jest patronem I Róży ŻRFF.
Prosimy w pokorze, zanoś Święty Patronie intencje wszystkich Płatków przed Boży tron i wraz z Niepokalaną wstawiaj się za nami u Pana Boga naszego
.
Amen
+++
The author has edited this post (w 23.09.2013)

*
"Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

Komentarz

 • Modlitwa za wstawiennictwem Świetego Ojca Pio
  O, Jezu pełen łaski i miłości, Ofiaro za grzechy,
  Ty pobudzony miłością do naszych dusz chciałeś umrzeć na krzyżu;
  prosze Cie pokornie, za wstawienictwem Świetego Ojca Pio z Pietrelciny,
  który uczestnicząc wspaniałomyślnie w Twoich cierpieniach,
  tak bardzo Cię ukochał i tak całkowicie poświęcił sie dla chwały Twojego Ojca i dla dobra dusz,
  abys udzielił mi łaski ..........., której tak gorąco pragnę.
  Chwałą Ojcu ..... (3x)
  Święty o. Pio - módl sie za nami

  Boże, użycz mi pogody ducha abym godził się z tym czego nie mogę zmienić, odwagi abym zmieniał to co mogę zmienić i mądrości aby odróżniał jedno od drugiego.
 • edytowano September 2017
  I dziś
  +++
  Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że objawiłeś te rzeczy prostaczkom (Mt 11, 25).
  Jak trafne wydają się te słowa Jezusa, gdy odnosimy je do Ciebie, pokorny i umiłowany Ojcze Pio.
  Naucz i nas, prosimy Cię, pokory serca, abyśmy znaleźli się w szeregu tych prostaczków z Ewangelii, którym Ojciec obiecał objawić tajemnice swego Królestwa.
  Pomóż nam modlić się niestrudzenie, z pewnością, że Pan Bóg wie, czego nam potrzeba, zanim jeszcze Go o to poprosimy.
  Wyjednaj nam spojrzenie wiary, zdolne rozpoznać natychmiast w ubogich i cierpiących twarz samego Jezusa.
  Wspieraj nas w godzinie walki i próby, a jeśli upadniemy, spraw, byśmy zaznali radości sakramentu Przebaczenia.
  Przekaż nam pełne czułości nabożeństwo do Maryi, Matki Jezusa i naszej Matki.
  Towarzysz naszemu pielgrzymowaniu ziemskiemu ku błogosławionej Ojczyźnie, gdzie i my mamy nadzieję dotrzeć, aby kontemplować na wieki Chwałę Ojca, Syna i Ducha Świętego.
  Amen!

  (fragment homilii Ojca Świętego Jana Pawła II wygłoszonej podczas Mszy św. połączonej z kanonizacją Ojca Pio, 16 czerwca 2002 r. cyt. za KAI)
Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.